Wicidestun:Y Sgriptoriwm

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio

Croeso i'r Sgriptoriwm - y lle i chi drafod sut mae pethau'n gweithio yma, polisïau, a phroblemau technegol a gofyn cwestiynau Gymraeg neu Saesneg.

Mae'r Sgriptoriwm Saesneg yn y fan hon.

I ychwanegu cwestiwn, cliciwch yma i ddechrau pennawd newydd, a theipiwch eich neges. Cofiwch lofnodi'r neges drwy ychwanegu pedair sgwigl (tilde) (~~~~) ar y diwedd.

Creu biwrocrat ar cy-wicidestun[golygu]

Carwn gynnig fod @AlwynapHuw: - Defnyddiwr:AlwynapHuw yn cael ei wneud yn Fiwrocrat ar y wici yma, fel y gall, yn ei dro enwebu rhagor o Weinyddwyr. I would like to nominate AlwynApHuw as a Beurocrat on this wiki. Llywelyn2000 (sgwrs) 12:14, 19 Gorffennaf 2021 (UTC)Ateb[ateb]

Wedi gwneud cais ar Meta. Llywelyn2000 (sgwrs) 05
56, 4 Awst 2021 (UTC)

Gan fod y wici yma'n rhy fach mae nhw wedi gwrthod y cais. Angen gwneud Alwyn yn Weinyddwr felly!

Mae'n rhaid mynd drwy'r broses eto felly! [Hurt bost!] Unwaith eto...

Carwn gynnig fod @AlwynapHuw: - Defnyddiwr:AlwynapHuw yn cael ei wneud yn Weinyddwr ar y wici yma.

I would like to nominate AlwynApHuw as an Admin on this wiki. Llywelyn2000 (sgwrs) 05:00, 7 Awst 2021 (UTC)Ateb[ateb]

Pwy di'r "Nhw" sydd wedi gwrthod y cais? Y broblem mwyaf rwyf wedi cael ar y safle yw diffyg rheolaeth gan ein cymuned ni! Sut mae ysbrydoli pobl i fod yn rhan o'r gwaith heb ein bod yn ei berchen? Ydy'r pobl sydd yn honni "fod y wici yma'n rhy fach" am gyfrannu iddi i'w gwneud yn fwy? Nac ydynt - Naw wfft iddynt felly! Rwyf wedi bod fel lladd nadroedd yn creu testunau yma dros y chwe mis diwethaf. Wedi esgusodi Wici365 er mwyn ehangu yr adran yma! I ddweud y gwir mae ymateb "nhw" mor ffiaidd, nid ydwyf am gyfrannu mwy, ond diweddu y pethau sydd gennyf ar y gweill. I'r diawl ar eu hawl hwy ar ein hiath ni! Caiff y llyfrau Cymraeg prin sydd gennyf ar fy silffoedd eu rhoi yn y bin lludw. Nid ydwyf am gyfrannu mwyach i safle "CYMRAEG" honedig sydd heb barch i'n hiath AlwynapHuw (sgwrs) 03:13, 8 Awst 2021 (UTC)Ateb[ateb]

Alwyn - does na ddim bwriad ganddyn nhw i fod yn ddibarch at y Gymraeg, hyd y gwn i. Mae eu penderfyniad wedi'i seilio ar hwn, ac mae angen newid y rheolau hyn fel bod pob wici yn medru penodi eu hunain, yn fy marn i. Mae popeth yn frwydr i iethoedd dan fygythiad, yn dydy, ac mae'n blino rhywun, ond paid a chymryd hyn yn bersonol - gem ydy o, yn fancw, Camlan lled braich. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:12, 8 Awst 2021 (UTC)Ateb[ateb]

3,500+ O olygiadau: Wedi creu —

 • Telynegion Maes a Mor
 • Tro yn Llydaw
 • Cartrefi Cymru
 • Hanes Cymru O M Edwards Cyf I
 • Hanes Cymru O M Edwards Cyf II
 • 275 o hwiangerddi
 • 35 o gerddi Mynyddog
 • 8 o gerddi Hedd Wyn
 • Clych Adgof OME
 • Cymru Fu
 • 145 o Emynau
 • Enwogion Sir Aberteifi
 • Enwogion Ceredigion
 • Rhan o waith mewn Cernyweg Canol (Add. Ch. 19491)

A chyfraniadau dirifedi eraill, rwyf yn teimlo bod "na dim digon da " yn sarhad bersonol yn fy erbyn gan bobl sydd wedi cyfrannu fflewj o ddim i'r safle yma, yn beirniadu fy nghyfraniad i, fel "dim yn ddigonol".

