Neidio i'r cynnwys

Gwyllllis yn Nayd

Oddi ar Wicidestun
Gwyllllis yn Nayd

gan William Price

Wikipedia logo Mae erthygl am y pwnc:
William Price (meddyg)
ar WicipediaYn ol dysc Duw ym dyscwys yn Iaith yn nayd bydded ysbys itti, fod "IESU GRIST wedi y ennu o yr forwyn ymma yn ol dysc cynfeirdd y Cymmru yr Ioed a Genedigaeth yr Arglwydd "IESU GRIST" oedd ac uw Prif Destun eu Cán, fel y gwelir yn Ganiatta Myrddin Wyllt yn Myvyrrion Cymmru, T.D. 153—

"Gorfoledd i Loegr gorgoch lafneu,
Oian a parchellan dyddaw Duwieu,
Gerfoledd i Gymru gorfawr godeu
Yn amwyn Cymmunawd cledd fawd cleu,
Aer o Saeson ar onn fereu,
A gwarwyawr pelre ar eu peneu;
A mi ddisgoganaf gwir heb geu
Dyrchafawd Maban Madfan y Deheu.Gellir darllin Plan Dysc Maban Madfaen y Deheu yn y llyfyr elwir "L'Antiquité Expliquée Montfaucon Livre," 11 chapitre, Premier mewn arwydd Linua, ac yn Gymmraeg yn "Gân y Meirch" yn y Myvyrrion, T.D. 43, yn dechreu ac yn diweddu fel y canlyn:—

Bam Cath benfrith ar driphren.
Bum pell Bum pen
Gafr ar ysgaw bren,
Bum garan gwala gwelad golwg
Tragwres miled morial
Cadwent cenedl dda,
Or y fydd is awyr gwedi Cassolwyr,
Nid byw ormedd Maint am gwyr.'"


WILLIAM PRICE yth.

GWYLLLLIS YN NAYD.

Yn Tayd wut Ti yn y Nevvoydd! Sancttudd vyddddo dy Ennw Di dyet dy
Dyrrunas! Byddddet dy Wyllllis Di arr ydd Ddauarr meggis ym ma I yn
y Nevvoydd! Dyrro inni eddddu yn Barra Bynnyddddiol A madddda yn
Dyled Dion vel ym madddduwnni yu Dyledwurr! Na arrwinni u Brovvidigayth
yuththurr ynggwarred Ni rayg yd Drwgg! Cannis dy yuddddot Ti uw yd
Dyrrnnas yg gallllu a yryggogonniant yn oys oyssoydd A ym Menn! A ym
Menn! A ym Menn!"
Arryggraphphwyd I gann DR. WILLIAM PRICE o yb Bont y Priyth Ymmorryggannwg
A ych choyvrrestrwyd I yn Neuadd yll Lleennoggion yn yll Llynndann Dudd Albann
Arrththann 1871.

ANWYL GYMMRU A CHYMMRESSI!

Vi uw yb Barrydd Llythyrrennog
Ang gnoyul Brenn yn ym Llaww!
Yd dorra Gayn yr Vronnvraith
A yrr Etfudd arr y Wawrr!
E A S T S O W Th
W E S T N O R Th!
E A A A u Maththu I
Yll Lluad oyurr yn Varra Chaws!


W I yn ych cyvvarchichi yn Llyththyrrennog ynggymmrayg "yd Dalith Vrenninol" yn ym moydd yc clwwas I ym Mamm a yn Nayd yn wlua Cymmrayg o ym mayb Banndoyd u ysbbyssu ubboyb Clust Cymmro a Chymmrays Taw dymma ym moydd yll Llyththyrrennwys Privv Varrydd Dusce Cymmru "Gayn Coyul Brenn Dusce Lyththyrrennog yc Cymmru ys wedu Dwu Viyl a wech cant o vlynnydddda u yn ol y welwchchi arr yngwiscc I wedu choppio Lyththyrrun wth Llyththyrrun A Lleww Llouyggarr arr ym ol o yrr Ail Rana o yl "L'Antiquité Expliquée arryggraphphwyd yn Parris yn 1722 gann Dom Bernard DeMontfaucon,"

