Pascon Agan Arluth

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Wikipedia logo Mae erthygl am y pwnc:
Pascon agan Arluth
ar Wicipedia

1 Tays ha mab han speris sans
wy abys a levn golon
Re wronte ȝeugh gras ha whans
ȝe wolsowas y basconn
Ha ȝymmo gras ha skyans
the ȝerevas par lauarow
may fo ȝe thu ȝe worthyans
ha sylwans ȝen enevow

2 Suel a vynno bos sylwys
golsowens ow lauarow
a ihesu del ve helheys
war an bys avel carow
Ragon menough rebekis
ha dyspresijs yn harow
yn growys gans kentrow fastis
peynys bys pan ve marow

3 Du sur dre virtu an tas
ȝynny a ȝyttyas gweras
En mab dre y skyans bras
pan gemert kyg a werhas
han sperys sans leun a ras
dre y ȝadder may fe guris
Goȝaff paynys pan vynnas
neb na ylly gull peghes

4 An dus vas a ȝeserya
ȝeȝe gulas nef o kyllys
gans aga garm hag olua
ihesus crist a ve mevijs
may fynnas dijskynna
yn gwerhas ha bos genys
gans y gyk agan perna
arluth du gwyn agan bys

5 Ihesu crist mur gerense
ȝe vab den a ȝysweȝas
an vghelder may ȝese
ȝen bys pan deyskynnas
Pehadoryon rag perna
o desevijs dre satnas
rag henna gorȝyn neffra
ihesus neb agan pernas

6 A(n) peynys a wotheuys
ny ve ragtho y honan
lemmyn rag pobyll an bys
pan vons y kefis mar wan
an ioull ȝe adam kewsys
an aval te kemer tam
a vell du y fethyth gurys
pan yn provas nyn io mam

7 War lyrgh mab den ȝe begha
reson prag y fe prynnys
yw ihesus crist ȝe ord(na)
yn neff y vonas tregys
y vos kyllys ny vynna
y doull ganso o tewlys
rag henna ȝe bob dyȝgthtya
forth a rug the vos sylwys

8 Kyn na goff den skentyll pur
par del won lauaraff ȝys
yn tre du ha pehadur
acord del ve kemerys
rag bonas gonn pegh mar vur
mayn yn treȝe a ve gurys
eff o crist a theth dhen leur
mab du ha den yw kyffris

9 Ragon y pesys y das
oll y sor may fe gevys
gans y gorff dre beynys bras
agan pegh may fo prennys
mab marea leun a ras
oll y voth a ve clewys
ha kemmys a theseryas
ȝoȝo eff a ve grontis

10 I vam pan yn drehevys
hay vos deueȝis ȝe oys
gull penans ef a pesys
henna ganso nyn io poys
(d)evguans dyth ow penys
y speynas y gyk hay woys
ha woteweth rag densys
eff an geue awell boys

11 Han ioull henna pan glewas
y demptye a brederys
ha ȝoȝo y tysqueȝas
cals meyn hay leuerys
Mars sos mab du leun a ras
an veyn ma gura bara ȝis
ihesus crist par del vynnas
ȝoȝo ef a worthebys

12 Mab den heb ken ys bara
nyn geuas ol y vewnans
lemmen yn lauarow da
a the ȝe worth an dremas
dre worȝyp crist yn urna
lemmyn ny a yll gwelas
lauar du maga del wra
neb a vynno y glewas

13 Gans gloteny ef pan welas
cam na ylly y dolla
en tebell el a vynnas
yn ken maner y demptye
war penakyll yn goras
dyantell ȝe eseȝa
a vgh eglos tek yn wlas
an yset(h)va y ȝesa

14 An ioul ȝe grist a gewsys
yn delma rag y demptya
a hanas y thew scrifys
bos eleth worth ȝe wyȝe
rag own yw ȝom desevys
ȝe droys worth meyn ȝe dochye
mar sos mab du a vur brys
dijskyn ha ȝen dor ke

15 Ihesus crist a leueris
ȝe thu ny goth thys temptye
yn neb ehan a seruys
lemmyn prest y honore
Ha whath an Ioul a dewlys
towll ken maner mar calle
dre neb forth a govaytis
guȝyll ȝy gowsys tryle

16 A lene yn hombronkyas
vghell war ben vn meneth
ha ȝoȝo y tysquethas
owr hag arghans gwels ha gweth
ha kymmys yn bys vs vas
yn meth an ioul te a feth
ha me ad wra arluth bras
ow honore mar mynnyth

17 Ihesus crist a leueris
y vos scryfys yn lyffrow
yn pub gwythres ycoth thys
gorȝye ȝe ȝu hay hanow
Ke ȝe ves omscumvnys
ȝe ȝyveyth veth yn tewolgow
the vestry a vyth leȝys
neffre war an enevow

18 An ioul a trylyas sperys
hag eth ȝy tyller tythy
tergweyth y fe convyctijs
evn yw ȝyn y voleythy
ȝe ihesu may fons parys
ȝy gomfortye yredy
an neff y fe danvenys
ȝe worth an tas eleth dy

19 Ha satnas gans y antell
hay scherewneth hay goyntis
crist mab an arluth vghell
y demptye pan prederis
besy yw ȝyȝ bos vuell
ha seruabyll yth seruys
manno allo an tebell
ogas ȝys bonas trylys

20 Rag y hyller ervyre
hay welas yn suredy
y vos prest worth ȝe vetye
ȝe veth ȝys ha belyny
te na yllyth omweȝe
vn pres yn geyth na peghy
pan omsettyas ȝe demptye
guȝyll pegh neb na ylly


21 Del yw scrifys prest yma
adro ȝynny ganso try
mara kyll ȝe worth an da
ȝe weȝyll drok agan dry
folle yn ta y whela
ys del wra lyon y pray
drey den yn peyn a calla
neffre ny vnsa moy ioy

22 Gans ioul kyn fy temptijs
anoȝo na ro dymme
rag comfort yw henna ȝys
scrifys yw yn leas le
yt allos y vos gorrys
kyffris seuell ha cothe
ha ganso kynfes tewlys
te a yll seuell arte

23 Ihesu crist yn pow a dro
pub eroll pregoth a wre
han virtu an pregoth o
mab den ȝe ase peghe
ha gevys may fe ȝoȝo
kyffrys y begh hay fyltye
degis na ve ȝe worto
gulas nef (h)a roys ȝe gen re


24 Benegas yw neb a gar
du dris pub tra vs yn bys
hag a woȝaffo yn whar
ȝoȝo kymmys vs ordnys
bo clevas bo peth kescar
po dre breson presonys
ol en da han drok kepar
ȝe ihesu beȝens grassys

25 Ihesu crist yn pow may the
ef a sawye an glevyon
dal na boȝar ny ase
nag omlanar na gonon
na claff vyth ow crowethe
mar pesy a leun golon
whare sawijs y feȝe
del vynna crist y honon

26 Pan welas en ethewon
bos crist au cuthyll meystry
ow care eȝomogyon
hag a neȝe na wre vry
rag henna an vuscogyon
orto a borȝas avy
dre vraster bras yn golon
y chungfyons y ȝestrewy


27 Dewsull blegyow pan ese
yn mysc y abestely
y wreg ȝe re a neȝe
mos ȝen dre ha degylmy
an asen ha dry ganse
ha leuerell yredy
mar teffa tus ha gweȝe
bos ȝe ȝu ȝe wull gynsy

28 Del yrghys ihesus ȝeȝe
y a rug a ȝesympys
ol y voth ef del vynne
an asen a ve kerghys
war neȝy rag eseȝe
dyllas pan a ve gorrys
rag morogeth a vynne
ȝen Cyte ȝe vos gorthijs

29 Mur a dus ha benenas
a ierusalem yn dre
erbyn crist rag y welas
y eth ha rag y worȝye
war an fordh dyllas a les
a ve gurris ȝe ragthe
palm ha floris kekyffris
er y byn degis a ve

30 I helwys a leun golon
gans mur ioy ha lowene
yn hanow du yn treȝon
benegas yw neb a the
crist a gafas gorkorian
yn templys a berth yn dre
ef a rug ȝeȝe yn scon
monas yn mes a lene

31 En scherewys a sorras
rag bonas crist honoris
ha bos y ober mar vras
ha dris an bys ol notijs
grussons cusyll na go vas
rag may fo ihesus dyswris
ha kymmys y an cablas
may fe an dre (crehe)lys