Rwyf wedi sganio dros 20 o lyfrau o fy llyfrgell bersonol ac wedi lawrlwytho dros 100 o safleoedd Internet Archive a Google, gyda'r bwriad o'u gosod yma. Gan hynny, ydwyf, rwyf yn teimlo loes o'u hymateb dan-din, trahaus ac imperialaidd AlwynapHuw (sgwrs) 05:28, 9 Awst 2021 (UTC)Ateb[ateb]

Mi rydan ni gyd yn cytuno efo to Alwyn - 100%. A mi rydan ni i gyd yn gwerthfawrogi'r holl waith caled rwyt ti'n ei wneud dros y Gymraeg. Ges i fwy na llond bol rhyw flwyddyn yn ol, pan es ati i newid pethau gwleidyddol ar wici saesneg, a'r ffycars bach yn dadwneud fy ngwaith yn syth. Mi fyddai'n meddwl llawer amdanat, ers i mi ddarllen iti golli dy wraig ychydig yn ol. Mi fydda inna'n cael dyddia'r ci du, weithiau, ond dydy hynny ddi help i ti. John Jones (sgwrs) 16:34, 9 Awst 2021 (UTC)Ateb[ateb]

Wedi bod yn trosglwyddo peth o waith Eifion Wyn ac yn cydymdeimlo a fo am golli "Mem", hyd ddagrau am fy ngholled cyffelyb. Cyn sylweddoli mae cariad "llen" ydoedd hi, a bod y bardd wedi ei lladd er mwyn priodi dynes go iawn ychydig cyn i'r llyfr cael ei gyhoeddi!AlwynapHuw (sgwrs) 03:12, 10 Awst 2021 (UTC)Ateb[ateb]

 • Cytuno dan brotest. Heb yr hawl i reoli'r safwe sut ydym am annog y niferoedd angenrheidiol i gefnogi'r achos? AlwynapHuw (sgwrs) 02:50, 10 Awst 2021 (UTC)Ateb[ateb]
 •  Cwblhawyd(3 Mawrth 2021)
- a llongyfs mawr, Alwyn!
Bydd angen i ti ail-geisio ar y ddolen yma mewn 6 mis. Llywelyn2000 (sgwrs) 04:16, 3 Medi 2021 (UTC)Ateb[ateb]

Llywelyn2000 Mae hyn yn warthus, yr unig fodd i Gymro Cymraeg cael elfen o reolaeth dros safle Cymraeg yw trwy ganiatâd American Gwrth Gymraeg! Os nad yw pob elfen o deulu Wicipedia yn eiddo i Gymry, does dim pwynt i'w fodolaeth. Mae'r ffaith mae'r unig "reolaeth" o'r safle yn dod o Saeson sydd yn araf osod y Beibl Cysegr Lan dros deng mlynedd (jobyn 5 mis i fi), yn hurt! Rwyf wedi cyfrannu llawer i'r safle ac yn teimlo hawl i allu ei weinyddu. Fy ngobaith oedd dal ati efo #Wicici 365 ac ategu #testun 52. Rwyf bellach wedi cael llond bol o gyfranu, er bod yn berchen llyfrgell helaeth. Heb rheolaeth Cymreig does dim reswm i Gymro gyfrannu! AlwynapHuw (sgwrs) 02:29, 8 Medi 2021 (UTC)Ateb[ateb]

Testunau cyfansawdd[golygu]

Mae Wicidestun Ffrangeg, yn cyhoeddi nifer o'i lyfrau dwywaith. Unwaith yn y ffordd draddodiadol efo tudalen trawsgrifio ar gyfer pob pennod / cerdd / erthygl etc ac wedyn eilwaith efo'r llyfr cyfan wedi ei drawsgrifio ar un tudalen. Eu rheswm dros wneud hyn yw er mwyn galluogi chwiliad o fewn llyfr yn fwy hylaw. Er enghraifft os ydwyf yn cofio bod cerdd am "bronfraith" yn Nhelynegion Maes a Môr, heb gofio teitl y gerdd, gallwn fynd at y testun cyfansawdd un tudalen a chwilio am y gair bronfraith trwy ddefnyddio Ctrl/F i gael hyd i'r gerdd yn haws na defnyddio'r chwiliad o bopeth sydd ar safle Wicidestun. Rwyf wedi gwneud arbrawf o'r ymarfer Ffrangeg ar Wicidestun Cymraeg efo testunau cyfansawdd o bedwar llyfr [Categori-Testunau cyfansawdd] . Hoffwn wybod barn eraill am werth y fath ymarfer cyn bwrw ymlaen i wneud tudalennau tebyg ar gyfer gweddill y llyfrau rwyf wedi trawsgrifio. AlwynapHuw (sgwrs) 17:41, 9 Chwefror 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Cytuno'n llwyr! Mae dewis o ddwy drefn / dau fformat yn llawer gwell! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:00, 10 Chwefror 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Canllawiau i olygydd[golygu]

