Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/76

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


ddyfroedd y rhai oeddynt yn yr afon a drowyd yn waed.

7:21 A'r pysgod, y rhai oeddynt yn yr afon, a fuant feirw; a'r afon a ddrewodd, ac ni allai yr Eifftiaid yfed dwfr o'r afon; a gwaed oedd trwy holl wlad yr Aifft.

7:22 A swynwyr yr Aifft a wnaethant y cyffelyb trwy eu swynion: a chaledodd calon Pharo, ac ni wrandawodd arnynt; megis y llefarasai yr ARGLWYDD.

7:23 A Pharo a drodd ac a aeth i'w dŷ, ac ni osododd hyn at ei galon.

7:24 A'r holl Eifftiaid a gloddiasant oddi amgylch yr afon am ddwfr i'w yfed, canys ni allent yfed o ddwfr yr afon.

7:25 A chyflawnwyd saith o ddyddiau, wedi i'r ARGLWYDD daro'r afon.


PENNOD 8

8:1 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses, Dos at Pharo, a dywed wrtho, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD; Gollwng ymaith fy mhobl, fel y'm gwasanaethont.

8:2 Ac os gwrthodi eu gollwng, wele, mi a drawaf dy holl derfynau di a llyffaint.

8:3 A'r afon a heigia lyffaint, y rhai a ddringant, ac a ddeuant i'th dyâ, ac i ystafell dy orweddle, ac ar dy wely, ac i dŷ dy weision, ac ar dy bobl, ac i'th ffyrnau, ac ar dy fwyd gweddill.

8:4 A'r llyffaint a ddringant arnat ti, ac ar dy bobl, ac ar dy holl weision.

8:5 Yr ARGLWYDD hefyd a ddywedodd wrth Moses, Dywed wrth Aaron, Estyn dy law â'th wialen ar y ffrydiau, ar yr afonydd, ac ar y llynnoedd; a gwna i lyffaint ddyfod i fyny ar hyd tir yr Aifft.

8:6 Ac Aaron a estynnodd ei law ar ddyfroedd yr Aifft; a'r llyffaint a ddaethant i fyny, ac a orchuddiasant dir yr Aifft.

8:7 A'r swynwyr a wnaethant yr un modd, trwy eu swynion; ac a ddygasant i fyny lyffaint ar wlad yr Aifft.

8:8 Yna Pharo a alwodd am Moses ac Aaron, ac a ddywedodd, Gweddïwch ar yr ARGLWYDD, ar iddo dynnu'r llyffaint ymaith oddi wrthyf fi, ac oddi wrth fy mhobl; a mi a ollyngaf ymaith y bobl, fel yr aberthont i'r ARGLWYDD.

8:9 A Moses a ddywedodd wrth Pharo, Cymer ogoniant arnaf fi; Pa amser y gweddïaf trosot, a thros dy weision, a thros dy bobl, am ddifa'r llyffaint oddi wrthyt, ac o'th dai, a'u gadael yn unig yn yr afon?

8:10 Ac efe a ddywedodd, Yfory. A dywedodd yntau. Yn ôl dy air y bydd; (fel y gwypech nad oes neb fel yr ARGLWYDD ein DUW ni.

8:11 A'r llyffaint a ymadawant â thi, ac â’th dai, ac â'th weision, ac â'th bobl; yn unig yn yr afon y gadewir hwynt.

8:12 A Moses ac Aaron a aethant allan oddi wrth Pharo. A Moses a lefodd ar ARGLWYDD, o achos y llyffaint y rhai a ddygasai efe ar Pharo.

8:13 A'r ARGLWYDD a wnaeth yn ôl gair Moses; a'r llyffaint a fuant feirw o'r tai, o’r pentrefydd, ac o'r meysydd.

8:14 A chasglasant hwynt yn bentyrrau; fel y drewodd y wlad.

8:15 Pan welodd Pharo fod seibiant iddo, efe a galedodd ei galon, ac ni wrandawodd arnynt; megis y llefarasai yr ARGLWYDD.

8:16 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses, Dywed wrth Aaron, Estyn dy wialen, a tharo lwch y ddaear, fel y byddo yn llau trwy holl wlad yr Aifft.

8:17 Ac felly y gwnaethant: canys Aaron a estynnodd ei law â'i wialen, ac a drawodd lwch y ddaear; ac efe a aeth yn llau ar ddyn ac ar anifail: holl lwch y tir oedd yn llau trwy holl wlad yr Aifft.

8:18 A'r swynwyr a wnaethant felly, trwy eu swynion, i ddwyn llau allan; ond ni allasant: felly y bu'r llau ar ddyn ac ar anifail.

8:19 Yna y swynwyr a ddywedasant wrth Pharo, Bys DUW yw hyn: a chaledwyd calon Pharo, ac ni wrandawai arnynt; megis y llefarasai yr ARGLWYDD.

8:20 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses, Cyfod yn fore, a saf gerbron Pharo; wele, efe a ddaw allan i'r dwfr: yna dywed wrtho, Fel hyn y dywedodd yr ARGLWYDD; Gollwng ymaith fy mhobl, fel y'm gwasanaethont.

8:21 Oherwydd, os ti ni ollyngi fy mhobl, wele fi yn gollwng arnat ti,