W I wedu Llanno yt Tri Gwall y wela I arr wnnwg yp Privv Varrydd Dusce o yt Tri Llyththyrrun "E V V" a ych chuvlyththyrrennu poyb Arrwuddddion Llevverrudd W I yn u welad yn y Wi a ych chuvlyththyrrennn poyb Llyththyrrun y welwch chiththa o yg Gayn ynggywwirr yn yll Llyththyrrenna su yn cayl u dysccu yn yr Ysecol Lion Cymmrayg yn Bressennol arr yd Daul Cannlynnol u ych eyvvarryddwuddddochchi dduall a darrllin a channu "Cayn Coyul Brenn Privv Varrydd Dusce Cymmru yn Llyththyrrennog yn ol yc Cyvvarryddwuddddion a ych chuvlyththyrrenna yg Gayn yn y Wi y wela I arr "yg Groyn yd Duun yg Gerrws u unan" yg Glwssoch chiththa lawwar o ys Soyn amm Danno!!!

IE! Anwyl Gymmru a Chymmressi! "Croyn yd Duun yg Gerrws u unan!!!" Gwuddddochchi pwun nuw E? Oys Neyb o yehchi yn attebb? Nayg oys Neyb! Vi wetta wththochchi ynnta!" Croyn yn Nayd Ia yeh Tayd chiththa yc Cymmru Anwyl uw "Croyn yd Duun yg Gerrws u unan" yn Draggwuddddel ynggophphadwrriaith yc Cymmru y welwchchi arr ynggroyn IA yeh choppi o Wyllllis yn Tayd Ni arrnno Aws E oyu Mennudd u unan yn Llyththyrrennog o yrr Oyul trw yll Lluad arr ym Moryr ac arr ydd Ddauarr oyu Laww Dle mwan Wi oyurr yn Dywyssog Traggwuddddol arr yu Vyibbonn H E Th "yn Ennw yd Duw Ayphphoyb Daioni" ynggymmrayg "yd Dalith Vrenninol"—Cymmrayg Gwent A Moryrgannwg yn yv Vlwuddddun 1871 yn ol Creyd-Ddaytguddddiad u Wyllllis oyu Wi oyurr ll Lien E su wedu cayl u chattw yn ddirrgel yngysttud Brenninoydd Dieiththriaid arr yu Llees u unain u gammllywodrayththu Cynnedloydd ydd Ddauarr oyu Annvoydd wth Anggen u Ela Ettivvedd Gwyllllis yn Tayd Ni yn Ennw uv Vayb E yb Bia yc Cleddddu ollalluog ac oll Gyvvoyththog ydd Ddyccwd arr yu Vyibbonn H E Th Rryvval Draggwuddddol ynggalonna Cynnedloydd Lledieith nuys dychchwelannw yc Cleddddu uddu Laww E yb Bia Lywodrayththu yn eddychlonn arr Orrsedd yrr Oyul arr ydd Ddamarr yn Draggwuddddol Ovvoydd Saith Synnwrr Anianol ye Cymmru arr ddudd yu Gened Digayth o Wi oyurr ll Lien E!!!

Coyvviwehchi voyd yd Duw Buw u unan yn Genni yng Gymmro yn u Goyv Anianol yn Blant yr oll Gynnedlaydd arr ddudd yu Gened Digayth o yg Groyth ayu Saith Synnwrr Anianol gannththo Ve ya Draggwuddddal.

Ve Goyvvia!
Ve Gluww!
Ve Levv!
Ve Vlassa!
Ve Dymmyla
Ve weyl!
Ve yth Annal yd Duw Buw u unan oyu Phroynna Ve o yg

Groyth yn Draggwuddddol Ebb Dduscc yd Duw Dayd Bettudd—ma Ennw arrall arr yd Duw Dayd Bettudd gann Bawb-a voyd Llyvvra Lledieith yd Duw Dayd Bettudd yn dyseen Phyretti a Chyvvreiththwurr a Doctorrion ayu yg Gwerrin u goll lli u Coyv ayu Cluww ayu Llevv Anianol o Gawwall Doyu Penn yd Duw Buw u unan ys su yn ovvi u yg Goyv ayu yg Gluww ayu Llevv Anianol ym moybbi diccin Bach o yd Do ud Do udd ddattoydd Gavval Medd Doyd Dusce Llyvvra Lledieith Phyrretti a Chyvvreiththwurr a Doctorrion a yg Gwerrin yd Duw Dayd Bettudd wth Anggen u Ela Ettivvedd Privv Varrydd Dusce Cymmru u yll Lle Ath th E u yll Lluad Newwudd u oyu Wi oyurr Llien yd Duw Buw u unan!!!