@AlwynapHuw: Oes na ganllawiau sut i olygu / prawfddarllen? Dw i ddim yn cofio ydy hi'n iawn uno dwy ran o air drwy ddileu'r heiffen (oherwydd diwedd llinell) neu ei adael fel ag y mae?

rhedeg, ac nid
rhe-
deg

Llywelyn2000 (sgwrs) 15:35, 10 Chwefror 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Llywelyn2000 Yn ôl y rheolau Saesneg, dylid ddileu'r heiffen a chreu gair cyfan. Os yw heiffen yn croesi tudalen dylid rhoi y gair cyfan ar un dudalen yn hytrach na thori gair dros dwy dudalen AlwynapHuw (sgwrs) 06:23, 27 Chwefror 2022 (UTC)Ateb[ateb]
Diolch Alwyn! Mae hynny'n synhwyrol! Llywelyn2000 (sgwrs) 15:33, 1 Mawrth 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Oll synnwyr pen Kembero ygyd[golygu]

@Llywelyn2000: Wedi ceisio uwchlwytho'r llyfr o'r safle wnes ti awgrymu. Mae'n caniatâu lawrlwytho i gyfrifiadur personol ond ddim i'w trosglwyddo i safwe trydydd parti! Rwyf wedi rhoi sganiau amgen, efo problemau, yma; tudalennau ar goll a thudalennau wedi eu copïo'n ddeublyg. Mae copi o lyfr Gwenogfryn yn llyfrgell y Coleg Normal, gallwn mynd yno i sganio y tudalennau coll, efo ffôn neu sganiwr bach a gwirio y PDF. Ond bydd y llyfr sydd wedi ei drawsysgrifio allan o sinc, a bydd angen hawliau gweinyddol i'w adrefnu / dileu a'i osod o'r newydd ac ati. Sorri am fod yn boen yn din am yr un hen gwyn AlwynapHuw (sgwrs) 02:07, 2 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Cret cael y testun, fel hyn! Ti awydd gofyn i Lyfrgellydd y Normal sganio'r tudalenau coll i ti? O ran hawlfraint: os yw'n agored, yna ni all perchennog y gwaith ddim mynd yn groes i'r hyn sydd ar drwydded Comin Creu. Yn yr un modd, os yw'r llyfr dors 94 mlynedd yna, mae allan o hawlfrain, a dyna ni. Waeth be ddiawl mae'r person sydd a'r llyfr yn ei feddiant yn ei ddweud. Dw i di gwneud cais i'r BL am sgans o'r llyfr gwreiddiol, a does dim o'i le mewn cael sawl cyhoeddiad / fersiwn wahanol o'r un llyfr ar WD. Ti'n gwneud diawch o job da Alwyn: rhagor gen i mewn chwinc. Llywelyn2000 (sgwrs) 13:46, 4 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Cael cyfranwyr[golygu]

@Llywelyn2000: Ffordd amgen o gael gweinyddwyr arall byddai cael mwy o aelodau gweithgar.

Y 30 diwrnod diwethaf bu'r uchaf yn rhif y defnyddwyr gweithgar ers i mi fod yn weithgar ar y safle sef - 7! Fel arfer mae'n ddau neu dri, gan hynny rwy'n ddeall, yn rhannol, pam nad ydynt yn fodlon cael weinyddwr arall (er, yn dal i gredu, mae imperialaeth sy'n gwrthod ystyried anghenion ieithoedd llai yw'r brif broblem)

Mae dwy broblem sy'n rhwystro Cymry rhag cyfrannu i Wicidestun.

1) Mae'r tudalennau help yn mynd i'r safle Saesneg sy'n uffernol o gymhleth, yn delio efo problemau sy'n deillio o uwch lwytho a gwirio miloedd o lyfrau, yn hytrach na'r gwybodaeth elfennol sydd angen i gyfrannwr o'r newydd cyfrannu un!

Mi fûm yn chwarae efo Wicidestun am bron i bum mlynedd cyn gweithio allan sut i wneud iawn ddefnydd ohono. Sydd yn hurt. Heb hawl weinyddwr bydd dim hawl gennyf newid cyfeiriad y tudalen "help" ond gallwn greu "llyfr" sy'n trafod y basics o fformatio tudalennau, a ballu, a'i osod fel llyfr parhaus ym mrig y "llyfrau diweddar"

2) Mae mynd at y tudalennau "indecs" yn cyflwyno chi i ddigon o gig i grogi ci. Ti'n edrych ar y gwaith ac yn meddwl "ffwc na"! Dim i fi!

