Testunau sydd angen eu gwirio

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
 1. Indecs:Ffrwythau Dethol.djvu
 2. Indecs:Trystan ac Esyllt.djvu
 3. Indecs:Gwersi Mewn Llysieueg.djvu
 4. Indecs:Y Cwm Unig a Chaniadau Eraill.djvu
 5. Indecs:Siôn Gymro.djvu
 6. Indecs:David Williams y Piwritan.djvu
 7. Indecs:Telynegion (Silyn).djvu
 8. Indecs:Emynau a'u Hawduriaid.djvu
 9. Indecs:Odl a Chynghanedd.djvu
 10. Indecs:Caniadau Cymru.djvu
 11. Indecs:Llenyddiaeth y Cymry - llawlyfr i efrydwyr.djvu
 12. Indecs:Ymadawiad Arthur a Chaniadau Eraill.djvu
 13. Indecs:Gwlad y Gan a Chaniadau Eraill.djvu
 14. Indecs:Manion.djvu
 15. Indecs:Cerddoriaeth yng Nghymru (Cyfres Pobun).djvu
 16. Indecs:Howel Harris yn Llundain.djvu
 17. Indecs:Cofiant Cadwaladr Jones, Dolgellau.djvu
 18. Indecs:Hanes Methodistiaeth Sir Fflint.djvu
 19. Indecs:Hanes Methodistiaeth yn Nosbarth Trefffynon 1750-1910.djvu
 20. Indecs:Chwalfa.djvu
 21. Indecs:Barddoniaeth Goronwy Owen (gol Llyfrbryf).djvu
 22. Indecs:Ifor Owen.djvu
 23. Indecs:Syr Owen M Edwards Detholiad o'i Ysgrifau.djvu
 24. Indecs:Geraint ac Enid a Chaniadau Eraill.djvu
 25. Indecs:Cwm Glo.djvu
 26. Indecs:Llwyn Hudol.pdf
 27. Indecs:Profedigaethau Enoc Huws (Addasiad 1939).djvu
 28. Indecs:Hanes Methodistiaeth Liverpool Cyf I.djvu
 29. Indecs:Hanes Methodistiaeth Liverpool Cyf II.djvu
 30. Indecs:Hanes Methodistiaeth Sir Gaerfyrddin.djvu
 31. Indecs:Hanes Methodistiaeth Dyffryn Clwyd-Dosbarth Rhuthin.djvu
 32. Indecs:Cofiant Darluniadol Y Parch William Williams o'r Wern.djvu
 33. Indecs:Methodistiaeth yn Nosbarth Colwyn Bay.djvu
 34. Indecs:Hanes Methodistiaeth Arfon-Bangor.djvu
 35. Indecs:Hanes Methodistiaeth Arfon-Bethesda.djvu
 36. Indecs:Hanes Methodistiaeth Arfon-Dinorwig.djvu
 37. Indecs:Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd Cyf III.djvu
 38. Indecs:Hanes Methodistiaid Arfon-Waenfawr.djvu
 39. Indecs:Hanes Methodistiaeth Arfon-Caernarvon.djvu
 40. Indecs:Gwaith Goronwy Owen Cyf I.djvu
 41. Indecs:Drych y Prif Oesoedd Ab Owen.djvu
 42. Indecs:Cyfrinach y Dwyrain.djvu
 43. Indecs:Hanes Plwyf Ffestiniog.djvu
 44. Indecs:Tri chryfion byd.pdf 29/58
 45. Indecs:Gwaith Edward Richard.pdf 19/40
 46. Indecs:Teithiau a Helyntion Meurig Ebrill.pdf 0/49
 47. Indecs:Diliau Meirion Cyf II.pdf 36/98
 48. Indecs:Hanes Mynachdai.pdf 0/68
 49. Indecs:Diwrnod yn Nolgellau.pdf 11/82
 50. Indecs:Cerddi Hanes.pdf 15/100
 51. Indecs:Hynafiaethau Nant Nantlle.pdf 20/116
 52. Indecs:Beirdd y Bala.pdf 33/135
 53. Indecs:Gwaith Huw Morus.pdf 12/121
 54. Indecs:Gwaith Edward Morus.djvu
 55. Indecs:Brut y Tywysogion Cyfres y Fil.djvu
 56. Indecs:Gwaith Ieuan Brydydd Hir.pdf 0/106
 57. Indecs:Traethawd ar enwogion Swydd Feirion etc.pdf 59/160