32 En gusyl o may fe dris
ȝe rag crist pehadur(es)
ol ȝy voth may rollo bres
a neȝy del ve ȝe gres
rag an lahys ȝynny es
a vyn y dampnye porres
ym meȝens y forth nyn ges
may hallo bos deflam guris33 Then tyller crist re dethye
han eȝewon o dygnas
I ȝesa an venyn ganse
paris ens ȝy huhuȝas
hedre vons y ov plentye
ihesus yn dour a scryfas
ha dre virtu an scrife
peb ȝe ves a omdennas

34 Pan eȝons oll ȝe wary
ancombrys y rebea
pema yn meth crist ȝyȝy
neb a vyn ȝe guhuȝa
denvyth nyn ges yn meȝy
ihesus a gewsys arta
me nyth dampnyaf yredy
ha na wra na moy pegha

35 Benyn dyr vur cheryte
y box ryche leun a yly
a vgh crist rag y vntye
hy a vynnas y derry
corf ihesus rag comfortye
gures pur sur o yredy
Iudas scharyoth ascable
ha gans mur a falsury


36 Iudas fals a leuerys
trehans dynar a vone
en box oll beȝens gwerthys
a vos den rag y ranne
the vohosogyon yn bys
gwel vya ys y scolye
ihesus crist a worthebys
y gowsys ef a woȝye

37 Na thegough sor yn golon
war neb a vyn ow sawye
ow thermyn a the yn scon
genough me nvm byth trege
wy a gyff bohosogyon
pub er warnough ow carme
pan vynnough agis honon
wy a yll gull da ȝeȝe

38 Wh(are) y s(or)ras Iudas
ny gewsy dre geryte
(lemen) rag cafos ran vras
an pencon mar a calle
eff (o) harlot tebel was
woteweth lader vye
ȝen eȝewon y ponyas
crist y arluth rag gwerȝe

39 Eff a leveris ȝeȝe
pyth a vynnough why ȝe ry
ha me a ra ȝeugh spedye
ow cafos crist yredy
yfons vnver yn treȝe
kepar ha del wovyny
xxx (leg. dek warn ugens) a vone
yn vn payment y wrens ry

40 Arte Iudas ow tryle
gwan wecor nyn geve par
ny yl den vyth amontye
myns a gollas yn chyffar
worth ihesus ef a fecle
kepar ha pan ve hegar
yn deweth ny acordye
y golon gans y lauar

41 Gans iudas del o tewlys
drey ihesus sur del vynne
gans crist y tho cowethys
byth nyn gens y coweȝe
en gyth o deyow hablys
may fenne ihesus sopye
gans an re yn y seruys
war an bys reȝewesse


42 Dew ȝen crist a ȝanvonas
ȝe berna boys ha dewas
an keth rena a spedyas
han soper a ve paris
crist worth an goyn a warnyas
dre onan bos treson guris
arluth du y a armas
pv a yl henna bonas

43 Ihesus crist a worthebys
ow tybbry genen yma
pub onan ol a ylwys
arluth du yv me hena
ha ihesus a worȝebys
am scudel dybbry a wra
gwef vyth pan veva genys
a dor y vam ȝen bysma

44 Du a sonas an bara
ȝe rag y abestely
ow horf a ve yw henma
yn meth crist sur ragough wy
pernys a berth yn bysma
dyspresys haneth a vyth
an deppro gans cregyans da
gober tek eff an geuyth


45 Han gwyn esa war en foys
ef a rannas yn treȝa
yn meth crist hema yw goys
evough why par cheryta
gans dour gorris yn baȝon
y wolhas aga garrow
hysseas ys guregh pur wyn
dell vynna du caradow

46 Henna pedyr a sconyas
ihesus ȝe wolhy y dreys
taw pedyr te ny woȝas
yn meth crist pan dra raf ȝys
mar nyth wolhaff dre ow gras
yn nef ny veȝyth tregis
ynmeth pedyr ȝym na as
troys na leyff vo golhys

47 Ihesus crist leun a bete
a leueris ȝen dowȝek
wy yv glan a bup fylte
mas nyn iough ol da na whek
bos Iudas ef a woȝye
pur hager ha moloȝek
an ioul ynno re drecse
may ȝo gweth agis cronek

48 In delma crist pan wresse
ȝe iudas y leueris
te ke yn vn fystene
ȝe voth may fo colenwys
rag an termyn re deve
may fyth an begel kyllys
ha chechys yn tre dewle
han deves ȝe ves fijs

49 Kyn fallens ol me a veth
yn meth pedyr yth seruys
yn meth crist yn nos haneth
kyns ys boys colyek clewys
pedyr te am nagh tergweth
bythqueth arluth na vef ȝys
yn meth pedyr tan ow feth
nyth nahaff kyn fen leȝys

50 In meth crist a ban rug ȝeugh
ternoth fernoth ow holye
daver vyth wy ny ȝecsyugh
ȝe worre trevyth ynne
betegyns wy ny woȝough
pan dra eȝom agan be
arluth guyr aleuersough
y a gowsys yn treȝe


51 Mas lemmyn rys yv porris
batayles kyns ys coske
an geffo pows as gwyrȝyns
ha ȝoȝo pernas cleȝe
sur yma dew ȝyn parys
y a leueris whare
hen yw lour na moy ny rys
du a leueris arte

52 Mab marya leun a ras
ȝen meneth olyff y ȝeth
hay ȝyscyplys an sewyas
yn meth crist yn nos haneth
golyough ha pesough ow ȝas
may hallough mos ȝy aseth
na veȝough temtijs dygnas
gans gow ha gans scherewneth

53 Pedyr androw ha Iowan
yn meth crist deugh holyough ve
bys yn meneth ha me gwan
trystyns vs worth ow bluȝye
ȝe worte vn lam beghan
y ȝeth pesy may halle
ȝy ȝas yn weth vgy a van
hag ef rag own ow crenne


54 Mab marya mur a beyn
a woȝevy yn vrna
rag ef a woȝya yn feyn
han kyg ny vynna henna
mes y ȝenȝys o mar feyn
pub vr an trylya ȝeȝa
may ȝeth war ben y ȝewleyn
ha pesy yn ketelma

55 Mara sew ȝe voth ow ȝas
gura ȝen payn ma ow gasa
mes beȝens guris ȝe vynnas
arluth du ȝe voth del ve
ȝy ȝyscyplys y trylyas
yscafas ol ow coske
ynmeth crist vn pols golyas
ny yllough ȝum comfortye

56 Ena crist sur as gasas
hag eth arta ȝe besy
war ben gleyn ȝe worth y das
del lauarsa ragon ny
y beynys o cref ha bras
warnoȝo heb y dylly
reson o rag ol an wlas
ef a woȝye y verwy


57 In meth crist o du ha den
arte ȝy abestely
golyough ha pesough yn ven
rag own an ioul hay vestry
tresse gwyth hag ef yn cren
y pesys du delyr vy
arluth mar ny yl bos ken
beȝens kepar del vynny

58 Ihesus crist dygonfortys
war ben dewlyn pan ese
an nef y fe danuenys
el ȝoȝo ȝy gomfortye
mab du o kymmys grevijs
rag tomder ef a wese
dowr ha goys yn kemyskys
weys crist rag ȝe gerense

59 Cryst kymmys payn yn geve
angus tyn ha galarow
mateth angoys ha dropye
war y fas an caradow
den vyth ny yl amontye
na leuerell war anow
oll myns peynys an geve
kyns ys y vonas marow


60 Lemmyn ny a yl gwelas
hag ervyre fest yn ta
cryst ȝe woȝaff dre ȝensys
mur a benans yn bysma
ef ny ylly dre ȝewsys
goȝaff na nyll drok na da
rag mester o war an bys
hag ol myns vs ef a ra

61 Pan o y besadow guris
ȝen dowȝek y leuerys
koscough lemmyn mar sew prys
powesough wy yv grevijs
tus vs ȝym ow tevones
yv gans ow thraytor dyskis
fatel dons thov hemeres
ha del veȝaff hombronkis

62 Kepar du del leuerys
pan esa crist ow pesy
Iudas eth yn y negis
en ioul yv en hombronky
ȝen eȝewan dyrryvys
del o y fynas synsy
syndis ve dre govaytis
yn della yw leas huny


63 Then eȝewon pan doȝye
y leuerys hag y ow tos
me a gris yn ta spedye
om negis haneth yn nos
deugh geneff ha holyough ve
gothveȝough na rellough tros
ha me a ra the crist amme
may hallough y asswonvos

64 An princis esa yn pow
gans Iudas a thanvonas
tus ven gweskis yn arvow
kepar ha del ens ȝen gas
ganse y a thuk golow
nos o ny welons yn fas
bys yn Ihesus caradow
y eth del dyskas Iudas