Mae nifer o'r safleoedd Wicidestun eraill yn dod dros hyn trwy greu prosiectau "Llyfr yr Wythnos" / "Llyfr y mis" ac ati. Yn syml does dim ymrwymiad at lyfr cyfan. Mae llyfr cydweithredol yn cael ei awgrymu yn y Sgriptoriwm (ac yn Y Caffi?) a phawb yn mynd ati megis dipyn.

- Rwy'n dweud cymeraf dudalennau 1-10,
-ti'n dweud 11-20,
-Mari'n dweud 21-30
-&c. AlwynapHuw (sgwrs) 03:20, 4 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]
Cytuno - syniadau gwerth chweil! Mi faswn i jyst yn mynd ymlaen a newid yr Hafan, Alwyn; dim angen consenswn yn fy man i. Creu fideos hydfforddi? Llywelyn2000 (sgwrs) 13:51, 4 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Cornel Saesneg[golygu]

Dw i'n cynnig cael cornel i'r sbwriel canolog Saesneg, sy'n britho'r hen Sgriptoriwm, fel mai dim ond yr heniaith fydd yn cael ei defnyddio yma o hyn ymlaen. Llywelyn2000 (sgwrs) 13:49, 4 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Cytuno'n llwyr AlwynapHuw (sgwrs) 15:36, 25 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]
Wedi cwbwlhau Wicidestun:Y Sgriptoriwm Saesneg. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:42, 27 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Hidlydd camddefnydd[golygu]

Dau Weinyddwr sydd ar y wici yma:

 1. Mae na fot o'r enw Defnyddiwr:Hidlydd camddefnydd a
 2. Defnyddiwr:Mahagaja sydd wedi gwneud 13 golygiad yn y 6 mis diwethaf] ond yn eitha prysur cyn hynny.

Tydy'r bot ddim wedi gwneud unrhyw olygiad o be wela i. Dau Weinyddwr gan y Rheolau Sefydlog ar Meta. Cynigiaf, felly, ein bod yn gofyn i statws y bot gael ei dynnu. Dydy'r bot ddim chwaith yn nodi ei bwrpas ayb ar ei Dudalen Defnyddiwr, ac mae hyn yn groes i'r rheolau. Does dim son pwy sy'n ei reoli! Mae angen consensws i ni ddileu ei hawliau. Diolch!

Cytuno:

 1. Llywelyn2000 (sgwrs) 14:10, 4 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]
 2. Mahāgaja · sgwrs 14:23, 4 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]
 3. AlwynapHuw (sgwrs) 16:07, 5 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]
 4. Craigysgafn --Craigysgafn (sgwrs) 20:04, 6 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]
 5. -Brin Rees (sgwrs) 00:43, 7 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]
Diolch bawb! Dw i wedi gwneud cais yn fama. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:13, 7 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]
Er gwybodaeth - mae'r hen gais am statws Gwenyddwr i Alwyn yma. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:27, 8 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]
Hyd y gwelaf dydy Defnyddiwr:Hidlydd camddefnydd dim yn fodoli ac erioed wedi bodoli, ar unrhyw gyfrif Wici trwy'r byd, mae'n edrych fel cyfieithiad o enw'r bot "Abuse Filter" (sydd a hawl yma heb hawliau gweinyddol) a chafodd hawliau gweinyddol gan sylfaenydd y safwe, ar gam. Mae'n bosib ei fod yn Weinyddwr, trwy gam, ar Wiciadur, Wiicidyfynu ac ati hefyd! (sgwrs) 03:50, 9 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]
Dyna pam wnes i ei enwebu Alwyn ("Tydy'r bot ddim wedi gwneud unrhyw olygiad o be wela i"). Smonach gan Meta! Llywelyn2000 (sgwrs) 17:02, 10 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Creu Gweinyddwr arall ar cy-wicidestun; cais 2[golygu]

Cefnidir: cais ar Meta.

Carwn gynnig Defnyddiwr:AlwynapHuw yn Weinyddwr ar yr wici yma (Wicidestun), gyda @Mahagaja:. Rhowch eich pleidlais neu sylwadau os gwelwch yn dda. Bydd y cyfle i gefnogi neu wrthod ar agor am gyfnod o 5 diwrnod. Diolch. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:31, 27 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Cytuno

...

Anghytuno

...

Derbyn yr enwebiad,

Mae'n debyg nad ydwyf yn cael pleidleisio i fi fy hun. Sy'n drefn pleidleisio od. Mae llun o bob darpar arweinydd gwlad yn pleidleisio iddo ef / hi ei hunan yn rhan o eiconograffi pob etholiad.

Hoffwn nodi fy mod yn dderbyn yr enwebiad.

