Tudalen:Beibl Cyssegr-Lan 01 Intro+Genesis.pdf/33

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Prawfddarllenwyd y dudalen hon


66 A’r gwâs a fynegodd i Isaac yr hyn oll a wnaethe efe.

67 Yna Isaac ai dûg hi i mewn i babell Sara ei fam; ac efe a gymmerth Rebecca if od yn wraig iddo, ac ai hoffôdd hi, ac Isaac a ymgyssurodd ar ol ei fam.

PEN. XXV.

1 Abraham yn priodi Cetura, ac yn ennill plant lawer o honi. 5 Abraham yn rhoddi ei holl dda i Isaac, ac yn marw. 12 Hiliogaeth Ismael. 21 Rebecca yn beichiogi ac yn eseor Esau, ac Iacob. 30 Esau yn gwerthubraint ei anedigaeth er ychydic gawl.

Ac Abraham a gymerodd eilwaith wraig, a’i henw Cetura.

2 A hi a escorodd iddo ef, Zimran, ac Iocsan, a Medan, a Midian, ac Iesbac, a Suah.

3 A Iocsan a genhedlodd Seba, a Dedan: a meibion Dedan oedd, Assurim, a Letusim, a Leumim.

4 A meibion Midian, [oeddynt,] Ephah, ac Epher, a Hanoch, ac Abida, ac Eldaah: yr holl rai hyn [oeddynt] feibion Cetura.

5 Ac Abraham aroddodd yr hyn oll [oedd] ganddo i Isaac.

6 Ac i feibion gordderch-wragedd y rhai [oeddynt] i Abraham y rhoddodd Abraham roddion; ac efe ai hanfonodd hwynt oddi wrth Isaac ei fâb, tu a’r dwyrain, i dîr y dwyrain, ac efe etto yn fyw.

7 Ac dymma ddyddiau blynyddoedd einioes Abraham y rhai y bu efe fyw: can-mlhynedd, a phymtheng mlhynedd, a thrugain.

8 Ac Abraham a drengodd, ac a fu farw, mewn oed têg, yn hên, ac yn ddigonawl [o ddyddiau,] ac efe a gasclwyd at ei bobl.

9 Yna Isaac, ac Ismael ei feibion ai claddasant ef yn ogof Machpelah ym maes Ephron fab Zohar yr Hethiad, yr hwn [sydd] ar gyfer Mamre.

10 Y maes yr hwn a brynase Abraham gan feibion Heth: yno y claddwyd Abraham, a Sara ei wraig.

11 Ac wedi Marw Abraham, darfu hefyd i Dduw fendithio Isaac ei fâb ef: ac Isaac a drigodd wrth ffynnon Laharoi.

12 Ac dymma genhedlaethau Ismael fab Abraham, yr hwn a ymddugase Agar yr Aiphtes morwyn Sara i Abraham.

13 Ac dymma henwau meibion Ismael, erbyn eu henwau: trwy eu cenedlaethau: Nabaioth cyntaf-anedic Ismael, yna Cedar, ac Adbeel, a Mibsam,

14 Misma hefyd, a Dumah, a Massa,

15 Hadar, a Thema, Ietur, Naphis, a Chedmah.

16 Dymma hwynt meibion Ismael, ac dymma eu henwau hwynt wrth eu trefydd, ac wrth eu cestill; yn ddeuddec o dywysogion ar eu pobl.

17 Ac dymma flynyddoedd einioes Ismael; can-mlynedd, a dwy ar bymthec ar hugain o flynyddoedd: yna y trengodd, ac y bu farw, ac y casclwyd ef at ei bobl.

18 Presswyliasant hefyd o Hafilah hyd Sur, yr hon [sydd] ar gyfer yr Aifft, ffordd yr ei di i Assyria: ac o flaen ei holl frodyr y cyfanneddodd efe.

19 Ac dymma genedlaethau Isaac fab Abraham, Abraham a genhedlodd Isaac.

20 Ac Isaac oedd fab deugain mlwydd, pan gymmerodd efe Rebeca ferch Bethuel y Syriad, o Mesopotamia, chwaer Laban y Syriad, yn wraig iddo.

21 Ac Isaac a weddiodd ar yr Arglwydd dros ei wraig am ei bod hi ’n amhlantadwy a’r Arglwydd a wrandawodd arno ef, a Rebecca ei wraig a feichiogodd.

22 A’r meibion a ymgurasant yn ei chroth hi, yna y dywedodd hi, os felly, beth [a wnaf] fi fel hyn? ac hi a aeth i ymofyn a’r Arglwydd.

23 A’r Arglwydd a ddywedodd wrthi hi, dwy genhedlaeth [ydynt] yn dy grôth di, a dau [fath ar] bobl a wahenir o’th fru di; a’r naill fydd cryfach na’r llall, a’r hynaf a wasanaetha ’r ieuangaf.

24 A phan gyflawnodd ei dyddiau hi i escor, yna wele gefellion [oeddynt] yn ei chrôth hi.

25 A’r cyntaf a ddaeth allan yn gôch oll, fell cochl flewoc, a galwasant ei enw ef Esau.

26 Ac wedi hynny y daeth ei frawd ef allan, ai law yn ymaflyd yn sodl Esau, a galwyd ei enw ef Iacob. Ac Isaac oedd fab trugein mlwydd pan anwyd hwynt.

27 A’r llangciau a gynnyddasant: ac Esau oedd wr yn medru hela [a] gwr gwyllt, ac Iacob, [oedd] wr perffaith yn cyfanneddu mewn pebyll.

28 Isaac hefyd oedd hôff ganddo Esau, o herwydd helwriaeth [fydde] ŷn ei safn ef: a Rebecca a hoffe Iacob.

29 A Iacob a ferwodd gawl: yna Esau a ddaeth o’r maes, ac efe yn ddeffygiol.

30 A dywedodd Esau wrth Iacob, gad ti i mi yfed attolwg o’r [cawl] côch ymma: o herwydd deffygiol [wyf] fi: am hynny y galwyd ei enw ef Edom.

31 Yna y dywedodd Iacob, gwerth di heddyw i mi dy anedigaeth-fraint,

32 A dywedodd Esau, wele fi yn myned i farw, ac i ba beth [y cadwaf] y ganedigaeth-fraint hwn i mi?

33 A dywedodd Iacob twng i mi heddyw, ac efe a dyngodd iddo, ac felly y gwerthodd efe ei anedigaethfraint i Iacob.

34 Ac Iacob a roddes i Esau fara a chawl ffacbys, ac efe a fwyttaodd, ac a yfodd, ac a gododd ac a aeth ymmaith: felly y diystyrodd Esau ei anedigaeth-fraint.