Tudalen:Beibl Cyssegr-Lan 01 Intro+Genesis.pdf/29

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Prawfddarllenwyd y dudalen hon


nwyd, ac Abraham a wnaeth wledd fawr ar y dydd y diddyfnwyd Isaac,

9 A Sara a welodd fâb Agar yr Aiphtes, yr hwn a ymddugase hi i Abraham yn gwattwar.

10 A hi a ddywedodd wrth Abraham, gyrr ymmaith y gaeth forwyn hon ai mâb, o herwydd ni chaiff mâb y gaethes hon gyd etifeddu a’m mab mau fi Isaac.

11 A’r peth hyn fû ddrwg iawn gan Abraham er mwyn ei fâb.

12 Yna Duw a ddywedodd wrth Abraham na fydded drwg yn dy olwg am y llangc, nac am dy gaeth forwyn, yr hyn oll a ddywedo Sara wrthit, gwrando ar ei llais: o herwydd yn Isaac y gelwir i ti hâd.

13 Ac am fab y forwyn gaeth hefyd gossodaf ef yn genhedlaeth, o herwydd dy hâd ti ydyw ef.

14 Yna y cododd Abraham yn foreu, ac a gymmerodd fara, a chostreled o ddwfr, ac ai rhoddes at Agar, gan ossod ar ei hyscwydd hi [hynny] a’r bachgen hefyd, ac efe ai gollyngodd hi ymmaith: a hi a aeth, ac a gyrwydrodd yn anialwch Beersebah.

15 Pan ddarfu y dwfr yn y gostrel; a hi a fwriodd y bachgen tan un o’r gwŷdd.

16 A hi a aeth, ac a eisteddodd ei hunan yn bell ar gyfer, megis ergyd bŵa: canys dywedase ni allafi edrych ar y bachgen yn marw: felly hi a eisteddodd ar [ei] gyfer, ac a dderchafodd ei llef, ac a ŵylodd.

17 Yna Duw a wrandawodd ar lais y llangc, ac angel Duw a alwodd ar Agar o’r nefoedd, ac a ddywedodd wrthi, beth [a ddarfu] i ti, Agar? nac ofna, o herwydd Duw a wrandawodd ar lais y llangc o’r lle y mai efe.

18 Cyfot, cymmer y llangc, ac ymafel ynddo a’th law, o blegid myfi ai gossodaf ef yn genhedlaeth fawr.

19 Yna Duw a agorodd ei llygaid hi, a hi a ganfu bydew dwfr; ac hi a aeth ac a lanwodd y gostrel [o’r] dwfr, ac a ddiododd y llangc.

20 Ac yr oedd Duw gyd a’r llangc; ac efe a gynnyddodd, ac a drigodd yn yr anialwch, ac oedd berchen bwa.

21 Ac yn anialwch Paran y trigodd efe; ai fam a gymmerodd iddo wraig o wlad yr Aipht.

22 Ac yn yr amser hwnnw Abimelec a Phicol tywysog ei lu ef a ymddiddanasant ag Abraham gan ddywedyd, Duw [sydd] gyd a thi yn yr hyn oll yr ydwyt yn ei wneuthur.

23 Yn awr gan hynny, twng wrthif fi i Dduw, na fyddi anffyddlon i mi, nac i’m mâb, nac i’m hwyr: yn ol y drugaredd yr hon a wneuthum a thi y gwnei di a minne, ac a’m gwlad yr hon yr ymdeithiaist ynddi.

24 Ac Abraham a ddywedodd mi a dyngaf.

25 Yna Abraham a geryddodd Abimelec, o achos y pydew dwfr yr hwn a ddygase gweision Abimelec trwy drais.

26 Ac Abimelec a ddywedodd, nis gwybum i pwy a wnaeth y peth hyn: tithe hefyd ni fynegaist i mi, a minne ni chlywais [hynny] hyd heddyw.

27 Yna y cymmerodd Abraham ddefaid a gwarthec, ac ai rhoddes i Abimelec, ac a wnaethant gyngrair ill dau.

28 Ac Abraham a osododd saith o hespinod [o’r] praidd ar y naill du.

29 Yna y dywedodd Abimelec wrth Abraham, beth [a wna] y saith hespin hynn y rhai a ossodaist wrthynt eu hunain:

30 Ac yntef a ddywedodd, fel y cymmerech di y saith hespin o’m law, i fod yn destiolaeth mai myfi a gloddiais y pydew hwn.

31 Am hynny efe a alwodd henw y lle hwnnw Beer-sebah: o blegid yno y tyngasant ill dau.

32 Felly y gwnaethant gyngrair yn Beer-sebah: a chyfododd Abimelec, a Phichol tywysog ei lu ef, ac a ddychwelasant i dîr y Philistiaid.

33 Ac yntef a blannodd goed yn Beer-seba, ac a alwodd yno ar enw yr Arglwydd Dduw tragywyddol.

34 Ac Abraham a ymdeithiodd ddyddiau lawer yn nhir y Philistiaid.

PEN. XXII.

1 Duw yn profi ffydd Abraham, drwy orchymmyn iddo aberthu ei fab. Ac Abraham yn dangos ei ffydd ai usydd-dod. 20 Hiliogaeth Nachor.

Ac wedi y petheu hyn y bu i Dduw brofi Abraham, a dywedyd wrtho, Abraham: yntef a ddywedodd wele fi.

2 Yna y dywedodd [Duw] cymmer yr awran dy fâb yr hwn a hoffaist sef dy unic Isaac, a dos rhagot i dîr Moriah, ac offrymma ef yno yn boeth offrwm ar un o’r mynyddoedd yr hwn a ddywedwyf wrthit.

3 Yna Abraham a foreu gododd, ac a gyfrwyodd ei assyn, ac a gymmerodd ei ddau langc gydag ef, ac Isaac ei fâb, ac a holltodd goed y poeth offrwm, ac a gyfododd, ac a aeth i’r lle yr hwn, a ddywedase Duw wrtho ef.

4 Ac ar y trydydd dydd y dyrchafodd Abraham ei lygaid, ac efe a wele y lle o hir-bell.

5 Ac Abraham a ddywedodd wrth ei langciau arhoswch chwi ymma gyd a’r assyn; a mi a’r llangc a awn hyd accw, ac a addolwn, ac a ddychwelwn attoch.

6 Yna y cymmerth Abraham goed y poeth offrwm, ac ai gosododd ar Isaac ei fâb; ac a gymmerodd y tân a’r gyllell yn ei law ei hun, ac a aethant ill dau yng-hyd.

7 Yna y llefarodd Isaac wrth Abraham ei dad, ac a ddywedodd fy nhâd: yntef a ddywedodd wele fi fy mab: yna ebr ef wele dân a choed, ond mae oen y poeth affrwm?

8 Ac Abraham a ddywedodd, Duw a edrych iddo ei hun am oen y poeth affrwm, felly’r aethant ill dau yng-hyd,

9 Ac a ddaethant i’r lle’r hwn a ddywedase Duw wrtho ef; ac yno ’r adeiladodd Abraham allor, ac a osododd y coed mewn trefn ac a