Tudalen:Hynafiaethau Nant Nantlle.pdf/39

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto

27

benodwyd yn berson Llandwrog ê Llanengan, yn Lleyn, ac a gafodd baner plwyf Llandinâm yn Arwystloy, heblaw Clynnog Fawr yn Arfon, a Cblynnog Fechan, sef Llangêinwen a Llangaffo, yn ngwmwd Menaf, Bufarw yn yflwyddyn 537, mewn llawn. feddianb o'r eglwysi hyn ; ac. heb wneuthur nemawr orchest heblaw hyny.” Y cyfryw yw tystiolaeth y diweddar Barch, J. Jones, Llanllyfni, o berthynas í ddysgeidiaeth a. thrachwant anniwalladwy y dynîon hyn ! 5 Y brodyr uchod oedd y rhai cymtafi gymeryd enw 'eu preswylfod ï fôd yn gyfenwad i'r tenlu, a_than.yr enw Clynn, nen Glynne, y ceir eu hanes wedi ymganghenu yn Arfon, Mon, Llundain, a manau ereill, Tua'r adeg yma hefyd cymorodd llnwws o foneddigion Cymru ì fyny yr wm arferiad. Ceir y sylw canlynol gan Gwilym Lleyn gyda golwg ar yr amgylchiad a arweiniodd i'r arferiad yma. Mewn cysylltiad âg un o ddisgynyddion Collwyn mb Fango, aef Syr John Bodïal, o Bodfal,y dywed, '*'Tua'r amaer hwn cymerodd lluaws o foneìdigion Cymru gyf- enw byr oddiwrth leoedd eu preswylfod, yn lle âilyn llinach hir o enwau cyntaf gydag ab nên ap rhyngddynt. Gwnaed hyn pan oedd Rowland Leo, Esgob Lichfield, Llywydd y Cyffiniau, yn amser Harri yr 8fed, yn. eistedd yn un o'r cyrtiau ar ryw achos Cymreig, ac yn flinedig, oblegid. yr holl apiau wrth alw y rheithwyr, agyfarwyddodd fod i'r rhestr gael eî galw wrth yr enw diweddaf, nou le eu prêswylfod, yr hyn a fabwysiad- odd boneddigion Cymru yn gyffredinol ; folly nî a gawn o hyn allan Jehu. Beodfal, o Bodfal; John Bodwrda, o Bodwrda; Richard Madryn, o Fad- rŷn ; Jobn Glyn, o'r Glyn, neu Glinllifon ; Thomas Mostyn, o Fostyn ; Eobert Uarreg, o Carreg.” Daeth y cyfenw presennol Wyon i mewn î deulu Glynllifon yn lle yr enw Glynn, trwy i Thomas Wyon, o'r Bod- ruan, yr hwn a wnaed yn farwnig Byd 25, 1742, briodi Frances, ferch ac, ^ etifeddes i John Glynn, ysw., o'r Clynllifon, trwy yr hyn hefyd yr unwyd etìfeddinethau eang Bodruan o Glynilifon â'n gllydd. Dilynwyd fyr Thomas gan eifab, Syr Jobn Wynn, yr hwn a briododd ferch ac etifeddes ì John Wynne, ysw., o Meìai, yn sir Ddinbych, a Maenan, yn sir Gaerynarfon, trwy yr hyn yr ychwanegwyd yr eiifeddinethau hyny drachefn at yr eiddo Glynllifon. Dilynwyd Syr Jobn gan Syr Thomaa Wynne, A.S. dros si? Gaerynarfon, a milwriad ar wirfoddoliaid Caeryn- arîon, yr hwn $ grewyd yn bendefig o deyrnas y Werddon, wrth y cyf- enwad o BABWN NEWBOROUGH, Gorph. 25,1776. Priododd Byr Thomas yn gyntaf â Catherine, ferch hynat i John, Iarll Egremont, ac wedi ef marwolaeth, priododd yn ail â Maria Stella Patronilla, ferch i Lorenzo Chiappìni; ac o'r briodas hom y deilliodd Thomas John, yr ail Farwn, A.S, dros sir Galrynarfon, ac a fu farw heb brïodi Tach. 18, 1832, ac a ddilynwyd yn eì deiflau a'j etifeddiaethau gan' eî frawd, Spencer Bulkeley Wynn, y pendefig presennol, yr hwn a anwyd Mai 23, 1803, ac a briododd Moi 10fed, J894, â Franoes Marig, merch hynaf y Parch, Walter de Winton, o Gastell y Gelli, ym sîr Frycheiniog, a chanddynt; hiliogaeth, sef yr Anrhydeddus Thomas John Wynn, a anwyd Rhag, 21, 1840, a lluaws ereill. Mewn perthynas i.fam y pendefig urddasol yresanol, sef Marin Stella Patronillâ ceir y sylw osnlynol, gan Gwilym