65 Pan doȝyans bys yn tyller
may ȝese crist ow pesy
lowene ȝys a vester
yn meth Iudas an brathky
ȝoȝo y rug fekyl cher
hag y amme trewesy
ef a vynne yn ober
gul ken ys del dywyȝy


66 Ihesus a gewsis pur dek
Iudas ow ry ty avyn
dre ȝe vay a reyth mar whek
ȝe neb am tormont mar dyn
moll(o)ȝ den ha gour ha gwrek
a ȝe poran erȝebyn
peynys ad wra moreȝek
yn yffarn down pub termyn

67 Ihesus crist a wovynnys
worth anbobyll a ȝeth dy
gans an fals yn y seruys
pandra yw a vynnough wy
en rena a worȝebys
Ihesus yw an caffans ny
en arluth a worȝebys
me yw henna yredy

68 Pur wyr drefen an virtu
an lauar crist pan gowsas
neb a wheleugh why me yw
ȝe ves y a omdennas
rag own y a gangyes lyw
rag gwander y a goȝas
yn trevyth y nyn gens gyw
ȝe weȝyll dris y vynnas69 Cryst a wovynys arte
orth an eȝewon woky
agis negis pyth ywe
pv yw neb a weleugh wy
ihesus crist an naȝare
an rena a worȝeby
yn meth ihesus me ywe
lemmyn gureugh agis meystry

70 Whare y an kemeres
hag an sensys yn treȝe
gans lauarow an scornyas
gallus o grontis ȝeȝe
ȝe weȝyll aga mynnas
yn della ef a vynne
may halle dre baynys bras
merwel rag ȝe gerenȝe

71 Pedyr an neyl tenewen
yn mes a dennas cleȝe
hag a drohas ryb an pen
scovern onan aneȝe
crist a settyas yn tyen
an scovern arte ȝe dre
hag an dyȝgthtyas pur lowen
maga tek del rebye


72 Gor ȝe gleȝe yn y goyn
ȝe pedyr crist a yrghys
rag dre gleȝe a veughe
dre gleȝe yfyth leȝys
dewȝek lygyon yn vn ro
vye an nef danuenys
ha moy a mynnen ȝymmo
pesy ow ȝas pur barys

73 Hag a pe yn della ve
neffre ny vean fethys
yn vrna fatell vye
am bewnans del yw scrifys
yn lyffrow yn leas le
dre brofusy leuerys
reys yw porris heb strevye
both ow ȝas ȝe vos sewijs

74 Ihesus a gewsys arte
why a theth ȝym yn arvow
dre dreyson yn un scolchye
gans boclers ha cleȝyȝyow
thom kemeres ȝom syndye
ȝom peynye bys yn crow
kepar ha del vena ve
an purra lader yn pow75 In agis mysk pan esen
la(h)ys du ȝeugh ow tysky
gallus nyn gese kemmen
ȝom cara na ȝom sensy
lemmyn deve ken termyn
ow thas rom growntyas ȝewy
leun a beghas ny won ken
ȝe weȝyll agis meystry

76 In vrna y a colmas
y ȝefregh fast gans cronow
en goys yn mes may tarȝas
del fastsens en colmennow
gansa y an hombronkyas
yn prys hanter nos heb wow
bys yn aga fryns annas
o vn Iucter bras yn pow

77 Tus crist ȝe ves a fyas
pep aydu pur voreȝek
saw pedyr crist a holyas
abell avel vn ownek
ȝe dyller an prins annas
ene y ȝese sethek
orto ef y a sethas
may clewo leff ihesus whek


78 En prins scon a leueris
te crist lauar ȝym plema
ȝe dus mar voldh re ȝyssys
prag na ȝons genas omma
an la(h)ys a bregowthys
lemmyn dyswe mar syns da
ha ihesus a worȝebys
ef dell vynna yn vrna

79 Pur apert hag yn golow
y leueris ow dyskas
ow la(h)ys haw lauarow
suel a vynna y clewas
yn le may then yn trevow
yn splan me as derevas
ny gowsyn yn tewolgow
a dryff tus yn vn hanas

80 Pan dra a woventa se
ȝe worȝaff ve ham la(h)ys
mar a mynnyth govynny
ordh en keth re as clewas
an rena a yl ȝe ȝysky
yn della y re ȝyskas
yn delma heb velyny
orto Ihesus a gowsas81 Gans henna an eȝewon
onan yn ban a sevys
hag a ros ryb an scovern
box ȝe grist a ȝesympys
ha dhe Ihesus y honon
an harlot a leuerys
pu a woras yt colon
cows yn delma worth iustis

82 In meth ihesus yn vrna
mara kewsys falsury
ha na blek genas henna
ha fals te dok dustuny
mes mara kewsys yn ta
han gwreoneth y synsy
prag omgwysketh yn delma
nyn gyw mernas belyny

83 Ena mur a vylyny
pedyr ȝe gryst a welas
y scornye hay voxscusy
trewe yn y ȝewlagas
hag ef rag own ny ylly
gans ihesu kewsel ger vas
henna o poynt a falsury
deȝewys heb koweras84 Vn venyn hardh a ynnyas
war pedyr y vos tregis
gans ihesus ef a naghas
y arluth a ȝesympys
taw gans crist me ad welas
gurek arall a leueris
pedyr arta agowsas
bythqueth me nyn aswonys

85 Mur a dus a leuerys
ny dayl ȝys cam y naghe
dre ȝe gows y ȝew prevys
ȝe vos den a galyle
ef a doys a ȝesempys
maga town ty del woȝye
gans crist na vye tregis
na bythqueth ef nan quelse

86 Gans hemma ef a clewas
en colyek scon ow cane
ha crist worto a wetras
an peynys bras may ȝese
pedyr sur a omdennas
yn vrna del rebeghse
ow nagha du leun a ras
hag ef gwarnyys del vye87 Whare yn-mes y trylyas
hay golon nam na dorre
rag y arluth leun a ras
mar ȝynas ef ȝy nahe
dybbry boys ef ny vynnas
lymmyn pub erol ole
ȝoȝo bys pan danvonas
crist y to ȝe galyle

88 Ihesus a ve danvenys
ha ȝe worth an prins annas
gans tus ven a ȝesempys
bys an ebscop cayphas
dreȝo crist may fe bresys
ol ȝy voth ha ȝy vynnas
mur a dus o cuntullys
er ybyn ȝy guhuȝas

89 Rag y vos war bronteryon
mester bras a berth yn wlas
gurris ve yn y golon
yn delma gul may cowsas
rys yw porris ȝe onon
merwel rag pobyl an wlas
pobyl ihesus y honon
na vons tregis gans satnas90 En eȝewon yn treȝe
a whelas dustuneow
rag peyne crist ha syndye
ny gewsys ȝe blegadow
saw war thu y a vynne
dre envy leuerell gow
a dus fals y redoȝye
an purre laddron yn pow

91 Ha dew a thuk dustuny
yn clewsons ow leuerell
pur wyr y fenne terry
an tempel cref hay wuȝell
war lyrgh henna dre vestry
yn tressa dyth heb fyllell
dre nerth bras yn drehevy
bytqueth ef na vye gwell

92 Neb o mester ha Iustis
worth ihesus ef a gowsas
myns vs omma cuntullys
pur apert y ret flamyas
ha te ger vyth ny gewsys
onweyth lemmyn mar coȝas
ol Ihesus an goȝevys
hay worȝeby ny vynnas93 Kayphas arta a gewsys
yn hanow du te lavar
mar sos du del danvansys
me yw yn meth crist yn whar
yn nef y feȝaff tregis
an barth dyghow gans am car
yn sur thu ow tevones
wy am gwylvyth heb neb mar

94 Kayphas pur wyr a sorras
hag eth pur fol yn vrna
hag a squerdyas y ȝyllas
pan gowsas crist yn della
ytterevys dre sor bras
dustuneow drok na da
ny reys ȝynny ȝe welas
awos dampnye an denma

95 Al ow cows why an clewas
leuerough mar pyth sawys
ol warberth y a armas
gweff yw ȝe vones leȝys
gans mowys y anscornyas
yn y fase y a drewys
ty yv mab du leun a ras
yn ges y a leuerys


96 Gans queth y ben y queȝens
guelas banna na ylly
ȝe ihesus crist betegyns
ow kuȝyll drok ha belyny
avel brathken aga dyns
orto y a theskerny
eraga fyn betegyns
crist vn ger ny leuery

97 Hag y worth y dormontye
y cuȝens y ben gans queth
han dus esa ol yn dre
ha pryncis yn pow yn weth
ha mur a bobyll ganse
a ȝyghow sur hag a gleth
the gryst y tons ȝy syndye
ha ȝe dry ȝen dor gans meth

