Defnyddiwr:Y ddraig felen

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search

Cwrw Oddi ar Wicitestun

Gan Rhisiart ap Harri.


  Faint o gwrw a yfaist ti, 'nghariad,
    Faint ohono sy'n mynd i'th yfed di?
      Paratoa i gael dy yfed,
        Gan y cwrw,
          Yr union gwrw,
            A wyt newydd yfed,
              O 'nghariad.

Llyfr Oddi ar Wicitestun

Gan Rhisiart ap Harri


  Mae llyfr yn rhywbeth a wyt ti'n ei ddarllen,
  Mae'n gallu fod yn hir, neu yn fyr,
  Ond os wyt ti'n ei roi i lawr heb ei orffen,
  Bydd rhaid i ti fwrw dy ben ar y mur. 

Saeson Oddi ar Wicitestun

Gan Rhisiart ap Harri:


  Mae Saeson sydd yn dod i Gymru
  yn yfed cwrw ar y draeth.
  Mae Saeson sydd yn dod i Gymru
  yn atal Cymry rhag eu gwaith.


  Mae Saeson sydd yn dod i Gymru
  yn prynu tai ar draws y wlad,
  ond gwerthwnt rŵan eu heneidiau.
  Y diawl a gaiff y bargen rhad. 

Sion Oddi ar Wicitestun

Gan Rhisiart ap Harri


  Dwedir mai Jon yw ei wir enw fo,
    Ond ei ffugenw neb a wyr,
  Ewch i ffordd â'i ffugenw,
    Gadewch i ni wybod pwy ydy o.
  Dwedir na fydd o'n goroesi,
    Heb ffugenw i guddio ei hun,
  Ond ei fai ei hun yw hynny,
    Dylai bod wedi meddwl am hyn
      cyn iddo lofruddio baban.

Fi Oddi ar Wicitestun

Gan Rhisiart ap Harri


Byd,
Edry-
chwch
arna i.
---
Byd,
Edry-
chwch
arna i.
---
BYD,
EDRY-
CHWCH
ARNA I.
---
Ia,
gwn i
bod dros chwe biliwn o bobl yn y byd,
ac mae bron i hanner ohonynt yn
dioddef o afiechydon erchyll,
ond serch hynny,
dw i am i chi
edrych
arna


i

Anwybyddiaeth Oddi ar Wicitestun

Gan Rhisiart ap Harri


  Mae'r byd yn dy anwybyddu,
    Mae hyd yn oed yr athrawon yn dy anwybyddu,
      Ac rwyt ti'n mynd i grio.


  Dwyt ti ddim isio yn dy galon fod yn ddrygionus
    Dim ond wyt ti am i'th athrawon dy sylweddoli
      Ond maen nhw'n dy anwybyddu.