Y Deryn Ysgafnaf yn Uchaf (Mynyddog)

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Mae ambell aderyn lled fychan,
Mae ambell aderyn lled fawr,
Mae rhai yn ehedeg yn uchel,
Ac ereill yn ymyl y llawr;
Ceir rhai ddigon ysgafn i hedeg
I ymyl y lleuad mor llon,
A’r lleill sydd yn llawer rhy drymion
I hedeg ’run dwylath o’r bron;
Ond dyma’r gwirionedd yn hanes y byd,
Mai’r deryn ysgafnaf yw’r uchaf o hyd.


Os gwelwch ysgogyn go wyntog
Yn chwyddo’n anferthol o fawr,
O’r braidd y mae gan ei ysgafnder
Yn cyffwrdd ei draed yn y llawr;
’Does ryfedd ei fod yn ymgodi
I fyny fel pluen i’r nen,
’Does ganddo ddim pwysau’n ei boced,
Na gronyn o bwysau’n ei ben.
Ond dyma’r gwirionedd, &c.


Ceir ambell i eneth benchwiban
Yn gwerthu gwyleidd-dra a moes,
Ysgafnder yw nodwedd ei meddwl,
Ysgafnder yw nodwedd ei hoes;
Nid rhaid iddi bluo ei bonnet,
Na llenwi ei gwallt gyda charth,
Mae digon o bluf yn ei henaid
I’w chario i amharch a gwarth.
Ond dyma’r gwirionedd, &c.


Edrychwch i’r ffair ac i’r farchnad,
Ysgafnder sydd yno’n mhob man,
Ynghanol brefiadau y lloiau
Mae’n codi yr uchaf i’r lan;
Mae Satan yn pluo adenydd
Rhai dynion i’w codi am awr;
Ond cofiwch mai eu codi mae Satan
Er mwyn cael eu taro i lawr.
Ond dyma’r gwirionedd, &c.


Medi 24, 1875.