Testunau sydd angen eu gwirio

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
 1. Indecs:Hanes Methodistiaeth Arfon-Clynnog.djvu
 2. Indecs:Hanes Methodistiaid Arfon-Waenfawr.djvu
 3. Indecs:Hanes Methodistiaeth Arfon-Caernarvon.djvu
 4. Indecs:Gwaith Goronwy Owen Cyf I.djvu
 5. Indecs:Drych y Prif Oesoedd Ab Owen.djvu
 6. Indecs:Ysgolfeistriaid Mr Charles o'r Bala.djvu
 7. Indecs:Cyfrinach y Dwyrain.djvu
 8. Indecs:Traethawd ar enwogion Swydd Feirion etc.pdf
 9. Indecs:Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd Cyf I.pdf
 10. Indecs:Hynafiaethau Edeyrnion.pdf
 11. Indecs:Robert Owen, Apostol Llafur, Cyf II.pdf
 12. Indecs:Canmlwyddiant Wesleyaeth Gymreig.pdf
 13. Indecs:Hanes Plwyf Llanegryn.pdf
 14. Indecs:Hanes Mynachdai.pdf
 15. Indecs:Cerddi Hanes.pdf
 16. Indecs:A pocket dictionary, Welsh-English.djvu
 17. Indecs:Geiriadur Cymraeg a Saesneg Byr, Cyfres y Fil.pdf
 18. Indecs:Wat Emwnt.pdf
 19. Indecs:Ystoriau Siluria..pdf
 20. Indecs:Y Geilwad Bach.pdf
 21. Indecs:Tri chryfion byd.pdf
 22. Indecs:Dewi Wyn (Ab Owen).pdf
 23. Indecs:Brethyn Cartref.pdf
 24. Indecs:Cantref Meirionydd.pdf
 25. Indecs:Llyfr Gloywi Cymraeg.pdf
 26. Indecs:Hynafiaethau Nant Nantlle.pdf
 27. Indecs:Hynafiaethau Llandegai a Llanllechid.pdf
 28. Indecs:Yr athrawes o ddifrif.pdf
 29. Indecs:Gwaith Joshua Thomas.pdf
 30. Indecs:Gwaith-Gwilym-Hiraethog-CyK.djvu
 31. Indecs:Ap-Vychan-CyK.djvu
 32. Indecs:Gwaith Gwilym Marles.pdf
 33. Indecs:Ieuan Glan Geirionydd (Cyfres y Fil).pdf
 34. Indecs:Caneuon Mynyddog.djvu
 35. Indecs:Cofiant a gweithiau Risiart Ddu o Wynedd.djvu
 36. Indecs:Cofiant James Davies Radnor O.djvu
 37. Indecs:Cofiant y diweddar Barch Robert Everett.pdf
 38. Indecs:Geiriadur bywgraffyddol o enwogion cymru 1867-Cyf I.djvu
 39. Indecs:Geiriadur Bywgraffyddol o Enwogion cymru Cyf II.pdf
 40. Indecs:Hunangofiant Rhys Lewis, Gweinidog Bethel.pdf
 41. Indecs:Oriau'r Hwyr.pdf
 42. Indecs:Y tadau methodistaidd Cyf I.djvu
 43. Indecs:Y tadau methodistaidd Cyf II.djvu
 44. Indecs:Y trydydd cynyg Mynyddog.djvu
 45. Indecs:Yr ail Gynnyg, Mynyddog.djvu
 46. Indecs:Profedigaethau Enoc Huws.pdf
 47. Indecs:Caniadau John Morris-Jones.djvu
 48. Indecs:Gwaith barddonol Islwyn - 1832-1878 (IA gwaithbarddonoli00islw).pdf
 49. Indecs:Methodistiaeth Cymru Cyfrol I.djvu
 50. Indecs:Methodist Cymru Cyfrol II.djvu
 51. Indecs:Methodistiaeth Cymru Cyfrol III.djvu
 52. Indecs:Aleluia - neu, lyfr o hymnau (IA aleluianh00will).pdf
 53. Indecs:Gweithiau William Pant-y-Celyn, cyfrol 1 (IA pantycelyn gweithiau1).pdf
 54. Indecs:Gweithiau William Pant-y-Celyn, cyfrol 2 (IA pantycelyn gweithiau2).pdf
 55. Indecs:Llyfr emynau (IA llyfrem00jone).pdf
 56. Indecs:Eben Fardd (Ab Owen).pdf
 57. Indecs:Methodistiaeth Dwyrain Meirionydd.pdf
 58. Indecs:Cymru Owen Jones Cyf I.pdf
 59. Indecs:Cymru Owen Jones Cyf II.pdf
