Beibl (1620)/Eseciel

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Galarnad Jeremeia Beibl (1620)
Eseciel
wedi'i gyfieithu gan William Morgan
Daniel

LLYFR Y PROFFWYD ESECIEL

PENNOD 1

1 A DARFU yn y ddegfed fiwyddyn ar hugain, yn y pedwerydd mis, ar y pumed dydd o'r mis, (a mi ymysg y gaethglud wrth afon Chebar,) agoryd y nefoedd, a gwelwn weledigaethau Duw.

2 Yn y pumed dydd o'r mis, honno oedd y burned flwyddyn o gaethgludiad brenin Jehoiachin,

3 Y daeth gair yr ARGL YDD yn eglur at Eseciel yr offeiriad, mab Busi, yn nhir y Caldeaid, wrth afon Chebar; ac yno y bu llaw yr ARGLWYDD arno ef.

4 Yna yr edrychais, ac wele yn dyfod

o'r gogledd gorwyat, a chwmwl mawr, a thfin yn ymgymryd, a disgleirdeb o amgylch iddo; ac o'i gSnol, sef o ganol y tân, fel Uiw ambr.

5 Hefyd o'i ganol y daetb cyffelyb-rwydd i bedwar peth byw. A dyma eu hagwedd hwynt; dull dyn oedd iddynt,

6 A phedwar wyneb i bob un, a phedair adam i bob un ohonynt.

7 A'u traed yn draed union; a gwadn eu traed fel gwadn troed Uo; a gwreichioni yr oeddynt fel Uiw efydd gloyw.

8 Ac yr oedd dwylo dyn oddi tan eu hadenydd, ar eu pedwar ystlys; eu hwynebau hefyd a'u hadenydd oedd ganddynt ill pedwar.

9 Eu hadenydd hwynt oedd wedi en cysylitu y naill wrth y llall: pan gerddent, ni throent; aent bob un yn union rhag ei wyneb.

10 Dyma ddull eu hwynebau hwynt; Wyneb dyn, ac wyneb Hew, oedd ar y tu deau iddynt ill pedwar: ac wyneb ych o'r tu aswy iddynt ill pedwar, ac wyneb. eryr iddynt ill pedwar.

11 Dyma eu hwynebau hwynt; a'u hadenydd oedd wedi eu dosbarthu oddi amodd, dwy i bob un wedi eu cysylitu a'i gilydd, a dwy oedd yn cuddio eu cyrff.

12 Aent hefyd bob un yn union rhag ei wyneb; i'r lle y byddai yr ysbryd ar fyned, yno yr aent; ni throent pan gerddent.

13 Dyma ddull y pethau byw; Eu gwelediad oedd fel marwor tân yn llosgi, ac fel gwelediad ffaglau: yr oedd efe yn ymgerdded rhwng y pethau byw, a disglair oedd y tân, a mellt yn dyfod allan o'r tân.

14 Rhedai hefyd a dychwelai y pethau byw, fel gwelediad mellten.

15 Edrychais hefyd ar y pethau byw: ac wele ar lawr yn ymyi y pethau byw un olwyn, gyda'i bedwar wyneb.

16 Dull yr olwynion a'u gwaith oedd fel Uiw beryl: a'r un dull oedd iddynt ill pedair; a'u gwedd hwynt a'u gwaith fel pe byddai olwyn yng nghanol olwyn.

17 Pan elent, aent ar eu pedwar ochr: ni throent pan gerddent.

18 Eu cantau hefyd oedd gyfuwch ag yr oeddynt yn ofnadwy: a'u cantau oedd yn llawn llygaid oddi amgylch ill pedwar.

19 A phan gerddai y pethau byw, yr olwynion a gerddent wrthynt; a phan ymgodai y pethau byw oddi ar y ddaear, yr ymgodai yr olwynion.

20 I'r lle y byddai yr ysbryd i fyned, yr aent, yno yr oedd eu hysbryd ar fyned,:, a'r olwynion a ymgodent ar eu cyfer hwynt: canys ysbryd y peth byw oedd yn yr olwynion.

21 Cerddent pan gerddent hwythau, a -safent pan safent hwythau; a phan ymgodent hwy oddi ar y ddaear, yr olwynion a ymgodent ar eu cyfer hwythau; canys ysbryd y peth byw oedd yn yr olwynion.

22 Ac yr oedd ar bennau y pethau byw ddull y ffurfafen, fel lliw grisial ofnadwy, wedi ei hestyn dros eu pennau hwynt oddi arnodd.

23 A than y ffurfafen yr oedd eu haden" ydd hwynt yn union, y naiU /iuag ar, y llall: dwy i bob un yn eu itfddio i»'r naill du, a dwy i bob un y& c;i/dio eu cyrff o'r tu arall. '

24 A mi a glywn swn eu haadenydd hwynt, fel swn dyfroedd lawer, fel s' it yr Hollalluog, pan gerddent: swn llef-erydd, fel swn llu: pan safent, llaesent eu hadenydd.

25 Ac yr oedd llais oddi ar y ffurfafen yr hon oedd ar eu pennau hwynt, pan safent, ac y llaesent eu hadenydd.

26 Ac oddi ar y ffurfafen yr hon oedd ar eu pennau hwynt, yr oedd cyffelybrwydd gorseddfainc, fel gwelediad maen saffir; ac ar gyffelybrwydd yr orseddfainc yr oedd oddi arnodd arno ef gyffelybrwydd megis gwelediad dyn.

27 Gwelais hefyd megis lliw ambr, fel gwelediad tan o'i fewn o amgylch: o welediad ei Iwynau ac uchod, ac o weled-iad ei Iwynau ac isod, y gwelais megis gwelediad tân, a disgleirdeb iddo oddi amgylch.

28 Fel gwelediad y bwa a fydd yn y cwmwl ar ddydd glawog, fel hyn yr oedd gwelediad y disgleirdeb o amgylch.

Dyma welediad cyffelybrwydd: gogoniant yr ARGLWYDD, A phan welaiSi syrthiais ar fy wyneb, a chlywais taisinn yn llefaru.


PENNOD 2

1 A efe a ddywedodd wrthyf, Mab dyn, saf ar dy draed, a mi a lefaraf wrthyt.

2 A'r ysbryd a aeth ynof, pan lefarodd efe wrthyf, ac a'm gosododd ar fy nhraed, fel y clywais yr hwn a lefarodd wrthyf.

3 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Mab dya, yr ydwyf fi yn dy ddanfon di at feib on Israel, at genedl wrthryfelgar, y rhai a wrthryfelasant i*m herbyn; hwynt-lrivy a'u tadau a droseddasant i'm herbyn, hyd gorff y dydd hwn.

4 Meibion wyneb-galed hefyd a chadarn galon yr wyf fi yn dy ddanfon atynt: dywed dithau wrthynt. Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW.

5 A pha un bynnag a wnelont ai gwrando, ai peidio, (canys fy gwrthryfelgar , ydynt,) eto cant wybod fod proffwyd ya eu mysg hwynt.

6 Tithau fab dyn, nac ofna rhag" ddynt, ac na arswyda er eu geiriau hwynt, er bod gwrthryfelwyr a drain gyda thi, a thithau yn trigo ymysg ysgorpionau: nae ofna rhag en geiriau hwynt, ac na ddychryna gan eu hwynebau hwynt, er msa ty gwrthryfelgar ydynt.

7 Eto llefara di fy ngeiriau wrthynt, pa un bynnag a wnelont ai gwrando w peidio; canys gwrthryfelgar ydynt.

8 Tithau fab dyn, gwrando yr hyn yr ydwyf fi yn ei lefaru wrthyt, Na fydd di wrthryfelgar fel y ty gwrthryfelgar hwa; lleda dy safn, a bwyta yr hyn yr ydwyf fi yn ei roddi i ti.

9 Yna yr edrychais, ac wele law wedi ei hanfon ataf, ac wele ynddi blyg llyfr.

10 Ac efe a'i dadblygodd o'm blacn i; ac yr oedd efe wedi ei ysgrifennu wyneb a chefn; ac yr oedd wedi yagrifennu arno, gator, a griddfan, a gwae.


PENNOD 3

1 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Mab dyn, bwyta yr hyn a geffych, bwyta y llyfr hwn a dos, a llefara wrth d Israel.

2 Yna mi a agorais fy safn, ac efe 4 wnaeth i mi fwyta'r llyfr hwnnw.

3 Dywedodd hefyd wrthyf, Bwyda dy fol, a llanw dy berfedd, fab dyn, a'r llyfr hwn yr ydwyf fi yn ei roddi atat. Yna y bwyteais; ac yr oedd efe yn fy safn fel mêl o felyster.

4 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Mab dyn, cerdda, dos at dy Israel, a llefara a'm geiriau wrthynt.

5 Canys nid at bobl o iaith ddieitfar ac o dafodiaith galed y'th anfonir di, ond at dy Israel;

6 Nid at bobloedd lawer o iaith ddieithr ac o dafodiaith galed, y rhai ni ddeelli eu hymadroddion. Oni wrandawsai y rhai hynny arnat, pe y'th anfonaswn atynt?

7 Eto ty Israel ni fynnant wrando arnat ti; canys m fynnant wrando arnaf fi: oblegid talgryfion a chaled galon ydynt hwy, holl dy Israel.

8 Wele, gwneuthmn dy wyneb yn gryf yn erbyn eu hwynebau hwynt, a'th dal yn gryf yn erbyn eu taloennau hwynt.

9 Gwneuthum dy daloen fel adamant, yn galetach na'r gallestr: oac ofna bwynt, ac na ddychryna rhag eu hwynebau, er mai ty gwrthryfelgar ydynt.

10 Dywedodd hefyd wrthyf. Ha fafa dyn, derbyn a'th galon, a chlyw a'th glustiau, fy holl eiriau a lefarwyf wrthyt.

11 Cerdda hefyd, a dos at y gaethglud, at feibion dy bobl, a llefara hefyd wrthynt, a dywed wrthynt, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD Dpuw; pa un bynnag a wnelont ai gwrando ai peidio.

12 Yna yr yabryd a'm cymerodd, a chlywn swn cynnwrf rnawr o'm hoi, ya dywedyd, Bendigedig fyddo gogoniant yr ARGLWYDD o'i Ie.

13 A swn adenydd y pethau byw oedd yn cyffwrdd a'i gilydd, a swn yr olwynion ar cu cyfer hwynt, a swn cynnwrf mawr.

14 A'r ysbryd a'm cyfododd, ac a'm cymerodd ymaith, a mi a euthum yn chwerw yn angerdd fy ysbryd; ond llaw yr ARGLWYDD oedd gref arnaf.

15 A mi a ddeulhum i Tel-abib, at y gaethglud oedd yn aros wrth afon Chebar, a mi a eisteddais lle yr oeddynt hwythau yn eistedd, ie, eisteddais yno saith niwrnod yn syn yn eu plith hwynt.

16 Ac ymhen y saith niwrnod y daeth gair yr ARGLWYDD ataf, gan ddywedyd,

17 Mab dyn, mi a'th wneuthum di yn wyliedydd i dŷ Israel: am hynny gwrando y gair o'm genau, a rhybuddia hwynt oddi wrthyf fi.

18 Pan ddywedwyf wrth y drygionus, Gan farw y byddi farw; oni rybuddi ef, ac oni leferi i rybuddio y drygionus oddi wrth ei ddrycffordd, fel y byddo byw; y drygionus hwn a fydd farw yn ei anwiredd: ond ei waed ef a ofynnaf fi ar dy law di.

19 Ond os rhybuddi y drygionus, ac yntau heb droi oddi wrth ei ddrygioni, na'i ffordd ddrygionus, efe a fydd marw yn ei ddrygioni; ond ti a achubaist dy enaid. y

20 Hefyd pan ddychwelo y cyfiawn oddi wrth ei gyfiawnder, a gwneuthur camwedd, a rhoddi ohonof dramgwydd o'i flaen ef, efe fydd farw: am na rybuddiaist ef, am ei bechod y bydd efe farw, a'i gyfiawnder yr hwn a wnaeth efe ni chofir; ond ei waed ef a ofynnaf ar dy law di.

21 Ond os tydi a rybuddi y cyfiawn, rhag pechu o'r cyfiawn, ac na phecho efe; gan fyw y bydd efe byw, am ei rybuddio: a thithau a achubaist dy enaid.

22 Ac yno y bu llaw yr ARGLWYDD arnaf, ac efe a ddywedodd wrthyf, Cyfod, dos i'r gwastadedd, ac yno y llefaraf wrthyt.

23 Yna y cyfodais, ac yr euthum fr gwastadedd: ac wele ogoniant yr Aft-GLWYDD yn sefyll yno, fel y gogoniant a welswn wrth afon Chebar: a mi a syrth iais ar fy wyneb.

24 Yna yr aeth yr ysbryd ynof, ac a'm gosododd ar fy nhraed, ac a ymddiddan.odd a mi, ac a ddywedodd wrthyf, DOS, a chae arnat o fewn dy dy.

25 Tithau fab dyn, wele, hwy a roddani rwymau arnat, ac a'th rwymant a hwynt, ac na ddos allan yn eu plith.

26 A mi a wnaf i'th dafod lynu wrth daflod dy enau, a thi a wneir yn fud, ac ni byddi iddynt yn geryddwr: canys ty gwrthryfelgar ydynt.

27 Ond pan lefarwyf wrthyt, yr agoraf dy safn, a dywedi wrthynt. Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW: Yr hwn a wrandawo, gwrandawed; a'r hwn a beidio, peidied: canys ty gwrthryfelgar ydynt.


PENNOD 4

1 TITHAU fab dyn, cymer i ti briddlech, a dod hi o'th flaen, a llunia ami ddinas Jerwsalem:

2 A gwarchae yn ei herbyn hi, ac adeilada wrthi warchglawdd, a bwrw o'i hamgylch hi wrthglawdd; dod hefyd wersylloedd wrthi, a gosod offer rhyfel yn ei herbyn o amgylch.

3 Cymer i ti hefyd badell haearn, a dod hi yn fur haearn rhyngot a'r ddinas; a" chyfeiria dy wyneb ati, a bydd mewn gwarchaeedigaeth, a gwarchae di ami. Arwydd fydd hyn i dŷ Israel.

