Hawl i Fyw

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search

Rwyt ti'n edrych ar fy llun mewn cydymdeimlad

Rwyt ti'n gofyn pam mae hyn yn gorfod bod

Rwyt ti'n colli ambell ddeigryn o dosturi

Ac rwyf innau'n ofni gweld yfory'n dod.

Cytgan

Ond fe'm ganwyd innau'n fab i fy rhieni

Ac mi glywais ddweud fod pawb yn blant i Dduw

Rwy'n frawd i ti a thithau'n frawd i minnau

O pam na chaf i hefyd hawl i fyw?


Do, mi welais y gwleidyddion yn mynd heibio

A phob un yn ysgwyd pen mor ddoeth, mor ddwys

Ac mi welais yr offeiriad yn penlinio

Cyn fy mhasio am nad wyf i'n neb o bwys

Cytgan


O fe fum i'n chwarae unwaith gyda'm ffrindiau

Ond fe'u gwelais nhw yn mynd o un i un

Mi gollais fy nhad un nos a'm mam un bore

A'm gadael innau ar fy mhen fy hun.

Cytgan


Ond mi glywais rhai yn sôn am fynydd menyn

Ac mi glywais rhai yn sôn am lynoedd llaeth

Ond mi wn na fyddech chi sy'n Gristionogion

Yn caniatáu gwastraffu bwyd a maeth.

Cytgan

Ond fe'm ganwyd innau'n fab i fy rhieni

Ac mi glywais ddweud fod pawb yn blant i Dduw

Rwy'n frawd i ti a thithau'n frawd i minnau

O pam na chaf i hefyd

Pam na chaf i hefyd

Pam na chaf i hefyd hawl i fyw?