 58. Indecs:Ysten Sioned.pdf 26/126
 59. Indecs:Gwaith Joshua Thomas.pdf 32/128
 60. Indecs:Eben Fardd (Ab Owen).pdf 45/130
 61. Indecs:Geiriadur Cymraeg a Saesneg Byr, Cyfres y Fil.pdf 33/139
 62. Indecs:Gwaith-Gwilym-Hiraethog-CyK.djvu 23/126
 63. Indecs:Wat Emwnt.pdf‎ 19/131
 64. Indecs:Gwaith Gwilym Marles.pdf 15/123
 65. Indecs:Llyfr Gloywi Cymraeg.pdf 12/137
 66. Indecs:Dewi Wyn (Ab Owen).pdf 0/135
 67. Indecs:Gwaith Robert Owen (Bardd y Môr).pdf 1/138
 68. Indecs:Llyfr Haf.pdf 1/127
 69. Indecs:Tro Trwy'r Wig.pdf 0/116
 70. Indecs:Gwreichion y Diwygiadau.pdf 7/136
 71. Indecs:Profedigaethau Enoc Huws.pdf124/356
 72. Indecs:Robert Owen Apostol Llafur Cyf 1.djvu 0/150
 73. Indecs:Robert Owen, Apostol Llafur, Cyf II.pdf 6/140
 74. Indecs:Y Geilwad Bach.pdf 5/168
 75. Indecs:Gwaith Glan y Gors.djvu 0/130
 76. Indecs:Ystoriau Siluria..pdf‎ 1/160
 77. Indecs:Hynafiaethau Llandegai a Llanllechid.pdf 0/182
 78. Indecs:Llyfr y Tri Aderyn.pdf
 79. Indecs:Yr athrawes o ddifrif.pdf 10/170
 80. Indecs:Ieuan Glan Geirionydd (Cyfres y Fil).pdf 1/131
 81. Indecs:Gwaith Owen Gruffydd, Llanystumdwy.pdf 0/128
 82. Indecs:Gwaith Hugh Jones, Maesglasau.pdf 0/116
 83. Indecs:Gwaith Goronwy Owen Cyf II.pdf 0/128
 84. Indecs:Caneuon Mynyddog.djvu 10/140
 85. Indecs:Oriau'r Hwyr.pdf2/144
 86. Indecs:Y trydydd cynyg Mynyddog.djvu 0/138
 87. Cyfystyron y Gymraeg 0/152
 88. Indecs:Yr ail Gynnyg, Mynyddog.djvu 18/144
 89. Indecs:Caniadau John Morris-Jones.djvu 55/213
 90. Indecs:Cwm Eithin.pdf 91/260
 91. Indecs:Iolo Goch (Ab Owen).pdf 2/128
 92. Indecs:Aleluia - neu, lyfr o hymnau (IA aleluianh00will).pdf 0/184
 93. Indecs:Clasuron Rhyddiaith Cymru.pdf 40/202
 94. Indecs:Camrau mewn grammadeg Cymreig (IA camraumewngramma00apiw).pdf 0/168
 95. Indecs:Iolo Morganwg (Cadrawd).pdf 0/136
 96. Indecs:Hanes Annibyniaeth ym Mhlwyf Ffestiniog.pdf 0/176
 97. Indecs:Dechreuad a Chynydd y Methodistiaid Calfinaidd yn Abergele, Pensarn etc.pdf 24/90
 98. Indecs:Emrys (Cyfres y Fil).pdf 0/140
 99. Indecs:Cerrig y Rhyd.pdf 0/140
 100. Indecs:Gwaith yr Hen Ficer.pdf 0/134
 101. Indecs:Capelulo (Elfyn).pdf 0/135
 102. Indecs:Dr W Owen Pughe.pdf 0/196
 103. Indecs:Gwaith Sion Cent.pdf 0/134
 104. Indecs:Wil Brydydd y Coed.pdf 0/182
 105. Indecs:Cofiant Ann Griffiths gynt o Dolwar Fechan.pdf 0/190
 106. Indecs:Dafydd Jones o Drefriw (1708-1785).pdf 0/202
 107. Indecs:Yr Ogof.pdf 7/247
 108. Indecs:Cofiant James Davies Radnor O.djvu 0/246
 109. Indecs:Y Cychwyn.djvu 0/254
 110. Indecs:Canmlwyddiant Wesleyaeth Gymreig.pdf 0/226
 111. Indecs:Hanes Plwyf Llanegryn.pdf 8/272
 112. Indecs:Er mwyn Iesu - pregethau, &c t (IA ermwyniesupreget00jone).pdf 0/266
 113. Indecs:Traethodau ac Areithiau R J Derfel.pdf 0/288