4 Gorwedd hefyd ar dy ystlys aswy, a gosod anwiredd ty Israel ami; wrth rifedi y dyddiau y gorweddych arni, y dygi eu hanwiredd hwynt.

5 Canys rhoddais arnat ti flynyddoedd eu hanwiredd hwynt, wrth rifedi y dyddiau, tri chan niwrnod a deg a phed»-war ugain: felly y dygi anwiredd ty Israel.

6 A phan orffennych y rhai hynny, gorwedd eilwaith ar dy ystlys ddeau, a thi a ddygi anwiredd ty Jwda ddeugain niwrnod: pob diwmod am flwyddyn a roddais i ti.

7 A chyfeiria dy wyneb at warchaeedig- ap.th Jerwsalem, a'th fraich yn noeth; a thi a broffwydi yn ei herbyn hi.

8 Wele hefyd rhoddais rwymau arnat, fel na throech o ystlys i ystlys, ncs gorffen ohonot ddyddiau dy warchae- edigaeth.

9 Cymer i ti hefyd wenith, a haidd, a ffa, a ffacbys, a milet, a chorbys, a dod hwynt mewn un llestr, a gwna hwynt i ti yn fara, dros rifedi y dyddiau y gorwedd¬ych ar dy ystlys: tri chan niwrnod a deg a phedwar ugain y bwytei ef.

10 A'th fwyd a fwytei a fydd wrth bwys, ugain sici yn y dydd: o amser i amser y bwytei ef.

11 Y dwfr hefyd a yfi wrth fesur; chweched ran hin a yfi, o amser i amser.

12 Ac fel teisen haidd y bwytei ef; ti a'i cresi hi hefyd wrth dail torn dyn, yn eu gwydd hwynt.

13 A dywedodd yr ARGLWYDD, Felly y bwyty meibion Israel eu bara halogedig ymysg y cenhedloedd y rhai y gyrraf hwynt atynt.

14 Yna y dywedais, O ARGLWYDD DDUW, wele, ni halogwyd fy enaid, ac ni fwyteais furgyn neu ysglyfaeth o'm hieuenctid hyd yr awr hon; ac ni ddaeth i'm safn gig ffiaidd.

15 Yntau a ddywedodd wrthyf, Wete, mi a roddais i ti fiswail gwartheg yn lle torn dyn, ac a hwynt y gwnei dy fara.

16 Dywedodd hefyd wrthyf, Mab dyn, wele fi yn torri ffon bara yn Jerwsalem, fel y bwytaont fara dan bwys, ac mewn gofal; ac yr yfont ddwfr dan fesur, ac mewn syndod.:

17 Fel y byddo arnynt eisiau bara a dwfr, ac y synnont un gydag arall, ac y darfyddont yn eu hanwiredd.;


PENNOD 5

1 TITHAU fab dyn, cymer i ti gyllell lem, cymer i ti ellyn eillio, ac eillia dy ben a'th farf: yna y cymeri i ti glor-iannau pwys, ac y rhenni hwynt.

2 Traean a losgi yn tan yng nghanol y ddinas, pan gyflawner dyddiau y gwar¬chae; traean a gymeri hefyd, ac a'i trewi a'r gyllell o'i amgylch; a thraean a daeni gyda'r gwynt: a mi a dynnaf gleddyf at eu hoi hwynt.

3 Cymer hefyd oddi yno ychydig o nifer, a chlym.i liwynt yn dy odre.

4 A chymer eilwaith rai ohonynt hwy, a thafl hwynt i g.mol y tân, a llosg hwynt yn tân: ohono y daw allan dan i holl dy Israel.

5 y Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Jerwsalem yw hon: gosodais hi ymysg y cenhedloedd a'r tiroedd o'i hamgylch.

6 A hi a newidiodd fy marnedigaethau i ddrygioni yn fwy na'r cenhedloedd, a'm deddfau yn fwy na'r gwledydd sydd o'i hamgylch: canys gwrthodasant fy marnedigaethau a'm deddfau, ni rodiasant ynddynt.

7 Am hynny fel hyn y dywed yr AR¬GLWYDD DDUW; Am i chwi amlhau yn fwy na'r cenhedloedd sydd o'ch amgylch, heb rodio ohonoch yn fy neddfau, na gwneuthur fy marnedigaethau, ac na wnaethoch yn ôl barnedigaethau y cenhedloedd sydd o'ch amgylch;

8 Am hynny fel hyn y dywed yr AR¬GLWYDD DDUW; Wele fi, ie, myfi, ydwyf yn dy erbyn, a gwnaf yn dy ganol di farnedigaethau yng ngolwg y cenhed¬loedd.

9 A gwnaf ynot yr hyn ni wneuthum, ac nis gwnaf ei fath mwy, am dy holl ffieidd-dra.

10 Am hynny y tadau a fwytant y plant yn dy fysg di, a'r plant a fwyty eu tadau; a gwnaf ynot farnedigaethau, a mi a daenaf dy holl weddill gyda phob gwynt.

11 Am hynny, fel mai byw fi, medd yr ARGLWYDD DDUW, Yn ddiau am halogi ohonot fy nghysegr a'th holl ffieidd-dra ac a'th holl frynti, am hynny hefyd y prinhaf finnau di; ac nid arbed fy llygad, ac ni thosturiaf chwaith.

12 Dy draean fyddant feirw o'r haint, ac a ddarfyddant o newyn, yn dy ganol; a thraean a syrthiant ar y cleddyf o'th amgylch: a thraean a daenaf gyda phob gwynt; a thynnaf gleddyf ar eu hoi hwynt.

13 Felly y gorifennir fy nig, ac y llonydd-af fy llidiowgrwydd yn eu herbyn hwynt, ac ymgysuraf: a hwy a gant wybod mai myfi yr ARGLWYDD a'i lleferais yn fy ngwyn, pan orffennwyf fy llid ynddynt. .;.,

14 A rhoddaf di hefyd yn anrhaith, ac yn warth ymysg y cenhedloedd sydd o'th amgylch, yng ngolwg pawb a el heibio.

15 Yna y bydd y gwaradwydd a'r gwarthrudd yn ddysg ac yn syndod i'r cenhedloedd sydd o'th amgylch, pan wnelwyf ynot farnedigaethau mewn dig, a llidiowgrwydd, a cherydd llidiog.. Myfi yr ARGLWYDD a'i lleferais.

16 Pan anfonwyf amynt ddrwg saethau newyn, y rhai fyddant i'w difetha, y rhai a ddanfonaf i'ch difetha: casglaf hefyd newyn arnoch, a thorraf eich ffon bara;

17 Anfonaf hefyd arnoch newyn, a bwystfil drwg; ac efe a'th ddiblanta di; haint hefyd a gwaed a dramwya trwot ti; a dygaf gleddyf arnat. Myfi yr ARGLWYDD a'i lleferais.


PENNOD 6

1 A DAETH gair yr ARGLWYDD ataf, gaa * ddywedyd,.

2 Mab dyn, gosod dy wyneb tua mynyddoedd Israel, a phroffwyda yn. eu herbyn,

3 A dywed, Mynyddoedd Israel, gwrandewch air yr ARGLWYDD DDUW: Fel hya y dywed yr ARGLWYDD DDUW wrth y mynyddoedd ac wrth y bryniau, wrth y nentydd ac wrth y dyffrynnoedd; Wele fi, ie, myfi yn dwyn cleddyf arnoch, a mi a ddinistriaf eich uchel leoedd.

4 Eich allorau hefyd a ddifwynir, a'ch haul-ddelwau a ddryllir: a c'nwympaf eich archolledigion o flaen eich eilunod.

5 A rhoddaf gelanedd meibion Israel gerbron eu heilunod, a thaenaf eich esgyrn o amgylch eich allorau.

6 Yn eich holt drigfeydd y dinasoedd a anrheithir, a'r uchelfeydd a ddifwynir; fel yr anrheithier ac y difwyner eicb allorau, ac y torrer ac y peidio eich eilunod, ac y torrer ymaith eich haul" ddelwau, ac y dileer eich gweithredoedd.

7 Yr archolledig hefyd a syrth yn eich. canol; a chewch wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD.

8 Eto gadawaf weddill, fel y byddo t chwi rai wedi dianc gan y cleddyf ymysg y cenhedloedd, pan wasgarer chwi ttwy y gwledydd.

9 A'ch rhai dihangol a'm cofiant i' ymysg y cenhedloedd y rhai y caeth.-gludir hwynt atynt, am fy nryllio a'u calon buteinllyd, yr hon a giliodd oddi wrthyf;; ac a'u llygaidy y rhai a. buteiniasant ar ôl' eu heilunod: yna yr ymffieiddiant ynr ddynt eu hun am y drygioni a wnaethant yn eu holl ffieidd-dra.;

10 A chant wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD', ac na leferais yn ofer am wneuthur iddynt y drwg hwn.

11 Fel hyn y dywed yr ARSLWYBB DDUW, Taro a'th law, a chur a'th droed; a dywed, O, rhag holl ffieidd-dra drygioni ty Israel! canys trwy gleddyf, trwy aewyn, a. thrwy haint, y syrthiant.

12 Y pellennig a fydd farw o'r hain't, a'r cyfagos a syrth gan. y cleddyf; y gweddilledig hefyd a'r gwarchaeedig a fydd farw o newyn: fel hyn y gorffennaffy llidiowgrwydd arnynt.

13 A chewch wybod mai myfi yw ye ARGLWYDD, pan fyddo eu harcholted-igion hwynt ymysg eu heilunod o am¬gylch eu hallorau, ar bob bryn uchel, aar holl bennau y mynyddoedd, a than bob pren ir, a than bob derwen gaeadfrig, lle y rhoddasant arogi peraidd i'w hoB eilunod.

14 Felly yr estynnaf fy llaw arcynt, a gwnaf y tir yn anrhaith; ie, yn fwy anrheithiol na'r anialwch tna Diblath, trwy eu holl drigfeydd: a chant wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD.


PENNOD 7

1 A DAETH gair yr ARGI-WXCT) ataf, gan ddywedyd.

2 Tithau fab dyn, fel hyn y dywed yn ARGLWYDD DBUW wrth!' dir Israel; Diwedd, diwedd a ddaeth ait bedair congi y tir.

3 Daeth yr awr hon ddiwedd. arnat, a mi; a anfonaf fy nig amat ti; barnaf di hefyd yn ôl dy ffyrdd, a rhoddaf dy holl ffieidd-dra amat.

4 Fy llygad hefyd ni'th arbed di, ac ni thosturiaf: eithr rhoddaf dy ffyrdd arnat ti, a'th ffieidd-dra fydd yn dy ganol di:' fet y gwypoch mai myfi yw yr ARGIWYDD.

5 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW;. Drwg, drwg unig, wele, a ddaeth.

6 Diwedd a ddaeth, daeth diwedd: y mae. yn gwylio amdanat; wele, efe a ddaeth.

7 Daeth y boregwaith atat, breswylydd: y tir: daeth yr amser, agos yw y dydd terfysg, ac nid atsain. mynyddoedd.

8 Weithian as fyrder y tywalltaf fy llid arnat, ac y gorffennaf fy nig wrthyt; barnaf di hefyd yn ôl dy ffyrdd, a rhoddaf dy holl ffieidd-dra arnat.

9 A'm llygad nid arbed, acni thosturiaf: rhoddaf arnat yn ôl dy ffyrdd, a'th ffieidd-dra a fydd yn dy ganol di; a ehewch wybod mai myfi yr ARGLWYDB sydd yn taro. ro Wele y dydd, wele efe yn dyfod: y boregwaith a aeth allan; blodeuodd y wialen, blagurodd balchder.

11 Cyfododd traha yn wialen drygiont; ni bydd un ohonynt, nac o'u Uiaws, nac o'r eiddynt, na galar drostynt.

12 Yr amser a ddaeth, y dydd a nesaodd: na iawenyched y prynwr, ac na thristaed y gwerthwr: canys mae dicllonedd ar ei holl liaws hi.

13 Canys y gwerthydd ni ddychwel at yr hyn a werthwyd, er eu bod eto yn fyw: pblegid y weledigaeth sydd am ei holl liaws, y rhai ni ddychwelant: ac nid ymgryfha neb yn anwiredd ei fuchedd.;

14 Utganasant yr utgorn, i baratoi jpawb: eto nid a aeb i'r rhyfel; am fod fy nicllonedd yn erbyn eu holl liaws.

15 Y cleddyf fydd oddi allan, yr haint feefyd a'r newyn o fewn: yr hwn fyddo yn ymaes, a fydd farw gan gleddyf, a'r hwn a fyddo yn y ddinas, newyn a haint a'i difa ef.

16 Eto eu rhai dihangol hwy a ddi-faangant, ac ar y mynyddoedd y byddant hwy i gyd fel colomennod y dyffryn, yn griddfan, bob un am ei anwiredd.

17 Yr holl ddwylo a laesant, a'r holl liniau a ânt yn ddwfr.

18 Ymwregysant hefyd mewn sachliain, as arswyd a'u toa hwynt; a bydd cywilydd ar bob wyneb, a moeini ar eu holl bennau hwynt.

19 Eu harian a daflant i'r hcolydd, a'u haur a roir heibio: eu harian na'u haur ni ddichon eu gwared hwynt yn nydd dieter yr ARGLWYDD: eu htfiiaid ni ddiwallant, a'u coluddion ni Imiwant: oherwydd tramgwydd eu banwiredd ydyw.

20 A thegwch ei harddwch ef a osododd efe yn rhagoriaeth: ond gwnaethant ynddo-ddelwau eu ffieidd-dra a'u brynti: am hynny y thriddais ef ymhell oddi wrthynt.

21 Ac mi a'i rhoddaf yn llaw 'dieithr-iaid yn ysbail, ac yn anrhaith i rai dryg* ionus y tir; a hwy a'i halogant ef.

23 Troaf hefyd fy wyneb oddi wrthynt, a halogant fy nirgelfa: ie, anrheithwyr a ddaw iddi, ac a'i halogant.

23 Gwna gadwyn, canys llanwyd y tir o farn waedlyd, a'r ddinas sydd lawn o drais.

24 Am hynny y dygaf rai gwaethaf y cenhedloedd, fel y meddiannont eu tai hwynt: gwnaf hefyd i falchder y cedyrn beidio, a'u cysegroedd a halogir-

25 Y mae dinistr yn dyfod, a hwya geisiant heddwch, ac nis cant.;

26 Daw trychineb ar drychineh, a bydd chwedl ar chwedl: yna y ceisiant weledigaeth gan y proffwyd; ond cyfeaitfa ai gyll gan yr offeiriad, a chyngor gan; yr henuriaid.

