Tudalen:Beibl Cyssegr-Lan 01 Intro+Genesis.pdf/22

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Prawfddarllenwyd y dudalen hon


22 Serug hefyd a fu fyw ddeng mlhynedd ar hugain, ac a genhedlodd Nachor.

23 Serug a fu fyw wedi iddo genhedlu Nachor, ddau can mlhynedd, ac a genhedlodd feibion a merched.

24 Nachor hefyd a fu fyw naw mlynedd ar hugain, ac a genhedlodd Tarah.

25 A Nachor fu fyw wedi iddo genhedlu Tarah, onid un flwyddyn chwech ugain mlhynedd, ac a genhedlodd feibion a merched.

26 Tarah hefyd a fu fyw ddeng mlhynedd a thrugain, ac a genhedlodd Abram, Nachor, a Haran.

27 A dymma genedlaethau Tarah: Tarah a genhedlodd Abram, Nachor, a Haran; a Haran a genhedlodd Lot.

28 A Haran a fu farw o flaen Tarah ei dâd, yngwlad ei anedigaeth, o fewn Ur y Caldeaid.

29 Yna y cymmerodd Abram, a Nachor iddynt wragedd: enw gwraig Abram [oedd] Sarai; a henw gwraig Nachor Milcha merch Haran tâd Milcha, a thâd Iischa.

30 A Sarai oedd amhlantadwy heb plentyn iddi.

31 A Thara a gymmerodd Abram ei fâb, a Lot fâb Haran, mâb ei fâb, a Sarai ei waudd ef gwraig Abram ei fâb ef, a hwynt a aethant allan yng-hyd o Ur y Caldeaid, gan fyned tua dir Canaan; ac a ddaethant hyd yn Haran, ac a drigasant yno.

32 A dyddiau Tarah oeddynt bump o flyneddoedd, a deucan mlhynedd, a bu farw Tarah yn Haran.

PEN. XII.

Mynediad Abram, a Lot, i wlâd Canaan. 10 Ac oddi yno i’r Aipht. 13 Abram yn peri iw wraig ddywedyd mai ei chwaer ef ydoedd hi. 17 Cospedigaeth Pharao am chwenychu Sarai.

A’r Arglwydd a ddywedodd wrth Abram, dos di o’th wlad, ac oddi wrth dy genedl, ac o dŷ dy dâd, i’r wlad yr hon a ddangoswyf i ti.

2 A mi a’th wnaf yn genhedlaeth fawr ac a’th fendithiaf, mawrygaf hefyd dy enw; a thi a fyddi yn fendith.

3 Bendithiaf hefyd dy fendith-wyr, a’th felldith-wyr a felldigaf: a holl deuluoedd y ddaiar a fendithir ynot ti.

4 Yna’r aeth Abram, fel y llefarase’r Arglwydd wrtho ef, a Lot a aeth gyd ag ef: ac Abram [oedd] fâb pymtheng-mlwydd a thrugain pan aeth efe allan o Haran.

5 Ac Abram a gymmerodd Sarai ei wraig, a Lot mab ei frawd, ai holl olud hwynt, yr hyn a feddent: a’r dynion y rhai a gawsent yn Haran: ac aethant allan gan fyned i wlâd Canaan; ac a ddaethant i wlâd Canaan.

6 Ac Abram a dramwyodd drwy’r tîr hyd y lle [a elwir] Sichem, hyd wastadedd Moreh: a’r Canaanead [oedd] yno yn y wlâd.

7 A’r Arglwydd a ymddangosodd i Abram, ac a ddywedodd: i’th hâd ti y rhoddaf y tîr hwn: yntef a adailadodd yno allor i’r Arglwydd, yr hwn a ymddangosase iddo.

8 Ac efe a dynnodd oddi yno i’r mynydd, o du dwyrain Bethel, ac a estynnodd ei babell, [gan adel] Bethel tu a’r gorllewyn, a Hai tu a’r dwyrain: ac a adailadodd yno allor i’r Arglwydd, ac a alwodd ar enw ’r Arglwydd.

9 Yna y cychwnnodd Abraham gan fyned, a chychwyn tua’r dehau.

10 Ac yr oedd newyn yn y tîr; ac Abram aeth i waered i’r Aipht, i ymdeithio yno, am drymhau o’r newyn yn y wlâd.

11 A phan ddaeth efe yn agos i’r Aipht, yna y dywedodd efe wrth Sarai ei wraig, wele, yn awr gwn mae gwraig lân yr olwg [wyt] ti:

12 A phan welo’r Aiphtiaid dy di, yna y dywedant: dymma ei wraig ef, a hwynt a’m lladdant a thi a adawant yn fyw.

13 Dywet ti attolwg, [mai] fy chwaer [wyt] ti, fel y bydder dâ wrthif er dy fwyn di, ac y byddwyf fyw o’th blegit ti.

14 A phan ddaeth Abram i’r Aipht, yna yr Aiphtiaid a welsant y wraig, mai glân odieth [oedd] hi.

15 A thywysogion Pharao ai gwelsant hi, ac ai canmolasant hi wrth Pharao: a’r wraig a gymmerwyd i dŷ Pharao.

16 Ac efe a fu dda wrth Abram er ei mwyn hi fel yr oedd ganddo ef ddefaid a gwarthec, ac assynnau, a gweision, a morynion, ac assynnod, a chamêlod.

17 Yna yr Arglwydd a darawodd Pharao, ai dŷ, a phlagau mawrion, o achos Sarai gwraig Abram.

18 A Pharao a alwodd Abram, ac a ddywedodd: pa ham y gwnaethost ti hyn i mi? pa ham na fynegaist i mi, mai dy wraig [oedd] hi?

19 Pa ham y dywedaist fy chwaer [yw] hi? fel y cymmerwn hi yn wraig i mi: ond yr awr hon wele dy wraig, cymmer [hi,] a dos ymaith:

20 A Pharao a roddes orchymmyn [iw] ddynion oi blegit ef: a hwynt ai gollyngasant ef, a’i wraig, a’r hyn oll oedd eiddo ef.

PEN. XIII.

Mynediad Abram o’r Aipht. 8 Abram, a Lot yn ymado. 14 Duw yn addo gwlad Canaan i Abram cilwaith. 18 Abram yn gwneuthur allor i Dduw.

1 Ac Abram a aeth i fynu o’r Aipht, efe ai wraig, a’r hyn oll [oedd] eiddo, a Lot gyd ag ef tu a’r dehau.

2 Ac Abram [oedd] gyfoethog iawn, o anifeiliaid, [ac] o arian, ac o aur.

3 Ac efe a aeth yn ei deithoedd, o’r dehau hyd Bethel, hyd y lle yr hwn y buase ei babell ef ynddo yn y dechreuad, rhwng Bethel a Hai.

4 I lê ’r allor yr hon a wnaethe efe yno o’r cyntaf, a llê y galwase Abram ar enw yr Arglwydd.