Trefor Davies

Oddi ar Wicidestun
Ar Enedigaeth Heledd Haf Trefor Davies, Hen Golwyn

gan Robin Llwyd ab Owain

Nadolig Rhai
Ar lun o waith Meirion Roberts, Mawrth 1984; hefyd yn Y Faner. Ffynhonnell: barddoniaeth.com; gwefan Rebel ar y We / Rhedeg ar Wydr. Roedd TD yn weithiwr brwd iawn dros y Gymraeg.

Rhoddodd y bardd ei gerddi ar drwydded agored yn Ebrill 2020.


Dy hun a roddaist unwaith - a rhoddaist
Dros ein rhyddid eilwaith,
Rhoddaist y cyfan ganwaith -
Rhoi oes, rhoi einioes i'r iaith.