27 Y brenin a ahra, a'r tywysog a wisgir ag anrhaith, a dwylo pobl y tir a drallodir: gwnaf a hwynt yn ôl eu ffordd, ac a'u barnedigaethau y barnaf hwynt:; fel y gwybyddont mai myfi yw yr AR- fiLWYDD.


PENNOD 8

1 ABU' yn y chweched flwyddyn, yn y chweched mis, ar y pumed dydU o'r cnea mis, ar y pumed dydy o'l mis, a mi yn eistedd yn fy nhy, a henur¬iaid Jwda yn eistedd ger fy mron, syrthio o law yr ARGLWYDD DDUW arnaf yno.

2 Yna yr edrychais, ac wele gyffclyb-Bwydd fel gwelediad tân; o welediad ei Iwynau ac isod, yn dan; ac o'i Iwynau ac uchod, fel gwelediad disgleirdeb; megis Uiw ambr.

3 Ac efe a estynnodd lun llaw, ac a'm cymerodd erbyn cudyn o'm pen:: a chododd yr ysbryd fi rhwng y ddaear a'r nefoedd, ac a'm dug- i Jerwsalem mewn gweledigaethau Duw, byd ddrws y porth nesaf i mewn, yr hwn sydd yn edrych tu-a,'r gogledd, lle yr ydoedd eisteddfa delw yr eiddigedd, yr hon a wna eiddigedd.

4 Ac wele yno ogoniant Duw Israel, fel y weledigaeth a welswn yn y gwastadedd.

5 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Mab dyn, cyfod yn awr dy lygaid tua ffordd y gogledd. Felly y cyfodais fy llygaid tua ffordd y gogledd; ac wele, tua'r gogledd, wrth borth yr allor, ddelw yr eiddigedd hon yn y cyntedd.

6 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Mab dyn, a wrili di beth y maent hwy yn ei wneuthur, y ffieidd-dra mawr y mae ty Israel yn ei wneuthur yma, i'm gyrru ymhell oddi with fy nghysegr? ac eto dychwel, cei weled ffieidd-dra mwy.

7 Ac efe a'm dug i ddrws y cyntedd; a phan edrychais, wele dwil yn y pared.

8 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Mab ayn, cloddia yn y pared: a phan gloddiais n y pared, wele ddrws. y Ac efe a ddywedodd wrthyf, DOS i mewn, ac edrych y ffieidd-dra drygionus y maent hwy yn eu gwneuthur yma.

10 Felly mi a euthum, ac a edrychais; ac wele bob llun ymlusgiad, ac anifail ffiaidd, a holl eilunod ty Israel, wedi eu portreio ar y pared o amgylch ogylch:

11 A dengwr a thrigain o henuriaid ty Israel yn sefyll ar eu cyfer hwynt, a Jaasaneia mab Saffan yn sefyll yn eu canol, pob un a'i thuser yn ei law; a chwmwl tew o fyctarth oedd yn dyrchafu.

13 Ac efe a ddywedodd wrthyf, a weli di, fab dyn, yr hyn y mae henuriaid Israel yn ei wneuthur yn y tywyllwch, bob un o fewn ei ddelw-gelloedd? canys dywedant, Nid yw yr ARGLWYDD yn ein gweled; gadawodd yr ARGLWYDD y ddaear. -

13 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Tro eto, cei weled ffieidd-dra mwy, y rhai y maent hwy yn eu gwneuthur.

14 Ac efe a'm dug i ddrws porth ty yr ARGLWYDD, yr hwn oedd tua'r gog¬ledd; ac wele yno wragedd yn eistedd yn wylo am Tammus.

15 JT Ac efe a ddywedodd wrthyf, A weli di hyn, fab dyn? dychwel eto, cei weled ffieidd-dra mwy na hyn.

16 Ac efe a'm dug i gyntedd ty yr AR¬GLWYDD oddi fewn, ac wele wrth ddrws teml yr ARGLWYDD, rhwng y porth a'r allor, ynghylch pumwr ar hugain, a'u cefnau tuag at deml yr ARGLWYDD, a'u hwynebau tua'r dwyrain; ac yr oeddynt hwy yn ymgrymu i'r haul tua'r dwyrain.

17 y Ac efe a ddywedodd wrthyf, A weli di hyn, fab dyn? ai peth ysgafn gan d Jwda wneuthur y ffieidd-dra a wnant yma? canys llanwasant y tir a thrais, a gwrthdroesant i'm cyffroi i; ac wele hwy yn gosod blaguryn wrth eu trwyn.

18 Minnau hefyd a wnaf mewn Ilid: nid arbed fy llygad, ac ni thosturiaf: ac er iddynt lefain yn fy nghlustiau a llef uchel, ni wrandawaf hwynt.


PENNOD 9

1 E.EFODD hefyd a llef uchel lle y clywais. gan ddywedyd, Gwnewch i swyddogion y ddinas nesau, a phob un a'i arf dinistr yn ei law.

2 Ac wele chwech o wyr yn dyfod o ffordd y porth uchaf, yr hwn sydd yn edrych tua'r gogledd, a phob un a'i arf dinistr yn ei law: ac yr oedd un gŵr yn eu mysg hwynt wedi ei wisgo a lliain, a chorn du ysgrifennydd wrth ei glun; a hwy a aethant i mewn, ac a safasant wrth yr allor bres. '

3 A gogoniant Duw Israel a gyfododd oddi ar y ceriwb yr ydoedd efe arno, hyd riniog y ty. Ac efe a lefodd ar y gŵr oedd wedi ei wisgo a lliain, yr hwn yr oedd corn du ysgrifennydd wrth ei glun:

4 A'r ARGLWYDD a ddywedodd wrtho, DOS trwy ganol y ddinas, trwy ganol Jerwsalem, a noda nod ar daloennau y dynion sydd yn ucheneidio ac yn gweiddi am y ffieidd-dra oll a wneir yn ei chanol hi.

5 Ac wrth y lleill y dywedodd efe lle y clywais, Ewch trwy y ddinas ar ei ôl ef, a threwch; nac arbeded eich llygad, ac na thosturiwch.

6 Lleddwch yn farw yr henwr, y gŵr ieuanc, a'r forwyn, y plant hefyd, a'r gwragedd; ondna ddeuwch yn agos at un gŵr y byddo'r nod arno: ac ar fy nghysegr y dechreuwch. Yna y dechreuasant ar y gwŷr hen, y rhai oedd o flaen y ty.

7 Dywedodd wrthynt hefyd, Halogwch y tŷ, a llenwch y cynteddoedd o rai lladdedig: ewch allan. Felly hwy a aethant allan, ac a drawsant yn y ddinas.

8 A bu, a hwy yn lladd, a'm gado innau, i mi syrthio ar fy wyneb, a gweiddi, a dywedyd, O ARGLWYDD DDUW, a ddifethi di holl weddill Israel, wrth dywallt dy lid ar Jerwsalem?

9 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Anwiredd ty Israel a thŷ Jwda sydd fawr dros ben; a llawn yw y tir o waed, a llanwyd y ddinas o gamwedd: oherwydd dywedant, Gwrthododd yr ARGLWYDD y ddaear, ac nid yw yr ARGLWYDD yn gweled.

10 Ac amdanaf fi, nid erbyd fy llygad, ac ni thosturiaf; rhoddaf eu ffordd eu hun ar eu pennau.

11 Ac wele, y gŵr wedi ei wisgo a lliain, yr hwn yr oedd y corn du wrth ei glun, yn dwyn gair drachefn, gan ddy¬wedyd, Gwneuthum fel y gorchmynnaist i mi.


PENNOD 10

1 YNA yr edrychais, ac wele yn y ffurf-afen, yr hon oedd uwchben y ceriwbiaid, megis maen saffir, fel dull cyffelybrwydd gorseddfa, a welid amynt hwy.

2 Ac efe a lefarodd wrth y gŵr a wisgasid a lliain, ac a ddywedodd, DOS i mewn rhwng yr olwynion, hyd dan y ceriwb, a llanw dy ddwylo o farwor tanllyd oddi rhwng y ceriwbiaid, a thaena ar y ddinas. Ac efe a aeth o flaen fy llygaid.

3 A'r ceriwbiaid oedd yn sefyll o du deau y tŷ, pan aeth y gŵr i mewn; a'r cwmwl a lanwodd y cyntedd nesaf i mewn.

4 Yna y cyfododd gogoniant yr ARGLWYDD oddi ar y ceriwb, ac a safodd oddi ar riniog y ty; a'r tf a lanwyd a'r cwmwl, a llanwyd y cyntedd o ddis-gleirdeb gogoniant yr ARGLWYDD.

5 A swn adenydd y ceriwbiaid a gly-buwyd hyd y cyntedd nesaf allan, fel swn Dew Hollalluog pan lefarai.

6 Bu hefyd, wedi iddo orchymyn i'r gŵr a wisgasid S lliain, gan ddywedyd, Cymer dan oddi rhwng yr olwynion, oddi rhwng y ceriwbiaid; fyned ohono ef, a sefyll wrth yr olwynion.

7 Yna yr estynnodd un ceriwb ei law oddi rhwng y ceriwbiaid i'r tân yr hwn oedd rhwng y ceriwbiaid, ac a gymerth, ac a roddodd beth yn nwylo yr hwn a wisgasid a lliain: yntau a'i cymerodd, ac a aeth allan.

8 Sf A gwelid yn y ceriwbiaid lun llaw dyn dan eu hadenydd.

9 Edrychais hefyd, ac wele bedair olwyn wrth y ceriwbiaid, un olwyn wrth un ceriwb, ac un olwyn wrth geriwb arall: a gwelediad yr olwynion oedd fel lliw maen beryl.

10 A'u gwelediad, un wedd oedd iddynt ill pedair, fel pe byddai olwyn yng nghanol olwyn.

11 Pan gerddent, ar eu pedwar ochr y cerddent; ni throent pan gerddent, ond lle yr edrychai y pen, y cerddent ar ei ôl ef; ni throent pan gerddent.

12 Eu holl gnawd hefyd, a'u cefnau, a'u dwylo, a'u hadenydd, a'r olwynion, oedd yn llawn llygaid oddi amgylch; sef yr olwynion oedd iddynt ill pedwar.

13 Galwyd hefyd lle y clywais arnynt hwy, sef ar yr olwynion, O olwyn. -14 A phedwar wyneb oedd i bob un; yr wyneb cyntaf yn wyneb ceriwb, a'r ail wyneb yn wyneb dyn, a'r trydydd yn wyneb Hew, a'r pedwerydd yn wyneb eryr.

15 A'r ceriwbiaid a ymddyrchafasant. Dyma y peth byw a welais wrth afon Chebar.

16 A phan gerddai y ceriwbiaid, y cerddai yr olwynion wrthynt; a phan godai y ceriwbiaid eu hadenydd i ymddyrchafu oddi ar y ddaear, yr olwynion hwytliau ni throent chwaith oddi wrthynt.

17 Safent, pan safent hwythau, a chodent gyda hwy, pan godent hwythau; canys ysbryd y peth byw oedd ynddynt.

18 Yna gogoniant yr ARGLWYDD a aeth allan oddi ar riniog y tŷ, ac a safodd ar y ceriwbiaid.

19 A'r ceriwbiaid a godasant eu had¬enydd, ac a ymddyrchafasant oddi ar y ddaear o flaen fy llygaid: a'r olwynion oedd yn eu hymyi, pan aethant allan: a safodd poh un wrth ddrws porth y dwy- rain i dŷ 'yt ARGLWYDD; a gogoniant Duw Israel oedd arnynt oddi arnodd.

20 Dyma y peth byw a welais dan DDUW Israel, wrth afon Chebar: a gwybum mai y ceriwbiaid oeddynt.:

21 Pedwar wyneb oedd i bob un, a phedair adain i bob un, a chyffelybrwydd dwylo dyn dan eu hadenydd. '

22 Cyffelybrwydd eu hwynebau oedd yr un wynebau ag a welais wrth afon Chebar, eu dull hwynt a hwythau: cerdd-ent bob un yn union rhag ei wyneb.


PENNOD 11

1 YNA y'm cyfododd yr ysbryd, ac y'm dug hyd borth dwyrain t yr AR¬GLWYDD, yr hwn sydd yn edrych tua'r dwyrain: ac wele bumwr ar hugain yn nrws y porth; ac yn eu mysg y gwelwn Jaasaneia mab Asur, a Phelatia mab Benaia, tywysogion y bobl.

2 Ac efe a ddywedodd wrthyf. Ha fab dyn, dyma y gwŷr sydd yn dychmygu anwiredd, ac yn cynghori drwg gyngor yn y ddinas hon:

3 Y rhai a ddywedant, Nid yw yn agos; adeiladwn dai; hi yw y crochan, a ninnau y cig.

4 Am hynny proffwyda f-w herbyn hwynt, proffwyda, fab dyn.; ..

5 Yna y syrthiodd ysbryd yr AR¬GLWYDD arnaf, ac a ddywedodd wrthyf, Dywed, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD; Ty Israel, fel hyn y dywedasoch: canys mi a wn y pethau sydd yn dyfod i'ch meddwl chwi, bob un ohonynt.

6 Amlhasoch eich lladdedigion o fewn y ddinas hon, a llanwasoch ei heolydd hi a chelaneddau.

7 Am hyriny, fel hyn y dywed yr AR¬GLWYDD DDUW; Eich lladdedigion y rhai a osodasoch yn ei chanol hi, yw y cig; a hithau yw y crochan: chwithau a ddygaf allan o'i chanol.

8 Y cleddyf a ofnasoch, a'r cleddyf a ddygaf arnoch, medd yr ARGLWYDD DDUW.

9 Dygaf chwi hefyd allan o'i chanol tii, a rhoddaf chwi yn llaw dieithriaid, a -gwnaf farn yn eich mysg.

10 Ar y cleddyf y syrthiwch, ar derfyn Israel y barnaf chwi: fel y gwypoch mai myfi yw yr ARGLWYDD.

11 Y ddinas hon ni bydd i chwi yn grochan, ni byddwch chwithau yn gig o'i mewn; ond ar derfyn Israel y barnaf chwi.

12 A chewch wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD: canys ni rodiasoch yn fy neddfau, ac ni wnaethoch fy marnedigaethau; ond yn ôl defodau y cenhedloedd o'ch amgylch y gwnaethoch.