Rwyf ar hyn o bryd yn sefyll etholiad i geisio cael fy ail ethol i Gyngor Cymuned Llansanffraid Glan Conwy, rwy'n cael pleidleisio i fi fy hun yn yr etholiad yna; yn cael canfasio a thaflennu yn agored. Pam fod drefn y Wici yn llai democrataidd na threfn cyngor bach y Llan? AlwynapHuw (sgwrs) 08:51, 29 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Cwbwlhawyd

Gweler: Meta. Diolch i bawb!

  Llywelyn2000 (sgwrs) 08:19, 12 Mai 2022 (UTC)Ateb[ateb]


O Lygad y Ffynnon, JO Jones a Tro yn yr Eidal OM Edwards[golygu]

Gair byr i ddweud mod i wedi digideiddio'r llyfrau yma ac yn gobeithio eu ryddhau'n fuan. Rwy'n newydd i'r maes wicipedia ac i ddigideiddio felly, mae 'na ffordd i fynd! :-) Defnyddiwr:Rhoslyn2 (15:37, 3 Mai 2022) (Arwyddwyd ar ei ran gan Llywelyn2000 (sgwrs) 13:47, 4 Mai 2022 (UTC) )Ateb[ateb]

Gwych iawn gyfaill! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:47, 4 Mai 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Bookreader[golygu]

Rwyf wedi gosod nodwedd newydd ar Wicidestun, rwy'n gobeithio bydd yn ategu at werth y safle. Ar ddiwedd llinell teitl pob tudalen indecs mae 'na icon bach bellach, sy'n edrych fel dau dudalen o lyfr.

O roi clec ar yr icon bydd modd mynd i safle Wikimedia Bookreader a darllen unrhyw lyfr sydd wedi uwchlwytho yma, boed wedi ei drawsysgrifio neu beidio, fel rhith lyfr. Mantais hyn yw ei fod yn golygu bod gwerth inni rŵan gosod llyfrau sydd yn rhy fawr i obeithio y caent eu trawsysgrifio am flynyddoedd maith, megis 10 cyfrol (9,000 tudalen, 11 miliwn gair) Y Gwyddoniadur Cymreig Dr John Parry a Thomas Gee. Rwyf wedi creu tudalen sy'n cynnwys rhestr o'r holl dudalennau Indecs Rhestr o dudalennau Indecs ac rwyf wrthi'n rhoi categorïau testun ac awdur ar yr holl dudalennau indecs hefyd, fel bydd modd eu canfod trwy Categori:Nofelau Categori:Owen Morgan Edwards ac ati. AlwynapHuw (sgwrs) 15:26, 7 Hydref 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Poll regarding sixth Wikisource Triage meeting[golygu]

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We will be organizing the sixth Wikisource Triage meeting in the next week of October and we need your help to decide on a time and date that works best for the most number of people. Kindly share your availabilities at the wudele link below:

https://wudele.toolforge.org/aE86KsnqQsBDNdkj

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest topics for the agenda.

Regards

Sam Wilson (WMF) and Satdeep Gill (WMF)

Sent via MediaWiki message delivery (sgwrs) 14:33, 17 Hydref 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Invitation to join the sixth Wikisource Triage meeting (26th October 2022)[golygu]

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We are the hosting the sixth Wikisource Triage meeting on 26th October 2022 at 2 PM UTC / 7:30 PM IST (check your local time) according to the wudele poll.

As always, you don't have to be a developer to participate in these meetings but the focus of these meetings is to improve the Wikisource infrastructure. We will be discussing the newly launched Wiki Rescues Manuscripts project and two Wikisource Fellows who will be supporting that project until June 2023 will be joining the conversation as well.

If you are interested in joining the meeting, kindly leave a message on sgill@wikimedia.org and we will add you to the calendar invite.

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest any other topics for the agenda.

Regards

Sam Wilson (WMF) and Satdeep Gill (WMF)

Sent using MediaWiki message delivery (sgwrs) 12:53, 21 Hydref 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Invitation to attend “Ask Me Anything about Movement Charter” Sessions[golygu]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello all,

During the 2022 Wikimedia Summit, the Movement Charter Drafting Committee (MCDC) presented the first outline of the Movement Charter, giving a glimpse on the direction of its future work, and the Charter itself. The MCDC then integrated the initial feedback collected during the Summit. Before proceeding with writing the Charter for the whole Movement, the MCDC wants to interact with community members and gather feedback on the drafts of the three sections: Preamble, Values & Principles, and Roles & Responsibilities (intentions statement). The Movement Charter drafts will be available on the Meta page here on November 14, 2022. Community wide consultation period on MC will take place from November 20 to December 18, 2022. Learn more about it here.

