Tudalen:Hynafiaethau Nant Nantlle.pdf/95

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto

]

]

]

]
83

Nhalysarn . ” Ar y pryd yr ydym yn ysgrifenu y mae Mr. Jones ar
ymweliad â gwlad y gorllewin.
Y PARCH , E. J. EVANS,

Gweinidog presennol eglwysi yr Annibynwyr yn Pisga a Phenygroes ,
sydd enedigol o Amlwch, yn Mon ; ac ar orpheniad ei efrydiaeth yn y

Bala a neillduwyd i'r weinidogaeth, trwy ddewisiad yr eglwysi uchod , yn
y flwyddyn 1855, ac er y pryd hyny y mae wedi llafurio yn y cymydog
aethau hyn gyda graddau helaeth o lwyddiant. Bendithiwyd ef ag un
o'r lleisiau mwyaf ardderchog , yr hwn sydd yn cydweddu yn dda ag
arddull ei gyfansoddiad , yr hwn sydd yn tueddu yn gyffredin at y cyff
rous a'r dychrynllyd. Nid yw Mr. Evads wedi arfer ymyraeth dim âg

unrhyw faterion politicaidd nac addysgol ; fel pregethwr yn unig yr
adwaenir ef, a byddai yn dda pe dilynai mwy ei esiampl o'r rhai sydd yn

jmrwystró gyda phethau cyffelyb, a thrwy hyny yn colli llawer o ysbryd
a naws yr efengyl.

Y PARCH . ROBERT THOMAS,
Bugail yr eglwys Fethodistaidd yn Llanllyfni, sydd enedigol o Fangor.

Bu am ysbaid o amser yn athraw ysgol ragbaratoawl Clynnog, fel olyn .
ydd i Dewi Arfon ; ond yn fuan derbyniodd alwad yr eglwys hon i ddyfod
i'w bugeilio, & ' r hyn y cydsyniodd. Dywedir ei fod yn bregethwr galluog,
ac yn cael ei hoffi yn fawr fel gweinidog a bugail ffyddlon ac enillgar.
Y PARCH . JOHN ROBERTS, YR YNYS ,
Sydd weinidog yn ngyfundeb y Bedyddwyr. Dechreuodd Mr. Roberts ei
yrfa grefyddol a gweinidogaethol gyda'r Bedyddwyr Albanaidd , ond cyf
newidiodd yn ei olygiadau ac ymunodd â'r Hen Fedyddwyr. Y mae yn
bregethwr llithrig a chymeradwy.
$

MR . EVAN OWEN

Sydd bregethwr cymeradwy gyda'r Methodistiaid yn Nantlle, ac wedi
cyrhaedd y safle hono yn ei gyfundeb a ddynodir ā'r ymadroddion " wedi
ei dderbyn i'r Cyfarfod Misol.” Dechreuodd bregethu yn Llanllyfni yn
y flwyddyn 1854. Y mae ynddo duedd a chwaeth gref at bynafiaethau ,
ac wedi talu sylw mwy na'r cyffredin i'r gangen hono o lenyddiaeth.
Heblaw y rhai a enwyd y mae yma rai dynion ieuanc wedi dechreu ,

pregethu, megys Morris Jones a William Williams, y rhai a ystyrir yn
fechgyn pur addawol. Ac yn nghymydogaeth Clynnog y mae amryw yn
aros er mwyn cyfleusdra addysg , y rhai nad ydynt yn dal perthynas
neillduol â'r Nant. Yr ydym mewn anfantais i wneyd unrhyw nodion o
berthynas i ficer presennol Clynnog, y Parchedig Mr. Price, diweddar o
Landwrog Uchaf, amgen na'i fod yn foneddwr a phregethwr derbyniol a


]

]

]

]