13 A phan broffwydais, bu farw Felatia mab Benaia: yna syrthiais ar fy wyneb, a gwaeddais a llef uchel, a dy-wedais, O ARGLWYDD DDUW, a wnei di dranc ar weddill Israel?

14 A daeth gair yr ARGLWYDD ataf, gan ddywedyd,

15 Ha fab dyn, dy frodyr, dy frodyr, dynion dy geraint, a holl dy Israel yn gwbl, ydyw y rhai y dywedodd preswylwyr Jerwsalem wrthynt, Ymbellhewch oddi wrth yr ARGLWYDD; i ni y rhodded y tir hwn yn etifeddiaeth.

16 Dywed am hynny, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Er gyrru ohonof hwynt ymhell ymysg y cenhedloedd, ac er gwasgaru ohonof hwynt trwy y gwledydd, eto byddaf yn gysegr bychan iddynt 'yn y gwledydd lle y deuant. . 17 Dywed gan hynny. Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Casglaf chwi hefyd o fysg y bobloedd, a chynullaf chwi o'r gwledydd y'ch gwasgarwyd ynddynt, a Aoddaf i chwi dir Israel.; t8 A hwy a ddeuant yno, ac a symudant ei holl frynti hi a'i holl ffieidd-dra allan ohoni hi.

19 A rhoddaf iddynt un galon, ac ysbryd newydd a roddaf ynoch; tynnaf hefyd y galon garreg ymaith o'u cnawd hwynt, a rhoddaf iddynt galon gig:

20 Fel y rhodiont yn fy neddfau, ac y cadwont fy marnedigaethau, ac y gwnelont hwynt: a hwy a fyddant yn bobl i mi, a minnau a fyddaf DDUW iddynt hwy.

21 Ond am y rhai y mae eu calon yn myned ar ôl meddwl eu brynti a'u ffieidd-dra, rhoddaf eu ffordd hwynt ar eu pennau eu hun, medd yr ARGLWYDD DDUW.

22 Yna y cetiwbiaid a gyfodasant eu hadenydd, a'r olwynion yn eu hymyi a gogoniant Duw Israel oedd arnynt oddi arnodd.

23 A gogoniant yr ARGLWYDD a ymddyr-chafodd oddi ar ganol y ddinas, ac a safodd ar y mynydd sydd o'r tu dwyrain i'r ddinas.

24 Yna yr ysbryd a'm cododd i, ac a'm dug hyd Caldea at y gaethglud mewn gweledigaeth trwy ysbryd Duw. A'r weledigaeth a welswn a ddyrchafodd oddi wrthyf.;»

25 Yna y lleferais wrth y rhai o'r, gaethglud holl eiriau yr ARGLWYDD, y rhai a ddangosasai efe i mi,


PENNOD 12

1 A GAIR yr ARGLWYDD a- ddaeth ataf, gan ddywedyd,

2 Trigo yr wyt ti, fab dyn,yng nghanol t' gwrthryfelgar, y rhai y mae llygaid iddynt i weled, ac ni welant; clustiau iddynt i glywed, ac ni chlywant: canys ty gwrthryfelgar ydynt.

3 A thithau, fab dyn, gwna i ti offer caethglud, a muda liw dydd o fiaen eu llygaid hwynt; ie, muda o'th Ie dy hun i Ie arall yng ngwydd eu llygaid hwynt: nid hwyrach y gwelant, er eu bod yn dy gwrthryfelgar.

4 A dwg allan dy ddodrefn liw dydd yng ngwydd eu llygaid, fel dodrefn caethglud: a dos allan yn yr hwyr yng, ngwydd eu llygaid, fel rhai yn myned allan i gaethglud.

5 Cloddia i ti o flaen eu llygaid hwynt trwy y mur, a dwg allan trwy hwnnw.

6 Ar dy ysgwydd y dygi yng ngwydd eu llygaid hwynt, yn y tywyll y dygi allan: dy wyneb a guddi, fel na welych y ddaear: canys yn arwydd y'th roddais i dŷ Israel.

7 Ac mi a wneuthum felly fel y'm gorchmynnwyd: dygais fy offer allan liw dydd, fel offer caethglud; ac yn yr hwyr y cloddiais trwy y mur;i'm llaw: yn y tywyll y dygais. allan, ar fy ysgwydd y dygais o fiaen eu llygaid hwynt.

8 A'r bore y daeth gair yr ARQLWYB-D ataf, gan ddywedyd,

9 Ha fab dyn, oni ddywedodd t Israel, y ty gwrthryfelgar, wrthyt, Beth yr witt ti yn ei wneuthur?

10 Dywed di wrthynt, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW, I'r tywysqg yn Jerwsalem y mae y baich hwn, ac i holl d Israel y rhai sydd yn eu mysg.

11 Dywed, Eich arwydd chwi ydwyf fi; fel y gwneuthum i, felly y gwneis iddynt hwy: mewn caethglud yr ânt i gaethiwed.

12 A'r tywysog yr hwn sydd yn eit eanol a ddwg ar ei ysgwydd yn y tywyll, ac a a allan: cloddiant trwy y mur, i, ddwyn allan trwyddo: ei wyneb a guddia fel na welo efe y ddaear a'i lygaid.

13 A mi a daenaf fy rhwyd arno ef, fel y dalier ef yn fy rhwyd: a dygaf ef t Babilon, tir y Caldeaid; ac ni wel efe hi, eto yno y bydd efe farw.

14 A gwasgaraf yr holl rai sydd yn ei gylch ef i'w gynorthwyo, a'i holl fyddinoedd, tua phob gwynt; a thynnaf gleddyf ar eu hôl hwynt.

15 A hwy a gant wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD, wedi gwasgaru ohonof hwynt ymysg y cenhedloedd, a'u taenu ar hyd y gwledydd.

16 Eto gweddillaf ohonynt ychydig ddynion oddi wrth y cleddyf, oddi wrth y newyn, ac oddi wrth yr haint; fel y mynegont eu holl ffieidd-dra ymysg y cenhedloedd, lle y delont: a gwybyddant mai myfi yw yr ARGLWYDD.

17 Gair yr ARGLWYDD hefyd a ddaeth ataf, gan ddywedyd,

18 Ha fab dyn, bwytei dy fara dan grynu, a'th ddwfr a yfi mewn dychryn a gpfal:

19 A dywed wrth bobl y tir, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW am drigolion Jerwsalem, ac am wlad Israel; Eu bara a fwytant mewn gofal, a'u dwfr a yfant mewn syndod, fel yr anrheithir ei thir o'i chyflawnder, am drais y rhai oll a drigant ynddi.

20 A'r dinasoedd cyfanheddol a anghyf-anheddir, a'r tir a fydd anrheithiol; felly y gwybyddwch mai myfi yw yr ARGLWYDD.

21 A daeth gair yr ARGLWYDD ataf, gan ddywedyd,

22 Ha fab dyn, beth yw y ddihareb hon gennych am dir Israel, gan ddywedyd, Y dyddiau a estynnwyd, a darfu am bob gweledigaeth?

33 Am hynny dywed wrthynt, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Gwnafi'r ddihareb hon beidio, fel nad arferont hi yn ddihareb mwy yn Israel: ond dywed wrthynt, Y dyddiau sydd agos, a sylwedd pob gweledigaeth.

24 Canys ni bydd mwy un weledigaeth ofer, na dewiniaeth wenieithus, o fewn ty Israel.

25 Canys myfi yw yr ARGLWYDD: mi a iefaraf, a'r gair a lefarwyf a wneir; nid oedir ef mwy: oherwydd yn eich dyddiau chwi, O dy gwrthryfelgar, y dywedaf y gair, ac a'i gwnaf, medd yr ARGLWYDD DDUW.

26 A gair yr ARGLWYDD a ddaeth ataf, gan ddywedyd,

27 Ha fab dyn, wele dy Israel yn dy-wedyd, Y weledigaeth a wôl efe fydd wedi dyddiau lawer, a phroffwydo y mae efe am amseroedd pell.

28 Am hynny dywed wrthynt, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Nid oedir dim o'm geiriau mwy, ond y gair a ddywedais a wneir, medd yr ARGLWYDD DDUW.


PENNOD 13

1 A GAIR yr ARGLWYDD a ddaeth ataf, gan ddywedyd,

2 Proffwyda, fab dyn, yn erbyn proff-wydi Israel, y rhai sydd yn proffwydo, a dywed wrth y rhai a broffwydant o'u calon eu hun, Gwrandewch air yr AR¬GLWYDD.

3 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Gwae y proffwydi ynfyd, y rhai a rodiant yn ôl eu hysbryd eu hun, ac heb weled dim.

4 Dy broffwydi, Israel, ydynt fel llwynogod yn yr anialwch.

5 Ni safasoch yn yr adwyau, ac ni chaeasoch y cae i dŷ Israel, i sefyll yn y. rhyfel ar ddydd yr ARGLWYDD.

6 Gwagedd a gau ddewiniaeth a welsant, y rhai a ddywedant, Dywedodd yr ARGLWYDD ; a'r ARGLWYDD heb eu hanfon hwynt: a pharasant i eraill ddisgwyl am gyflawni y gair.

7 Onid ofer weledigaeth a welsoch, a gau ddewiniaeth a draethasoch, pan ddywedasoch, Yr ARGLWYDD a ddywedodd; a minnau heb ddywedyd?

8 Am hynny, fel hyn y dywed yr AR¬GLWYDD DDUW, Am lefaru ohonoch wagedd, a gweled ohonoch gelwydd; am hynny wele fi i'ch erbyn, medd yr AR¬GLWYDD DDUW.

9 A bydd fy llaw yn erbyn y proffwydi sydd yn gweled gwagedd, ac yn dewinio celwydd; yng nghyfrinach fy mhobl ni byddant, ac o fewn ysgrifen ty Israel nid ysgrifennir hwynt, i dir Israel hefyd ni ddeuant; a gwybyddwch mai myfi yw yr ARGLWYDD DDUW.

10 O achos, ie, o achos hudo ohonynt fy mhobl, gan ddywedyd, Heddwch; ac nid oedd heddwch; un a adeiladai bared, ac wele eraill yn ei briddo a chlai heb ei dymheru.

11 Dywed wrth y rhai a'i priddant a phridd rhydd, y syrth efe: canys curlaw a fydd, a chwithau gerrig cenllysg a syrthiwch; a gwynt tymhestlog a'i rhwyga.

12 Wele, pan syrthio y pared, oni ddywedir wrthychi Mae y clai a'r hwn y priddasoch ef?

13 Am hynny fel hyn y dywed yr AR¬GLWYDD DDUW, Minnau a'i rhwygaf a gwynt tymhestlog yn fy llid; a churlaw fydd yn fy nig, a cherrig cenllysg yn fy llidiowgrwydd, i'w ddifetha.

14 Felly y bwriafi lawr y pared a briddasoch a phridd heb ei dymheru, ac a'i tynnaf hyd lawr, fel y dinoether ei sylfaen, ac efe a syrth, a chwithau a ddifethir yn ei ganol ef; a chewch wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD.

15 Fel hyn y gorffennaf fy llid ar y pared, ac ar y rhai a'i priddasant a phridd heb dymheru; a dywedaf wrthych, Y pared nid yw, na'r rhai a'i pridd¬asant:

16 Sef proffwydi Israel, y rhai a broff¬wydant am Jerwsalem, ac a welant iddi weledigaethau heddwch, ac nid oes heddwch, medd yr ARGLWYDD DDUW.

17 y Tithau fab dyn, gosod dy wyneb yn erbyn merched dy bobl, y rhai a broffwydant o'u calon eu hun; a phroff-wyda yn eu herbyn hwynt,

18 A dywed, Fel hyn y dywed yr AR¬GLWYDD DDUW; Gwae y gwniadyddesau clustogau dan holl benelinoedd fy mhobl', a'r rhai a weithiant foledau am ben pot( corffolaeth, i hela eneidiau. Ai eneidiau fy mhobl a heliwch chwi, ac a gedwch chwi yn fyw yr eneidiau a ddel atoch?

19 Ac a halogwch chwi fi ymysg fy mhobl er dyrneidiau o haidd, ac am dameidiau o fara, i ladd yr eneidiau ni ddylent farw, a chadw yn fyw yr eneidiau ni ddylent fyw, gan ddywedyd ohonoch gelwydd wrth fy mhobl, y rhai a wrandaw-ent gelwydd?

20 Am hynny fel hyn y dywed yr AR¬GLWYDD DDUW; Wele fi yn erbyn eich clustogau chwi, a'r rhai yr ydych yno yn hela eneidiau, i beri iddynt ehedeg, a rhwygaf hwynt oddi wrth eich breichiau; a gollyngaf yr eneidiau, sef yr eneidiau yr ydych yn eu hela, i beri iddynt ehedeg.

21 Rhwygaf hefyd eich moledau chwi, a gwaredaf fy mhobl o'ch llaw, ac ni byddant mwy yn eich llaw chwi yn helfa; a chewch wybod mai myfi yw yr AR¬GLWYDD.

22 Am dristau calon y cyfiawn trwy gelwydd, a minnau heb ei ofidio ef; ac am gadarnhau dwylo yr annuwiol, fel na ddychwelai o'i ffordd ddrygionus, trwy addo iddo einioes;

23 Oherwydd hynny ni welwch wagedd, ac ni ddewiniwch ddewiniaeth mwy; canys gwaredaf fy mhobl o'ch llaw chwi; a chewch wybod mai myfi yw yr AR¬GLWYDD.


PENNOD 14

1 YNA y daeth ataf wyr o henuriaid Israel, ac a eisteddasant o'm blaen.

2 A daeth gair yr ARGLWYDD ataf, gan ddywedyd,

3 Y gwyr hyn, O fab dyn, a ddyrchafasant eu heilunod yn eu calonnau, ac a' roddasant dramgwydd eu hanwiredd ar gyfer eu hwynebau: gan ymofyn a ymofyn y cyfryw a myfi?