98 I eth ha Ihesus ganse
bys yn pylat o Iustis
a noȝo bres may rolle
dre y vres may fo leȝys
lavarsons y heb pyte
agan traytour yw kefys
rys yw ȝeso y ȝamnye
ȝen mernans a ȝesempys


99 In meth pylat pan adra
a ynnyough wy warnoȝo
na ve bos fals an denma
nyn drossen ny bys deso
y leuerys dre laha
ha why dampnowgha yȝo
yn meȝens y ny a wra
dampnye den lader kyn fo

100 Henna pylat pan welas
kymmys cawsys er y byn
rowtors ha tus kyche yn wlas
resons mar fol ha mar dyn
pylat orto govynnas
yn keth vaner ma govyn
ose mab du leun a ras
lemyn gwyr (te) lauar ȝyn

101 In meth crist an kveff colon
pur wyr te re leuerys
te a woȝye ȝe honon
pe dre gen re ves guarnys
pylat a gewsys yn scon
te a ve ȝym danvenys
lauar ȝymme ȝe honon
pyth yw en drok rewrussys


102 In meth Ihesus nyn gvgy
ow mesternges yn bysma
hag a pe ow thus ȝewy
nym delyrfsens yn delma
ytho mygtern ote se
yn meth pylat yn erna
gwyr re gwesys yredy
yn meth crist mygtern oma

103 Henna Iudas pan welas
crist an bewnans na sawye
an arghans a gemeras
rag corf crist ȝe rysseve
ef astewlys dre sor bras
ȝen eȝewon yn treȝe
dremas yw ef leun a ras
neb re werȝys yn meȝe

104 Iudas scaryoth a gewsys
yn keth manerma arte
fest yn creff me re beghas
ihesus ȝe wy ow querȝe
da y won y vos a ras
gevyons me nvm byth neffre
moy pegh o pan dyspresyas
ys delo pan yn guerȝe


105 Han eȝewon a gewsys
pan drew henna ȝynny ny
ny an pernas ȝe worȝys
ha ad pes pur yredy
Iudas eth a ȝensympys
a neyl tu ȝe omgregy
cafas daffar pur parys
lovan cryff rag y sensy

106 Eneff iudas ny allas
dos yn mes war y anow
rag y anow y ammas
ȝe ihesu leun a rasow
dywolow yfarn a squerdyas
corf iudas ol ȝe ȝarnow
hag a notho a gerhas
y eneff ȝe dewolgow

107 En ethewon dre envy
a gewsys crist rag syndye
pylat Iustis otese
Ihesus gorweyth y dampnye
a ierusalem thynny
ef a thueth a galyle
la(h)ys nowyth ov tesky
leas ganso ov tryle


108 Ganse pylat pan glewas
bos Ihesus a galyle
bos herodes war an wlas
mygtern pylat a woȝye
Rag henna y tanvonas
crist ȝoȝo ef mayn dempne
ruth veyr a dus an sewyas
pub eyr paris ȝy vlamye

109 I eth bys yn herodes
ha crist ganse fast kylmys
ef a gara crist gwelas
rag kymmys y ȝo praysys
ganso mar callo clewas
whelth nowyth a vo coyntis
mar callo trylye ȝe hes
lauar crist pan vo clewys

110 The herodes y thesa
pur wyr worth pylat sor bras
y welas ef ny gara
na boys yn y goweȝas
ȝoȝo Ihesus ȝy thampnye
pylat bys pan danvonas
yn vrna keskeweȝa
y a ve ha specyall bras


111 Herodes a wovynnys
orth Ihesus crist leas tra
ha trevyth ny worȝebys
man geve marth a henna
an eȝewon a gewsys
doyn thyn dustuny a wra
mygtern yfyn bos synsys
ha mester bras yn bysma

112 Kymmys tra a lavarsa
ena y an rebukyas
the rag an try may ȝesa
annas pylat ha cay(p)has
pur vylen y an pyltye
hag yn spytis an scornyas
moygha ȝoȝo drok a wre
henna veȝa an guella gwas

113 Herodes a leuerys
ȝen eȝewon eugh yn fen
ȝe bylat agis Iustis
rag me an syns pur ȝen len
ha leuerough bos gevys
ol ow sor beȝens lowen
ham gallus y vos grontijs
ȝoȝo ȝe urusy an den


114 I a wyskis cryst gans gwyn
avel fol y an scornye
hag an gweska fest yn tyn
betegyns ger ny gewsy
hag an hombronkyas bys yn
pylat o Iustis ȝeȝe
may caffons y aga gwayn
war Ihesus crist ȝy laȝe

115 Then ioul mur neb o tus keth
ȝe belat a leueris
lowenna gwelha ȝe feth
herodes reth tenyrghys
yn y golen fast regeth
mur a gerense worȝys
hag ef a dalvyth ȝis wheth
y honore del wrussys

116 Ha ȝeso y tanvonas
y allus crist rag iudgye
ha ny ad cusyll na as
lemyn y voth heb sewye
yn meth pylat scyle vas
me ny gafe rum lewte
na byth moy ef ny gaffas
prag may fe rys y dampnye


117 Orth pylat ol y setsans
ha warnoȝo a rug cry
rag Ihesus crist ȝen mernans
y a vynne porrys dry
yn meth pylat worth an myns
an pegh peuas ris yv ry
me ny gafa moys kyns
reson gans gwyr ȝy vrvsy

118 En eȝewon a vynne
porrys y vonas leȝys
reson(s) y a rey ragthe
mes war fals y ȝens growndys
henna pylat a woȝye
rag henna a ȝesympys
bys yn cayphas ȝy ȝey yvggye
ef a rug may fe gorrys

119 Kayphas an droys arte
ȝe pylat o pen Iustis
hag ef eth ȝy gusulye
ihesus crist may fe leȝys
en eȝewon a arme
treytour pur y vos keffys
hag ol drok suel awresse
ha gow bras ganso clewys120 In meth pylat marth am bes
kymmes drok a wothevyth
ha te reson vyth a dres
eraga fyn na gewsyth
a na wylta ol myns es
orth ȝe vlamye yn soweth
hag ov ry ȝys boxow tres
betegyns te ny sconyth

121 In meth pylat me ny won
ȝen trayteur esa ganso
yn crist cafos byth reson
merwell prag y reys ȝoȝo
y hylwys en eȝewon
la(h)ys es yn pow a dro
may rys y laȝe yn scon
mygtern neb a omwrello

122 Own boys crist mab du an neff
an tebel el an geve
rag henna scon y ȝeth ef
ȝe wrek pylat may ȝeȝe
han tebel el hager bref
yn y holon a worre
war y mester venions cref
y to Ihesus mar laȝe.123 Thy gour hy a ȝan(v)onas
a crist kepar del welse
yn kerdh delma dre gannas
nyn gew ragos se laȝe
Cryst yv synsys mur dremas
ȝe ȝevyth a wos plegye
rag haneth me re welas
yto ve(n)ions had laȝe

124 Onon esa yn preson
barabas ytho gylwys
presonys o ef dre dreyson
ha rag den lath kekyffris
maner o ȝen eȝewon
war dyth pasch worth an Iustis
an preson govyn onon
ha bos henna delyffrys

125 Pylat a vynsse gwyȝe
bewnans Ihesus dre goyntis
hag a leuerys ȝeȝe
yn delma del yw skrifis
lemmyn merough pe nyle
an dus avyth delyffris
po cryst leuerough scyle
po barabas den blamys


126 En eȝewon a armas
dre bur envy me a gris
dylyver ȝynny barabas
ha henna ol ny a bys
Pylat arte a gowsas
a Ihesus pyth a vyth guris
y hawlsons gans golon vras
ȝen mernans beȝens gurris

127 Pylat yn ta a woȝye
y ȝe gusel dre envy
rag henna ef a vynse
gweȝe crist heb velyny
hag a leueris ȝeȝe
mar mynnough me an chasty
ol war barth yny cyte
hag an delyrf ȝe wary

128 I helwys en eȝewon
beȝens ef yn crows gorris
yn meth pylat me ny won
reson prag y fyt da(m)pnys
y hawlsons gans moy colon
beȝens ef yn crows leȝys
yn meth pylat byth reson
ȝe laȝe nyn ges keffys


129 Ha pylat ȝe war breder
a leueris ȝe Ihesu
ol an dusma a leuer
ȝe vos cregis te yw gyw
lauar gwyr ȝymmo vn ger
mar sota mab den ha du
cryst a gewsys dyboner
te a leuerys del yw