Yn ym moydd yc Clwwchchi mays wedu gorresecinn Coyv a ych chluww a Llevv Gymmrayg yd Duw Buw u unan wth uv Vaccu Ve u oyu oyu Ened Digayth yn Iththin Joccal Muyd a Byddddarr Ynggawwall Dusce Llyvvra Lledieith Phyrretti a Chyvvreiththwurr a Doctorrion yd Duw Dayd Bettudd ayu Werrin yn Vappi Cauth Dusce Tripbphenn arr yu ysggwudddda uv Vuw yngglawwd wth wssu amm annar diecon yn vynnuch ov Varra Chaws u Ennill Buwoliaeth Vrays a Mawwrredd Ovynnaydw uddu Visttri Triphphenn oyu Giyg ayu Wayd u unan arr Viyn yg Gyllllath dann Viyn yc cleddddu u laydd a lloscei a Llayd dratta a yg Gwystlo Meddiant Cynnedloydd Lledieith vo wedu Colllli yd Dudd wth Rryvvela oyu Giludd a yththorri u orchmynnion u unan wth ymlaydd Diwwedd dryss Vrenninoydd amm Lywodrayththu Cynnedloydd oyu Annvoydd o Wi oyurr Llien yd Duw Buw u unan yb Bia Lywodrayththu pawb oyu yb Boydd!!!

Err yg Gwuddddochchi gysttal a gwwn inna voyd Saith Synnwrr Anianol yd Duw Buw u unan Genninni yc Cymmru ynggyvvarryddwuddddion yn yn Mynnydddda O yn Gened Digayth Ma Bayb Biod yd Drwgg o Phyrretti a chyvvreitlthwurr a Doctorrion yd Duw Dayd Bettudd yn Ruydychehin a Llynndann a Pharris a Ruvvann a Vienna a Merlin ac yn Brivy Ddinassoydd ydd Ddauarr yn yv Vlwuddddun 1871 yn cayl u Eththol yn Benn Ysceolyiggion u ddysecu Dynnon ynnu Maint Tioli Taw yp Pump Synnwir Cannlynnol yssu yg Gennththunnw!

Un y Weyl!
yd Doyu y Wynntta!
yt Tri yv Vlassa!
yp Pedwarr yd Dymmyla!
yp Pump yg Gluww!


Ma ve yn Wirr u wal la voyd ye Cyvvriw Ysecolyiggion Llyvvra Lledieith yd Duw Dayd Bettudd ynggwelad ac ynggwynntto ac yn yb Blassu ac ynt Tymmylo oyu yp l'edwarr Synnwrr Anianol O yg Groyth vel wynninna ye Cymmru Ebb Ddusce yd Duw Dayd Bettudd ond Annwirredd uw Voyd ye Cyvvriw ysccolyiggion yn Coyvvio Clwwad yd Duw Buw u unan yn wlua Cymmrayg O yg Groyth Vel ym ma yv Vronnvraith oyu Wi yn wlua Cymmrayg waith ym ma ye Cyvvriw Ysccolyiggion wedu Colllli Coyv a ych Chluww a Llevverrudd Anianol yd Duw Buw u unan wth Ddysceu Llyvvra Lledieith yd Duw Dayd Bettudd su wedu cayl uv Vaccu yn Vuyd ac yn Vyddddarr mwun Ysccol Lion Lledieith oyu Gawwall! Ma yvve um Mays oyu ug Goyv ayu Gluww ayu Levverrudd Anianol vel yu Ysecolyiggion!

