Tudalen:Teithiau a Helyntion Meurig Ebrill.pdf/33

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Prawfddarllenwyd y dudalen hon

3 I 33 Un dda'i gair, un ddigyrith, Un dirion, radlon, ddi rith; Un fedrus, ddiynfydrwydd, Gymedrol wrth reol rwydd; Un wiw-gu o iawn agwedd, Gywir, hoff, a garo hedd; Un ddoeth, a werchyd yn dda, Is ei gwr, heb segura; Un lariaidd, nawsaidd, ddi nac, Dewised fy mrawd Isaac. Dyna i chwi, pa gyfri' gwell, Yn llawnion, ugain llinell. Addawodd y bwyllog yn gwaai hyny. Rhwydd hynt iddo wneyd felly. Tybiwyf fod Mrs. Philips yn eithaf batrwn iddo chwilio am un i'w hefelychu, gan fod ynddi dri pheth, modd bynag, o riuweddau a berthynant i wraig dda; sef, glendid a phryd- ferthweh; synwyr naturiol cryf; a gras Duw yn ei henaid. Hyderaf mai un o'r nodweddiad hwn a gaiff fy hen gyfaill. Gelwais wedi hyny gyda Mr. D. Davies (Dewi ap lewi), y dilladydd, bardd a llenorydd campus; a chan ei fod yn wr mor athrylithgar a gwybodus, rhoddais iddo y titl new- ydd o Dewi fard. Cadfan. Gelwais wedi hyny gydag am- ryw bersonau ereill, gan gyfwyno fy uiolchgarwch iddynt am eu caredigrwydd, ac aethym ar frys yn ol drwy bont Dysyni, e chyrhaeddais erbyu hanner dydd i Rhoslefain, i gyfarfod Evan Lewis, cludydd o Ddolgellau i Dowyn, a daethym yn ei fenn adref erbyn tywell nos, a gorphwysais am rai wythnosau yn fy mhabell fy hun; ond gwelais cyn hir na wnai mo'r tro i mi aros gartref yn hwy, gan fod gen- yf lawer o arian dyledus am y "Diliau" heb eu casglu. Penderfynais gymeryd taith arall drwy Dalyllyn a Choris, ac i Fachynlleth, a chychwynais ben boreu oerllyd fis Ionawr, a gelwais mewn gwesty a elwir Minffordd, saith milldir oddi- cartref. Cefais yno dderbyniad caredig gan Mr. a Mrs. Edwards. Yr oeddwn bron rhynu erbyn cyrhaedd yno; ac wedi cael lluniaeth ac ymdwymno, dywedais fel hyn: Dighid by Google