130 Whare y an dystryppyas
mar noyth genys del vye
hag worth post fast an colmas
vnwyth na ylly plynchye
hag ena ij an scorgyas
yn tebel gans ij scorgye
ha hager fest an dygtyas
corf ha pen treys ha dewle

131 In scorgijs prenyer esa
yn dewle an ij ethow
hag yn fast kelmys ȝeȝe
kerdyn gweȝyn mesk cronow
may fons hyblyth ȝe gronkye
hag a rag guris colmmenow
gans pub colmen may ȝelle
pan wyskens yn-mes an crow


132 Han ȝewna bys pan vons squyth
war crist y fons ov cronkye
manna geve goth na leyth
na gesa worth y grevye
na war y gorff wek tam vyth
pur wyr henna o mur byte
ha whath moy wy a glewyth
a dormont crist del wharse

133 In treȝe avel tus fol
garlont sperne a ve dyȝgthtys
ha dre aga husyll ol
war y ben a ve gorris
may ȝo squardijs a dro ol
ay ben y oys o scolijs
hag ynno fest luhas tol
gans an dreyn a ve tellys

134 Gans den scyntyll a woȝye
me a glewas leuerell
an arlont y ȝe denne
war y ben gans kymmys nell
ma teth an dreyn ha cropye
ȝen nempynnyon dre an tell
henno payn a vur byte
esa crist ow coȝevell135 A vyne gwarȝe yben
war y gorff bys yn y droys
squardijs oll o y grohen
hag ef cuȝys yn y woys
mur o an payn dar ken
ȝe vab du mur y alloys
del lever ȝyn an levar
kymmys payn ny ve ay oys

136 I a wyskis crist gant queth
han purpur rych o dyskis
rag y thry ȝen dor gans meth
yn ges y a leueris
mur a onour te afyth
te yw mygtern cvrvnys
hag yn y leff ȝyghow yn weth
gwelen wyn a ve gorris

137 Hag y thens ȝe ben dowlyn
hag y kewsens ȝe scornye
hag a gamma aga meyn
pub onon rag y eysye
lowene ȝys te yw ȝeyn
mygtern rys yw ȝe worȝye
hen o ȝoȝo mur a bayn
may ȝeȝens worth y ranne138 Onon gans an keth welen
yn leyff crist a ve gorris
an gwyskis lasche war an pen
bum pur gewar deseȝys
ha buxow leas hep ken
ha tummasow kekyffris
ȝe gryst a dro ȝe ȝewen
gans nerth bras a ve syttis

139 Colon den a yll crakye
a vynha prest predery
an paynys bras an geve
han dyspyth heb y dylly
hag ol rag ȝe gerense
ihesus crist as goȝevy
lymmyn gorqvyth y gare
ha gweyth denatar na vy

140 Pylat eth yn-mes ay hell
yn vn lowarth an gevo
ogas o nyn gesa pell
hag a worras crist ganso
ena worto rag kewsell
queth esa a dro ȝoȝo
prest an eȝewon debel
ȝe Ihesus esens a dro
141 Ena pylat a gewsys
yn delma ȝen eȝewon
me ny won bonas kyfys
yn denma byth acheson
may rys y vonas leȝys
gothveȝough keteponon
del yw an denma dyȝgtis
myrough in agis colon

142 Pan yn caffsons yn treȝe
ol warbarth y a ylwys
te pylat laȝe laȝe
mernans an grows desympys
pylat a gewsys arte
dreȝough why beȝens leȝys
rag ynno me ny gaffe
scyle vas may fo dampnys

143 An debel dus a gewsys
ȝynny sur yma laha
may rys y vonas leȝys
rag mab du ef a omwra
own a gachyas an Iustis
pan glewas cows yn della
rag henna a ȝesympys
y trylyas thy asethva


144 Orth crist ef a wovynnys
te ȝen able ota gy
ȝy gows crist ny worȝebys
ynmeth pylat yredy
gorȝeby te ny vynsys
a ny woȝas ow mestry
bos ȝymmo may fes leȝys
bo delyffris ȝe wary

145 In meth Ihesus yn vrna
mestry vyth te ny vea
waraff ve drok vyth na da
ken onan ȝys nan rolla
byth moy ys eȝow yn ta
a beghas orth ov ȝrayta
pylat pan glewas henna
a whelas y ȝelyffra

146 Han eȝewon oll a dro
ȝe belat a leuery
kerense sesar ytho
ny ȝe lemman belyny
in ny wreth dyffry doȝo
a berverth yn crows cregy
rag mygtern a omwrello
ȝe sesar yw contrary
147 Ena pylat pan glewas
an lauarow na ganse
Ihesus ef a ȝysweȝas
pur evn yn cres yn treȝe
a watta ef a gowsas
agis mygtern ple meve
ol war barth I an naghas
hag a yrghys y laȝe

148 In meth pylat why a vyn
drys pub tra me ȝy laȝe
agis mygtern meth yw ȝyn
na veȝens clewys neffre
yn meȝens y nyn gorȝyn
na ny goth thyn y worȝye
na ken mygtern ny venyn
ys Cesar caffos neffre

149 Y thewleff pylat a wolhas
hag a leuerys ȝeȝe
glan off a wos an dremas
rag ay woys venions a ȝe
ol warbarth y a armas
mar te ve(n)ions ha cothe
war agan flehys yn fras
ha warnan beȝans neffre


150 Camen pylat pan welas
na ylly crist delyffre
manan geffo ef sor bras
ȝe worth ol an goweȝe
rag henna ef a Iuggyas
Ihesus ȝeȝe ȝy laȝe
the ves y a thelyffras
barabas quyth may ȝelle

151 Pan o Ihesus cryst dampnys
aberth yn crows may farwe
haccra mernans byth ordnys
ȝe creatur ny vye
en grows whath nyn io parys
nan eȝewon ny woȝye
an prennyer py fens kefis
ȝe wuȝyll crous a neȝe

152 Vn ethow a brederys
hag a leuerys theȝe
bonas pren yn dour tewlys
a vs yn houl na vye
rag an grous y ȝo ordnys
han huthewon ny woȝye
hag an avell deveȝys
dreȝy adam may peghse


153 An prynner a ve kerhys
en grows scon dyȝgtis may fe
hag ynny bonas gorys
ragon ny cryst a vynne
ha war an pren frut degis
may fe sur ȝagan sawye
may teth frut may fen kellys
rag adam ȝe attamye

154 Whath kentrow ȝeȝe nyngo
Ihesus yn crows rag synsy
y hwalsons ol adro
mar caffons goff yredy
onan a welsons eno
hag y ȝeȝons ȝy besy
hag y lauarsons thoȝo
te gura iij kenter ȝynny

155 In meth an goyff me ny wraff
pur wyr kentrow ȝewy vyth
yn methons mar omwreyth claff
gorȝewyth te an prenvyth
awos guthyll wheyll mar scaff
yn ethom ȝyn mar fyllyth
y worȝebys ny vannaff
aga guȝyll war ow fyth

156 Gans mur a Iucters yn wlas
ef ave veyll rebukis
kavanskis ef a whelas
rag own y vonas leȝys
yn meth angoff clevas bras
es omdewleff deveȝys
towyll vyth ny allaff yn fas
ynno sensy ȝe wonys

157 Reys o ȝoȝo dysqueȝas
ȝe pur treytours a ȝewle
warneȝe gwelsons clevas
bytegyns byth nyn gese
yn meth y wrek mur a varth bras
yv henna ȝym rum lewte
heȝow pan eȝys yn mes
cleves vyth nyth kemerse

158 In meth gurek an goff ȝeȝe
kentrow ȝewy why ny fyll
a wos bos claff y ȝewle
toche vyth gonys ef na yll
del won yn vn fystene
me as gura ny strechyaff pell
a ban na ges a wothfe
ȝeugh paris as guerelle gwell159 En debell wrek casadow
gans mur a doth eth yn chy
war hast ȝe weȝyll kentrow
may fens creff ha trewesy
ij droys Ihesus caradow
hay ij leyff y a delly
rag an spykis o garow
pan vons gwyskis ȝy synsy

160 Pan o kentrow lemmys
hy as duk ȝen eȝewon
crows Ihesus navnio paris
y eth ȝy laȝe yn scon
bresell cref a ve sordijs
en grows pu elle ȝy don
dre vur stryff y fe Iuggijs
ys degy crist y honon

161 An queth tek a ve dyskis
han purpur ryche a vsye
hay bowys yhonon gurris
a dro ȝoȝo hy a ve
gans y vam y fye guris
hag ef gensy ow tene
kepar Ihesus del devys
yn della an bows a wre162 Oll monas y a vynne
bys yn mont a galvary
a vest ȝen dre y ȝese
meneth vghell yredy
an grows I a rug gorre
war scoth Ihesus ȝy don ȝy
ȝe Ihesus crist may teffe
ol an greff han belyny