O ganlyniad nuyd oys Neyb o ye Cyvvriw Ysecolyiggion Llyvvra Lledieith yd Duw Dayd Bettudd yn Coyvvio nayc yn clwwad nayc yn wlua Cymmrayg yd Duw Buw u unan o yg Groyth vel ym ma yll Lleww yn wlua Cymmrayg o yg Groyth uv Vamm! Ye Cymmru a yır Credurriaid Gwyllttonn ad Doyvvion a yrr Attarr Gwyllttonn yssu yn wlua Jaith yd Duw Buw u unan o yg Groyth ym moyb mann o yb Buyd ac onno uw yrr Jaith Gymmrayg!!!

Dynnachchi ddiccon o Brovvion yn Bressennol voyd yc Cyvvriw Ysecolyiggion Llyvvra Llelieith yp Privy Ddinassoydd y cnnwas I yn cayl ud dysccu um mays oyu Coyy ayu cluww ayu Llevy Anianol yn Vuyd ae yn Vyddddarr oyn Cawwall cum Celonnw u awlyrryd dotti ynyvvreithyloun o yd Do ud Do yn Phyrretti a Chyvvreiththwurr a Doctorrion Dusceiettig mwnn Llyvvra Lledieith ug Gammathithrawieithithu Cynnedloydd un mays oyu Coyv Anianol ynggysgottion Dusce yd Duw Dayd Bettuldu oyu Wi oyurr Llien Elb wyppyd y-tture cymmaint ac Un Llyththyrrun yn Wyllis Gymmrayg yd Duw Buw u man!!!

O ganlyniad ny chanph Neyb mwu na yn Giludd ac W I yngwarrydd Pawb vel yu Giludd u gynnig Lledieiththu ac arrggraphiphu mwm myrruw Lediaith ynyvvarchehind I attochchi yc Cymmru yn unig waith auyd oys dimm Un o yg Gymnedbydd y Dieiththriaid yn coyvvio elwwad yd Daw Buw u unan yn wlua Cymmrayg o yg Groyth vel wynni yc cymmru o achchos ynnu nuys Gall dimm Un o re Cyvvriw Gynnedloydd Ledieiththu oyu Lyccaid naye oyu Drwwun naye oyu Davvoyd naye oyu Dymmylayd ynggyvvarchchiad I o yc Cymmrayg Trw Gyvvrwng Duscc Llyvvra Lledieith yd Duw Dayd Bettudd su yn Vuyd ac yn Vyddddarr oyu Gawwall ac un mays oyu Goyy Anianol waith nuyd uw E ddim yn coyvvio elwwad yd Duw Buw u unan yn wlua Cymmrayg o yg Groyth uv Vamm!

Pruyd yd daww Anggen arr ys Saysson udd dduall darrllin Gwyllllis yn Tayd Ni ynggymmrayg Nw ddawwan ebb ue Cymmell Genn I ug garru ye Cymmressi amm Voyd yn Vamma yu Plant uddu maccu Nw yng Gymmru ug Goyvvio Clwwad yd Duw Buw u unan yn wlua Cymmrayg o yg Groyth uv Vamm vel ye Celonnw wlua Cymmrayg oyu Tayd wyunebb ynggwynnell vel oynnw yn yp Privv oyssydd a vel wynni ye Cymmru yd dudd eddddu ac yb Byddddwnni Tryvvo yd Duw Buw u unan yn carru clwwad yub Blant E o yg Groyth yn wlua Cymmrayg arr Vronna yu Mamma!!! Yn yc cuvammysarr Rawchchi uyd yr Rayph yp Pedwarr Synnwrr Anianol uyrr ys Saysson!!! Gydewch uddunnw vynnad um mays oyu coyv uddu crocci!!! Nuyd oys dimm ussia Cymunell yb Byllddarriaid Muttion udd ddull yh boyd Nw yn Gwyrrththu yu Bywwytta ddudd wth ddudd ac o yd Do ud Do u yd Duw Dayd Bettudd amm oyu Wi oyurr Llien yd Duw Buw u unan waith yv Ve yn Pia Ni yc Cymru A Ninna yp Pia Vynnta!!!

