Tudalen:Hynafiaethau Nant Nantlle.pdf/79

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto

Llwyddodd yn fuan i sail i preill o'r ense'W Jones; W. mubath,o WW. Dafydd, ddyfod yno gydag ef; Y rhai'hyn, gyda gwraîg a chwaêt 'W. Williams, oeddynt y £baì cyntaf i ffurfio yr «glwys Fethodistafdd yì Llanllyfni. Pangopwyd lawer o "ddirmyg 4ung stynt ar y dechren; nid eedd a'u derbyniau i'w dy, hyd oni chawsant achles yn nby W. Williamg; yn y Buarthau.

Yn.y fiwyddyn 1770 cynnaliwyd ymdeithaifu yi Llanllyfni am y waith gyntaf, Adroddir hanes y gymdeitbasfa bon gŵn hwdwr * Hanes Methodiatiaeth,” yn yr hwn y dywed fod. person y plwyf yn llidiog iawn. O berwydd, ac iddo gyflog dynion i fyned i'r ìames i aflonyddu er y pregethwyr, Wedi iamrywiwrthod, o'r diwedd'gŵr fo'r enw Evan Thu- ynau, gwr ystrywgar a chellweipna, â ammododd â'r person am Ionsid eí fol o fwyd a-diod, yr elai ac-yr aflonyddai yn llwyddiannus. I'r cae yr aeth, ond dychwelodd, jyn..ei ol heb gyfiawnt eilynrrwymìadau cherwydd au ond gwr arall a wnaeth y gorchwyl mor effeitbiol fel y bu gorfod nr

pregethwr ddistewi. Ond Cymro o ymâdangosiad boneddigaidd; ô gr- Tandeb Lady Hustingdon, & esgynodd. yr I derfynu y moddion. ï

'Yn mhen naw mynedd dracbefn cynnaliwyd yma gymdeithaefa arall, ac yr oedd yr un penderfyniad ar droed i'w haflonyddu ; ohd gwrgrrymus 'o gorpholaeth, o'r enw Robert Prys, a ymoeododd ar y terfysgwr, fel y bn gorfod arno sefyll draw a pheîdio aflonyddu]yr addoliad mwy, n.ti«r- fynodd yr erledigaeth gyhoelldns ar y Meth6distiaid yn y fan hon. Yny ffwyddyn 1771 adeiladwyd capel bychan yn Tsìygarnedd, ac er ha fesural fwy nag wyth llath. wrth chwech, haerid ne lenwid byth mo hono; onid

poblegrwydd y gymydogaeth, a chafwyd adfywiadau grymus hefyd ar grefydd trwy y wlad,felyrhifai yrwblodau & berthynant Í gapel Talygwrnedd tua 200 erbyn y flwyddyn 1813, pryd y bu raid “' lledu y babell ae ostyn y oorynan,” ac yr edeiladwyd addoldy helaeth wrth y brif-ffordd, yn mhentref Llanllyfni. Tra (bu“yr eglwŷs yn y Ìle hwn. fwriodd allen gwnghennu I Beynrgiody, ; Cernïel, Bhcetryfan, Talysarn, Penygroes, a'r Mynydd, Mor gadarn. y cynnyddodd gwlr yr Arglwydd? Yn 1864 adeiladwyd:y apêl presennol. yn Llanllyfnt, yr hwn sydd yn uu o'r addoldai eangwf, & phrydferthaf yny wlad, Bugail presennol yr eglwys kon yw y Patch, Bobert Thomas, diweddaro Fangor. Bhíf yr aelodau yw 100, a'r Ysgol Sabbothol 300 ar gyfartaìedd.

Yn mhen tua dwy-sr-bymtbeg o fiynyddoedd ar.ct y Methodistiaid daeth y Bedyddwyr I'r gymydogaeth hom. Y prepŵthwr cyntaf per- thynol i'r Bedyddwyr a ddaeth i Lanìlyfnf oedd um. o'r enw Dafydd Morus, o'r Deheudir, , Daeth ar daith írwy Gwicerth, Pwllheli, Nefyn, so1 Lanllyfni, aca draddododd lregeth i dyrfu kzosog Ar y ca6 tu cefn i'r Eing's Head. Nid oedd ymddygiad y person. ior ffôl y fro hwn ag ar. adeg. Cymdeithaefa y Methodistiaid ; 'y dylasai ymyraeth.”

' Ytrohwndanfonodd-y clochydd i'r oedfa, gan orchymyìs îddo ddal yn. fanwl ar athrawiaeth. y gwr dyeithr, Y cloehydd, yr hwn osdd wr llef wybodus a diragfarn, a wmaeh felly, s phan ddychwelodd at ei feinir dywedai »a wrandawsel well pregeth erioed, fod rhesymau y pregethwr