163 Dew lader drevs o dampnys
a ve dyȝgtis gans Ihesu
ganso ef may fens cregis
onon ȝoȝo a bub tu
Ihesus a ve hombronkis
ha war y lyrgh mur a lu
dre volder tebel Iustis
rag y chasye kyn ȝo du

164 I vam whegol a welas
del esons worth y ȝygtye
pyteth mur askemeras
y holon nam na grakye
dre vn scochforth y ponyas
cafos y mab mar calle
I wortos hy a vynnas
guelas Ihesus a gare


165 Pan welas y mab dygtis
gans an eȝewon mar veyll
hay vos gans spern curunys
ha peb ȝoȝo ow cull geyll
hag yn y gorf bos gorris
goleow pals leas myll
heb cows ger y clamderis
y tethas (cothas) war bol y hyll

166 Ena pan sevys yn ban
hy a gewsys del ylly
nyn gew ow faynys beghan
vs lemyn war ow sensy
ow holon yn tre myll darn
marth yw gene na squardhy
pan welaff ow mab mar wan
ow town kemys velyny

167 Gensy prest ij venyn len
esa worth y homfortye
marya magdalenen
ha marya cleophe
y a fystena yn fen
arte ȝy dyerbyne
rag kerensa nyn io ken
y welas y a vynne


168 Benenas prest a holyas
Ihesu crist yn vn garme
Ihesus worto a veras
hag a leueris ȝeȝe
flehys mur ha benenas
a ierusalem yn dre
a wor bos ov feynys bras
ragoff na wheleugh ole

169 Olough rag agis fleghys
ha ragough agis honon
en deȝyow a vyth guelys
hag a ȝe sur yntreȝon
may fyth torrow benegis
bythqueth na allas eȝon
ha benenas kekyffrys
na ve ȝeȝe denys bron

170 In erna ȝen menyȝyow
why a ergh warnough coȝe
yn ketella an nanssow
wy a bys ragas cuthe
del lavare war anow
war an pren glays mar a te
yn pren seygh ha casadow
sur yn erna fatel ve


171 I vam whek marya wyn
pub vr fystene a wre
may halle doys war y byn
y mab kemmys a gare
Rag gwander war ben dowlyn
hy an guelas ow coȝe
han wlos askemeras mar dyn
may clamderas hy arte

172 Ena hy a ve seuys
yn ban ynter benenas
arluth hy a leueris
ow holon y ma genas
kepar ha te hy ȝew guris
yn anken worth ȝe welas
bytqueth den ny woȝevys
payn ella ȝy golon nes

173 En golyas ha fowt dybbry
a woȝevys Ihesus ker
han strokosow trewesy
war y gorff dris pub maner
goys ay ben ay ysely
a ȝroppye war y ȝew ver
rag doȝo ef na ylly
doun an grows rag gwander


174 Vn den asdyerbynnas
Symmon o ay own hanow
y leuerys ȝoȝo guas
ty a ȝek an grows heb wow
y don symon a sconyas
ef an geve strocosow
na moy sconye ny vynnas
rag own cafos y ancow

175 Ef a thuk an grous ganse
pur wyr henno ay anvoth
ny wrens y na hen scyle
lymyn sywye aga both
pub er te ȝen gura lewte
beva den yonk bo den coth
orȝaff mar mynnyth cole
neffre gans an fals na soth

176 I eth yn vn fystene
ȝen tyller ganso o ordnys
pan doȝyans ȝy yntreȝe
pows Ihesus a ve dyskis
y dysky mur an grevye
worto fast navngo glenys
whath bytqueth claff ny vee
vylle ys dello dyskis177 Vn venyn da a welas
dello Ihesus dystrippijs
pytet mur askemeras
rag y vos mar veyll dygtis
vn queth tek hy a drylyas
adro ȝoȝo desympys
ha warnans hy an quuthas
rag gwyȝe na ve storuys

178 Heys crist y a gemeras
an neyll lef bys yn y ben
worth an les y a dollas
ij doll yn (an) grows heb ken
may ȝello an kentrow bras
dre y ȝewleff bys yn pen
rag y dreys y a vynnas
telly ȝy worre yntten

179 Ganse crist a ve tewlys
war an grows ȝe wroweȝe
hay yll leff a ve tackis
ord en grows fast may ȝese
hay yll troys a ve gorris
poran war ben e gele
worth an grows yfons laȝijs
gans kenter guyskis dreȝe


180 Then levff arall pan doȝyans
worth an grovs rag y faste
y fylly moy es tresheys
ȝen tol guris hy na heȝe
en eȝewon betegyns
gul tol arall ny vynne
lemyn an tol re wrussens
y a vyn(n)e ȝe seruye

181 Ganse worth levff crist loven
fast yn scon a ve kelmys
hag yn tre an eȝewon
an grovs fast a ve sensys
gans re a gymmys colon
en loven a ve tennys
y iunctis keteponon
oll warbarth may ȝens squardis

182 Pan deth levff crist war en toll
dre an nerth may tensons hy
vn ethow avell pyth foll
a wyskis kenter ynhy
lemmyn me agis pys oll
a baynis crist predery
ha na vo gesys ȝe goll
an lahys a rug ȝynny


183 Scrifys yw yn suredy
ha ken me nyn lauarsen
corff Ihesus hay asely
y ȝe denna mar velen
neb a vynna a ylly
neuera oll y yscren
hay skennys kyc ha gwyȝy
pan esa yn (an) crows pren

184 Han grous a ve drehevys
ha Ihesus fasteys ynny
han pen golas delyffrys
yn tol o tellys rygthy
ena hy a ve gefys
ȝe goȝa mar ankynsy
ȝe crist may fe crehellys
oll y gorf hay esely

185 Ha crist yn delma peynys
a berth yn crows pan ese
yn (va)nerma y pesys
rag an keth re ren crowse
ow ȝas whek beȝens gevys
ȝen rema aga nyscyte
rag me ny won py gymmys
y mons y sur ow peghe


186 An ethewon a grogas
lader ȝe gryst an barth cleth
hag a ȝyghow lader bras
cregy a russons yn weth
ha crist yn cres leun a ras
levn y golon a voreth
gans laddron y teweȝas
del yw scrifys ay ȝeweth

187 Pylat a vynnas scrife
a vewnans (leg. vernans) crist acheson
praga dampnys rebee
hag an scrifas y honon
pan eth pylat ȝy redye
scyle nyn io na gonon
prest y keffy pan vyre
henma yw mygtern eȝewon

188 En ethewon a gowsys
henna yw ȝyn bylyny
beȝens ȝe ves defendis
y vonas mygtern ȝynny
ha beȝens ena gorris
y fense bos dre vestry
han pyth a screfys screfys
yn meth pylat ȝeȝe y


189 En lybell a ve tackis
worth en grous fast may ȝese
hag a vgh pen crist gorrys
may hylly peb y redye
rag bos Ihesus crist crowsys
ogas ȝe forth an cyte
gans leas yfe redijs
y vonas mygtern ȝethe

190 Dyllas crist a ve rynnys
pedar ran guris a neȝe
gans peswar marreg a brys
ȝe bub marreg ran nayse
y bous ef o mar dek guris
y ny vynsans y ranne
war nethy pren be tewlys
oll an bows pyv an gyffe

191 An barth cleyth neb o cregis
dyveth o ha lader pur
yn ges ef a leuerys
te crist mar sota mar fur
war an bys del omwressys
lemmyn dyswa ha gura cur
ha saw te ha me kyffris
agan bewnans may fen sur


192 In meth an lader arall
drok ȝen os kepar del ves
ny ȝowtyth du te yw dall
rag genen cregis neb es
den glan yw a begh heb fall
ynno eff dyfout nyn ges
agan cregy ny yv mall
rag ny rebe laddron dres

193 An lader an barth dyghow
a besys in ketelma
arluth pan dyffy ȝet pow
predery a hanaff gura
crist pur wek an caradow
an gorȝebys yn vrna
te a vyth yn keth golow
yn paradis genama

194 An eȝewon a gewsy
a Ihesus rag y scornye
kyns yn ta ef a ylly
tus a bup drok ol sawye
lemmyn gans ol y vestry
ragon ny wor omweȝe
na gans oll y tretury
ny yll agan dyssaytye


195 War aga dewlyn y ȝe
pe rag Ihesus re erell
aga fen y a sackye
hag a gewsy pur debell
worth Ihesus rag y angre
a wotta omma neb yll
tempell du dowstoll squardye
ha ȝe voth y ȝrehevell

