Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/186

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


º9 A chychwynasant o Mara, a daethant i Elim; ac yn Elim yr ydoedd deuddeg o ffynhonnau dwfr, a deg a thrigain o balmwydd; a gwersyllasant yno.

º10 A chychwynasant o Elim, a gwer¬syllasant wrth y mor coch.

º11 A chychwynasant oddi wrth y mor coch, a gwersyllasant yn anialwch Sin.

º12 Ac o anialwch Sin y cychwynasant, ac y gwersyllasant yn Doffca.

º13 A chychwynasant o Doffca, a gwer¬syllasant yn Alus.

º14 A chsshwynasant o Alus, a gwer¬syllasant yn Rcffidim, lle nid oedd dwfr i’r bobl i’w yfed.

º15 A chychwynasant o Reffidim, a gwer¬syllasant yn anialwch Sinai.

º16 A chychwynasant o anialwch Sinai, a gwersyllasant yn Cibroth-Hattaafa.

º17 A chychwynasant o Cibroth-Hat¬taafa, a gwersyllasant yn Hascroth.

º18 A chychwynasant o Haseroth, a gwersyllasant yn; Rithma.

º187

º19 A chychwynasant o Rithnia» a gwersyllasant yn Rimmon-Pares.

º20 A chychwynasant o Rimmon-Pares, a gwersyllasant yn Libna.

º21 A chychwynasant o Libna, a gwer¬syllasant yn Rissa.

º22 A chychwynasant o Rissa, a gwersyllasant yn Cehelatha.

º23 A chychwynasant o Cehelatha, a gwersyllasant ym mynydd Saffer.

º24 A chychwynasant o fynydd Saffer, a gwersyllasant yn Harada. :

º25 A chychwynasant o Harada, a gwer¬syllasant ym Maceloth.

º26 A chychwynasant o Maceloth a gwersyllasant yn Tahath.

º27 A chychwynasant o Tahath, a gwer¬syllasant yn Tara.

º28 A chychwynasant o Tara, a gwer¬syllasant ym Mithca. . .

º29 A chychwynasant o Mithca, a gwersyllasant yn Hasmona.

º30 A chychwynasant o Hasmona, s gwersyllasant ym Moseroth.

º31 A chychwynasant o Moseroth, a gwersyllasant yn Bene-Jaacan.

º32 A chychwynasant o Bene-Jaacan, a gwersyllasant yn Hor-hagidgad.

º33 A chychwynasant o Hor-hagidgad, a gwersyllasant yn Jotbatha.

º34 A chychwynasant o Jotbatha, a gwersyllasant yn Ebrona. ; :

º35 A chychwynasant o Ebrona, a’ gwersyllasant yn Esion-Gaber.

º36 A chychwynasant o Esion-Gaber, a gwersyllasant yn anialwch Sin; hwnnw yw Cades.

º37 A chychwynasant o Cades, a gwer¬syllasant ym mynydd Hor, yng nghwr tir Edom.

º38 Ac Aaron yr offeiriad a aeth i fyny i fynydd Hor, wrth orchymyn yr ARGLWYDD; ac a fu farw yno, yn y ddeugeinfed flwyddyn wedi dyfod meibion Israel allan o dir yr Aifft, yn y pumed mis,-ar y dydd cyntaf o’r mis.

º39 Ac Aaron oedd fab tair blwydd ar hugain a chant pan fu farw ym mynydd Hor. ‘

º40 A’t brenin Arad, y Canaanead, yr

1 hwn oedd yn ttigo yn y deau yn nhir Canaan, a glybu am ddyfodiad meibion Israel.

º41 A chychwynasant o fynydd Hor, a gwersyllasant yn Salmona, . :

º42 A chychwynasant o’ Salmona, a gwersyllasant yn Punon, .

º43 A chychwynasant o Punon, a gwer¬syllasant yn Oboth.

º44 A chychwynasant o Oboth, a gwer" syllasant yn Ije-Abarim, ar derfyn Moab.

º45 A chychwynasant o Ije-Abarim, a gwersyllasant yn Dibon-Gad.

º46 A chychwynasant o Dibon-Gad, a gwersyllasant yn Almon-Diblathaim.

º47 A chychwynasant o Almon-Dib-, lathaim, a gwersyllasant ym mynyddoedd Abarim, o flaen Nebo.

º48 A chychwynasant o fynyddoedd Ab¬arim, a gwersyllasant yn rhosydd Moab, wrth yr Iorddonen, ar gyfer Jericho.

º49 A gwersyllasant wrth yr Iorddonen, o Beth-Jesimoth hyd wastadedd Sittim, yn rhosydd Moab,

º50 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, yn rhosydd Moab, wrth yr Iorddonen, ar gyfer Jericho, gan ddywedyd, ‘

º51 Llefara wrth feibion Israel, a dywed wrthynt, Gan eich bod chwi yn myned dros yr Iorddonen, i dir Canaan;

º52 Gyrrwch ymaith holl drigolion y tir o’ch blaen, a dinistriwch eu holl luniau bwynt; dinistriwch hefyd eu holl ddel-wau tawdd, a