Moryr o Gymmru
Un Gwynneppruyd
Vi Ga welad!
Amm yrr wuddva
Mwnn Eisteddvoyd
Un Diwarrnoyd!
Pruyd yd Dysccann
Ddarrllin Gwyllllis
Ddirrgel Mayb Bann!
Yth Wi Elarch
Aws arr Goyul Brenn
Annal Cymmru!

Dychchymmyggwch vochchi ddeg Culych o Gymmru a ych Chymmressi a chann Miyl o Gymmru a ych Chymmressi ym moyb Culych wedu cyvvarrvvoyd mwnn Eisteddvoyd amm Benn yrr widdva arr vorra Duld Albann Evvin yn yv Vlwuldddun 1873 Cunn Cwnnu Oyul A vinna yn ych cennol arr Benn yrr wudda yn sevvull A ynggwynnebb T A yd Dwurrain yn govvunn uch chi "Beth wch chi ye Cymmru yn galw yg Goleunni occo y welwchichi yn sauththu trw ye cymmyla arr yll Lliwwel?"

Attebbach "y Wawrr!"

Govvynnwn neh chi "Gwawrr Pwu uw I?" Attebach "U wawrr E uw I!" G—Pwu nuw E? A— Yrr Oyul uw "E!"

G—Gwelwehchi E yn cwnnu yn arrav uwch Laww yll Lliwwel? A—"Gwelwn E yn cwnnu yn arrav uweh Laww yll Lliwwel!" G—A Ve ul Lann u yrr Wubburr ebb Drayd na Dyunnaydd? A" A Ve A ul Lann u yer wubburr ebb Drayd na Dyummydd " G—Gwelwelchi "A" yn yrr Oyul ebb Drayd na Dyunnnydd? A—"Gwelwn A' yn yrr Oyul ebb Drayd na Dyuunnydd" G—Gwelwchchi "EAS" suth occo su yn sauththu Trw ye Cwmmwl at "T" yd Dwurrain? A— Gwelwn E A S sath occo su yn sauththu Trw ye Cwmmwl at Tyd Dwurrain!" G—Clwwchchi "E A S T" yd Dwurrain? A— "Clwwn E A S T' yd Dwurrain." G—Clwwelchi a Gwelwchchi o yeh synnwurra Taw cymmrayg Purr o ola yrr Oyul uw yp Pedwarr Gauyrr Cymmrayg "E A S T" ayn Cyvvarryddwuddddion yn yll Llyththyr— rema "EASTP" A— Clwwn a Gwelwn o yn synnwurra Taw Cymmrayg Purr o ola yrr Oyul uw Pedwarr Gauyrr Cymmrayg "EAST" ayu Cyvvarryddwndddion yn yll Llyththyrrenna "E A S T! G—Cysylltwch yp Pedwar Ganyrr Cymmrayg "E A S T" yn yg Gauyrr "East" A gwettweh wththo I ym mwu Lediaith mays wedu ych dysceu chi um mays o ych coyv Gymmrayg u alw yg Gauyrr "East?" A—Mays wedu yn dysccu Ni um mays o yn coyy Gymmrayg yn ysecol Lion ys Suysson u alw yg Gauyrr East' yn saysnayg!"

G—Gwelwchchi un o ys Sauththa yrr Oyul yn ys Sauththu Twll trw yc Cwmmwl occo su yn cayl n wththu "TA Thu" yd De? A— Gwelwn Un o ys Sauththa yrr Oyul yn ys Sauththu Twll trw yo Cwmmwl occo sn yn cayl u wththu 'T A Thu' yd De!" G—Clwwelehi yp pedwarr Gauyrr Cymmrayg SOW Th yn ych attelbiad u ynggovvynniad diweththa I "Gwelwchchi Un o ys Sauththa yrr Oyal yn ys Sauththu Twll trw ye Cwmmwl occo su yn cayl u wththu TA Thu yd De!" A—Ni Glwwn yp pedwarr Gauyrr Cymmrayg SO W Th yn yn attebbiad Ni u ych yggovvynniad diweththa chi "Gwelwchchi Un o ys Sauththa yrr Oyul yn ys Sauththu Twll trw ye Cwmmwl occo su yn cayl u wththu TA Thu yd De

G—Gwelwelehi yc cyvvriw yurra Cymmrayg ys su yn yll Llyththyrremna SO W Th? A—Gwelwn ye eyvvriw yurra Cymmrayg ys su yn yll Llyththyrrenna SO W Th" G—Cysylltwch ye eyvvriw yurra Cymmrayg SO W Th yn yg Gauyrr "Sowth" ac yshbysswch ivvi ym mwu Lediaith yc clwwchchi yg Gauyrr "Sowth" yn cayl u wlua ayu ddarrilin?" A—" Yn Lediaith ys Saysson yc clwwn Ni yg Gauyrr "Sowth" yn cayl u wiua ayu ddarrllin!"

