Caniadau'r Allt/Rhagair

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Caniadau'r Allt Caniadau'r Allt

gan Eliseus Williams (Eifion Wyn)
Cynnwys


RHAGAIR

Bu farw Eifion Wyn nos Fercher, Hydref 13, 1926, a chladdwyd ei weddillion y dydd Llun canlynol wrth ochr gweddillion ei rieni a'i chwaer ym mynwent Chwilog.

Ganed ef ar yr ail o Fai 1867, yn y Garth, Porthmadog, ac nid yn Rhos Lan fel y dywedai rhai o'r papurau newydd adeg ei farw.

Yn nechreu'r flwyddyn 1923 pan oedd yn gwella ar ôl cyfnod o waeledd, aeth ati i baratoi casgliad newydd o'i delynegion. Casglodd ynghyd y telynegion sydd yn y gyfrol hon, a threfnodd y cynhwysiad a'r gwahanol adrannau ei hun. Fe ail ysgrifennodd hefyd â'i law. ei hun, gan wella'r iaith yma ac acw, oddeutu tri chwarter cynnwys y gyfrol, ond fe'i lluddiwyd gan wendid corff rhag cwblhau'r gwaith.

Ar ôl ei farw fe ail ysgrifennwyd y chwarter gweddill gan ei fab—Peredur Wyn.

Fe ymgymerais innau â bwrw golwg dros y cyfan, a cheisiais gael yr iaith cyn laned ag y medrwn er mwyn ysgolion Cymru.

Y mae diolch yn ddyledus i Gymdeithas yr Eisteddfod Genedlaethol, ac i Olygydd y WELSH OUTLOOK am ganiatâd i gyhoeddi eto'r telynegion a gyhoeddwyd eisoes ganddynt hwy, a hefyd i Messrs. Boosey & Co. Ltd. am eu caniatâd cyffelyb hwythau ynglŷn â'r delyneg, "Yr Hufen Melyn," a gyhoeddwyd yn" Welsh Melodies, edited by Lloyd Williams and Arthur Somervell." Part 2.

Yr wyf yn ddiolchgar hefyd i Mr. W. Rowland, M.A., Porthmadog, am iddo fy helpu i gywiro'r proflenni. Fe gyhoeddir cyfrol o gerddi caeth y bardd cyn bo hir.

HARRI EDWARDS.
Porthmadog,
Chwef. 11, 1927.

Nodiadau[golygu]