Tudalen:Hynafiaethau Nant Nantlle.pdf/91

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto

]

]

]

]

79

Heblaw y cymdeitbasau uchod, y rhai ydynt yn sefydliadau gwerth-.
fawr ar gyfer aflechyd, y mae amryw o gymdeithasau adeiladu, trwy y.
rhaî y mae lluaws o. weithwyr yn dyfod I feddiau o daî iddynt eu bunain
a thrwy hyny yn meddu hawìi bleidleíaio yn etholia marchog dros y
sr,&c. Y mae ganddynt hefyd gymdeithasau arîam, yn u rhai y telir,
symiau penodol bob mis, a'r arian & roddir allan ar log gan
wyr, ac ar derfyn yr 20fed mis vhenir yr uiennawdd i bob ydlod gyda
llog, neu gall unrbyw un trwy dalu y llog gofynol, a darparu meiohia$on,-
gael yr arian unrhyw adeg yn nghorif yr ugain mis, _ Yn y cymdeithasiu
dirwestol hefyd y tanysgrifia pob aelod swm penodol yn fisol, y zhaì. a.
ddosberthir ar derfyn y 12fed mìw gyda llog. Dilynir trefn y clwbiau.
gên wahanol fathau o faanachwyr a chreffbwyr, ac ystyrir ef yn gynllun
ysgafn a chyfleus i gael dodrefn, oriaduron, dilladau, &c, ; a greiyn na:
byddai yn bosibl alltudio trefn, neu yn bytrach annhrefn, y coel o blith.
y chwarelwyr, Rheol y Dr. Franklin oedd, “Y gŵr a'r
derbyn y cyflog, yn cyd-lunio î brynu y cwbl fydd arnynt eî eisi
peth hyd adeg derbyn cyflog drachefn, a gofalu bob fro am fod un gali
Jog yn weddill yn y llogell wedi talu i bawb.” Y mae yn rhaid addef, er.
holl rinweddau y cbwarelwyr, eu glendid, eu moesau, a'r cwbl, eu bod:
ynlled anghyfarwydd yn y rheol uchod o eiâdo y Dr. enwog, Tra nad.
yw y chwarelwyr hyth yn anwladgarol, nac yn hoffi terfysg, na sefyll
allan, nac yn euog e gyflawni troseddau, eto y mae yn rhy gyneîìn o.
lawer â meinciau llysgy mân-ddyledion, ac yn dangos eí wyneb yn rhy!
aml er ei les a'î gymeriad e flaen eî well, oherwydd eî arfer ennhymig.or
redeg argoll .Byddaî yn hawdd i'r dosbarth yma sychu yr yntaen han
oddîar eu cymeriad trwy ychydig o'ddarbodaeth brydlawn,

Dichon eîn bod bellach wedj trafod y mater hwm yn ddigon pêl. Cyf-
eîrîr y darllenydd at y daâen fechan ar ddiwodd y traethawd i gaol galwg
fwy cryno ar ansawdd bresennol y gwabanol chwarelau o fewn y Nant,

 

 

PENNOD IL
Ê Parhad Hanes Presennol.

'Yn y bennod ganlynol bydd ì ni gyfleu. gêrbron y darllenydd grybwyll-
ion brysiog am y cymeriadau mwyaf cyhoeddus fel pregethwyr, y rhaî
sydd yn byw yn $wr ô fewn terfynau ein testyn. : Ystyrir dynion cy-
hoeddus yn fath o public property, ac av yr ystyriaeth hon fe'n liesgusodir '
nïînhau am gyfeirio a6 eu henwau wrih fynedfheibio, Cswn gyfeirìo yn
Siaenaf at beriglor ein plwyf, se ynydd yr yndi eog La
Myfni, sêf y i 5

PAROBEDIG Mn Hum, MAU

Ya beth bynag a ddywedir am. gnidogion ys Bglwys Style,"
rhald î Bawb ddef eu bod yn gyffredin yn gwlsgo ymddangosiad bonedd

]

]

]

]