G—Pwu Llyththyrrenna ma ys Saysson yn ug gossod wth Llyththyrrennu yg Gauyrr maynnw yn u wlua ayu ddarrllin yn "Sowth?" A—Ma ys Saysson yn gossod yll Llyththyrrenna yg giyd yrrun peth ys su yn yg Gauyrr "Sowth" ond w' ac yn Lle 'w' maynnw yn gossod u'wth Lyththyrremu yg Gauyrr South' maynnw yn u wha ayu ddarllin yn 'Sowth!"

G—Oys dimm gwaanhiaith yrrwng ystturr yg Gyurra "SO W Th" ynggymmrayg a yc cyvvriw yurra ynggyssylttiettig yn yg Gauyrr "Sowth mays wedu dysceu ys Saysson uddu wlua ayu ddarllin yn "Sowth" yn Saysnayg? A—"Nayg oys dimm ydd ddimmwys yd Duw Buw o waanniaith yrrwng ystturr yg Gyurra "SO W Th" ynggymmrayg a ye cyvvriw yurra yuggyssylttiettig yn yg Gauyrr "Sowth" mays wedu dyscen ys Saysson uddu wlua ayu ddarrllin yn "Sowth" yn Saysnayg!"

G—Beth! Cymmrayg uw yg Gauyrr "Sowth?" A—"I E! IE! Cymmrayg Purr uw yg Gauyrr Sowth' yb boyd Llyththyrrun "

G—Gwelwchchi yp pedwar yg Ganyrr "WES T?" A—Gwelwn yp pedwarr yg Gauyrr "WEST" G—Clwwchchi vi yn darrllin yp pedwar yg Gauyrr "W EST?" A—"Ni ych clwwn chi yn darrllin yp pedwarr yg Gauyrr "WEST G—Ottuchchi yn duall yp pelwarr yg Gauyrr WEST?" A—"Ottum! Ottun! Wynni yn dnall yp pelwarr yg Gauyrr "WEST!" G—Yp Pwu Iaith uw yp pedwarr yg Ganyrr "WES T" A—"Y Iaith Gymmrayg uw yp pedwarr yg Gauyrr "WESTP G—Cymmrayg I Evve? A—"IE! IE! Cymmrayg Purr "yd Dalith Vrenninol" uw yp pedwar yg Gauyrr "WEST" G—Cyssylltwch yp pedware yg Gauyrr "WEST" yn yg Gauyrr "West" a gwettwch wtlitho I yg Gauyrr ym mwu Lediaith uw yg Gauyrr "West?" A—Yg Gauyrr yn Llediaith ys Saysson uw yg Gauyrr "West!" G—yp Pwu ych dysccws chi um mays o ych Coyv Gymmrayg u weyd Celwald Taw yg Gauyrr yn Llediaith ys Saysson uw yg Gauyrr West?" A—"Misttri ysecol Lion ys Sayson yn dysccws Ni um mays o yn coyv Gymmrayg u weyd Celwdd Taw Saysnayg uw yg Gawr "West!"

