Tudalen:Hynafiaethau Nant Nantlle.pdf/94

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto

]

]

]

]

8&.

caelgwell pregeth, cyfansoddiad mwy dîwastraff, A synwyr cryfach. m”
Nid oea ganddo yr hyn a elwir hyawdledd, ond y mae ganddo ystor o'r iu
diyn sydd aunhraethol brìnach A gwerthfawrocach—synwyr a phrôfied
Bhelseth. 'Yn ei-holl ymdrafodaeth â'r byd â phethau gwladol, yn gystad

A materlon eglwysig, y'mae bob amser yn bwyllog, yn gynnil, ac eto ym
benderfynol,” Y mae yn ffyddlon ìawn gydag achos addyng, yn ysgrîf- uh;
'enyâd i'r pwyllgor mewn cysylltiad â'r Ysgol Frytanaidd yn Nhalysarn, (uly
'ac'yn gadeirydd i'r Bwrdd Ysgol dros blwyf Llanllyfni. Y niae yn. Mus

yuhob ystyr yn gymerìad gwerthfawr mewn cymydogaeth. bm
xn

'Y PANOH. EDWARD Wrnuaw JONR8, 0; sin

ŵ


.Gweînidog presennol eg]wynî yr “Annibynwyr” yni, 'Tâlysarn,:$ anwyd yn iîiy
agos î Bont Eobert, Tachwedd '29aìn, 1829. Yr oedd eí jaun' yn ferch $ in
“fardd » adweînid yt y gymydogaeth hono' wrth yr. “y Es Gwynfal. ui,
Pan oedd Edward tia thri mis oed bu farw eì fam; a ïoddwyd yntau at nu,
eî fodryb i'w fagu. Amlygodd duedd at bregetbu yn dra îeuane, drìhga$ ny
î ben-ystol i ddynwared pregethu, ac y mae yn y teulu hwnw un gedaîr
neillduol a elwir Pufpad Edward Bach hyd heddyw. Adroddir îddo un-
waith ymol]wng î bregefìiu wrth: ddanïon ciniaw eì ewythr trwy goed
rhyw foneddwr, a'i deatyn oedd, '“ Onîd edifarhewch chwi a ddifethir oll îr
ymyruninodd,” Ond-pan oedd mewn hwyl yn daregan cwymp it
Tydu ei wrandawyr (y doed), clywai laîs yn' ateb y tu oliddo ac yn ip,
dywedyd, “'Edifasiau nen beidio, cant eu fori i lawr eleni! (gyd.” Bafai y
'y goruchwyliwr gerllaw, yr hyn' 2 roes derfyn ar y gwasanâ6t y tro pu,
hwnw. : Adroddir am dro arall pryd y pregethai i nifer o ddefsld, oblegid
“bu Mŷ. Jones yn fogail defaid cyn bod yn bregethwr 'a bugail eglwys,
“Yr oedd yn mysg y gwrandawyr, y tro hwn, Nany Gost, a plian oed y-
gregethwr yn pwyntio at y gwrandawyr, meddyliodd y Nany Goat fod iy,
6i urddas yn cael ei sarliau yn ormodol, a rhuthrodd yn erbyn y llefar-
ydd, ac oni bai i ymwared gael eì estyn yn brydlawn gon ddyn a ddau- y,
welniaì fod yn sylwi, buaiaî yn debyg iawn o gael eî niweidio. -
Ar ol-treulio ei amser yn yr sthrofâ, derbyniodd alwâd oddiwrth
eglwysi Talysarn a Drwsycoed î ddyfod i bregethu iddynt hwy, sei'w
“bugeilio ; ac ordeiniwyd ef ym Nhalysarn Mai 91ain, 1856. Nid oedd
rhifedi yr eglwys bon y pryd hyny ond 30; ond y mae erbyn hyn yn rhifo
lâ0 o selodau, “Fel pregethwr, cyferfydd yn Mr. Jones lawer o anleb-
gorïon pregethwr da—corpi grymus, ymddangosîad gwrol, a llais cryf
eglur, ' Nid yw yn arfer ebedeg yn uchel, na chloddio yn ddw? ond” i;
codwìr mewn golwg amcan mawr y weinîdogaeth yn eî bregethau, sef
ymgais i argyhoeddi pechaduriaid. Nid yw un amser yn colsio ymgyr- .
haedd at yr hyn sydd uwchlaw deallei wrandawyr, ond rhaìd ibawb ,,
gydnabod ned amcan í ymddanges yn fawr, ond bod yn ddefnyddiol,
sydd ganddo, Rhydd ei gefnogaeth fwyaf rhwydd i bob symudiad daî-
onun yn eî atdal, er y dymunem iddo gymeryd mwy o fìaenoriaeth gyda'r
cyfryw. Ychydig syegrifenodd ; ond argraffwyd traethodyn o'i eìddo yn
ddiweddar yn rhoddi hanes ' Dechreuad achvnnydd Annibyniaeth yn
]

]

]

]