Tudalen:Yr athrawes o ddifrif.pdf/55

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto

MRS. EDMUNDS.
33
"The wheels of an avenging God,
Groan heavily along the distant road."
Nid ydyw yn hoff ganddo daro. O! am blygu
ger ei fron, ac ymostwng yn y llwch, gan geisio
ganddo droi ymaith ei lid oddiwrthym. Yr ydym
yn cydnabod, O Arglwydd, nad ydym yn haeddu
dim oddiar dy law,-ein pechodau a alwant am
ddialedd; ond er mwyn yr hwn a ddyoddefodd ar
y croesbren poenus, trugarha wrthym.
Mawrth 21. Diwrnod ympryd a gweddi. Yr
oeddym yn ymostwng o ran ein cyrff, ond y mae
lle i ofni nad ydyw ein heneidiau wedi ymostwng.
Nid ar y golwg allanol yr edrychi di, O Arglwydd;
ond yr enaid a'r ysbryd cystuddiedig, O Dduw, ni
ddirmygi.
Ebrill 22,-

"Religion! what treasures untold,
Reside in that heavenly word;
More precious than silver and gold,
And all that this world can afford."

Ie, nid oes ond crefydd yn unig yn alluog i'n cyfarwyddo trwy y byd gofidus hwn, i'n cysuro dan
ein trallodion a'n cystuddiau, ac i esmwythau gwely
y Cristion wrth farw. Pan y mae yr enaid yn
ymdrechu ar gyffiniau dau fyd, ac yn wynebu glyn
cysgod angeu, y mae crefydd yn rhoi ei llewyrch
dysglaer a nefol, ac yn gwneuthur y ffordd yn
eglur o'i flaen. Pa beth yn y byd hwn sydd
deilwng o'i gydmaru â'r fendith hon? Nid oes
dim; canys "duwioldeb sydd fuddiol i bob peth, a
chanddi addewid o'r bywyd sydd yr awr hon, ac
o'r hwn a fydd." Arglwydd, dyro i mi y trysor
hwn fel fy rhan, ac aed y byd fel yr elo. Os caf
Dduw yn gyfaill, ni bydd arnaf eisien dim daioni;
caf hyfrydwch na ddichon y byd ei roddi na'i