G—Gwelwelchi yp pedwarr yg Gauyrr "NOR Th ?" A—"Ni welwn yp pedwarr yg Ganyrr NOR Th!" G—Clwwehchi vi yn darrllin yp pedwarr yg Gauyrr "NOR Th?" A—"Ni ych elwwn chi yn darrllin yp pedwarr yg Gauyrr 'N OR Th? G—yp Pwu ych dyseews chi ug Glwwad yd darrllin yp pedwarr yg Gauyrr "NOR Th?" A—"Yd Duw Buw u unan yn dyseews Ni ug Giwwad yd darrllin yp pedwarr yg Gauyrr "NOR Th!" G—"Ottuchchi yn duall yp pedwarr yg Gauyrr "NOR Th?" A—"Ottun! Ottun! Wynni yn duall yp pedwarr yg Gauyrr "N OR Th!" G—yp Pwn ych dyseews chi dduall yp pedwarr yg Gauyrr 'N OR Th!" Yd Duw Baw u unan yn dysccws Ni udd dduall yp pedwarr yg Gauyrr NOR Th!" G—yp Pwu yb Bia ys, Glwwad ad Duall wth ynggryrando I yn darrllin yp pedwarr yg Gauyrr "NOR Th?" A—" Yd Duw Buw u unan yb Bia yg Glwwad ad Duall wth ych grynndochchi yn darrllin yp pedwarr yg Gauyrr NOR Th!" G—"I Evve?" A—"IE! I E! Yvve u unan yb Bia yg Glwwad ad duall wth ych Grynndochchi yn darrllin u Levve u unan yn ych Mennuddehi wth ich chi ddarrllin ul Levve yn ug Gluww E ya Draggwuddddol!" G—yp Pwu Iaith uw yp pedwarr yg Gauyrr "NOR Th?" A—"Y Iaith Gymmrayg uw yp pedwarr yg Gauyrr 'NOR Th!" G—yp Pwu ych dysccws chi u wlua Cymmrayg? A—"Yd Duw Buw u unan yn dysccws Ni u wlua Cymmrayg!" G—Beth! Cymmrayg uw Llevverrudd Anianol yd Duw Buw u unan? A—I E! I E! Cymmrayg uw Llevverrudd Anianol yd Duw Buw u unan yn Draggwuddddol." G—Cymmrayg uw Llevverrudd Anianol yrr oll attarr Gwyllttonn a yrr oll Gredurriaid Gwyllttonn ad Doyvvion yth Annal yd Duw Buw u unan? A—"IE! IE! Cymmrayg uw Llevverrudd Anianol yrr oll attar Gwyllttonn a yrr oll Gredurriaid Gwyllttonn ad Doyvvion yth Annal yd Duw Buw u unan!" G—Plant pwu ynnta uw oll Gynnedloydd Lldieith yb Buyd Dusccicttig? A—Plant yd Duw Buw unan uw oll Gymnedloydd Lledieith yb Buyd Dusseiettig o yg Groyth yth E oyu Gawwall Doyu Penn u ovu Wi oyurr Llien N O A E ynggysgottion Dusce Cyvvrith Llyvvra Lledieith yd Duw Dayd Bettudd u ammala a ych chyvvannedaddu ydd Ddauarr." G—Ottu yd Duw Dayd Bettudd yn dysceu Cynnedloydd Lledieith u wlua ad darrllin a ysggryvvennu Lledieith u oyu Wi Oyurr Llien? A—"Ottu! Ottu! Gwaith yd Duw Dayd Bettudd uw yd dysceu Cynnedloydd Lledieith um mays oyu Coyv Anianol u wlua ad darrllin a ysgryvvennu Lledieithu oyu Wi Oyurr Llien!"