196 Hag y ee ȝe ben dewlyn
ha hager mowys a wre
gweȝe goȝyans aga meyn
orth Ihesus a omgame
hag ef moygha yn y beyn
yn y fas y a drewe
heno ȝoȝo calys feyn
agan pegh ny ow prenne

197 Re ȝe gryst a leuery
a berth yn crows pan ese
mar soge crist mab dauy
des an grows heb pystege
ha ny a grys ȝe vestry
hag ad syns mester neffre
me yw mab du yredy
crist a leueris thethe


198 A barth dyghow y ȝese
ȝe gryst y vam marya
hay vam ef neb a gare
an barth arall magata
deso benyn yn meȝa
Iowan ȝe vab me a wra
na byth moy ken mam neffre
es hyhy te na whela

199 War lyrgh crist enef ȝe ry
pub onan oll ȝy gele
Iowan y vam a sensy
marya crist del arse
yn pub maner may hylly
y vam prest asonore
yn delma comfort ȝyȝy
y map a vynnas dygtye

200 Nevngo deuethys an prys
may ȝo ogas ȝy ȝeweth
yn erna y fe dorgis
ha dris ol an bys ef eth
tewolgow bras a ve guris
an houll a gollas y feth
ha moy marȝus me a gris
ys an rena ve yn weth


201 In della hy a begyas
bys hanter dyth yredy
yn erna crist a vynnas
leuerell ely ely
ȝe strirya (leg. scrirya) yw a gowsas
arluth prag y hysta vy
mas re war gryst a ynnyas
y ȝo dewas ar yrghy

202 Gans an eȝewon war hast
drok ȝewas a ve dyȝgtys
tebell lycour mur y last
eysyll bestyll kemyskis
yn (un) spong orth gwelen fast
ȝe gryst hy a ve heȝys
gonys oll a wrens yn fast
rag na go crist attendijs

203 Re an eȝewon tebell
a leuerys heb pyte
a wottense ow kelwel
hely ȝoȝo ȝy wyȝe
myrugh mar te drehevell
ay beynys ȝy delyffre
han scherewys prest a bell
ȝe worth an gwyr afye


204 I beyn o mar greff ha tyn
caman na ylly bewe
heb dascor y eneff gwyn
bytqueth yn lan revewse
crist a besys del redyn
yn delma yn luas le
ow eneff me a gymyn
arluth yn tre ȝe ȝewle

205 Rag gwan spyr(n) hag ef yn ten
caman na ylly gwyȝe
war nans na bosse y ben
rag an arlont a vsye
mar posse a neyll tenewen
rag y scoth hy a grevye
Ha whath gweth a wre an pren
war ȝellargh mar an gorre

206 Na war rag ef ny ylly
pose rag own bos megis
yn erna del redyn ny
y(n) lyffrow del yw scrifys
ȝen neȝyn gwyls rag nyeȝy
tellyryow esa paris
the crist y ben py sensy
teller vyth nyn go kefis207 Rag porrys rys o ȝoȝo
gase y ben ȝegregy
rag galse glan ȝe worto
y woys bewe ny ylly
war tu hay vam an pewo
y ben a vynnas synsy
hay eneff eth a noȝo
gans garm eyn hag vghel gry

208 Ryp crous Ihesus y ȝese
vn den henwys sentury
a vernans crist pan welse
kynyuer tra marthusy
han enef del dascorse
erbyn natar gans vn cry
y leuerys heb scornye
hemma (hem) yw mab du yredy
ha leas ganso ene
doȝo a ȝuk dustuny

209 Nango hanter dyth yn wlas
po moy del yma scryfis
dorgis esa ha lughas
han tewolgow kekyffrys
veyll an tempyll a squardyas
yn tre dew ȝen dor coȝys
ena yn weth y torras
en veyn o creff ha calys


210 En beȝow yn lower le
a pert a ve egerys
han corfow esa ynne
a ve yn ban drehevys
hag eth poran ȝen cyte
gans luas y fons gwelys
en gwyr ȝe ȝustynee
bos mab du neb o leȝys

211 Dowr ha ler ha tan ha gwyns
houl ha lour ha steyr kyffris
a gryst ow coȝaff mernans
anken y a woȝevys
natur scyle me a syns
arluth da mar pyth peynys
ol y sogete kyn fons syns
rag y beyn ȝe vos grevijs

212 Enaff crist ȝe yffarn eth
hag a dorras an porȝow
dre y nerth bras hay sleyueth
ena golmas dewolow
lucyfer kelmys yv whath
pur fast yn y golmennow
hag ef a dryk heb fynweth
yn yffarn yn tewolgow213 Ena crist a thelyffras
a breson adam hag evef
suel a wressa both y das
man geffo tregva yn nef
pan eth yn mes yn sewyas
en dus vas del vynne ef
an scherewes a dregas
yn yffarn yn tormont creff

214 Vn burges Iosep hynwys
a baramat an cyte
yn mernans crist a gewsys
bytqueth dremas re bee
ol y doul ef o tewlys
ganso yn nef rag trege
Ihesus ganso o keris
ha nyn io hard ȝy notye

215 Iosep eth bys an Iustis
ȝe bylat mester treus o
ha pur hardh a wovynnys
corf Ihesus worto yn ro
rag bos Iosep den keris
grontis ef a ve ȝoȝo
pylat a woromynnys
meras crist marow mar so
216 En eȝewon skyntyll keth
resteffo mur vylyny
ȝe veras worth crist y eth
hag ef yn crous ow cregy
y a welas war y feth
y vos marow yredy
yttaseffsons oll yn weth
dre an golon y delly

217 In aga herwyth y ȝese
vn marreg longis hynwys
dal o ny wely banna
ef rebea den a brys
gew a ve yn y ȝewle
gans an eȝewon gorris
ha pen lym rag y wane
ȝe golon Ihesus hynwys

218 Longis sur an barth dyghow
ȝe grous Ihesus y ȝese
ȝen marreg worth y hanow
y a yrhys may whane
yn corf Ihesus caradow
en gew lym ef a bechye
pur ewn yn dan an asow
dre an golon may ȝese


219 An golon y ȝeth stret bras
dour ha goys yn kemeskis
ha ryp an gyw a resas
ȝe ȝewle neb an gwyskis
y wholhas y ȝewlagas
gans y eyll leyff o gosys
dre ras an goys y whelas
Ihesus crist del o dyȝgtis

220 Eddrek mur an kemeras
rag an ober re wresse
ȝy ben dowlyn y coȝas
arluth gevyans yn meȝe
dall en ny welyn yn fas
ow bos mar veyll ow pewe
Ihesus ȝoȝo a avas
pan welas y edrege

221 Mam Ihesus marya wyn
herd(h)ya an gyw pan welas
yn y mab yn tenewyn
dre an golon may resas
ha ȝen dor an goys han lyn
an noȝo dell deveras
angus bras ha peynys tyn
ha gloys creff askemeres (leg. askemeras)
222 Ffest yn tyn hy a wole
ȝe wherȝyn nysteva whans
hay dagrow a ȝevera
hay dew lagas pur ȝewhans
hay holon whek a ranne
me a leuer rag trystans
rag an grayth yn hy ese
nas gweȝe an spyrys sans

223 Dre y holon y ȝeth seth
y mab syndis pan welse
moreth an seth ha pytet
natureth a ha denseth
ha pen arall o pytet
tackis fast gans kerense
ny woȝevys den bythqueth
kymmys peynys ow pewe

224 An seth yw rag leueris
as gwyskis tyn gans mur angus
war hy holon may crunys
dre nerth an bum fynten woys
ha hy a wolas kymmys
gans mar ver nerth ha galloys
an fynten may trehevys
ran yn ban du droka loys225 An goysna dagrennow try
dre y ij lagas y ȝeth
ny go comfort na yly
a wrello y holon hueth
hay veynys mar drewesy
askemar ha kymmys cueth
yn oll an bys ny ylly
den cafos kymmys anfueth

226 I feynys o bras ha creff
yn ioy ȝeȝy trylys yw
rag mygternes yw yn nef
ȝe vos gorȝijs hy yv gyw
Eleth ȝe rygthy a seff
leas myll y both a syw
hay mab as gorth del vyn ef
tecke ys houl yv y lyw

227 In corff Ihesus y ȝese
hag ef yn crows ow cregy
pymp myll strekis del iove
ha pedergwyth cans goly
ha tryvgons moy ganse
ha pymȝek pur wyr ens y
hag ol rag pur gerense
worth mab den ys goȝevy


