Tudalen:Beibl Cyssegr-Lan 01 Intro+Genesis.pdf/40

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Prawfddarllenwyd y dudalen hon


ddynt] gan ei thâd hi.

20 Felly Iacob a aeth yn lledradaidd oddi wrth y Syriad: canys ni fynegodd iddo mai ffoi yr oedd efe.

21 Felly y ffôdd efe a’r hyn oll [oedd] ganddo, ac a gyfododd ac a aeth drwy ’r afon, ac a gyfeiriodd at fynydd Gilead.

22 A mynegwyd i Laban, ar y trydydd dydd, mai ffôi a wnaethe Iacob.

23 Yna y cymerth efe ei frodyr gyd ag ef, ac a erlidiodd ar ei ôl ef daith saith niwrnod; ac ai goddiweddodd ef ym mynydd Gilead.

24 Onid Duw a ddaethe at Laban y Syriad liw nôs mewn breuddwyd, ac a ddywedase wrtho, ymgadw arnat, rhag yngen o honot wrth Iacob na da na drwg.

25 Yna Laban a oddiweddodd Iacob, ac Iacob a osododd ei babell yn y mynydd: Laban hefyd a wersyllodd yng hyd ai frodyr ym mynydd Gilead.

26 Yna Laban a ddywedodd wrth Iacob, Pa beth a wnaethost? oblegit ti a aethost yn lledradaidd oddi wrthif i, a chludaist fy merched, fel caethglud cleddyf.

27 Am ba beth y ffoaist yn ddirgel, ac y lledratteaist oddi wrthi fi, ac ni fynegaist i mi, fel yr hebryngaswn dydiaâ llawenydd, ac a chaniadau, a thympan, ac a thelyn?

28 Hefyd ni adewaist i mi gusanu fy meibion, a’m merched, gwnaethost yr awr hon yn ffôl.

29 Mi a allwn wneuthur i chwi ddrwg; ond Duw eich tâd chwi a lefarodd wrthif neithwyr gan ddywedyd, ymgadw arnat rhac yngen wrth Iacob, na da, na drwg.

30 Weithian gan hynny, gan fyned yr aethost ymmaith, o blegit gan hiraethu yr hiraethaist am dy dâd. [Ond] pa ham y lledratteaist fy nuwiau i?

31 Yna Iacob a attebodd, ac a ddywedodd wrth Laban, am ofni o honof; o blegid meddyliais rhac dwyn o honot dy ferched oddi wrthyf.

32 Gyd a’r hwn y ceffych dy dduwiau, na chaffed fyw ger bron ein brodyr, mynn di wybod pa beth [o’r eiddoti sydd] gyd a’m fi, a chymmer i ti: ac nis gwydde Iacob mai Rahel ai lledratase hwynt.

33 Laban gan hynny a aeth i mewn i babell Iacob, ac i babell Lea, ac i babell y ddwy lawforwyn, ac ni chafodd hwynt: yna yr aeth allan o babell Lea, ac y daeth i babell Rahel.

34 A Rahel a gymerase y delwau, ac a’u gosodase hwynt yn sadell y camel, ac a eisteddodd arnynt; a Laban a deimlodd yr holl babell, ac nis cafodd [hwynt.]

35 O blegit dywedase hi wrth ei thâd, na ddigied fy arglwydd, am nas gallaf gyfodi ger dy fron di; canys arfer gwragedd a [ddigwyddodd] i mi, yna a chwiliodd efe, ac ni chafodd y delwau.

36 Yna Iacob a ddigiodd, ac a ymrysonodd a Laban: o blegit Iacob a attebodd ac a ddywedodd wrth Laban, pa beth [yw] fyng-hamwedd i? pa beth [yw] fy mhechod? gan erlid o honot ar fy ôl?

37 Canys teimlaist fy holl ddodrefn i, pa beth a gefaist o holl ddodrefn dy dŷ di? gosot [ef] ymma ger bron fy mrodyr i a’th frodyr dithe, fel y barnant rhyngom ni ein dau.

38 My fi bellach [a fum] ugain mlhynedd gyd a thi; dy ddefaid a’th eifr ni erthylasant, ac ni fwytteais hyrddod dy braidd.

39 Ni ddygum sclyfaeth attat ti: my fi ai gwnawn ef yn dda; o’m llaw i y gofynnit hynny, yr hyn a ledrateid y dydd, a’r hyn a ledrateid y nos, [a fynnit hefyd.]

40 Bûm [lle]] i’m treuliodd gwrês trwy yr dydd, a rhew yr nôs; a’m cwsc a gilie o’m llygaid.

41 Bellach [y cerddodd] i mi ugain mhlynedd yn dy dŷ di, pedair blynedd ar ddec y gwasanaethais di am dy ddwy ferched, a chwe blynedd am dy braidd; a thi a newidiaist fyng-hyflog ddeg o weithiau.

42 Oni buase [fod] Duw fy nhâd, Duw Abraham, ac arswyd Isaac gyd a’m fi, diau yr awr hon y gollyngasit fi ymmaith yn waglaw: onid Duw a welodd fyng-hystydd a llafur fy nwylaw, ac a’th geryddodd [di] neithiwyr.

43 Yna Laban a attebodd, ac a ddywedodd wrth Iacob, y merched [hyn ydynt] fy merched mau fi, a’r meibion [hyn ynt] fy meibion mau fi, a’r praidd [yw] fy mhraidd mau fi: a’r hyn oll a weli eiddo fi oedd: ond heddyw pa beth a wnaf i’m merched hyn fy hun? ac iw meibion hwynt, y rhai a escorasant.

44 Tyret gan hynny yn awr, gwnawn gyfammod, mi a thi, a bydded yn destiolaeth rhyngofi, a thithe.

45 Yna Iacob a gymmerth garrec ac ai cododd hi yn golofn.

46 Hefyd Iacob a ddywedodd wrth ei frodyr cesclwch gerric, a hwynt a gymmerasant gerric, ac a wnaethant garnedd, ac a fwyttasant yno ar y garnedd.

47 A Laban ai galwodd hi Iegar Sahadwuha: ac Iacob ai galwodd hi Gilead.

48 O blegit Laban a ddywedase: y garnedd hon a sydd dyst rhyngofi a thithe heddyw: am hynny y galwodd [Iacob] ei henw hi Gilead,

49 A Mispah hefyd, o blegit efe a ddywedase, edryched yr Arglwydd rhwngofi a thithe, pan fôm ni bob un o olwg ein gilydd.

50 Os gorthrymmi di fy merched, neu os cymmeri wragedd heb law fy merched i: nid [oes un] gŵr gyd a ni; edrych, Duw [sydd] dŷst rhyngofi a thithe.

51 Dywedodd hefyd Laban wrth Iacob: wele y garnedd hon, ac wele y golofn yr hon a osodais rhyngof fi a thi: