Tudalen:Hynafiaethau Nant Nantlle.pdf/57

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto

4b

na'r mwyafrif yn eî oes, ond ychydig o fanteision addysg foreuol, 'Treuf- < iodd flynyddoedd cyntaf ei weinidogaeth i deithio drwy Dde a Gogledd, atbrefydd Lloegr, Yr oedd yn araf a phwyllog yn ei ymddiddanion, yn sych ao ymresymiadol wrth draddodi ei bregethau, ac yn aml iawn ym fatth—yn afresymol felly—am ba herwydd ni bu erioed yn boblogaidd

ond gydag ychydig o'r dosbarth mwyaf dorllengar, Yr oedd yn gyfar

. wydd iawn mewn hanesiaeth ysgrythyrol ac eglwysig ; ym gartrefol yn phwydoliaethau Daniel ao Ioan, agelwid ef yn fynych. yr “ Hen Brophwyd o'r Hendre Bach.” Yr oeìd hefyd yn cael ei gydnabod yn wro brofiad a synwyr cryf mewn cynadleddau, ac yn sefyll yn uchel ' mawn parch gan «Í frodyr yn y weinidogaeth, Ei brif lafurfêl awdwr oedd eì “Draethawd ar yr Ordinhad o Fedydd.' Cyhoeddodd hefyd ddetholion o weiehiau y Purch. J. A. James, o Birmingham, ar yr. Ysgol

Sabbothol. Aeth yn gwbl ddall yn mlynyddoedd diweddaf ei oes; onâ
parhaiifyned oddiamgylch felly î bregethu. Yr oedd yn wr o gorphol-
aeth cadarn, ond lled anniben, ac o feddwl cawraìdd, ond eîfod yn

ddiwres. Bu farw yn nhrigfod ei hynafiaid Hyd. l4eg, 1857, yn 84

mlwydd oed, a chladdwyd ef yn mynwent y Capel Uchaf, lle gwelir av eî

" fedd englyn o waith eí gymydog athrylithgar Eben Fardd. PARCH. JOHN JONES, TALYS4BN.— Y mae cymaint wedi oael 6j

ymgrifenn am y gwr mawr hwn, yn neillduol yn ei ' Go$ant' anghyd-

marol gan y Parch. O, Thomas, Liverpool, fel mai mursendod ynom nÎ fyddai gwneyd un ymgaisi gyfeirio at brif amgylchiadau ei fywyd, na. phrif nodweddau eì gymeriad, Gellir meddwl eì fod wedi cael cyflawnder yn y cofiannau, y marwnadau, yr anthemau, yn mha raí y mae prif dalenteu Cymru am y cyntaf â dalu gwarogaeth ì fawredd a gwerth y cymeriad a ddarlunir ganddynt, Ganwyd ef yn Tanycastell, Dolydd- elen, Mawrth 17eg, 1796. Olrheiniai eî achau o dy ei dad i Hedd Mol- wynog, sylfaenydd un o'r Pymtheg Llwyth; ac o du eì fam f Einion . Efel, Avglwydd Cynllaeth, Ymunodd â chrefydd pan yn 22 mlwydd oeâ, a phregethodd yn gyhoeddus gyotaf yn y Garnedd, yn agos i Dol- yddelen, yn 18:0, ao ordeiniwyd ef yn y Bala yn 1829. Wedi pregethu am yr ysbaid o 39 o flynyddoedd, bu farw ar y dydd Babboth, Awst 17eg, 1857. Claddwyd ef y Gwener canlynol, a chynwysai eì angladd tus T0 o weinidogion a phregetbwyr, tusj 100 o swyddogion eglwysig, 200 o gantosion, 40 o gerbydau, athus 50000 bobl ar draed, yr angladd lluog- ocaf a wclwyd erioed o bosibl yn Nyífryn Nantlle, Parhaodd cysylltiad

y Pwfch.Jobn Jones e'r gymydogeeth hon o ddeghreu y flwyddyn 1893.

hyd ei farwolaetb. Yn mis Mai y fiwyddyn hono priododd & Wranoes. , Edwards, merch Thomas Edwarda, TTaldrwst, yr hon sydd wedi eí oroesi, Bu Mrs. Jones yn “ymgeledd gymwys." îddo yn mhob ystyr ; cymerai ofal masnach a dygiad i fyny deulu lluosog arei hysgyryddau ei hunan ; a thrwy fendith Duw-ar ef llafur hi yn benaf, dygasant i fyny deulu llu- «eog yn anrhydeddos, a llwyddasant i grynhoi swm mawr o gyfoeth, nes

ydaethy teulu bwmgyda'r mwyaf dylanwadol yn y Nant, Yn fuan ar

ol iddynt briodi, perchenog y chware) a adeiladodd dy ashopiddynt yn. ymylycapel. Gerllaw y ty yr oedd gallt goediog, yn yr hon y gellid ” gweled“ pregethwr y bobl” yn cerdded ol a blaen, a'i dâwylaw ar e'


1