228 Pub teȝoll neb a vynne
leuerel pymȝek pater
a leun golon rag gorȝye
pascon agan arluth ker
yn blyȝen y a vye
ha bederow keneuer
hag a owleow ese
yn gorf Ihesus worth neuer

229 En eȝewon ny vynne
bos an laddron ow cregy
ternos rag pasch o ȝeȝe
dyth vghel y a sensy
an eȝewon yn treȝe
a rug may wrellons terry
aga morȝosow whare
hag a lena aga dry

230 Erbyn bonas henna guris
nanso prys gwespar yn wlas
yn erna yn weth kemeas
ȝe Iosep y a rontyas
hag an grous del o prys
corf Ihesus a gemeras
tyr marya me a gris
pur ylwys an gweresas231 Mam Ihesus Cryst amme
corf y mab pur drewesy
hay daggrow a ȝevere
a noȝo pan predery
han anken mur asgrevye
pan vyre worth y woly
yn tenewen y ȝese
dre an golon astylly

232 Iosep ȝe gryst a vynnas
y arrow hay ȝeffregh whek
yn vaner del yn whas
hag as ystynnas pur dek
a dro ȝy gorff y trylyas
sendall rych yn luas pleg
ha marya leun a ras
ganso trest ha moreȝek

233 Ena vn lowarth ese
ha ynno nyn io parys
den marow rag receve
newyth parrys nyn io vsijs
corff Ihesus crist yn treȝe
ȝen logell a ve degys
hag a heys ȝe wroweȝe
ynno ef a ve gesys


234 Vn den da c(ri)st a gara
Nycodemus y hanow
eff nyn io hardh ȝy notya
rag own cafos y ankow
dworennos yn pur brena
ef eth ȝen corff o marow
gans vnnient ȝoȝo esa
ha spycis a vur rasow

235 Nycodemus a vras
corff Ihesus hay esely
oynment o a gymmys ras
may weȝe corf heb pedry
nagonon ef ny asas
heb vre ay esely
yn delma ef an dyȝgtyas
mey eyn sur o y wely

236 Ha spycis leas ehen
ef a worras yn y veth
ȝe gryst a bub tenewen
hag a ȝyghow hag a gleth
worth y dreys ha worth y ben
ha war ol y gorf yn weth
dysqueȝyens war lyrgh anken
beȝe mygtern yn deweth237 Han eȝewon a worras
a vgh Ihesus crist vn men
leden o ha poys ha bras
moy agis gauel tredden
ganso drys nos y ȝolyas
yn y seruys neb o len
an nosna a dremenas
hag oll y drok hay anken

238 Ternoys y sordyas bresel
gans an eȝewon goky
lauarow tyn hag vghel
fest yn foll y a gewsy
may ȝens y parys ȝen well
ny woȝyens y ȝystrowy
rag Ihesus ȝe leuerell
yn tressa dyth y sevy

239 In vn stevya oll y eth
bys yn pylat o Iustis
vn eȝow ȝoȝo yn freth
yn delma a leuerys
ny a yll yn nos haneth
fest dystough bonas kellys
ha may fo dynny ȝe weth
rag bonas Ihesus leȝys


240 Rag an traytor a gewsys
ha ȝe rag leas huny
war lyrgh y vonas leȝys
ȝen tressa dyth y seuy
mars mara peȝa degis
gans y dus nan caffan ny
yn vrna byth leuerys
ef ȝe sevell dre vestry

241 Pylat a yrghys ȝeȝe
war beyn kylly an bewnans
monas ȝen corf ȝy weȝe
nan kemerre y yskerans
hag yn nos oll aspye
ha gwyȝe tam na guskens
y eth yn vn fystene
peswar marrek yrvys ens

242 Pan deȝens y bys yn beth
y ȝeth vn marrek ȝy ben
hag arall ȝy dreys yn weth
yrvys fast bys yn ȝewen
hag a ȝyghow hag a gleth
onon a bub tenewen
bost a wrens tyn ha deveth
yn gweȝens worth y ehen


243 En varogyon a guskas
myttyn han gyth ow tarȝe
ha Ihesus a ȝeȝoras
hag eth yn le may fynne
den a pert ha mur y ras
golow cleyr ow tewynnye
ef e wre oll y vynnas
y ny yllens y weȝe

244 Pan o pur holergh an gyth
y tefenas vn marrek
del deth an nef war y fyth
ef a welas golow tek
han meyn vmhelys yn weth
ese a vgh Ihesus whek
ha warnoȝo a yseth
ell benegas lowenek

245 En marrek na a sevys
oll yn ban y goweȝe
ha ȝeȝe a leuerys
a Ihesus fatell vye
an denma re drehevys
gallas ny woȝan pele
lemman na veny leȝys
nyn ges forth ȝe omweȝe


246 Marrak arall a gowsas
gony vyth pan veyn genys
tru a thu elhas elhas
gans vn huyn re ben tullys
an bewnans ny re gollas
hag yn weth agan fleghys
om ȝyghtyn trussen anwlas
fyan na veny kefys

247 An peswore a gewsys
na whelyn gwevye an pow
kepar del ve ȝen Iustis
dun leueryn war anow
ay veth del yw drehevys
na leueryn vn ger gow
y a ruge a ȝesympys
oll war lyrgh y arhadow

248 I eth yn vn fystene
ȝe pylat aga Iustis
en deskyens del vye
ha ȝoȝo a leuerys
re safse crist heb strevye
ol ȝy voth gans golowys
ha na yllens y gwyȝe
y voth na vo colenwys


249 Ena pylat pan glewas
yn delma y ȝe gewsell
prederow an kemeras
rak own y ȝe leuerell
ha ȝy notye drys an wlas
sur a ogas hag a bell
may teffe tus gans nerth bras
erbyn rag gustle bell

250 Rag henna pylat a ros
ȝen vorogyon aga ro
may lavarsans hadolos
yn pub tyller dris an vro
ȝe vos tus yrvys yn nos
warneȝe kymmys a dro
na gens y hardh ȝe wortos
lemmen oll monas ȝen fo

251 En varogyon pan glewas
pylat ov cows yn della
mur a ioy askemeras
y ȝe ȝeank yn della
an peynys o creff ha bras ha cafos rohow ma ȝa
both pylat y a notyas
yn le may ȝens rak henna252 In keth gythna pur avar
han houll nowyth drehevys
tyr marea cleyr ha whar
a ȝeth ȝen beth leuerys
ha ganse oynment heb par
rag corf Ihesus o prennys
whath yn erna nyn gens war
bonas mab du drehevys

253 Pan o an tyr marya
ogas ȝen beth deuethys
an meyn esa a warȝa
y an guelas drehevys
en benenas yn delma
yn treȝe a leuerys
ȝe worth an beth an meynma
ȝynny pu an ommelys

254 En benenas leun a ras
gans an beth fast powessens
worth an pen y a welas
ȝen beth yw leueris kens
vn flough yonk gwyn y ȝyllas
eyll o ha y ny woȝyens
scruth own mur askemeras
rag an marthus re welsens255 En eyll a gewsys ȝeȝe
na veȝough dyscomfortis
Ihesus crist a naȝary
del welsough a ve lethys
sevys gallas ȝe gen le
den a pert ha mur y breys
a wotta an le may ȝese
vmma nyn gew ef tregis

256 Eugh yn fen ȝy ȝyschyblon
ha leuerough wy ȝeȝe
ha ȝe pedyr dos yn scon
erbyn ȝe alyle
ena crist an kuf colon
wy an kyff yn lowene
del leuerys y honon
yn kyg yn goys ow pewe

257 Gans henna y a drylyas
confortis ha lowenek
hag eth tus crist rag whelas
hag as cafos moreȝek
y lauarsons ol an cas
y ȝeȝons yn vn tonek
bys yn galyle ȝy whelas
ha ȝe gows worth Ihesus wek258 Pan deȝons ȝe alyle
Ihesus crist y a welas
yn y ȝensys ow pewe
den apert ha mur y ras
ol y beyn yntremense
ha trylys ens yn ioy bras
hag a vyth ȝynny neffre
mar a cresyn ha bos vas

259 Del sevys mab du ay veth
yn erna ȝen tressa dyth
yn della ol ny a seff
deth brues drok ha da yn weth
obereth dremas a dyff
yn erna rych ef a vyth
drok ȝen yn gythna goef
ȝe gryst y fyth anbarth cleth

Cyhoeddwyd y gwaith hwn cyn 1 Ionawr, 1928, ac mae felly yn y parth cyhoeddus ledled y byd gan fod yr awdur wedi marw ers dros 100 mlynedd yn ol.