Gwaith Islwyn (Cyfres y Fil)/Ddedwydd ddyn

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Ynnom mae y ser Gwaith Islwyn (Cyfres y Fil)
Nefol Wlad
gan William Thomas (Islwyn)
Nefol wlad

DEDWYDD DDYN

DEDWYDD ddyn
Sy'n sefyll ar y bryniau, rhwng y byd
A'r anherfynol, ac yn ceisio dal
Y seiniau sydd yn tramwy rhyngddynt hwy!
Mae gan y bryniau lais, a'r gwyntoedd air
O ddwyfol genadwri. Dedwydd ddyn
A rodiodd trwy foreuddydd bywyd gan
Glustfeinio a dysgu y dragwyddol iaith!
A byth na foed i neb, y sydd a'u henwau
Yn prysur godi trwy feddyliau'r byd
I'r disglaer oruchelder lle mae'r cwbl
Yn fawrwych a sefydlog fel y ser,
Ddirmygu 'u bore haddef ger y bryniau,
A'r ffawd a bennodd eu preswylfod hwynt
Lle nad oedd ond gweithredoedd pennaf lor
Yn chwyddo ac yn chwyddo ar y drych,
Y gorwel amgylch ; rhyfeddodau Duw
Fel anfeidroldeb, ac yn llanw
Holl aruthr fyfyrdodau'r nef, a'r enaid
A feiddiai godi ei lygad ymagorawl
Ar Dduwdod.
Pwy na wel
Fynyddoedd gwlad eu tadau, a phorfeydd
Eu mawrwych chwyddol arlechweddau hwynt,
A’u broydd breision teg, y nef ddaearol
Y buasai seren ffydd am lawer oes
Yn sefyll uwch ei phen, ac eto weithiau
Yn codi ac yn symud fel pe caed
Gogoniant mwy i ddyfod,—pwy na wel
Ysblenydd amlinellau 'i golygfeydd,

Dysbleiniol arwedd ei hafonydd, chwyf
Tragwyddol Libanus, a'i fôr-fawr dwrw,
A ffrydiol lawnder ei ddyffrynnoedd hedd,
Pell arfeiddioldeb ei mynyddoedd, oll
Ym ddamblygedig yng nghreadau derch
Yr Awen fawr Hebreig?

Nefol wlad,
Lle bu yr awen beraidd oesoedd gynt
Yn canu fel ei dysgid hi gan Dduw
Ar Seion bêr a Charmel, ac ar hyd
Aneirif fannau a ddyddhaid gan
Angylion lawer canol nos, pan ar
Eu hymweliadau hedd, pan ddygid iddi
Gainc newydd o'r dragwyddol dôn ; lle caed
Meddyliau yr Anfeidrol yn ymddangos
Yn ddwys, mawreddog, anherfynol, fel
Barddoniaeth tragwyddoldeb. Lle y bu
Mawreddog oruchwyliaeth y cysgodau
Yn gorffwys lawer oes ar fynwes ffydd
Fel breuddwyd fawr o'r nefoedd,
Breuddwyd fawr
Am Dduw dod yn neshau, neshau, ac am
Fro burach a Chaersalem fwy na hon,
Nes iddi ddeffro gyda'i Duw ar wawr
Y trydydd dydd, a chael yr oll yn wir.
Yr oruchwyliaeth lle y syllai 'r byd
Am ryfedd wedd a dull dyfodiad Ior
Oes ar ol oes, nes iddo rodio i maes
O'r darlun ac ymddangos yn y cnawd, -
Ysblenydd oruchwyliaeth! barddol wedd
Anfeidrol gynllun gras, ar hyd yr hon
Y gorfoleddai beirddion Duw,-barddoniaeth
Y mawr wirionedd am achubiaeth dyn.

Nodiadau[golygu]