Tudalen:Hynafiaethau Nant Nantlle.pdf/46

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto

34

Glynne, tad Ellen Gwynne, yr hon a sylfaenodd ac a waddolodd Rlusen- &aî Llandwrog, am yr hon y cawn grybwyll ychydig eírìau yn ychwan- egol mewn cynyltthad âg Eithìnog Wem Perthynas Bryn-y-gwydion yn. bresennol î deulu y Gwynfryn, yn Eifionydd, a delir y ffarm fel tenant o “Bwyddyn I flwyddyn gan William Jones, mab i'r diwaddat Robert Jones, o Fryn-y-gwyddion, a chyn hyny o'r Gwydr Bach, Llanaelhaiarn, Yr oedd Robert Jones yn amaethwr o'r fath fwyaf cyfrifol, ac y mae ei feibion, a'i wŷrion, yn cadw i fyny yr un cymeriad, a lloâws ohonynt yn preswylio yn y ffermydd helaethaf o own y wlad. William Jones ab William Jones, ab Robert Jones, sydd ŵr ieuanc athrylithgar, yn modio. chwaeth lenyddol gref, ac fel eì dad yn ddiacon. parchus ym eglwys Fethodistaidd y Brynaera.

EITHINOG WEN.

'Yn bresennol oeîr taîr o ffermydd yn dwyn yr enw Eithinog, sef: Eithinog Uchaf, y Ganol, a'r Eìthinog Wen, Yr oedd y tíroedd hyn yn. ffurfio rhan bwysig o'r drofiau a elwid Tref Eithinog a Bryn Cynam Disgynodd yr Eithmog Wen ì feddiant Ellen Gwynne, at yr hon y . cyfeirlwyd 'o'r blaen, yr hon oedd yn ferch î Richard Glynne, ab 'William Glynne, o Fry»-y:gwydion, Yr oedd i Richard Glynne amryw o blant, ond buont ol] feirw yn ienainc, neu yn ddiblant, a'r etifeddiaeth a seth ar gogail, sef i feddiant Ellen, yr feuaugaf. Cyflwynodd Ellen gyfran o'i hetifeddiaeth, aef yr Eithinog Wen, a'r Plas Newydd yn Llan- goed, Mon, tag at sefydìu a gwaddoli Elusendai yn Llandwrog, lle gallaî 12 o ferched boneddigion fuasent wedl syrthio I ymddifadrwydd a thlodi dderbyn cartref s chynnalîaeth gysurus. Bu farw y foneddiges ragorol hor yn 1759 ; ond ni wyddys pa le y bu farw nag y claddwyd hî. Rhaî a dybaint iddì ddiweddu eì hoes yn Ficerdy Hendon, yn agos i Lundsân, ' jle yr oedd un oi chereint, sef Bichard Evans, fabi Catherine, merch William Glynne, o'r Glynllifon, yn preswylio, Ereillm dybiant mai yn “ nhyun arall o'i cheraînt, sef y Dr. John Evans, Esgob Meath, yn y “Werddon, y bu hi farw, Yr Esgob John Evans a anwyd yn Plas Du, Eifionydd, a ddyrchafwyd yn Esgob Bangor, ac wedî hyny s symudodd. 4 Meath, yn y Werddon, lle diweddodd ei ddyddiau. Modd bynag, y nae ffrwyth calon haelfrydig Ellen Glynne yn cael ei werthfawrogi ym Elusondal Llandwrog, ar fod “lle bedd” y foneddiges yn anadnabyddus âl Y tenant presennol yw Thomas Williams, genedigoloddiyno, Ar y fferm hon y mae amddiffynfa Oraîg y Dinas, a lluaws o olìon hynafol; Cloddiwyd amryw o hen felinau y Cymry wrth drin y tiroedd, amryw o. Bs ral a welir yma ac acw hyd y maesydd,

BODFAN.

BBalf y lle prydferth uchod o fewn (ref y Dinlle, a pherthyns, ì hilog» aeth Phillip, brawd ì Ednowen a Morgenau, o'r Dinlle, neu Morgenau Ynad, yr wythfed o ddisgynyddion Cilmin Droed-Jdu. Yr o«dd William