Refferendwm dros sefydlu Cynulliad Cenedlaethol

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search

Refferendwm dros sefydlu Cynulliad Cenedlaethol, 18 Medi 1997

  • Yr wyf yn cytuno y dylid cael Cynulliad Cymreig / I agree that there should be a Welsh Assembly

neu/or

  • Nid wyf yn cytuno y dylid cael Cynulliad Cymreig. I do not agree that there should be a Welsh Assembly.

Canlyniadau[golygu]

(cyfieithwch)

Local Authority Electorate Turnout % Agree % Disagree % Spoilt
Abertawe 174,725 47.1 42,789 52.0 39,561 48.0 351
Blaenau Gwent 55,089 49.3 15,237 56.1 11,928 43.9 147
Bro Morgannwg 89,111 54.3 17,776 36.7 30,613 63.3 149
Castell-nedd a Phort Talbot 106,333 51.9 36,730 66.5 18,463 33.5 246
Caerdydd 228,571 46.9 47,527 44.4 59,589 55.6 407
Caerffili 129,060 49.3 34,830 54.7 28,841 45.3 256
Casnewydd 94,094 45.9 16,172 37.4 27,017 62.6 146
Ceredigion 54,440 56.8 18,304 59.2 12,614 40.8 185
Conwy 87,231 51.5 18,369 40.9 26,521 59.1 130
Gwynedd 92,520 59.8 35,425 64.1 19,859 35.9 183
Merthyr Tudful 44,107 49.5 12,707 58.2 9,121 41.8 122
Pen-y-bont ar Ogwr 100,400 50.6 27,632 54.4 23,172 45.6 249
Powys 96,107 56.2 23,038 42.7 30,966 57.3 265
Rhondda Cynon Tâf 175,639 49.9 51,201 58.5 36,362 41.5 137
Sir Ddinbych 70,410 49.7 14,271 40.8 20,732 59.2 99
Sir Fynwy 65,309 50.5 10,592 32.1 22,403 67.9 116
Sir y Fflint 113,181 41.0 17,746 38.2 28,707 61.8 118
Sir Gaerfyrddin 133,467 56.4 49,115 65.3 26,119 34.7 289
Sir Benfro 88,720 52.6 19,979 42.8 26,712 57.2 156
Torfaen 69,505 45.5 15,756 49.8 15,854 50.2 90
Wrecsam 96,787 42.4 18,574 45.3 22,449 54.7 76
Ynys Môn 54,044 56.9 15,649 50.9 15,095 49.1 86
Cyfanswm: 2,218,850 50.1 559,419 50.3 552,698 49.7 4,003