With the goal of ensuring that people are well informed to fully participate in the conversations and are empowered to contribute their perspective on the Movement Charter, three “Ask Me Anything about Movement Charter" sessions have been scheduled in different time zones. Everyone in the Wikimedia Movement is invited to attend these conversations. The aim is to learn about Movement Charter - its goal, purpose, why it matters, and how it impacts your community. MCDC members will attend these sessions to answer your questions and hear community feedback.

The “Ask Me Anything” sessions accommodate communities from different time zones. Only the presentation of the session is recorded and shared afterwards, no recording of conversations. Below is the list of planned events:

 • Asia/Pacific: November 4, 2022 at 09:00 UTC (your local time). Interpretation is available in Chinese and Japanese.
 • Europe/MENA/Sub Saharan Africa: November 12, 2022 at 15:00 UTC (your local time). Interpretation is available in Arabic, French and Russian.
 • North and South America/ Western Europe: November 12, 2022 at 15:00 UTC (your local time). Interpretation is available in Spanish and Portuguese.

On the Meta page you will find more details; Zoom links will be shared 48 hours ahead of the call.

Call for Movement Charter Ambassadors

Individuals or groups from all communities who wish to help include and start conversations in their communities on the Movement Charter are encouraged to become Movement Charter Ambassadors (MC Ambassadors). MC Ambassadors will carry out their own activities and get financial support for enabling conversations in their own languages. Regional facilitators from the Movement Strategy and Governance team are available to support applicants with MC Ambassadors grantmaking. If you are interested please sign up here. Should you have specific questions, please reach out to the MSG team via email: strategy2030@wikimedia.org or on the MS forum.

We thank you for your time and participation.

On behalf of the Movement Charter Drafting Committee,

MNadzikiewicz (WMF) 15:33, 7 Tachwedd 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Poll regarding 7th Wikisource Triage meeting[golygu]

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We will be organizing the seventh Wikisource Triage meeting in the last week of November and we need your help to decide on a time and date that works best for the most number of people. Kindly share your availabilities at the wudele link below:

https://wudele.toolforge.org/3rNRZDjKn1oaXM7h

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest topics for the agenda.

Regards

KLawal-WMF and PMenon-WMF

Sent via MediaWiki message delivery (sgwrs) 10:06, 14 Tachwedd 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Apply for Funding through the Movement Strategy Community Engagement Package to Support Your Community[golygu]

Nodyn:More languages

The Wikimedia Movement Strategy implementation is a collaborative effort for all Wikimedians. Movement Strategy Implementation Grants support projects that take the current state of a Movement Strategy Initiative and push it one step forward. If you are looking for an example or some guide on how to engage your community further on Movement Strategy and the Movement Strategy Implementation Grants specifically, you may find this community engagement package helpful.

The goal of this community engagement package is to support more people to access the funding they might need for the implementation work. By becoming a recipient of this grant, you will be able to support other community members to develop further grant applications that fit with your local contexts to benefit your own communities. With this package, the hope is to break down language barriers and to ensure community members have needed information on Movement Strategy to connect with each other. Movement Strategy is a two-way exchange, we can always learn more from the experiences and knowledge of Wikimedians everywhere. We can train and support our peers by using this package, so more people can make use of this great funding opportunity.

If this information interests you or if you have any further thoughts or questions, please do not hesitate to reach out to us as your regional facilitators to discuss further. We will be more than happy to support you. When you are ready, follow the steps on this page to apply. We look forward to receiving your application.

Best regards,
Movement Strategy and Governance Team
Wikimedia Foundation

MNadzikiewicz (WMF) 16:26, 14 Tachwedd 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Opportunities open for the Ombuds commission and the Case Review Committee[golygu]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Rhagor o ieithoeddCyfieithu i'ch iaith chi

Hi everyone! The Ombuds commission (OC) and the Case Review Committee (CRC) are looking for members. People are encouraged to nominate themselves or encourage others they feel would contribute to these groups to do so. There is more information below about the opportunity and the skills that are needed.

About the Ombuds commission

The Ombuds commission (OC) works on all Wikimedia projects to investigate complaints about violations of the privacy policy, especially in use of CheckUser and Oversight (also known as Suppression) tools. The Commission mediates between the parties of the investigation and, when violations of the policies are identified, advises the Wikimedia Foundation on best handling. They may also assist the General Counsel, the Chief Executive Officer, or the Board of Trustees of the Foundation in these investigations when legally necessary. For more on the OC's duties and roles, see Ombuds commission on Meta-Wiki.

Volunteers serving in this role should be experienced Wikimedians, active on any project, who have previously used the CheckUser/Oversight tools OR who have the technical ability to understand these tools and the willingness to learn them. They must be able to communicate in English, the common language of the commission. They are expected to be able to engage neutrally in investigating these concerns and to know when to recuse when other roles and relationships may cause conflict. Commissioners will serve two-year terms (note that this is different from past years, when the terms have been for one year).

