Tudalen:Hynafiaethau Nant Nantlle.pdf/42

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto

$

April, 1742, agod 77, after having served in hin youth full day's a volun- eer in all the lrlh war” Brawd j Richard Garnons oedd John "Vaughan Garnons, person Llanddeiniolen, tus'r flwyddyn M782. Yr oedd. eraill o salodau y teulu bwn yn byw yn Penybryn, megls Evan Garnons, yr hwn a briododd ferch Owen Joaes, Dolyfelin, a'i dad Paul Garnons, yr hwn a briododd ferch Evan Gruffudd, person Penymfa, ac ac a fuont. hefyd yn cyfaneddu yn y Pant-du. _ Ei's tgeihîau o flynyddoedd bellach .aÍd oes neb o'u hiliogaeth yn cyfaneddu ymo, .

LLEUAR, NEU. LLEUFEB MAWB,

Saif y lle hwn ai lethrshyfryd at y €u deheuol î afon T:Jyfnwy, ychydîg islaw pentref Llanllyfni; ac yr oedd yr etifeddiaeth ar y cyntaf yn. ffurfio rhon o dref y Bennartb, Derbyniodd yr enw Lleuar neu Lleufer oddiwrth neu e barch í goffadwriaet Lleufer Mawr, sef yr un a Lles ab Coel, y brenin Cristionogol eyntaf fu yn Mrydain. Y mae yr un ar- wyddiun ag a wisgid yn arfbain T.îes ab Coel i'w weled befyd yn. arfheis- isn'tenlu Lleuar, sef “ Eryr deuben du, a'î adenydd ar led.” Ceir yr on dtwyddïun hefyd wedi eî gerfio ar amryw o hen ddodrefni ac eîsteddleoeld Eglwys Clynnog Fawr, a gellir bod bron yn benderfynol i'r naîll a'r Hail. eu tymeryd oddiwrth Lleufer Mawr, y brenin Cristionogol.

Ymsefydlodd cangen o hiliogweth Cilmin Droed-âdu yn Lleuar tua'r

-Rlwyddyn 1588, trwy I William Glynn, neu yn hytragh William Wynn

“Glynn, briodi aeres Lleuar, sef Lowri Gwynion, yr hon oedd yn ferch â Jon ab Robart, ab Johri, sb Meredydd o Fachwen, Clynnog, disgynydd o deulu pendeBgaidd Tegwared y Bals Wen. Yr oedd William W. Glynn yn fab i William Glynn, Bergeant a6 Arms to Henry VIII., mab Í Robert. sb Meredydd ab Hwlcyn Llwyd, o'r Glynllifon, ab Tudur Goch y Nant- lìe. Arfâu William Glynn ab William Glynn oedd Paìs Cilmin Droed- dân, a'î sîn pâl oedd Pals Owen Gwynedd yn ol Lewìs Dwnn. :

1 William W. Glynn a'i wiaig Towri Gwynion y ganwyd William Glynn, yr hwn & brîbdodd Margaret, ferch ac etifeddes Ffemphrey &b Meredydd, tua'r flwyddyn 1609.. O'r briodas hôn eto ganwyd William Glynn, a briododd Jane Brynkir ; ac ìddynt y ganwyd etifedd, William Wllynn, afu farw yn faban; a disgynodd yr etifeddiaeth i'w chwaêr Mary, yr hon a briododd yr Uwch Filwrìad George Twistlelion, o Bar- row Hall, sir Gaerlleon, yn goffadwriaeth am yr hwn. y me careg uwoh. fbên drwa y ty presennol yn Lleuar Fiwr yn coffau am ei farwolaeth,

Er mwyn egluro y cysylltiad newydd hwn efallaî y dylem gyfeirio'y darllenydd yn olat adeg y rhyfel cartrefol, yn amser Charles y iaf âo Oliver Cromwell. Pan oedd y rhyfel bron ar ben, â chestŷll Arfon yn yneddiant milwyr y senedd, dazfu ì Syr John Owen, o'e» €Oleneney, yn Rifionydd, gaeglu yn nghyd fyddin ô wirfoddolwyr yn êaw y Brenin, âc ymoìot ar warchodin Oaftell Oserynarfon, y rhaî o ddiffyg nerth digonol

a orchfygwyd, a pyrthïodd y castell 1 dwylaw Byr John â'i wirfoddol- wyr, a tec ldwyd Galed atm gymhoffli, ao anf6hwyd byddin j Gaelyniarfon i ddgyffethu y gwarchodlu, odan lywyddiaeth