Tudalen:Hynafiaethau Nant Nantlle.pdf/83

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto

A

bregethu, fel y pregethai i'w gymydogion yn ei dy addlur y bwrdd, mau o'i eìstedd yn y gadair.

William Owen, o Lwyn y Bedw, oedd hefyd yn bregethyr cymandwy iawn a goâwyd gan y Bedyddwyr yn y Felingeryg. Dechreuodd W. Owen bregethn tua'r flwyddyn 1828, sef yr wn flwyddyn ag yr adeilad- wyd y capel cyntaf yn y Felingeryg,_ Yr oedd yn ddyn tal, glandeg, a phregethwr melus ac efengylaidd. Tua'r flwyddyn 1803, aeth ar daith i'r Deheudir, a derbyniodd alwad oddiwrth eglwys henafol a pharchus y Felinganol ì ddyfod yn weinidog iddi, a_bu yno hyd Ionswr, 1885, pryd y bu farw trwy ddrylliad gwaed. -leetr. Yr oedd yn nychlyd er's blynyddau: ond ni feddylid fod eí ymddaftodiad mor agos. Cladd- yyd eí yn mynwent Capel y Felimganol, ac yr oedd tna 33 mlwydd

“en arall a godwyd yn y Felingoryg ydoodd y ôiweddae Barth, William Griffith, o Gaerynarfon. Dechreuodd Mr. Griffith bregethu gyda'r Bed- yddwyr pau nad oedd namyn 17 neu 18 mlwydd oed; ond yn fuan cyf- newidiodd yn eì olygìaZsu, ao ymunodd â'r Methodistiaid. Ordeiniwyd ef yn Bala yn 1841. Bu yn byw am ysbaiâ yn Mhwllheli, ac wedi hyny fel cenadwr gyda'r Cymry yn-Dublin. Symudodd ar ol hyny i Wolver- hampton, ac ar ôl hyny bu am ysbaid yn Talysarn, Nid ystyrid ef un amser o gyrhaeddiadau :helaeth ; eto yr oold yn ddengar a defnyddiol, a chanmolir ef hyd heddyw yn y cyfeillachau. Yr oedd yn ŵr gostyng- edig a diymffrost, ao o dymmer addfwyn a thawel, Bu farw Maî y 6ed, 1870, gan aibrwd y geiriau “ Y Baradwys Nefol.”

'Y Parch. Robert Owen, diweddar o Ddolwgan, eithr yn bresennol o Waanynog, swydd Dinbych, sydd weînidog cymeradwy a gyfodwyd mewn cysylltiad âg eglwys y Methodistiaid yn Talysarn. Dechreuodd Ar. Owen bregethu yn y flwyddyn 1846, ac ystyried oì anfantaî foreuol. o ddiffyg addysgiaeth y mae wedi cyrhaedd safle barohus yn y cyfundeb y perthynaiddo. Dywedwyd wrthym y byddai rhyw ddylanwad neillduol yn cydfyned â'i weddiau cyn iddo ddechren pregethu—rhywbeth mwy hynod hyd yn nod na dylanwad eì bregethan yn awr, er eìfod yn y golygìad yma yn drerhagorol.

Âr derfyniad y bennod hon dichon mad annerbyniol fyddai ts&len fechau o'r capelydd, yr amser yr adeiladwyd hwy, a rhifedi y cymun- wyr yn mhob un. Gwelir oddiwrthi fod 15 o gapelydd o fewn terfynau ein testyn, o ba rai y mao saìth yn perthyn i'r Methodiatiaid, pedwar i'r Annibynwyr, trì yn perthyn i'r Bedyddwyr, un yn perthyn i'r Wesley aid, a. ihaìr cynnulleidfa perthynol i'r Eglwys Sefydledig, Mae yn y 15 capel 1576 6 gymunwyr, o ba ral y mae tua 1000 yn perthyn i'r Meth- odistiaid, 355 i'r Annibynwyr, J90 i'r Bedyddwyr, a. 30 i'r Wesleyaid. Nis gallwn sicrhau rhifedi y cymunwyr perthynol i'r Eglwys Sefydledig ; ond y maent yn sefyll yn y cyfwng rhwng y Bedyddwyr a'r Wesleyaid. Ac heblaw y capelydd, y mae yma ddwy o orsafoedd, lle cedwir Ysgol Sabbothol, ac y pregethir yn achlysurol—un yn Tanyrallt, gen y Meth- odistiaid, a'r Jlall yn mynydd y Cilgwyn, gan yr Annibynwyr.