About the Case Review Committee

The Case Review Committee (CRC) reviews appeals of eligible Trust & Safety office actions. The CRC is a critical layer of oversight to ensure that Wikimedia Foundation office actions are fair and unbiased. They also make sure the Wikimedia Foundation doesn’t overstep established practices or boundaries. For more about the role, see Case Review Committee on Meta-Wiki.

We are looking for current or former functionaries and experienced volunteers with an interest in joining this group. Applicants must be fluent in English (additional languages are a strong plus) and willing to abide by the terms of the Committee charter. If the work resonates and you qualify, please apply. Committee members will serve two-year terms (note that this is different from past years, when the terms have been for one year).

Applying to join either of these groups

Members are required to sign the Confidentiality agreement for nonpublic information and must be willing to comply with the appropriate Wikimedia Foundation board policies (such as the access to non-public information policy and the Foundation privacy policy). These positions requires a high degree of discretion and trust. Members must also be over 18 years of age.

If you are interested in serving in either capacity listed above, please write in English to the Trust and Safety team at ca(_AT_)wikimedia.org (to apply to the OC) or to the Legal Team at legal(_AT_)wikimedia.org (to apply to the CRC) with information about:

 • Your primary projects
 • Languages you speak/write
 • Any experience you have serving on committees, whether movement or non-movement
 • Your thoughts on what you could bring to the OC or CRC if appointed
 • Any experience you have with the Checkuser or Oversight tools (OC only)
 • Any other information you think is relevant

The deadline for applications is 31 December 2022 in any timezone.

Please feel free to pass this invitation along to any users who you think may be qualified and interested. Thank you!

On behalf of the Committee Support team,

Invitation to participate in Wikisource Triage Meeting (26 November 2022)[golygu]

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We are the hosting the seventh Wikisource Triage meeting on 26th November 2022 at 10 AM UTC / 3:30 PM IST (check your local time) according to the wudele poll.

There are going to be updates about a few technical projects related to Wikisource and we will be sharing more information during the meeting.

As always, you don't have to be a developer to participate in these meetings but the focus of these meetings is to improve the Wikisource infrastructure.

If you are interested in joining the meeting, kindly leave a message on sgill@wikimedia.org and we will add you to the calendar invite.

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest any other topics for the agenda.

Regards

PMenon-WMF and KLawal-WMF

Sent using MediaWiki message delivery (sgwrs) 12:09, 22 Tachwedd 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Community Wishlist Survey 2023 opens in January[golygu]

Cyfieithu i'ch iaith chi

(There is a translatable version of this message on MetaWiki)

Helo

The Community Wishlist Survey (CWS) 2023, which lets contributors propose and vote for tools and improvements, starts next month on Monday, 23 January 2023, at 18:00 UTC and will continue annually.

We are inviting you to share your ideas for technical improvements to our tools and platforms. Long experience in editing or technical skills is not required. If you have ever used our software and thought of an idea to improve it, this is the place to come share those ideas!

The dates for the phases of the Survey will be as follows:

 • Phase 1: Submit, discuss, and revise proposals – Monday, Jan 23, 2023 to Sunday, Feb 6, 2023
 • Phase 2: WMF/Community Tech reviews and organizes proposals – Monday, Jan 30, 2023 to Friday, Feb 10, 2023
 • Phase 3: Vote on proposals – Friday, Feb 10, 2023 to Friday, Feb 24, 2023
 • Phase 4: Results posted – Tuesday, Feb 28, 2023

If you want to start writing out your ideas ahead of the Survey, you can start thinking about your proposals and draft them in the CWS sandbox.

We are grateful to all who participated last year. See you in January 2023!

Diolch o galon! Community Tech, STei (WMF) 16:44, 15 Rhagfyr 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Poll regarding January 2023 Wikisource Community meeting[golygu]

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We will be organizing the January 2023 Wikisource Community meeting in the last week of January and we need your help to decide on a time and date that works best for the most number of people. Kindly share your availabilities at the wudele link below:

https://wudele.toolforge.org/5tauCFqk8NJQBcBv

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest topics for the agenda.

Regards

KLawal-WMF and PMenon-WMF

Sent via MediaWiki message delivery (sgwrs) 03:48, 20 Ionawr 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Invitation to join Wikisource Community meeting (28 January 2023)[golygu]

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We are the hosting the first Wikisource Community meeting of the year on 28th January 2023 at 12 PM UTC / 5:30 PM IST (check your local time) according to the wudele poll.

The first half of the meeting will be focused on non-technical updates and conversations like events, conferences, proofread-a-thons and collaborations. The second half will be focused on technical updates and conversations, such as talking about major challenges faced by Wikisource communities, similar to the ones conducted in previous Triage meetings.