4 Am hynny ymddiddan a hwynt, a dywed wrthynt, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Pob un o dy Israel, yr hwn a ddyrchafo ei eilunod yn ei galon, ac a osodo dramgwydd ei anwiredd ar gyfer ei wyneb, ac a ddaw at y proffwyd; myfi yr ARGLWYDD a atebaf yr hwn a ddelo yn ôl amider ei eilunod,

5 I ddal ty Israel yn eu calonnau, am iddynt ymddieithrio oddi wrthyf oll trwy eu heilunod.

6 Am hynny dywed wrth dy Israel, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Trowch, a dychwelwch oddi wrth eich eilunod, a throwch eich wynebau oddi wrth eich holl ffieidd-dra.

7 Canys pob un o dy Israel, ac o'r dieithr a ymdeithio o fewn Israel, & ymneilltuo oddi ar fy ôl i, ac a ddyrchafo ei eilunod yn ei galon, ac a osodo dram¬gwydd ei anwiredd ar gyfer ei wyneb, ac a ddel at broffwyd i ymofyn a myfi trwyddo ef; myfi yr ARGLWYDD a atebaf iddo trwof fy hun.

8 Gosodaf hefyd fy wyneb yn erbyn y gŵr hwnny: a gwnaf ef yn arwydd ac yn ddihareb, a thorraf ef ymaith o fysg fy mhobl; fel y gwypoch mai myfi yw yr ARGLWYDD.

9 Ac os twyllir y proffwyd pan lefaro air, myfi yr ARGLWYDD a dwyllodd y proffwyd hwnnw; a mi a estynnaf hefyd fy llaw arno ef, ac a'i difethaf o fysg fy mhobl Israel.

10 A hwy a ddygant eu hanwiredd: un fath fydd anwiredd yr ymofynnydd ag anwiredd y proffwyd:

11 l'"cl na chyfeiliorno ty Israel mwy oddi ar fy ôl, ac na haloger hwy mwy a'u holl droseddau; ond bod ohonynt i mi yn bobl, a minnau iddynt hwy yn DDUW, medd yr Arglwydd DDUW.

12 A gair yr ARGLWYDD a ddaeth ataf drachefn, gan ddywedyd,.

13 Ha fab dyn, pan becho gwlad i'm herbyn tiroy waeuthui camwedd, yna yr estynnaf fy llaw arni, a thorraf ffon ei bara hi, ac anfonaf arni newyn, ac a dorraf ymaith ohoni ddyn ac anifail.

14 Pe byddai yn ei chanol y triwyr hyn, Noa, Daniel, a Job, hwynt-hwy yn eu cyfiawnder a achubent eu henaid eu hun yn unig, medd yr ARGLWYDD DDUW.

15 y Os bwystfil niweidiol a yrraf trwy y wlad, a'i difa o hwnnw, fel y byddo yn anghyfannedd, heb gyniweirydd rhag ofn y bwystfil:

16 Pe byddai y triwyr hyn yn ei chanol, fel mai byw fi, medd yr ARGLWYDD DDUW., ni waredent na meibion na merchedi hwynt-hwy yn 'unig a waredid, a'r tir -a fyddai yn anghyfannedd.

17 "Neu os cleddyf a ddygaf ar y tir hwnnw, a dywedyd ohonof, Cyniwait, gleddyf, trwy y tir; fel y torrwyf ymaith ohono ddyn ac anifail:

18 A'r triwyr hyn yn ei ganol, fel mai byw fi, medd yr ARGLWYDD DDUW, ni achubent na meibion na merched, ond hwynt-hwy yn unig a achubid.

19 Neu os haint a anfonaf i'r wlad honno, a thywallt ohonof fy llid ami mewn gwaed, gan dorri ymaith ohoni ddyn ac anifail;

20 A Noa, Daniel, a Job, yn ei chanol hi; fel mai byw fi, medd yr ARGLWYDD DDUW, ni waredent na mab na merch; hwynt-hwy yn eu cyfiawnder a waredeat eu heneidiau eu hun yn unig.

21 Canys fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Pa faint mwy, pan anfonwyf fy mhedair drygfarn, cleddyf, a newyn, a bwystfil niweidiol, a haint, ar Jerwsalem., i dorri ymaith ohoni ddyn ac anifail?

22 Sl Eto wele, bydd ynddi weddill dihangol, y rhai a ddygir allan, yn feibion a merched: wele hwynt yn dyfod allan atoch, a chewch weled eu ffyrdd hwynt a'u gweithredoedd; fel yr ymgysuroch oherwydd yr adfyd a ddygais ar Jerwsalem, sef yr hyn oll a ddygais ami.

23 Ie, cysurant chwi, pan weloch eu ffordd a'u gweithredoedd: a chewch wybod nad heb achos y gwneuthum yr ESECIBfc 36 hyn oll a wneuthumjfw'hetlayn hi, medd yr ARGLWYDD DDUW.


PENNOD 15

1 AGAIR yr ARGLWYDD a ddaeth ataf, gan ddywedyd,

2 Ha fab dyn, beth yw coed y winwyddi en fwy na phob coed arall, neu gainc yr hon sydd ymysg prennau y coed?

3 A gymerir ohoni goed i wneuthur gwaith? a gymerant ohoni hoel i gsogi un offeryn ami?

4 Wele, yn ymborth i'r tân y rhoddtr hi; difaodd y tân ei deuben hi, ei chaned a olosgwyd: a wasanaetha hi mewn gwaith?

5 Wele, pan oedd gyfan, nid oedd gymwys i ddim gwaith: pa faint llai, gan ei difa o d&n a'i golosgi, y bydd hi eta gymwys i waith?

6?1 Am hynny fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Megis pren y winwydden ymysg prennau y coed, yr hon a roddai-s yn ymborth i'r tân, felly y rhoddaf drigolion Jerwsalem.

7 A gosodaf fy wyneb yn eu herbyn hwynt: o'r naill dan y deuant allan, a than arall a'u difa hwynt; fel y gwypooh mai myfi yw yr ARGLWYDD, pan osodwyf fy wyneb i'w herbyn hwynt.

8 Gwnaf hefyd y wlad yn anrhaith, am wneuthur ohonynt gamwedd, medd yr ARGLWYDD DDUW.


PENNOD 16

1 A DAETH gair yr ARGL-WYDB ataf, gan it- ddywedyd, .

2 Ha fab dyn, gwna i Jerwsalem adna-bod ei ffieidd-dra,

3 A dywed, Fel hyn y dywed yr AR¬GLWYDD DDUW wrth .Jerwsalem; Dy drigfa a'th enediga.eth sydd o wlad Canaan: dy dad oedd Amoriad, a'th fam yn Hittees.

4 Ac am dy enedigaeth, ar y dydd y'th anwyd ni thorrwyd dy fogail, ac mewn dwfr ni'th olchwyd i'th feddalliau: ni'th gyweiriwyd chwaith a halen, ac ni'th rwymwyd a rhwymyn.

5 Ni thosturiodd llygad wrthyt, i wneuthur i ti un o hyn, i dosturio wrthytj ond ar wyneb y maes y'th daflwyd, i ffieiddio dy einioes, ar y dydd y'th aned.

6 A phan dramwyais heibio i ti, a'th weled yn ymdrybaeddu yn dy waed, dy-wedais wrthyt yn dy waed, Bydd fyw, ie, dywedais wrthyt yn dy waed, Bydd fyw.

7 Yn fyrddiwn y'th wneuthum fel igwellt y maes, a thi a gynyddaist ac a aethost yn fawr, ac a ddaethost i hardd- wch godidog: dy fronnau a chwyddasant, a'th walk a dyfodd, a thi yn llom ac yn noeth o'r blaen.

8 Pan euthum heibio i ti, ac edrych arnat, wele dy amser yn amser serchowg-iwydd: yna lledais fy adain drosot, a chuddiais dy noethni: tyngais hefyd i ti, ac euthum mewn cyfamod a thi, medd yr ARGLWYDD DDUW, a thi a aethost yn eiddof fi.

9 Yna mi a'th olchais a dwfr; ie, golch-ais dy waed oddi wrthyt, ac irais di ag olew.

10 Mi a'th wisgais hefyd a gwaith edau a nodwydd, rhoddais i ti hefyd esgidiau <o groen daearfoch, a gwregysais di a Uiain main, a gorchuddiais di a sidan.

11 Mi a'th herddais hefyd a harddwolt; a rhoddais freichledau am dy ddwylo, a chadwyn am dy wddf.

12 Rhoddais hefyd dlws ar dy daloen, a thiysau wrth dy glustiau, a choron hardd am dy ben.

13 Felly y'th harddwyd ag aur ac arian; a'th wisg oedd liain main, a sidan, a gwaith edau a nodwydd; peilhaid, a mel, ac olew a fwyteit: teg hefyd odiaeth oeddit, a ffynnaist yn frenhiniaeth.

14 Aeth allan hefyd i ti enw ymysg y cenhedloedd, am dy degwch: canys cyf-lawn oedd gan fy harddwch yr hwn a osodaswn arnat, medd yr ARGLWYDD DDUW.

15 Ond ti a ymddiriedaist i'th degwch, a phuteiniaist oherwydd dy enw, a thywelltaist dy butcnnird ar bob cyni-weiryddj eiddo cl' ydoedd.

16 Cymeraist helyd o'th ddillad, a gwnaethost i ti uchclfcydd bnthion, a phuteiniaist arnynt; y fatttaii ddaw»:ac ni bydd felly.

17 A chymeraist offer dy harddwch o'm haur ac o'm harian i, y rhai a roddaswn i ti, a gwnaethost i ti ddelwau gwyr, a phuteiniaist gyda hwynt.

18 Cymeraist hefyd dy wisgoedd o waith edau a nodwydd, ac a'u gwisgaist hwynt: fy olew hefyd a'm harogl-darth a roddaist o'u blaen hwynt.

19 Felly fy mwyd yr hwn a roddaswn i ti, yn beilliaid, ac yn olew, ac yn fel, a'r rhai y'th borthaswn di; rhoddaist hynny hefyd o'u blaen hwynt yn arogi peraidd: fel hyn y bu, medd yr ARGLWYDD DDUW.

20 Cymeraist hefyd dy feibion a'th ferched, y rhai a blantasit i mi; y Thai hyn a aberthaist iddynt i'w bwyta. Ai bychan hyn o'th buteindra di,

21 Ladd ohonot fy mhlant, a'u rhoddi hwynt i'w tynnu trwy y tân iddynt?

22 Ac yn dy holl ffieidd-dra a'th but- eindra ni chofiaist ddyddiau dy ieuenctid, pan oeddit lorn a noeth, a'th fod ym ymdrybaeddu yn dy waed.

23 A bu ar ôl dy holl ddrygioni, (Gwae, gwae i ti! medd yr ARGLWYDD DDUW,)

24 Adeiladu ohonot i ti uchelfa, a gwneuthur i ti uchelfa ym mhob heol.

25 Ym mhen pob ffordd yr adeiledaist dy uchelfa, a gwnaethost dy degwch yn ffiaidd, ac a ledaist dy draed i bob icyniweirydd, ac amlheaist dy buteindra.

26 Puteiniaist hefyd gyda meibion yr Ain't dy gymdogion, mawr eu cnawd; ac a amlheaist dy buteindra, i'm digio i.

27 Am hynny wele, estynnais fy llaw arnat, a phrmheais dy ran, a rhoddais di wrth ewyllys dy gaseion, merched y Philistiaid, y rhai sydd gywilydd ganddynt dy ffordd ysgeler.

28 Puteiniaist hefyd gyda meibion Assur, o eisiau cael dy ddigon; a hefyd wedi puteinio gyda hwynt, ni'th ddigon-wyd.

29 Amlheaist hefyd dy buteindra yng ngwlad Canaan hyd Caldea; ac eto ni'th ddigonwyd a hyn.

30 Mor llesg yw dy galon, medd yr ARGLWYDD DDUW, gan i ti wneuthur hyn oil, sef gwaith puteinwraig yn llywod-raethu!

31 Pan adeiledaist dy uchelfa ym mhen pob ffordd, ac y gwnaethost dy uchelfa ym mhob heol; ac nid oeddit fel putain, gan dy fod yn dirmygu gwobr;

32 Ond fel gwraig a dorrai ei phriodas, ac a gymerai ddieithriaid yn lle ei gŵr.

33 I bob putain y rhoddant wobr; ond tydi a roddi dy wobr i'th holl gariadau, ac a'u gobrwyi hwynt i ddyfod atat oddi amgylch i'th buteindra.

34 Ac ynot ti y mae y gwrthwyneb i wragedd eraill yn dy buteindra, gan na phuteiniodd neb ar dy ôl di: canys lle y rhoddi wobr, ac na roddir gwobr i ti, yna yr wyt yn y gwrthwyneb.

35 Gan hynny, O butain, clyw air yr ARGLWYDD;

36 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Am dywallt dy frynti, a datguddio dy noethni trwy dy buteindra gyda'th gariadau, a chyda holl eilunod dy ffieidd-dra, a thrwy waed dy feibion y rhai a roddaist iddynt;

37 Am hynny wele fi yn casglu dy holl gariadau gyda'r rhai yr ymddigrifaist, a'r rhai oll a geraist, gyda'r rhai oll a gaseaist; ie, casglaf hwynt i'th erbyn oddi am¬gylch, ac a ddinoethaf dy noethni iddynt, fel y gwelont dy holl noethni.

38 Barnaf di hefyd a barnedigaethau puteiniaid, a'r rhai a dywalltant waed; a rhoddaf i ti waed mewn llidiowgrwydd ac eiddigedd.

39 Ie, rhoddaf di yn eu dwylo hwynt, a hwy a ddinistriant dy uchelfa, ac a fwriant i lawr dy uchel leoedd: diosgant di hefyd o'th ddillad, a chymerant ddodrefn dy harddwch, ac a'th adawant yn Horn ac yn noeth.

40 Dygant hefyd dyrfa i'th erbyn, ac a'th labyddiant a meini, ac â’u cleddyfau y'th drywanant.

41 Llosgant hefyd dy dai a than, a gwnant arnat farnedigaethau yng ngolwg gwragedd lawer: a mi a wnaf i ti beidio a phuteinio, a hefyd ni roddi wobr mwy.

