Tudalen:Hynafiaethau Nant Nantlle.pdf/62

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto

50 ]

] <poem> ]

]

ao Eglwys a Chapel Beuno, fel y dengys y dyfyniad a ganlyn t^" Yma,” medd efe, gan gyfeirio a Eglwys y Bedd— yma y bu fy meddwl mewn gweithgarwch bywiol gyds rhagolygiadeu s gofalon bywyd, tra yr oedd pleth se dl pleth ŷn cael eu gwau am danaf o gysylltiadau teuluaidd, y Zhsi y mae €u dsdblethiad buan gan ddwylaw gerwon angen wedi gwaedu fy ysbryd, a'i asol yn dymera doluros! Rhwng hen furisn dlwydion trwchus ac oodranns Capel Beuno y cyfansoddais y rhau fwyaf

" o awdl * Cystuddiau ac Amynedd Job,” a llawer dernyn ag y mae genyf bleseri edrych drostynt weithiau eto. Ond y rheswm mwyaf dyddorol

dros fy serch at hen Eglwys Clynnog Fawr yw, ci bod yn sefyll i fyny

7 trwy cesoedd jx chenedlaethau yn gofadail ddangosiadol o'r unig ysmotyn bychan cysegredig, yn yr ardal eang hon, lle bu ymdriniaeth athrawol defosiynol » didor â gâir Duw, ac & materion Cristionogaeth er's den- ddeg cant o flynyddoedd !"' “Ond or.holl ragorïaethau llenyddol a moesol

' bardd mawr Clyunog, eì athrylith, s'i dduwioldeb, bu farw Chwef. 17, 1869, gan sibrwd y geiriau prydferth canlynol o'i eiddo ei bun :—

“ Y nefooâd fydd, yn berffaith ddydd, 'O bob goleuni i'w ddysgwyl sydd.”

Claddwyd ef wrth fur y gangell, lle mae cofgololn ofarmer gwyn, a gyfodwyd trwy gyfroddinn gwirfoddol eì edmygwyr, yn addurno eì fedd, “Yr oedd yn 6l mlwydd oed; Y mae llawer o ddarnau gorchestol o'i eiddo heb ymddangos erioed trwy y wasg, a. grwyn o'r mwyaf ydyw, nw chy “hoeddid ei Ŵoll weithiau gyda'u gìlydd. Nid oes un enw yn perarogli yn fwy hyfryd yn yr ardal hon nag enw cadeirfaedd eaopdlysog Clynnog Fawr. Bydded heddwch i'w Iwch.

Gyda'r bênnod hon dygîr y dosbarth cyntof o'n testyn i derfyniad. Bydd genym acblysur eto Ì gyflwyno i sylw'y darllenydd dmryw o gymeriadau neillduol, y rhaí y bydd yn fwy manteisiol i ni grybwyll am danynt yn nosbarth y ' Cofiannau,” am fod y cwbla wyddys o'r bron am danynt wedi ol gaêglu oddiar lafar gwlad ac adgofion hen. bobl. Gohdiwn nm fusaai ein defnyddfau a'n gallu ym helaethach, î ysgrifenu yn fanylach, ar y rhan bwysicaf, a mwyaf dyddorol o lawer o'r testyn.

“Ymddengys î ni fol Nant Nenille wedi cael el hesgeulusb bron yn

  • hollol gan bob banesydd, a'ì bod. yn zhyw gilfach neillduedig, anghysbell,

a thawel pan oedd ymrysonau ac ymladdfeydd yn cymeryd lle mewn “ardaloedd cylchynol. Gellir casglu i'r grefydd Dderwyddol fod mewn ' cryn fri yma ryw adeg bell yn ol; &0 y mae mewn amrywiol ucheloedd “feini mawrìon a elwir * meini arwydd,” yn dangos fod yma ryw drefn- iadau rhyfelgar wedi cael eu cario yn mlaen rywbryd. Yrolion adeiladau a welir hyd yr ucheldirpedd a arŵeiniant i'r penderfyniad fod y lle yma wedi ei boblogi, î ryw fesur, mewn cyfnod boreuol. Gwelir ymaol y Brytonisid, y Rhufeiniaid, y Gwyddelod, y Saeaon, a'r Cymru presennol “ŷn preswylio, a'i fod wedi teimlo î raddau oddiwrth y chwyldroadau fu

ar eín gwlad &r amser ymofydlisd cyntaf ein hynafiaid yn y rhan bono Ynys Brydain. ]

] <poem> ]

]