Tudalen:Hynafiaethau Nant Nantlle.pdf/56

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto

4

.4 amaer yn cadw ysgol yn Ngblynog, ond symudodd i Langwm, yn sir Feirionydd, lle diweddodd ei yrfa mewn tangnefedd, Tach, Sydd, 1894, : yn82 mlwydd oed, Efeosdd ted yr nthrylithgar ae anffodus Michael Boberia, Pwllbeli, Yr oedd iddo ferch hefyd yn meddu ar addauo ailrrylìth, a dywedir mai hi a gyfansoddodd. yr emyn prydferth sydd yn dechreu â'r llinell hon :—'* Mi gysgaf hun yn dawel," &c. Parhaoddy cysylltiad rhwng Robart. Roberta a'r ardal hon dros y rhan fwyaf o'i oes. Cychwynodd eí yrfa fol chwarelwr yn y gloddfa; ond pen ymunodd â chrefydd, yn unarbynitheg oed, newidodd ei alwedigaeth, ac a eth! - wasanaethu fel gwae ar Herm. Mewn cysylltiad.a'r gwaìth hwn cyflog: odd ifyned i wasanaeth rhieni y Parch. E. Jones, Coed Caed Du, llebu mab y Parch. R. Jones (y Wern ar olhyny) yn gymhorth iddo addysgu; eihunan. Bu am ychydig fisoedd wedi hyny gydag Evan Bichardaon, yn Nghaerynsrfon ; 's dyna gymaint o fanteision addysg agafodd; & hyny, tiwy ei ymroddiad a'i ddiwydrwydd, meistrolodd yr iaith Saesen- , aeg i'r fath raddau nes bod yn alluog i ddefnyddio yr awduron Seimîg ar daten duwinyddol. Yr oodd ci ymddangosiad personol yn wael, ffurf ei gorph yn grwccs ac eiddil, yr hyn a schlysurwyd irwy oerfel neu ymlg- dod, Kr yr anfanteìsion hyn yr oedd rhyw nerth a dylanwad rhyfedd yn canlyn ei weinidogaeth. 'Treoliai ysbaid o amser cyn pregethu meWn ymdrech gyda Duw, ac ymollyngai dan angerddoldeb ei deimlad ì wylo ynhidl Disgynai eì ymadroddion fel taramfolMeu ar plustion eì wran- slawyr, a byddai dyspeidiau âisymwth ao annisgwyliadwy yn nghanol . ffrydlef danllyd o hyawdledd, yn peri effeithiau snnesgrifiadwy. A -dhan y gall y darllenydd weled desgrifiad cyflawnach o hono, gyda chyf- ; eiriad at amgylchiadau neillduol yn eì hanes, wedi eì ysgrifenu ganel mai, nî fydd ìní yma ychwanegu. Cyfansoddodd Dewi Wyn farwnad doddedig i'w goffadwriaeth. Yroedd yn byw y rhanfwyaf a'r olaf o'i oes wrth y Capel Uchaf a bu fsrw yn 1802 yn £0 mlwydd oed, Y mae - yr onglyn canlynol o waith-Eben Fardd yn gerfledig ar «i feâd yn myn- wenb Eglwys Beuno Sant: —
“Yn noniau yr eneiniad, —rhagorol Yn'r gwr mewn dylanwad; 'Seraph o'r nef yn aiarad Oedd eilun yn ngŵydd eî wled,” Ô

Y PAROH. WELLIAM BOBRRYS ydoedd weinidog nìd anenwog yn nghy- fundeb y Methodistiaid Calfinaidd, Ganwyd ef yn yr Hendre Bach, yn agos î Glynnog, llo bu & deulu yn trigianu er's fnwy na 300 mlynedd. Y'r oedd eì rîeni yn aelodwn gydw'r Bedyddwyr, ac yn bobl hynod o gref- yddol. Eithr eu mab, pên oedd-tuag ugain. mlwydd oed, a ymunodd â'r Methodistiaid yn y Capel Uchaf. Efe, oddiar anogaeth a gafodd gan Mr. Charles o'r Bala, a ddechrenodd gadw Ysgol Sabbothol gyntaf yn 'y ile, Llo hefyd y traddododd'ei bregeth gyntaf mewn wylnobun o douÌ9.— y'Ty'nllwyn. Yr oedd hyny yn y flwyddyn I804.. Ordeiniwyd ôf 1 gyf-

“awn waith y weinidogaeth yn 1819, Ni chafodd William Roberts, mwy