Tudalen:Hynafiaethau Nant Nantlle.pdf/58

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto

]

]

]

]
46

gefn odan ei gôt. Dyma y fan lle y cenhedlwyd y meddylddrychau, ac
y Ìlunìwyd y broddegwa o dam y rhaí yr ysgydwid cynnulleidfaoedd
mawrìon Oymru fel ooedwig o dan yr' awel Buom yn teimlo arswyd :
cymtgredig wrîh smmgu y llanerch hon, fel pe buasai yr ysbryd mawr fu
yh cymdeithaeu & Duw yn y fan yma wedi gadael eí ddelw ar y crelgiau
osmgylch. Yn awr y mae yr hen gapel a'r hen dy wedi eu chwalu, a
malurion y cloddfeydd wedi gorchuddio y fan bron yn holiol. Bernir I
gysylltiadau agosach y Parch, John Jones a'r byd, yn y rhan olaf o'i oes, ;
“trwy iddo ymgymeryd & goruchwyliaeth chwarel, anmharu ar ddysglelr-
deb eî weinidogaeth, yr hyn a barodd ofid i'r wlad, a'r hyn,pan ddeall-
câd yntau, ŷr ymryddheodd oddiwrtho, Adeiladodd fasnachdy helaeth
wrih y ffordd sydd yn arwain o Benygroes i Nantlle; ac yno diweddodd
ei oesar yr lTeg o Awst, 1807, Mae y bobl hynaf yma yn caru mon am
dano, yn caru adrodd el sylwadau mewn cyfeillachau, a'i weddïau ar
amgylcbiadau neillduol. Bywyd ydoedd yr ciddo ef a. adawodd y fath
argraff ar ho]! gylch eí ddylanwad, nad oes ond y dydd mawr a'ì dengys.
'Y maêyr had a hauwyd ganddo yn dwyn ffrwyth yn nghrefyddolder y
wlad oddiamgylch. Ni fu neb mwy, oe mor boblogaidd ag efe, yn y
rhan hon o Wynedd, ac a barbaodd i fwynhau yr unrhyw hyd eî farwol-
aeth. O ran tedd ei gredo a'f athrawiaeth cyhuddid John Jones o
bregethu Arminiaeth a phethau “' croesì athrawìaeth iachus.” Addefir
i'w weinidogaeth greu cyfnôd newydd yn y dullu bregethu yn mysg
gweinidogion y cyfundeb y perthynatiddo, Sylwai y Parch. M, Hughes, '
ddiweddar o'r Felinheli, mai “'John Jones a fu y prif offeryn î greu y dull.
mewydd yn mhlith y' Methodistiaid yn Nghymru. Yr hen ddull oeddl
pregethu ar bynciau athrawiaethol, Teimlodd llawer, nid yn unig yn^
mysg y Methodistiaid, ond hefyd yn mysg yr Annibynwyr a'r Bedydd-”_
wyr, fod rhyw ddiffyg pwynlg yn y dul! hwnw, ac y dylaesi y pechadur
yntau wneyd rhywbeth er sicrhau ei gadwedigaeth.” Blaenorid yn y
<irefa nowydd o bregethu yn mysg y Bodyddwyr gan y Parch, J.P,
TDavies o Dredegar ; yn mysg yr Annibynwyr gon Williams o'r Wern ; ac
yn mhlith y Methodistiaid gan Jones o Talysarn, Derbyniaesnt ill trf
oodâ wrthwynebìadwn cryfion ar y cyntaf. Bu llawer o'r hen fìaenoriaid.
yn dockori nwch eu periau, ond hwynthwy â orfuant, a chydnabyddir yn.
Ìled gyffredin, erbyn hyn, maî hwynthwy oedd yn gywir. Ond er eî holl
ddefnyddicldob, ei barch, a'i boblogrwydd, efe » fn farw, Cyfodwyd
cofgolofn ysblenydd uwch ei fedd trwy danysgrifiadau eì gyfeì
yrhon y mise crynhodeb o ragoriaethau eì gymieriad. Cynniddda
“Eben Fardd ddan englyn i'r golofn hon; y rhaí a ddodwn ger bron yma :—

Jones Talsarn wnaeth yn ddarnau—y cestyll
Ceatiog Jochent ddrygau ;
Clirìodd hwynt, er cael rhyddhau—plant pechod.
Drwy waod yr amod, o'u diriaid rwymau, â
Jones 'Talsnrn—nid barn, nid bedd—a bylant: Ê
Belydr «l glaer fuchedd ; :
Ni ad Duw eì genad hedd—a'i frital. ì
1 ffawd mnwsdal, a phw?î dinodedd,

 

 ]

]

]

]
YNN ——