Tudalen:Hynafiaethau Nant Nantlle.pdf/55

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto

43

auwog í«l eì daid, fel y prawf «î englynion í Ellis/Wynn, wwdwr- “Barât

  • Cwsg, y rhaí a gyhoeddwyd mown cysylltiad â'i gyfieithiad o ' Reol

ŵ Buchedd Sanctaidd, Wr oeddynt befyd yn gyffelyb i'w taid yn ysgol- A heigion o radd uchel, yr hwn, fel y dywedir, ydoedd yn hyddysg mewn- Ŷ wyth o wehanol ieithoedd, Bu E, Prys, fioer Clynnog farw yh.y & wyddyn 17], ac y mae careg bedd Ffowc Prys i'w gweled yn llawr

  • Eglwys Llanllyfni.

PARCH. RIOHARD NANNEY.—Yr oedd y gwr enwog hwn yn bersdn. Llanaelhaiarn, ac yn ficer Clynnog o gylch y flwyddyn 1723. Ganwyd. eî yn Cefndeuddwr, yn mhlwyf Trawsfynydd, Meirionydd. Ei rìesi oeddynt Robert Nanney o Cefndeuddwr, a Martha, merch Richard ab

  • Edward o Nanhorou, yn Lleyn. Wedi iddo briodi kg Elizabeth, merch

> bynaf William Wynn o'r Wern, cymerodd leax ar Elernïon, Llanael- haiarn, ac yno y bu fyw yn fawr ei barch am hemer can mlynedd. “i ffeiriad bynod am eì dduwioldeb, ac am eí lwyr ymroddiad i'w swydd gysegredig oedd y Parch, Richard Nanney: dywedir y byddai eglwys. ". Olynnog Fawr yn orlawn yn ei amser eî, a'r gynnulieidfa fel tyrfa yn. cadw gwyl mewn llais can â moliant, ac adsaìn defosiwn yn llenwî yr holl.

leP—(E Fardd yn “Nghydf Beuno.) Ceir y desgrîad canlynol o'r-gwr

percheôig yma gan awdwr “Drych yr Amseroedd ;'— Cyfrifid af fel pregethwr yn rhagori ar y rhan fwyaf o'i frodyr urddasol: mid oedd gofalon bydol yn cael nemawr o le ar ei feddyliau ; oblegid nid adwaenai al anifeiliaid ei hun, ond yr un.fyddai efe yn ei farchogaeth. Ond O! er mor foesol a-phrydferth oedd el ymddygiad yn ystod el fywyd, eto nîd oedd pelydr yr efengyl, na'r anadl oddiwrth y pedwar gwynt, yn effeith- ioli eì weinidogaeth i gyrhaedd calonau ei wrandawyr yr holl emser hyn ;. ond yn niwedd eî ddyddiau cododd golenni yn yr hwyr, daeth arddeliad amlwg ar eì weinidogaeth, a bu fel diferiad diliau mel í lawer o eneidiau. trallodedig, Ymgasglai lluaws mawr o amryw blwyfydd i wrando arno, nôs y byddai eglwyn fawr Clynnog yn haner lawn ; byddai raid ei gyn- northwyo i'r pulpud raì gweithiau o achos ei hvnaint a'ì lesgedd. Yn ol pregethu eisteddai ì lawr yn y pulpud i aros i'r gynnulleidfa ganu salm aeu hymn, a byddai yn fynych dywslltiadau o orfoledd yr iachawdwr- iaeth yn gorlenwi calonau llawer o'r gwrandawyr, nes y byddaî y deml f5wr yn adseinio yn beraidd o haleluiah i Dduw a'r Oen. Bu farw y gwr parchedig hwn yn hen, ac yn gyflawn o ddyddian—dros 80 oed,”

RosRaRT ROPRRT8, CLYNNOG.—Tua chanol y ganrif o'r blaen yr oedd yn byw yn Ffridd Baladeulyn wr a gwraig grefyddol o'r enwau Robert Thomaa a Chathríne Jones ; a bu iddynt dden ofeibion, y rhai a ddaeth- ant yn mhon amsar yn weinidogion enwog yn nghyfundeb y Methodist iaid Calfmaidd, Yr hynaf o honynt,Jobn, e anwyd yn i762 ; a phan yn fachgen oedd o dymer addfwyn, lonydd, a myíyrgar ; 90 yn mlyn- yddoedd aeddfedaf eì fywyd oedd yn bregothwr melns ao efengylaidd. Yr ieuengaf o honynt, â'r hwn y mae a fynom yn fwyaf neillduol, a. anwyd yn 1762, oedd o dymer fywiog, chwsreun, » thanbaid.; ao meŵn amser dilynol a ddaeth yn un o'r gweinidogion mwyaf tanìlyd ac effelth- iol a. gyfododd erìoed, o bosibl, yn Ngwynedd. Bu John dros ryw ysbaid