G—yp Pwu Phorrydd yg Gall yd Duw Dayd Bettudd yssu yn Vuyd ac yn Vyddddarr oyu Gawwall ydd ddysceu Cynnedloydd Lledicith yssu yn Vuyd ac yn Vyddddar oyu Cawwall u wlua ad darrllin a ysggryvvennu Lledieithu oyu Wi Oyurr Llien? A—"O Phorrydd awdd ddiccon! Amm Wi Oyurr Llien yd Duw Buw u unan Gall yd Duw Dayd Bettudd ys su yn Vuyd ac yn Vyddddarr oyu Gawwall ydd ddyseen cynnedloydd Lledieith ys su yn Vuyd ac yn Vyddddarr oyu Cawwall yth Anggen yb Bwuyd ug glustvinno attovve udd ddysccu wlua ad darrllin ae ysggryvvennu Lledieith u oyu Wi oyurr Llien N O A E ynggophphadwrriaith Dusce yd Duw Dayd Bettudd ydd ddoytti Llyweththurr yv Vyttyrrw Ouyrr Ernnunnw uddu Llwuththo o yeh Charriad yu Tylwth ym moybbi dicecin Bach nyss delonnw yn Volonn u wyrrththu yu Bywwytta u wyiththo ac u ymlaydd oyu Giludd amm voyd yn Benn wth Anggen o ydd ddudd udd ddudd ac o yd Do ud Do u Gayl us swunno o Wi oyurr Llien yd Duw Buw u unan ub Brynnu Cynnaliaeth a Mawwireld Gau Valelularr uddu unain ayu Plant yt Tra yvvo yd Duw Baw u unan yn Nyddddu um mays ovvynnydddda ye cyvvriw Gynnedloydd Lledieith ug Goyv ayu ug Gluww ayu ul Levy Anianol o Wi oyurr il Lien N O A E yn yrr Un Phorrydd yd Daww yrr Ettudd oyu Wi u wlua Cymmrayg yd Dawwannwuntta oyu Annvoydd o yrr diwwedd O Wi oyurr Llien u wlua Cymmrayg vel ym ma yg Gwibberroyd ys su ddimm yn Coyvvio naye yne elwwad naye ynggwelayd naye ynggwynntto naye yn Blassu naye yat Tymmylo wedu Doyd u wyiddddi a yscerechehin a wippinn ynggymmrayg yn ovvynnaydw arr yg Gwilvauonn ac wth Gayl yu attal ayu Gillllwng A Miyl o Dynnelllli arr yu ol yn ysbbyssu ynggymmrayg "yd Dalith Vrenninol" "Ys ys ys ys!!!!" Yth! yth! yth! yth!" G— Oys Provvion o ydd dduser Cyvvrith Lyththyrrennog yd Duw Dayd Bettudd uddu cayl arr yg Glawwr Taw Cymmrayg uw Llevverruld Anianol yd Duw Buw u unan yn Draggwuddddol? A—"Oys diccon ob Brovvion Dusce Cyvvrith Lyththyrrennog yd Duw Dayd Bettudd uddu cayl arr yg Glawwr ym moyb mann arr wynnebb ydd Ddauarr Taw Cymmrayg uw Llevverrudd Anianol yd Duw Buw u unan yn Draggwildddol.

(Ble ym ma ye eyvvriw Brovvion uldu cayl arr yg Glawwr Taw Cymmrayg uw Dusce Cyvvrith Lyththyrrennog yd Duw Dayd Bettudd yn moyb mann arr wynnebb ydd Ddatarr yn Draggwuddddol? A—Cymmrayg Purr uw yp poyb Llyththyrrun ynggyvvreiththa yrr oll Gynnedloydd ys su wedu yb Boyd ys su yn yb Boyd yn yb Bressennol ac yv vudd yn Lien yd Duw Buw u uuan arr ydd Ddanarr yn Draggwuddddol!

Cymmrayg Purr uw yp Poyb Llyththyrrun ys su yn wyllllyssonn yd Duw Dayd Bettudd yn yr En Destamunt ac yn yt Testamunt Newwudd!

Cymmrayg Purr uw yp Poyb Llyththyrrun ys su yn yrr Odysseia A yrr Iliad Gwyllllyssonn Dwuvvol Cian Prive Varrydd Dusce Cymmru!

Cymmrayg Purr uw yg Goppi 0 Wyllllis Privy Varrydd Dusce Cymmru aws E oyu Wi oyurr y welwelchi arr yugwisee I ayu yg Goyul Brenn E yn ym Llaww with I yg Gayn Wyllllis yn Tayd Ni ye Cymmru vel ym ma I wedu cayl u Llyththyrrenuu yngrymmrayg "yd Dalith Vrenninol " ganntlitho Ve ys wedu Dwu Viyl a week cant ov vlynnydddda u yn ol A yth thymma I A ych Choppi oyu yl Luyn E yn uch channa I arr ydd Ddal Leun nessa!!!

Nodiadau[golygu]

Bu farw awdur y gwaith hwn cyn 1 Ionawr, 1924, ac mae felly yn y parth cyhoeddus ledled y byd gan fod yr awdur wedi marw ers dros 100 mlynedd yn ol.