Tudalen:Beibl Cyssegr-Lan 01 Intro+Genesis.pdf/18

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Prawfddarllenwyd y dudalen hon


26 Methwsela a fu fyw wedi iddo genhedlu Lamec, dwy flyneddd, a phedwar ugain, a saith gan mlhynedd, ac a genhedlodd feibion a merched.

27 Felly holl ddyddiau Methuselah oeddynt, naw mlynedd a thrugain, a naw can mlhynedd, ac efe a fu farw.

28 Lamec hefyd a fu fyw ddwy flynedd a phedwar ugain a chan mlhynedd, ac a genhedlodd fâb,

29 Ac a alwoddei enw ef Noah, gan ddywedyd hwn a’n cyssura ni, am ein gwaith, a llafur ein dwylo, o herwydd y ddaiar yr hon a felldigodd yr Arglwydd.

30 Yna Lamec a fu fyw wedi iddo genhedlu Noa, bymtheng mlhynedd a phedwar ugain a phum-can mlhynedd, ac a genhedlodd feibion a merched.

31 Felly holl ddyddiau Lamec oeddynt ddwy flynedd, ar bymthec a thrugain a saith gan mlhynedd, ac efe a fu farw.

32 A Noah ydoedd fab pum can mlwydd pan genhedlodd Noah, Sem, Cam, a Iapheth.

PEN. VI.

Achos dwfr diluw. 8 Hanes Noah. 14 Gwneythuriad yr Arch.

Yna y bû, pan ddechreuodd dynion amlhau ar wyneb y ddaiar, a geni merched iddynt,

2 Weled o feibion Duw ferched dynion mai teg [oeddynt] hwy; a hwynt a gymmerasant iddynt wragedd o’r rhai oll a ddewisasant.

3 Yna y dywedodd yr Alglwydd nid ymrysona fy ysbryd i a dŷn yn dragywydd, oblegit mai cnawd yw efe: ai ddyddiau fyddant ugain mlhynedd, a chant.

4 Cawri oeddynt ar y ddaiar y dyddiau hynny: ac wedi hynny hefyd, pan ddaeth meibion Duw at ferched dynion, a phlanta [o’r rhai hynny] iddynt: dymha y cedyrn y rhai [a fuant] wŷr enwoc gynt.

5 A’r Alglydd a welodd mai amloedd drygioni dŷn ar y ddaiar, â [bod] holl fwriad meddyl-fryd ei galon yn unic yn ddrygionus bôb amser.

6 Yna yr edifarhaodd ar yr Arglwydd wneuthur o hanaw efe ddyn ar y ddaiar, ac efe a ymofidiodd yn ei galon.

7 A’r Alglwydd a ddywedodd, deleaf ddŷn yr hwn a greais oddi ar wyneb y ddaiar, o ddŷn hyd anifail, hyd yr ymlusciad, a hyd ehediad y nefoedd: canys y mae yn edifar gennif eu gwneuthur hwynt.

8 Ond Noah a gafodd ffafor yng-olwg yr Arglwydd.

9 Dymma genedlaethau Noah, Noa [oedd] ŵr cyfiawn, perffaith yn ei oes: gyd a Duw y rhodiodd Noah.

10 A Noah a genhedlodd dri o feibion Sem, Cam ac Iapheth.

11 A’r ddaiar a lygreasyd ger bron Duw, llanwasyd y ddaiar hefyd a thrawsedd.

12 Yna a edrychodd Duw ar y ddaiar, ac wele hi a lygreasyd; canys pôb cnawd a lygrease ei lwybr ar y ddaiar.

13 A Duw a ddywedodd wrth Noah, diwedd pôb cnawd a ddaeth ger fy mron: o blegit llanwyd y ddaiar a thrawsedd oi herwydd hwynt: ac wele myfi ai difethaf hwynt gyd ar ddaiar.

14 Gwna di it Arch o goed Gopher, yn gellau y gwnei’r Arch, a phŷga hi oddi fewn, ac oddi allan a phŷg.

15 Fel hyn y gwnei hi: try chant cufydd [fydd] hŷd yr Arch, dec cufydd a deûgain ei llêd, a dec cufydd ar hugain ei huchter.

16 Gwna Fenestr i’r Arch, a gorphen [hi] yn gufydd oddi arnodd: a gosot ddrws yr Arch yn ei hystlys: o drî [uchder] y gwnei di hi.

17 O herwydd wele fi yn dwyn dyfroedd diluw ar y ddaiar, i ddifetha pob cnawd, yr hwn [y mae] anadl einioes ynddo, oddi tann y nefoedd: yr hyn oll [sydd] ar y ddaiar a drenga.

18 Ond a thi y cadarnhaf fyng-hyfammod; oblegit i’r Arch yr ei di, a’th feibion, a’th wraig, a gwragedd dy feibion gyd a thi.

19 Ac o bôb [peth] byw, o bôb cnawd, y dygi ddau o bôb [rhyw] i’r arch iw cadw [hwynt] yn fyw gyd a thi; gwryw a banyw fyddant.

20 O’r ehediaid wrth eu rhywogaeth, ac o’r anifailiaid wrth eu rhywogaeth, o bôb ymlusciad y ddaiar wrth ei rywogaeth, dau o bôb [rhywogaeth] a ddeuant attat iw cadw yn fyw.

21 A chymmer di it, o bôb bwyd yr hwn a fwytteir, a chascl attat; a bydded yn ymborth iti, ac iddynt hwythau.

22 Felly y gwnaeth Noah, yn ol yr hyn oll a orchymynnase Duw iddo, felly y gwnaeth efe.

PEN. VII.

1 Mynediad Noah ai eiddo i’r Arch 17 y diluw yn dyfod, ac yn difetha y rhann arall o’r byd.

Yna y dywedodd yr Arglwydd wrth Noah, dôs di, a’th holl dŷ i’r Arch: canys tydi a welais i yn gyfiawn yn yr oes hon, ger fy mron i.

2 O bôb anifail glân y cymmeri gyd a thi bôb yn saith, y gwryw ai fanyw; a dau o’r anifailiaid y rhai nid ydynt lân, y gwryw ai fanyw:

3 O ehediaid y nefoedd hefyd, bôb yn saith, yn wryw ac yn fenyw, i gadw hâd yn fyw, ar wyneb yr holl ddaiar.

4 O blegit wedi saith niwrnod etto, mi a lawiaf ar y ddaiar ddeugain nhiwrnod, a deugain nhôs: ac mi a ddeleaf oddi ar wyneb y ddaiar bôb peth byw a’r a wneuthum i.

5 A Noah a wnaeth yn ol yr hyn oll a orchymynnase yr Arglwydd iddo.

6 Noah hefyd [ydoedd] fâb chwe chan mlwydd, pan fu y diluw ddyfroedd ar y ddaiar.

7 Yna y daeth Noah, ai feibion, ai wraig, a gwragedd ei feibion gyd ag ef i’r Arch rhac y dwfr diluw.