If you are interested in joining the meeting, kindly leave a message on sgill@wikimedia.org and we will add you to the calendar invite.

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest any other topics for the agenda.

Regards

KLawal-WMF, PMenon-WMF, Sam Wilson (WMF), and Satdeep Gill (WMF)

Sent using MediaWiki message delivery (sgwrs) 13:03, 25 Ionawr 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Global ban for PlanespotterA320/RespectCE[golygu]

Per the Global bans policy, I'm informing the project of this request for comment: m:Requests for comment/Global ban for PlanespotterA320 (2) about banning a member from your community. Thank you.--Lemonaka (talk) 21:40, 6 February 2023 (UTC)

Poll regarding February 2023 Wikisource Community meeting[golygu]

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We will be organizing this month’s Wikisource Community meeting in the last week of February and we need your help to decide on a time and date that works best for the most number of people. Kindly share your availabilities at the Wudele link below:

https://wudele.toolforge.org/qDEHHRJRNJLmwsi4

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest topics for the agenda.

Regards PMenon-WMF and KLawal-WMF

PMenon-WMF (talk) 07:08, 14 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Editing news 2023 #1[golygu]

Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

This newsletter includes two key updates about the Editing team's work:

 1. The Editing team will finish adding new features to the Talk pages project and deploy it.
 2. They are beginning a new project, Edit check.

Talk pages project

Screenshot showing the talk page design changes that are currently available as beta features at all Wikimedia wikis. These features include information about the number of people and comments within each discussion.
Some of the upcoming changes

The Editing team is nearly finished with this first phase of the Talk pages project. Nearly all new features are available now in the Beta Feature for Discussion tools.

It will show information about how active a discussion is, such as the date of the most recent comment. There will soon be a new "Ychwanegu adran" button. You will be able to turn them off at Special:Preferences#mw-prefsection-editing-discussion. Please tell them what you think.

Daily edit completion rate by test group: DiscussionTools (test group) and MobileFrontend overlay (control group)

An A/B test for Discussion tools on the mobile site has finished. Editors were more successful with Discussion tools. The Editing team is enabling these features for all editors on the mobile site.

New Project: Edit Check

The Editing team is beginning a project to help new editors of Wikipedia. It will help people identify some problems before they click "Cyhoeddi'r newidiadau". The first tool will encourage people to add references when they add new content. Please watch that page for more information. You can join a conference call on 3 March 2023 to learn more.

Whatamidoing (WMF) (sgwrs) 23:25, 22 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Invitation for February 2023 Wikisource Community Meeting[golygu]

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We are the hosting this month's Wikisource Community meeting on 26th February 2023 at 11 AM UTC (check your local time) according to the wudele poll.

The first half of the meeting will be focused on non-technical updates and conversations like events, conferences, proofread-a-thons and collaborations. The second half will be focused on technical updates and conversations, such as talking about major challenges faced by Wikisource communities, similar to the ones conducted in previous Community meetings.

If you are interested in joining the meeting, kindly leave a message on sgill@wikimedia.org and we will add you to the calendar invite.

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest any other topics for the agenda.

Regards

KLawal-WMF, PMenon-WMF, Sam Wilson (WMF), and Satdeep Gill (WMF)

Your wiki will be in read only soon[golygu]

Trizek (WMF) (Sgwrs) 21:21, 27 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Y Beibl 1620[golygu]

Rwyf wedi fy nrysu. Mae pob llyfr o'r Y bibl cyssegr-lan wdi ei drawsysgrifio yma o dan y fath deitl. Rwyf wedi trawsysgrifio rhannau o gyhoeddiad

Wikimania 2023 Welcoming Program Submissions[golygu]

Do you want to host an in-person or virtual session at Wikimania 2023? Maybe a hands-on workshop, a lively discussion, a fun performance, a catchy poster, or a memorable lightning talk? Submissions are open until March 28. The event will have dedicated hybrid blocks, so virtual submissions and pre-recorded content are also welcome. If you have any questions, please join us at an upcoming conversation on March 12 or 19, or reach out by email at wikimania@wikimedia.org or on Telegram. More information on-wiki.

Poll regarding March 2023 Wikisource Community meeting[golygu]

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We will be organizing this month’s Wikisource Community meeting in the last week of March and we need your help to decide on a time and date that works best for the most number of people. Kindly share your availabilities at the wudele link below:

https://wudele.toolforge.org/U2feqmZBy62FJjVd

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest topics for the agenda.

Regards

KLawal-WMF and PMenon-WMF

Sent via MediaWiki message delivery (sgwrs) 05:31, 19 Mawrth 2023 (UTC)Ateb[ateb]