 114. Indecs:Cofiant am y Parch Richard Humphreys.djvu 28/304
 115. Indecs:Cofiant a gweithiau Risiart Ddu o Wynedd.djvu 7/316
 116. Indecs:Testament Newydd ein Harglwydd a'n Hiachawdwr Iesu Grist.djvu 11/329
 117. Indecs:Cofiant y diweddar Barch Robert Everett.pdf 69/388
 118. Indecs:Gweithiau William Pant-y-Celyn, cyfrol 1 (IA pantycelyn gweithiau1).pdf 3/344
 119. Indecs:Gweithiau William Pant-y-Celyn, cyfrol 2 (IA pantycelyn gweithiau2).pdf 0/349
 120. Indecs:Llyfr emynau (IA llyfrem00jone).pdf 1/340
 121. Indecs:Cofiant David Davies, Bermo.pdf 0/388
 122. Indecs:Taith y pererin darluniadol.pdf 14/323
 123. Indecs:Prif Emynwyr Cymru.pdf 0/324
 124. Indecs:Bywgraffiad y diweddar barchedig T. Price (IA bywgraffiadydiwe00evan).pdf 0/314
 125. Indecs:Y Mabinogion Cymreig-sef, Chwedlau rhamantus yr hen Gymry.pdf 0/399
 126. Indecs:Hunangofiant Rhys Lewis, Gweinidog Bethel.pdf 0/434
 127. Indecs:Drych y Prif Oesoedd 1902.djvu 0/432
 128. Indecs:Methodistiaeth Môn.pdf 0/416
 129. Indecs:Y tadau methodistaidd Cyf II.djvu 0/574
 130. Indecs:Hanes Morganwg (IA hanesmorganwg00morggoog).pdf 0/586
 131. Indecs:Hanes Cymru America.djvu 0/575
 132. Indecs:Enwogion y Ffydd Cyf I.pdf 0/588
 133. Indecs:Enwogion y Ffydd Cyf II.pdf 0/556
 134. Indecs:Hanes Llenyddiaeth Gymreig o 1320 hyd 1650.pdf 0/504
 135. Indecs:Llyfr Emynau MC a MW 1930.pdf 1/624
 136. Indecs:Cantref Meirionydd.pdf 39/630
 137. Indecs:Geiriadur bywgraffyddol o enwogion cymru 1867-Cyf I.djvu 31/683
 138. Indecs:Methodistiaeth Cymru Cyfrol I.djvu 14/640
 139. Indecs:Methodist Cymru Cyfrol II.djvu 0/624
 140. Indecs:Methodistiaeth Cymru Cyfrol III.djvu 0/626
 141. Indecs:Methodistiaeth Dwyrain Meirionydd.pdf 20/666
 142. Indecs:Cymru Owen Jones Cyf I.pdf 30/775
 143. Indecs:Cymru Owen Jones Cyf II.pdf 14/772
 144. Indecs:Gwaith barddonol Islwyn - 1832-1878 (IA gwaithbarddonoli00islw).pdf 8/884
 145. Indecs:Teithiau yng Nghymru Pennant.pdf 0/800
 146. Indecs:Y Bibl Cyssegr-Lan (BFBS 1861).pdf 0/1288
 147. Indecs:A pocket dictionary, Welsh-English.djvu
 148. Indecs:Llyfr Pawb ar Bob-peth.pdf
 149. Indecs:Hanes eglwysi annibynol Cymru Cyf 2.pdf
 150. Indecs:Hanes eglwysi annibynol Cymru Cyf 3.pdf
 151. Indecs:Hanes eglwysi annibynol Cymru Cyf 4.pdf
 152. Indecs:Argraphiad newydd o eiriadur beiblaidd Brown
 153. Geiriadur Charles
 154. Indecs:Gwyddoniadur Cyf 01.pdf
 155. Indecs:Gwyddoniadur Cyf 02.pdf
 156. Indecs:Gwyddoniadur Cyf 03.pdf
 157. Indecs:Gwyddoniadur Cyf 04.pdf
 158. Indecs:Gwyddoniadur Cyf 05.pdf
 159. Indecs:Gwyddoniadur Cyf 06.pdf
 160. Indecs:Gwyddoniadur Cyf 07.pdf
 161. Indecs:Gwyddoniadur Cyf 08.pdf
 162. Indecs:Gwyddoniadur Cyf 09.pdf
 163. Indecs:Gwyddoniadur Cyf 10.pdf