Addolwn Dduw, ein Harglwydd mawr

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search

Mae Addolwn Dduw, ein Harglwydd mawr yn emyn gan Hugh Evans (Gwyllt y Mynydd) (1831-1909). Fel arfer mae'r emyn yn cael ei chanu i dôn Yr Hen Ganfed

Addolwn Dduw, ein Harglwydd mawr,
mewn parch a chariad yma nawr;
y Tri yn Un a’r Un yn Dri
yw’r Arglwydd a addolwn ni.


Mae ganddo i’n gwasanaeth hawl,
a gweddus inni ganu mawl;
down ger ei fron a llafar gân,
rhown iddo glod o galon lân.


Ei orsedd sydd yn nef y nef,
sanctaidd a chyfiawn ydyw ef;
i ddig y mae’n hwyrfrydig iawn,
fe rydd o’i ras drugaredd lawn.


Y mae’i weithredoedd ef bob un
yn ei glodfori yn gytûn;
ei fawr gadernid draethant hwy,
a’i enw a folwn ninnau mwy.


Mawr yw a chanmoladwy iawn,
cyduno i’w ddyrchafu wnawn;
bendithiwn byth ei enw ef,
a chaiff y mawl holl ddyddiau’r nef.

Ffynhonnell[golygu]

gobaith Cymru