42 Felly y llonyddaf fy llid i'th erbyn, a symud fy eiddigedd oddi wrthyt; mi a lonyddaf hefyd, ac ni ddigiaf mwy.

43 Am na chofiaist ddyddiau dy ieuenc-tid, ond anogaist fi i lid yn hyn oil; am hynny wele, myfi a roddaf dy ffordd ar dy ben, medd yr ARGLWYDD DDUW: fel na wnelych yr ysgelerder hyn am ben dy holl ffieidd-dra.

44 y Wele, pob diarhebydd a ddiar-heba amdanat, gan ddywedyd, Fel y fam y mae y ferch.

45 Merch dy fam, yr hon a ffieiddiodd ei gŵr a'i meibion, ydwyt ti; a chwaer dy chwiorydd ydwyt, y rhai a meiddiasant eu gwyr a'u meibion: eich mam oedd Hittees, a'ch tad yn Amoriad.

46 A'th chwaer hynaf yw Samaria, hi a'i merched yn trigo ar dy law aswy: a'th chwaer ieuangach na thi, yr hon sydd yn trigo ar dy law ddeau, yw Sodom a'i merched.

47 Eto ni rodiaist yn eu ffyrdd hwynt, ac nid yn ôl eu ffieidd-dra hwynt y gwnaethost: megis petal hynny ychydig bach, ymlygraist yn fwy na hwy yn dy holl ffyrdd.

48 Fel mai byw fi, medd yr ARGLWYDD DDUW, ni wnaeth Sodom dy chwaer, na hi na'i merched, fel y gwnaethost ti a'th ferched.

49 Wele, hyn oedd anwiredd dy chwaer Sodom, Balchder, digonedd bara, ac amider o seguryd oedd ynddi ac yn ei merched, ac ni chryfhaodd hi law yr anghenog a'r tlawd.

50 A hwy a ymddyrchafasant, ac a wnaethant ffieidd-dra o'm blaen i: am hynny y symudais hwynt, fel y gwelais yn dda.

51 Samaria hefyd ni phechodd fel hanner dy bechod di; ond tydi a ami-heaist dy ffieidd-dra yn fwy na hwynt, ac a gyfiawnheaist dy chwiorydd yn dy holl ffieidd-dra a wnaethost.

52 Tithau yr hon a fernaist ar dy chwiorydd, dwg dy waradwydd am dy bechodau y rhai a wnaethost yn ffieiddiach na hwynt: cyfiawnach ydynt na thi: cywilyddia dithau, a dwg dy waradwydd, gan gyfiawnhau ohonot dy chwiorydd.

53 Pan ddychwelwyf eu caethiwed hwynt, caethiwed Sodom a'i merched, a chaethiwed Samaria a'i merched, yna y dychwelaf gaethiwed dy gaethion dithau a'th ferched yn eu canol hwynt:

54 Fel y dygech dy warth, ac y'th waradwydder, am yr hyn oll a wnaethost, gan gysuro ohonot hwynt.

55 Pan ddychwelo dy chwiorydd, So¬dom a'i merched, i'w hen gyflwr, a phan ddychwelo Samaria a'i merched i'w hen gyflwr, yna tithau a'th ferched a ddychwelwch i'ch hen gyflwr.

56 Canys nid oedd mo'r son am Sodom dy chwaer yn dy enau yn nydd dy falch-der, »

57 Cyn datguddio dy ddrygioni, megis yn amser dy waradwydd gan ferched Syria, a'r holl rai o'i harngylch, merched y Philistiaid, y rhai a'th ddiystyrant o bob parth.

58 Dy ysgelerder, a'th ffieidd-dra hefyd, ti a'u dygaist hwynt, medd yr ARGLWYDD.

59 Canys fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Felly y gwnaf a thi fel y gwnaeth¬ost, yr hon a ddiystyraist Iw, i ddiddymu'r cyfamod.

60 Eto mi a gofiaf fy nghyfamod a thi yn nyddiau dy ieuenctid, ac a sicrhaf i ti gyfamod tragwyddol.

61 Yna y cofi dy ffyrdd, ac y cywilyddi, pan dderbyniech dy chwiorydd hyn na thi, gyda'r rhai ieuangach na thi: a rhoddaf hwynt yn ferched i ti, a hynny nid wrth dy amod di.

62 A mi a sicrhaf fy nghyfamod a thi; a chei wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD:

63 Fel y cofiech di, ac y cywilyddiech, ac na byddo i ti mwy agoryd safn gan dy 'waradwydd, pan ddyhudder fi tuag atat, am yr hyn oll a wnaethost, medd yr AR¬GLWYDD DDUW.


PENNOD 17

1 AGAIR yr ARGLWYDD a ddaeth ataf, gan ddywedyd,

2 Mab dyn, traetha ddychymyg, a diarheba ddihareb wrth dy Israel,

3 A dywed, Fel hyn y dywed yr AR¬GLWYDD DDUW; Eryr mawr, mawr ei adenydd, hir ei asgell, llawn plu, yr hwn oedd iddo amryw liwiau, a ddaeth i Libanus, ac a gymerth frigyn uchaf y gedrwydden.

4 Torrodd frig ei blagur hi, ac a'i dug i dir marsiandiaeth: yn ninas marchnadyddion y gosododd efe ef.

5 A chymerth o had y tir, ac a'i bwriodd mewn maes ffrwythlon; efe a'i gosododd ef wrth ddyfroedd lawer, ac a'i plannodd fel helygen.

6 Ac efe a dyfodd, ac a aeth yn winwydd-en wasgarog, isel o dwf, a'i changau yn troi ato ef; a'i gwraidd oedd dano ef: felly yr aeth yn winwydden, ac y dug geinciau, ac y bwriodd frig.

7 Yr oedd hefyd ryw eryr mawr, mawr ei esgyll, ac a llawer o blu: ac wele y winwydden hon yn plygu ei gwraidd tuag ato ef, ac yn bwrw ei cheinciau tuag ato, i'w dyfrhau ar hyd rhigolau ei phlaniad.

8 Mewn maes da wrth ddyfroedd lawer y planasid hi, i fwrw brig, ac i ddwyn ffrwyth, fel y byddai yn winwydden hardd-deg.

9 Dywed, Fel hyn y dywed yr AR¬GLWYDD DDUW: A Iwydda hi? oni thyn efe ei gwraidd hi? ac oni thyr efe ei ffrwyth hi, fel y gwywo? sych holl ddail ei brig, ac nid trwy fraich mawr, na thrwy bobl lawer, i'w thynnu hi o'i gwraidd.

10 Ie, wele, wedi ei phlannu, a Iwydda hi? gan wywo oni wywa, pan gyffyrddo gwynt y dwyrain a hi? yn rhigolau ei thwf y gwywa.

11 y Daeth hefyd air yr ARGLWYDD ataf, gan ddywedyd,

12 Dywed yr awr hon wrth y ty gwrthryfelgar, Oni wyddoch beth yw hyn? dywed, Wele, daeth brenin Babilon i Jerwsalem, ac efe a gymerodd ei brenin hi, a'i thywysogion, ac a'u dug hwynt gydag ef i Babilon:

13 Ac a gymerodd o'r had brenhinol, ac a wnaeth ag ef gyfamod, ac a'i dug ef dan Iw; cymerodd hefyd gedyrn y wlad:

14 Fel y byddai y deyrnas yn isel, heb ymddyrchafu, eithr sefyll ohoni trwy gadw ei gyfamod ef.

15 Ond gwrthryfelodd i'w erbyn, gan anfon ei genhadau i'r Aifft, fel y rhoddid iddo feirch, a phobl lawer. A Iwydda efe? a ddianc yr hwn a wnelo hyn? neu a ddii-ddyma efe y cyfamod, ac a waredir ef?

16 Fel mai byw fi, medd yr ARGLWYDD DDUW, yng nghartref y brenin yr hwn a'i gwnaeth efyn frenin, yr hwn y diystyrodd efe ei Iw, a'r hwn y diddymodd efe ei gyfamod, gydag ef y bydd efe farw yng nghanol Babilon.

17 Ac ni wna Pharo a'i lu mawr, ac a'i fintai luosog, ddim gydag efmewn rhyfet, wrth godi clawdd, ac wrth adeiladu cestyll, i dorri ymaith lawer einioes.

18 Gan ddiystyru ohono y llw, gan ddiddymu y cynghrair, (canys wele, efe a roddasai ei law,) a gwneuthur ohono hynny oil, ni ddianc.

19 Am hynny fel hyn y dywed yr AR¬GLWYDD DDUW; Fel mai byw fi, fy llw yr hwn a ddiystyrodd efe, a'm cyfamod yr hwn a ddiddymodd efe, hwnnw a roddaf fi ar ei ben ef.

20 Canys taenaf fy rhwyd amo, ac efe a ddelir yn fy rhwyd, a dygaf efi Babilon, ac yno yr ymddadleuaf ag ef am ei gamwedd a wnaeth i'm herbyn. . 21 A'i holl ffoaduriaid ynghyd a'i holl fyddinoedd a syrthiant gan y eleddyf, a'r gweddill a wasgerir gyda phob gwynt; fel y gwypoch mai myfi yr ARGLWYDD a'i lleferais.

22 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Mi a gymeraf hefyd frig y gedrwydden uchel, ac a'i gosodaf: o frig ei blagur y torraf un tyner, a mi a'i plannaf ar fynydd uchel a dyrchafedig.

23 Ar fyaydd uchelder Israel y plannaf ef: ac efe a fwrw frig, ac a ddwg ffrwyth, ac a fydd yn gedrwydden hardd-deg: a phob aderyn o bob rhyw asgell a drig dani; dan gysgod ei changhennau y trigant.

24 A holl brennau y maes a gfint wybod mai myfi yr ARGLWYDD a ostyngais y -pren uchel, ac a ddyrchefais y pren isel; a sychais y pren ir, ac a ireiddiais y pren orin: myfi yr ARGLWYDD a'i lleferais, ac a'i gwneuthum.


PENNOD 18

1 AGAIR yr ARGLWYDD a ddaeth ataf, gan ddywedyd,

2 Paham gennych arferu y ddihareb hon am dir Israel, gan ddywedyd, Y tadau a fwytasant rawnwin sunon, ac ar ddannedd y plant y mae dincod?

3 Fel mai byw fi, medd yr ARGLWYDB DDUW, ni bydd i chwi mwy arferu y ddihareb hon yn Israel.

4 Wele, yr holl eneidiau eiddof fi ydynt; fel enaid y tad, felly hefyd enaid y mab, eiddof fi ydynt; yr enaid a becho, 'fiwnnw a fydd farw.

5 y Canys os bydd gŵr yn gyfiawn, ac yn gwneuthur barn a chyfiawnder,

6 Heb fwyta ar y mynyddoedd, na chyfodi ei lygaid at eilunod ty Israel, ac heb halogi gwraig ei gymydog, na nesau at wraig fisglwyfus,

7 Na gorthrymu neb, ond a roddes ei wysti i'r dyledwr yn ei ôl, ni threisiodd draia, ei fara a roddodd i'r newynog, ac a ddilladodd y noeth,

8 Ni roddes ar usuriaeth, ac ni chymeredd ychwaneg, ei law a dynnodd yn ei hoi oddi wrth anwiredd, gwir farn a "wnaeth rhwng gŵr a gŵr. ' 9 Yn fy neddfau y rhodiodd, a'm barnedigaethau a gadwodd, i wneuthur gwirionedd: cyfiawn yw; gan fyw efe a fydd byw, medd yr ARGLWYDD DDUW.

10 Os cenhedia efe fab yn lleidr, ac yn tywallt gwaed, ac a wna gyffelyb i'r un o'r pethau hyn,

11 Ac ni wna yr un o'r pethau hynny, Ond ar y mynyddoedd y bwyty, a gwraig ei gymydog a haloga,

12 Yr anghenus a'r tlawd a orthryma, trais a dreisia, gwysti ni rydd drachefn, ac at eilunod y cyfyd ei lygaid, a wnaeth ffieidd-dra,

13 Ar usuriaeth y rhoddes, ac ychwaneg a gymerth; gan hynny a fydd efe byw? Ki bydd byw: gwnaeth yr holl ffieidd-dra hyn; gan farw y bydd farw; ei waed a fydd arno ei hun.

14 Ac wele, os cenhedia fab a wel holl bechodau ei dad y rhai a wnaeth efe, ac a ystyria, ac ni wna felly,

15 Ar y mynyddoedd ni fwyty, a'i lygaid ni chyfyd at eilunod t Israel, ni haloga wraig ei gymydog,

16 Ni orthryma neb chwaith, oi atal wysti, ac ni threisia drais, ei fara a rydd fr newynog, a'r noeth a ddillada,

17 Ni thry ei law oddi wrth yr ang-henog, usuriaeth na Hog ni chymer, fy marnau a wna, yn fy neddfau y rhodia: hwnnw ni bydd farw am anwiredd ei dad; gan fyw y bydd efe byw.

18 Ei dad, am orthrymu yn dost, a tfareisio ei frawd trwy orthrech, 9-gwneuthur yr hyn nid oedd dda ymysg ei bobl, wele, efe a fydd marw yn ei an¬wiredd.

19 Eto chwi a ddywedwch, Paham? oni ddwg y mab anwiredd y tad? Pan wnelo y mab farn a chyfiawnder, a chadw fy holl ddeddfau, a'u gwneuthur hwynt, gan fyw efe a fydd byw.

20 Yr enaid a becho, hwnnw a fydd marw. Y mab ni ddwg anwiredd y tad, a'r tad ni ddwg anwiredd y mab: cyf-iawnder y cyfiawn fydd arno ef, a drygioni y drygionus fydd arno yntau.

21 Ond os yr annuwiol a ddychwel oddi wrth ei holl bechodau y rhai a wnaeth, a i chadw fy holl ddeddfau, a gwneuthur ' barn a cbyfiawnder, efe gan fyw a fydd byw; ni bydd efe marw.

22 Ni chofir iddo yr holl gamweddau a wnaeth: yn ei gyfiawnder a wnaeth y bydd efe byw.

33 Gan ewyllysio a ewyllysiwn i farw yr annuwiol, medd yr ARGLWYDD DDUW, ac na ddychwelai oddi wrth ei ffyrdd, a byw?

24 Ond pan ddychwelo y cyfiawn oddi wrth ei gyfiawnder, a gwneuthur anwiredd, a gwneuthur yn ôl yr holl ffieidd-dra a wnelo yr annuwiol; a fydd efe byw? ni chofir yr holl gyfiawndcrau a wnaeth efe: yn ei gamwedd yr hwn a wnaeth, ac yn ei bechod a bcchodd, ynddynt y bydd efe marw.

