Diliau Meirion Cyf I/Anerchiadau i'r Gwaith

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Diliau Meirion Cyf I Diliau Meirion Cyf I

gan Morris Davies (Meurig Ebrill)
Rhagymadrodd

ANERCHIADAU I'R GWAITH

I'r hen Feurig rho'wn fawredd—ei ddiliau
Ddylent gael anrhydedd
Rhydd ei awen lawen wledd
Geinwych i Dde a Gwynedd
Dinbych— D Price (Dewi Dinorwig)


Croesaw hylon "Ddiliau Meirion"
Rhagolion pry gry eilydd
Ni fu "Diliau" mwy difeiliau
Na Mwyn Rhinau Meirionydd

Sawl gâr weithiau beirddion—Ymwthiwn
Am waith Meurig ffraethlon
E geir yn "Niliau Meirion"
Win a llaeth i'n gwneud yn llen
D. J. Lewis


Ebrill lewyrcha'r wybren—(y caddug
Nid yw'n "cuddio"'r heulwen)
Gwawl ei nwyf a goleu nen
A ddyry i'r ddaearen

Dyfod mae MORRIS DAFYDD—yn ei rym
A'i iawn rwysg ysblennydd
Ei fawl a daen fel y dydd
Yn y "Diliau" dieildydd

Morris sydd ben bardd Meirion—daw ar naid
A dyrnodia Arfon;
Ei wych ystwyth orchestion
A deifl i lawr feirdd mawr Mon!

Gordrechwr, curwr y cewri—a ddwg
Yn fuddugol ini
Bob mwynder, llawnder yn lli
O "Ddiliau" mel ddeil eu moli
Towyn Meirionnydd—Ieuan Ebrill


Eon dalent gyflawn "Diliau—Meirion
Gymer i'r byrddau
Y llywr hwn gwnawn oll fawrhau
Ar berwyl hwyr a borau

Odlau mêr "Diliau Meirion"—o'u blysio
Wnant bleser i feirddion;
Mawr awydd i'w hamrywion
Wella fyd anniwall fron.

Is y Gader glwys gododd—ein gwron,
Yn gaerog y canodd
Meurig ni a chamgymerodd
Ei bert waith a baratôdd
—Ieuan Ionawr


Deled i mi y "Diliau—Melysion
Mal osai i'r genau
Mwyn yn wir dymunwn wau
Chydig o anerchiadau

Llafur purlan a llyfr perlog—byrddiad
Awen bardd ardderchog
Diliau llawnion dillynog—caniadau
Oll o gydiadau diwall godidog
—Gwilym Idris


Morris a'i "Ddiliau Meirion"—a gura
Bob gwrol orchestion
Wele lwyth i Walia lon
O groyw seigiau gwresogion

"Diliau" i amryw dalaeth—cynnyrchion
Haelion ddoniau helaeth;
Pur iawn fodd pery yn faeth
I ddynion ei farddoniaeth
Towyn—Dewi ap Dewi


Da elw mawr "Diliau Meirion"—filoedd
Yn wiwdeg danteithion
Prif drysor i lenorion
A gorau saig i'r oes hon.
Llanelltyd —M Glan Mawddach


Elw mawr fydd Diliau Meirion—i filoedd
Mae'n felys danteithion
Gwna un llesg i ganu'n llon
Ac elwch rydd i galon
—Ieuan Dyffryn Conwy


"Diliau Meirion" llon ddarllenydd—O myn
Y mae yn ysblennydd
"Diliau rhad" yn odlau rhydd
Gan Meurig hen Omerydd

Diwael fraint "Diliau" o fri—heirdd "Diliau
Hir ddalient mewn mawrfri
"Diliau Meirion" wna'n lloni
Yn ein hoes llawenhawn ni
—Dewi Glan Llugwy


"Diliau" heirdd i brif feirddion—a "Diliau"
I delaid lenorion
Doed cannoedd yn lluoedd llon
I morol "Diliau Meirion"
Bala—William Davies (Gwilym Tegid)


Ymorol am "Diliau Meirion"—ddarllenydd
Er lloni dy galon
Ar fel a llaeth yr arfoll hon
A'th lleinw a choeth ddillynion
Llanuwchllyn—Bardd Dochan


Wele y mar "Diliau Meirion"—iesin
Brasaf o'r danteithion
Yn llu, O mynnwch eu llon
Y manwl Gymru mwynion
Llanidloes—Gwilym ap Iorwerth


Meddyliaf yn deg am "Ddiliau—Meirion
A'u mawrwych rinweddau
Dir yw eu bod, er clod clau
A mel hyd eu hymylau.
—Owen Jones (Owain Egryn)