 60. Indecs:Beirdd y Bala.pdf
 61. Indecs:Drych y Prif Oesoedd 1902.djvu
 62. Indecs:Cwm Eithin.pdf
 63. Indecs:Teithiau a Helyntion Meurig Ebrill.pdf
 64. Indecs:Diliau Meirion Cyf II.pdf
 65. Indecs:Clasuron Rhyddiaith Cymru.pdf
 66. Indecs:Methodistiaeth Môn.pdf
 67. Indecs:Cofiant am y Parch Richard Humphreys.djvu
 68. Indecs:Gwaith Huw Morus.pdf
 69. Indecs:Hanes Niwbwrch (IA hanes-niwbwrch001ro).pdf
 70. Indecs:Hanes ac ystyr enwau lleoedd yn Môn.pdf
 71. Indecs:Iolo Goch (Ab Owen).pdf
 72. Indecs:Yr Ogof.pdf
 73. Indecs:Taith y pererin darluniadol.pdf
 74. Indecs:Seren Tan Gwmwl.pdf
 75. Indecs:Llyfr Haf.pdf
 76. Indecs:Tro Trwy'r Wig.pdf
 77. Indecs:Gwreichion y Diwygiadau.pdf
 78. Indecs:Casgliad o ganeuon Cymru.pdf
 79. Indecs:Wil Brydydd y Coed.pdf
 80. Indecs:Hanes Morganwg (IA hanesmorganwg00morggoog).pdf
 81. Indecs:Bywgraffiad y diweddar barchedig T. Price (IA bywgraffiadydiwe00evan).pdf
 82. Indecs:Camrau mewn grammadeg Cymreig (IA camraumewngramma00apiw).pdf
 83. Indecs:Hanes Cymru America.djvu
 84. Indecs:Cofiant David Davies, Bermo.pdf
 85. Indecs:Gwaith Sion Cent.pdf
 86. Indecs:Prif Emynwyr Cymru.pdf
 87. Indecs:Dafydd Jones o Drefriw (1708-1785).pdf
 88. Indecs:Iolo Morganwg (Cadrawd).pdf
 89. Indecs:Diwrnod yn Nolgellau.pdf
 90. Indecs:Hanes Annibyniaeth ym Mhlwyf Ffestiniog.pdf
 91. Indecs:Dechreuad a Chynydd y Methodistiaid Calfinaidd yn Abergele, Pensarn etc.pdf
 92. Indecs:Emrys (Cyfres y Fil).pdf
 93. Indecs:Cerrig y Rhyd.pdf
 94. Indecs:Gwaith yr Hen Ficer.pdf
 95. Indecs:Capelulo (Elfyn).pdf
 96. Indecs:Dr W Owen Pughe.pdf
 97. Indecs:Gwaith Owen Gruffydd, Llanystumdwy.pdf
 98. Indecs:Gwaith Hugh Jones, Maesglasau.pdf
 99. Indecs:Gwaith Goronwy Owen Cyf II.pdf
 100. Indecs:Enwogion y Ffydd Cyf I.pdf
 101. Indecs:Enwogion y Ffydd Cyf II.pdf
 102. Indecs:Gwaith Edward Richard.pdf
 103. Indecs:Gwaith Ieuan Brydydd Hir.pdf
 104. Indecs:Er mwyn Iesu - pregethau, &c t (IA ermwyniesupreget00jone).pdf
 105. Indecs:Traethodau ac Areithiau R J Derfel.pdf
 106. Indecs:Hanes Llenyddiaeth Gymreig o 1320 hyd 1650.pdf
 107. Indecs:Er Mwyn Cymru.pdf
 108. Indecs:Y Cychwyn.pdf
 109. Indecs:Llyfr Emynau MC a MW 1930.pdf
 110. Indecs:Teithiau yng Nghymru Pennant.pdf
 111. Indecs:Cofiant Ann Griffiths gynt o Dolwar Fechan.pdf
 112. Indecs:Y Mabinogion Cymreig-sef, Chwedlau rhamantus yr hen Gymry.pdf
 113. Indecs:Ysten Sioned.pdf
 114. Indecs:Llyfr y Tri Aderyn.pdf
 115. Indecs:A pocket dictionary, Welsh-English.djvu
 116. Indecs:Llyfr Pawb ar Bob-peth.pdf
 117. Indecs:Hanes eglwysi annibynol Cymru Cyf 2.pdf
 118. Indecs:Hanes eglwysi annibynol Cymru Cyf 3.pdf
 119. Indecs:Hanes eglwysi annibynol Cymru Cyf 4.pdf
 120. Indecs:Argraphiad newydd o eiriadur beiblaidd Brown
 121. Bywyd a gweithiau Azariah Shadrach
 122. Cyfystyron y Gymraeg
 123. Geiriadur Charles