25 Eto chwi a ddywedwch, Nid cymwys yw ffordd yr AKGI.WYDD. Gwrandewch yr awr hon, ty Israel, onid yw ' gymwys fy ffordd i? onid cn-h ITyrdd chwi ( nid ydynt gymwys?

26 Pan ddychwelo y cyfiawn oddi wrth ei gyfiawnder, a gwneuftnir aluiidxedd, a roarw ynddynt; am ei anwiredd a wnaeth. y bydd efe marw.

27 A phan ddychwelo yr annuwiol oddi wrth ei ddrygioni yr hwn a wnaeth, a. gwneuthur barn a chyfiawnder, hwnnw a geidw yn fyw ei enaid.

28 Am iddo ystyried, a dychwelyd oddi wrth ei holl gamweddau y rhai a wnaeth, gan fyw y bydd byw, ni bydd marw.

29 Eto t Israel a ddywedant, Nid cymwys yw ffordd yr ARGLWYDD. Ty Israel, onid cymwys fy ffyrdd i? onid eich ffyrdd chwi nid ydynt gymwys?

30 Am hynny barnaf chwi, ty Israel, bob un yn ôl ei ffyrdd ei hun, medd yr AR¬GLWYDD DDUW. Dychwelwch, a throwch oddi wrth eich holl gamweddau; fel na byddo anwiredd yn dramgwydd i chwi.

31 Bwriwch oddi wrthyeh eich holl gamweddau y camweddasoch ynddynt, a gwnewch i chwi galon newydd, ac ysbryd newydd: canys paham, ty Israel, y byddwch feirw?

32 Canys nid oes ewyllys gennyf i farwolaeth y marw, medd yr ARGLWYDD DDUW, Dychwelwch gan hynny, a byddwch fyw.


PENNOD 19

1 CYMMER dithau alarnad am dywysogion Israel,

2 A dywed, Beth yw dy fam? lleweS: gorweddodd ymysg llewod, yng nghanol y llewod ieuainc y maethodd hi ei chenawon.

3 A hi a ddug i fyny uo o'i chenawon: efe a aeth yn Hew ieuanc, ac a ddysgodd ysglyfaethu ysglyfaeth; bwytaodd ddyoion.

4 Yna y cenhedloedd a glywsant sfia amdano; daliwyd ef yn eu ffos hwynt, a dygasant ef mewn cadwynau i dir yr Aifft.

5 A phan welodd iddi ddisgwyl, a dar-fod am ei gobaith, hi a gymerodd un arall o'i chenawon, ac a'i gwnaeth ef yn. Hew ieuaoc.

6 Yntau, a dramwyodd ymysg y llewod i: efe a aeth yn llew ieuanc, ac a ddysgodd ysglyfaethu ysglyfaeth; bwytaodd ddynion.

7 Adnabu hefyd eu gweddwon hwynt, a'u dinasoedd a anrheithiodd efe; ie, anrheithiwyd y tir a'i gyflawnder gan lais ei ruad ef.

8 Yna y cenhedloedd a ymosodasant yn ei erbyn ef o amgylch o'r taleithiau, ac a daenasant eu rhwyd arno; ac efe a ddaliwyd yn eu ffos hwynt.

9 Ahwya'irhoddasantefyngngharchar mewn cadwyni, ac a'i dygasant at frenin Babilon: dygasant ef i amddiffynfeydd, fel na chlywid ei lais ef mwy ar fynyddoedd Israel.

10 Dy fam sydd fel gwinwydden yn dy waed di, wedi ei phlannu wrth ddyfroedd: ffrwythlon a brigog oedd, oherwydd dyfroedd lawer.

11 Ac yr oedd iddi wiail cryfion yn deyrnwiail llywodraethwyr, a'i huchder oedd uchel ymysg y tewfrig; fel y gwelid hi yn ei huchder yn arnlder ei chang-hennau.

12 Ond hi a ddiwreiddiwyd mewn llidiowgrwydd, bwriwyd hi i'r llawr, a gwynt y dwyrain a wywodd ei ffrwyth hi: ei gwiail cryfion hi a dorrwyd ac a wywasant; tân a'u hysodd.

13 Ac yr awr hon hi a blannwyd mewn anialwch, mewn tir eras a sychedig.

14 A than a aeth allan o wialen ei changhennau, ysodd ei ffrwyth hi, fel nad oedd ynddi wialen gref yn deymwialen i lywodraethu. Galarnad yw hwn, ac yn alarnad y bydd.


PENNOD 20

1 YN y seithfed flwyddyn, o fewn y 1 pumed mis, ar y degfed dydd o'r .mis, y daeth gwyr o henuriaid Israel i ymgynghori a'r ARGLWYDD, ac a eisteddasant ger fy mron i.

2 Yna y daeth gair yr ARGLWYDD ataf, gan ddywedyd,

3 Ha fab dyn, llefara wrth henuriaid Israel, a dywed wrthynt, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Ai i ymofyn a mi yr ydych chwi yn dyfod? Fel mai byw fi, medd yr ARGLWYDD DDUW, ni fynnaf gennych ymofyn a mi.

4 A femi di hwynt, mab dyn, a femi di hwynt? gwna iddynt wybod ffieidd-dra eu tadau:

5 A dywed wrthynt, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Ar y dydd y dewisais Israel, ac y tyngais wrth had ty Jacob, ac y'm gwneuthum yn hysbys iddynt yn nhir yr Aifft, pan dyngais wrth¬ynt, gan ddywedyd, Myfi yw yr AR¬GLWYDD eich Duw chwi;

6 Yn y dydd y tyngais wrthynt ar eu dwyn hwynt allan o dir yr Aifft, i wlad yr hon a ddarparaswn iddynt, yn llifeirio o laeth a mel, yr hon yw gogoniant yr holl diroedd:

7 Yna y dywedais wrthynt, Bwriwch ymaith bob un ffieidd-dra ei lygaid, ac nac ymhalogwch ag eilunod yr Aifft. Myfi yw yr ARGLWYDD eich Duw chwi.

8 Er hynny gwrthryfelasant i'm herbyn, 3 ac ni fynnent wrando arnaf: ni fwriasant ymaith ffieidd-dra eu llygaid bob un, ac ni adawsant eilunod yr Aifft. Yna y dywed¬ais, Tywalltaf arnynt fy llidiowgrwydd, i gyflawni fy nig arnynt yng nghanol gwlad yr Aifft.

9 Eto gwneuthum er mwyn fy enw, rhag ei halogi yng ngolwg y cenhedloedd y rhai yr oeddynt hwy yn eu mysg; yng ngwydd pa rai yr ymhysbysais iddynt hwy, wrth eu dwyn hwynt allan o dir yr Aifft.

10 Am hynny y dygais hwynt allan o dir yr Aifft, ac a'u dygais hwynt i'r anialwch.

11 A rhoddais iddynt fy neddfau, a hysbysais iddynt fy marnedigaethau, y rhai y bydd byw ynddynt y dyn a'u gwna hwynt.

12 Rhoddais hefyd iddynt fy Sabothau, i fod yn arwydd rhyngof fi a hwynt, i wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD a'u sancteiddiodd hwynt.

13 Er hynny ty Israel a wrthryfelasant i'm herbyn yn yr anialwch: ni rodiasant yn fy neddfau, ond diystyrasant fy marnedigaethau, y rhai y bydd byw ynddynt y dyn a'u gwnelo hwynt; fy Sabothau hefyd a halogasant yn ddirfawr. Yna y dywedais y tywalltwn fy llid arnynt yn yr anialwch, i'w difetha hwynt.

14 Eto gwneuthum er mwyn fy enw, fel na halogid ef yng ngolwg y cenhedloedd, y rhai y dygais hwynt allan yn eu gwydd.

15 Ac eto mi a dyngaswn iddynt yn yr anialwch, na ddygwn hwynt i'r wlad a roddaswn iddynt, yn llifeirio o laeth a mel; honno yw gogoniant yr holl wiedydd:

16 Oherwydd iddynt ddiystyru fy marn¬edigaethau, ac na rodiasant yn fy neddfg au, ond halogi fy Sabothau: canys eu calon oedd yn myned ar ôl eu heilunod.

17 Eto tosturiodd fy llygaid wrthynt rhag eu dinistrio, ac ni wneuthum ddiben amdanynt yn yr anialwch.

18 Ond mi a ddywedais wrth eu meibion hwynt yn yr anialwch, Na rodiwch yn neddfau eich tadau, ac na chedwch eu barnedigaethau hwynt, nac ymhalogwch chwaith a'u heilunod hwynt.

19 Myfi yw yr ARGLWYDD eich Duw chwi: rhodiwch yn fy neddfau, a ched¬wch fy marnedigaethau, a gwnewch hwynt:

20 Sancteiddiwch hefyd fy Sabothau; fel y byddont yn arwydd rhyngof fi a chwithau, i wybod mai myfi yw yr AR¬GLWYDD eich Duw chwi.

21 Y meibion hwythau a wrthryfelasant i'm herbyn; yn fy neddfau ni rodiasant, a'm barnedigaethau ni chadwasant trwy eu gwneuthur hwynt, y rhai y bydd byw yn¬ddynt y dyn a'u gwnelo hwynt: halogasant fy Sabothau: yna y dywedais y tywalltwn fy llid arnynt, i gyflawni fy nig wrthynt yn yr anialwch.

22 Eto troais heibio fy llaw, a gwneuth¬um er mwyn fy enw, fel na halogid ef yng ngolwg y cenhedloedd y rhai y dygaswn hwynt allan yn cu gwydd.

23 Hefyd mi a dyngaswn wrthynt yn yr anialwch, ar eu gwasgaru hwynt ymysg y cenhedloedd, a'u tacnu hwynt ar hyd y gwledydd;

24 Oherwydd fy marnedigaethau ni wnaethent, ond fy neddfau a ddiystyrasent, fy Sabothau hefyd a halogasent, a'u llygaid oedd ar ôl eilunod eu tadau.

25 Minnau hefyd a roddais iddynt ddeddfau nid oeddynt dda, a barnedig¬aethau ni byddent fyw ynddynt:

26 Ac a'u halogais hwynt yn eu hoffrymau, wrth dynnu trwy dan bob peth a agoro y groth, fel y dinistriwn hwynt; fel y gwybyddent mai myfi yw yr AR¬GLWYDD.

27 Am hynny, fab dyn, llefara wrth dy Israel, a dywed wrthynt, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Eto yn hyn y'm cablodd eich tadau, gan wneuthur ohonynt gamwedd i'm herbyn.

28 Canys dygais hwynt i'r tir a dyng¬aswn ar ei roddi iddynt, a gwelsant bob bryn uchel, a phob pren brigog; ac aberthasant yno eu hebyrth, ac yno y rhoddasant eu hoffrymau dicllonedd: yno hefyd y gosodasant eu harogi peraidd, ac yno y tywalltasant eu diod-offrymau.

29 Yna y dywedais wrthynt, Beth yw yr uchelfa yr ydych chwi yn myned iddi? a Bama y galwyd ei henw hyd y dydd hwn.

30 Am hynny dywed wrth dy Israel, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW, Ai ar ffordd eich tadau yr ymhalogwch chwi? ac a buteiniwch chwi ar ôl eu ffieidd-dra hwynt?

31 Canys pan offrymoch eich offrymau, gan dynnu eich meibion trwy y tân, yr ymhalogwch wrth eich holl eilunod hyd heddiw: a fynnaf fi gennych ymofyn a mi, ty Israel? Fel mai byw fi, medd yr ARGLWYDD DDUW, nid ymofynnir a migennych.

32 Eich bwriad hefyd ni bydd ddim, yr hyn a ddywedwch, Byddwn fel y cen¬hedloedd, fel teuluoedd y gwledydd, i wasanaethu pren a maen.

33 y Fel mai byw fi, medd yr AR¬GLWYDD DDUW, yn ddiau a llaw gadarn, ac a braich estynedig, ac a llidiowgrwydd tywalltedig, y teyrnasaf arnoch.

34 A dygaf chwi allan ymysg y bob-loedd, a chasglaf chwi o'r gwledydd y rhai y'ch gwasgarwyd ynddynt, a llaw gadarn, 'ac a braich estynedig, ac a llidiowgrwydd tywalltedig.

35 A dygaf chwi i anialwch y bobloedd, ac ymddadleuaf & chwi yno wyneb yn wyneb.

36 Fel yr ymddadleuais a'ch tadau yn anialwch tir yr Aifft, felly yr ymddadleuaf fi chwithau, medd yr ARGLWYDD DDUW.

37 A gwnaf i chwi fyned dan y wialen, a dygaf chwi i rwym y cyfamod.

38 A charthaf ohonoch y rhai gwrthryfelgar, a'r rhai a droseddant i'm herbyn: dygaf hwynt o wlad eu hymdaith, ac i wlad Israel ni ddeuant: a chewch wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD.

39 Chwithau, ty Israel, fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Ewch, gwasanaethwch bob un ei eilunod, ac ar ol hyn befyd, oni wrandewch arnaf fi: cmd na halogwch mwy fy enw sanctaidd fi'oh offrymau, ac a'ch eilunod.

40 Canys yn fy mynydd sanctaidd, ym mynydd uchelder Israel, medd yr ARGLWYDD DDUW, yno y'm gwasanaetha tiioll dy Israel, cwbl o'r wlad: yno y byddaf fodlon iddynt; ac yno y gofynnaf eich offrymau, a blaenf&wyth eich offrym¬au, gyda'ch holl sanctaidd bethau. ,

41 Byddaf fodlon i chwi gyda'ch arogi peraidd, pan ddygwyf chwi allan o blith y bobloedd, a'ch casglu chwi o'r tiroedd y'ch gwasgarwyd ynddynt; a mi a sanct-eiddir ynoch yng ngolwg y cenhedloedd.

42 Hefyd cewch wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD, pan ddygwyf chwi i dir Israel, i'r tir y tyngais am ei roddi i'ch tadau.

43 Ac yno y cofiwch eich ffyrdd, a'ch holl weithredoedd y rhai yr ymhalogasoch ynddynt; fel yr alaroch arnoch eich hun am yr holl ddrygioni a wnaethoch.

44 A chewch wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD, pan wnelwyf a chwi er mwyn fy enw, nid yn ôl eich ffyrdd drygionus chwi, nac yn ôl eich gweithredoedd llygredig, O dy Israel, medd yr ARGLWYDD DDUW.

45 y Daeth drachefn air yr ARGLWYDD ataf, gan ddywedyd,

46 Gosod dy wynebj fab dyn, tua'r deau, ie, difera eiriau tua'r deau, -a jthroffwyda yn erbyn coed raaes y deau;

47 A dywed wrthgoedy deau, Gwrando air yr ARGLWYDD: Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Wele fi yn cynnau ynot ti dan, ac efe a ysa ynot ti bob pren ir, a phob pren sych: ffagi y fflam ni ddiffydd, a'r holl wynebau o'r deau hyd y gogledd a losgir ynddo.

48 A phob cnawd a welant mai myfi yr ARGLWYDD a'i cyneuais: nis diffoddir ef.

49 Yna y dywedais, O ARGLWYDD DDUW, y maent hwy yn dywedyd amdanaf, Onid damhegion y mae hwn yn eu traethu?

PENNOD 21

1 A DAETH gair yr ARGLWYDD ataf, gan ddywedyd,

2 Gosod dy wyneb, fab dyn, tua Jerwsalem, a difera dy eiriau tua'r cysegroedd, a phroffwyda yn erbyn gwlad Israel,

3 A dywed wrth wlad Israel, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD; Wele fi i'th erbyn, tynnaf hefyd fy nghleddyf o'i wain, a thorraf ohonot gyfiawn ac anghyfiawn.

4 Oherwydd y torraf ohonot gyfiawn ac flnghyfiawn, am hynny y daw fy nghleddyf allan o'i wain yn erbyn pob cnawd, o'r deau hyd y gogledd;

5 Fel y gwypo pob cnawd i mi yr ARGLWYDD dynnu fy nghleddyf allan o'i wain: ni ddychwel efe mwy.

6 Ochain dithau, fab dyn, gydag ysictod Iwynau; ie, ochain yn chwerw yn eu golwg hwynt.

7 A bydd, pan ddywedant wrthyt. Am ba beth yr ydwyt yn ochain? yna ddy¬wedyd ohonot. Am y chwedl newydd, am ei fod yn dyfod, fel y toddo pob calon, ac y llaeso y dwylo oil, ac y pallo pob ysbryd, a'r gliniau oll a ânt fel dwfr; wele efe yn dyfod, ac a fydd, medd yr ARGLWYDD DDUW

8 A gair yr ARGLWYDD a ddaeth ataf, gan ddywedyd,

9 Proffwyda, fab dyn, a dywed, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD; Dywed, Cleddyf, cleddyf a hogwyd, ac a loywyd.

10 Efe a hogwyd i ladd lladdfa, efe a loywyd fel y byddai ddiaglair: a lawen-ychwn ni? y mae efe yn dirmygu gwialen fy mab, fel pob pren.

11 Ac efe a'i rhoddes i'w loywi, i'w ddal mewn llaw; y cleddyf hwn a hogwyd, ac a loywyd, i'w roddi yn llaw y lleiddiad.

12 Gwaedda ac uda, fab dyn; canys hwn fydd ar fy mhobl, hwn fydd yn erbyn holl dywysogion Israel; dychryn gan y cleddyf fydd ar fy mhobl: am hynny taro law ar forddwyd.

13 Canys profiad yw; a pheth os y cleddyf a ddiystyra y wialen? ni bydd efe mwy, medd yr ARGLWYDD DDUW.

14 Tithau, fab dyn, proffwyda, a tharo law wrth law, a dybler y cleddyf y drydedd waith: cleddyf y lladdedigion, cleddyf lladdedigaeth y gwŷr mawr ydyw, yn myned i'w hystafelloedd hwynt.

15 Rhoddais flaen y cleddyf yn erbyn eu holl byrth hwynt, i doddi eu calon, ac i amlhau eu tramgwyddiadau: O, gwnaed ef yn loyw, hogwyd ef i ladd!

16 DOS ryw ffordd, naill ai ar y llaw ddeau, ai ar y llaw aswy, lle y tueddo dy wyneb.

17 Minnau hefyd a drawaf y naill law yn y llall, ac a lonyddaf fy llid: myfi yr ARGLWYDD a'i lleferais.

18 g A daeth gair yr ARGLWYDD atai, gan ddywedyd,

19 Tithau, fab dyn, gosod i ti ddwy ffordd, fel y delo cleddyf brenin Babilon; o un tir y deuant ill dwy: a dewis Ie, y» mhen ffordd y ddinas y dewisi ef.

20 Gosod ffordd i ddyfod o'r cleddyf tua Rabbath meibion Ammon, a ttma Jwda yn erbyn Jerwsalem gaerog.

21 Canys safodd brenin Babilon ar y groesffordd, ym mhen y ddwyffordd, i ddewimo dewimaeth: gloywodd ei saethau, ymofynnodd S dclwau, edrychodd mewn afu.

22 Yn ei law ddcau yr oedd dewiniaeth Jerwsalem, am osod capteiniaid i agoryd safh mewn lladdedigaeth, i ddyrchafu llef gyda bloedd, i osod offer rhyfel yn -erbyn y pyrth, i twrw clawdd, i adeiladu amddiffynfa.

23 A hyn fydd ganddynt, fel dewirdo dewiniaeth gwagedd yn eu golwg hwynt, jfl rhai a dyngasarit Iwon: ond efe « igofia yr anwiredd, i'w dal hwynt.

24 Am hynny fel hyn y dywed yr AR¬GLWYDD DDUW, Am beri ohonoch gofio eich anwiredd, gan amlygu eich camweddau, fel yr ymddengys eich pechodau yn eich holl weithredoedd; am beri ohonoch eich cofio, y'ch delir a llaw.

25 Tithau, halogedig annuwiol dywysog Israel, yr hwn y daeth ei ddydd, yn amser diwedd anwiredd,

26 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDB DDUW; Symud y meitr, a thyn ymaith y goron; nid yr un fydd hon: cyfod yr isel, gostwng yr uchel.

27 Dymchwelaf, dymchwelaf, dymchwelaf hi; ac ni bydd mwyach hyd m ddelo yr hwn y mae yn gyfiawn iddo; ac iddo ef y rhoddaf hi.

28 Proffwyda dithau, fab dyn, a dywed, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD -DDUW am feibion Ammon, ac am eu gwaradwydd hwynt; dywed di, Y cleddyf, y cleddyf a dynnwyd: i ladd y gloywyd ef, i ddifetha oherwydd y disgleirdeb:

29 Wrth weled gwagedd i ti, wrth ddewinio i ti gelwydd, i'th roddi ar yddfau y lladdedigion, y drygionus y rhai y daeth eu dydd, yn amser diwedd eu hanwiredd.

30 A ddychwelaf fi ef i'w wain? yn y lle y'th grewyd, yn nhir dy gynefin, y'th famaf.

31 A thywalltaf fy nicllonedd a -nat, a than fy llidiowgrwydd y chwythaf arnat, a rhoddaf di yn llaw dynion poethion, cywraint i ddinistrio.

32 I'r tân y byddi yn ymborth; dy waed fydd yng nghanol y tir; ni'th gofir mwyach: canys myfi yr ARGLWYDD a'i dywedais.


PENNOD 22

1 GAIR yr ARGLWYDD a ddaeth ataf drachefn, gan ddywedyd,

2 Tithau, fab dyn, a ferni di, a ferni ddinas y gwaed? ie, ti a wnei iddi wybod ei holl ffieidd-dra.

3 Dywed dithau, Fel hyn y dywed .yr ARGLWYDD DDUW; TywaUt gwaed y mae y ddinas yn ei chanol, i ddyfod o'i hamser, ac eilunod a wnaeth hi yn ei herbyn ei hun i ymhalogi.

4 Euog wyt yn dy waed, yr hwn a dywelltaist; a halogedig yn dy eilunod, y rhai a wnaethost; a thi a neseaist dy ddyddiau, a daethost hyd at dy flynyddoedd: am hynny y'th wneuthum yn warth i'r cenhedloedd, ac yn watwargerdd i'r holl wiedydd.

5 Y rhai agos a'r rhai pell oddi wrthyt a'th watwarant, yr halogedig o enw, ac ami dy drallod.

6 Wele, tywysogion Israel oeddynt ynot, bob un yn ei allu i dywallt gwaed.

7 Dirmygasant ynot dad a mam; gwnaethant yn dwyllodrus a'r dieithr o'th fewn: gorthrymasant ynot yr amddifad a'r weddw.

8 Dirmygaist fy mhethau sanctaidd, a halogaist fy Sabothau.

9 Athrodwyr oedd ynot i dywallt gwaed; ar y mynyddoedd hefyd y bwytasant ynot ti: gwnant ysgelerder o'th fewn.

10 Ynot ti y datguddient noethni eu tad: yr aflan o fisglwyf a ddarostyngent ynot.

11 Gwnai ŵr hefyd ffieidd-dra a gwraig ei gymydog; a gŵr a halogai ei waudd ei hun mewn ysgelerder; ie, darostyngai gŵr ynot ei chwaer ei hun, merch ei dad.

12 Gwobr a gymerent ynot am dywallt gwaed; cymeraist usuriaeth ac ocraeth, ac elwaist ar dy gymdogion trwy dwyll, ac anghofiaist fi, medd yr ARGLWYDD DDUW.

13 Am hynny wele, trewais fy llaw wrth dy gybydd-dod yr hwn a wnaethost, ac am y gwaed oedd o'th fewn.

14 A bery dy galon, a gryfha dy ddwylo, yn y dyddiau y bydd i mi a wnelwyf a thi? myfi yr ARGLWYDD a'i lleferais, ac a'i gwnaf.

15 Canys gwasgaraf di ymysg y cen-hedloedd, a thaenaf di ar hyd y gwledydd, a gwnaf i'th aflendid ddarfod allan ohonot.

16 A thi a etifeddi ynot dy hun yng ngwydd y cenhedloedd: a chei wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD.

17 A gair yr ARGLWYDD a ddaeth ataf, gan ddywedyd,

18 Ha fab dyn, ty Israel a aeth gennyf yn amhuredd: pres, ac alcam, a haearn, a phlwm, ydynt oll yng nghanol y pair: amhuredd arian ydynt.

19 Am hynny fel hyn y dywed yr AR¬GLWYDD DDUW; Am eich bod ohwi oll yn amhuredd, am hynny wele fi yn eich casglu chwi i ganol Jerwsalem.

20 Fel casglu arian, a phres, a haearn, a phlwm, ac alcam, i ganol y ffwrn, i chwythu tân arnynt i'w toddi; felly yn fy llid a'm dig y casglaf chwi, ac a'ch gadaw-af yno, ac a'ch toddaf.

21 Ie, casglaf chwi, a chwythaf arnoch a than fy llidiowgrwydd, fel y todder chwi yn ei chanol hi.

22 Fel y toddir arian yng nghanol y pair, felly y toddir chwi yn ei chanol hi; fel y gwypoch mai myfi yr ARGLWYDD a dywelltais fy llidiowgrwydd arnoch.

23 H A gair yr ARGLWYDD a ddaeth ataf, gan ddywedyd,

24 Dywed wrthi hi, fab dyn, TLyw y tir sydd heb ei buro, heb lawio amo yn nydd dieter.

25 Cydfradwriaeth ei phroffwydi o'i mewn, sydd fel Hew rhuadwy yn ysglyfaethu ysglyfaeth; eneidiau a ysasant; trysor a phethau gwerthfawr a gymerasant; ei gweddwon hi a amlhasant hwy o'i mewn.

26 Ei hoffeiriaid a dreisiasant fy nghyf-raith, ac a halogasant fy mhethau sanct¬aidd: ni wnaethant ragor rhwng cyseg-redig a halogedig, ac ni wnaethant wybod rhagor rhwng yr aflan a'r glân; cuddiasant hefyd eu llygaid oddi wrth fy Sabothau, a halogwyd fi yn eu mysg hwynt.

27 Ei phenaethiaid oedd yn ei chanol fel bleiddiaid yn ysglyfaethu' ysglyfaeth, i dywallt gwaed, i ddifetha eneidiau, er elwa elw.

28 Ei phroffwydi hefyd a'u priddasant hwy a chlai annhymherus, gan weled gwagedd, a dewinio iddynt gelwydd, gan ddywedyd, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW, a'r ARGLWYDD heb ddy¬wedyd.

29 Pobl y tir a arferasant dwyll, ac a dreisiasant drais, ac a orthrymasant y

truan a'r tlawd; y dieithr hefyd a orthrym¬asant yn anghyfiawn.

30 Ceisiais hefyd ŵr ohonynt i gau y cae, ac i sefyll ar yr adwy o'm blaen dros y wlad, rhag ei dinistrio; ac nis-cefais.

31 Am hynny y tywelltais fy nigofaint arnynt, a than fy llidiowgrwydd y difethais hwynt; eu ffordd eu hun a roddais ar eu pennau hwynt, medd yr ARGLWYDD DDUW.


PENNOD 23

1 YNA y daeth gair yr ARGLWYDD ataf, gan ddywedyd, *

2 Ha fab dyn, dwy wraig oedd ferched i'r un fam;

3 A phuteiniasant yn yr Ain't, yn eu hieuenctid y puteiniasant: yno y pwys-wyd ar eu bronnau, ac yno yr ysigasant ddidennau eu morwyndod.

4 A'u henwau hwynt oedd, Ahola yr hynaf, ac Aholiba ei chwaer: ac yr oedd¬ynt yn eiddof fi, a phlantasant feibion a merched. Dyma eu henwau; Samaria yw Ahola, a Jerwsalem Aholiba.

5 Ac Ahola a buteiniodd pan oedd eiddof fi, ac a ymserchodd yn ei chariadau, ei chymdogion yr Asyriaid;

6 Y rhai a wisgid a glas, yn ddugiaid ac yn dywysogion, o wyr ieuainc dymunol i gyd, yn farchogion yn marchogaeth meirch.

7 Fel hyn y gwnaeth hi ei phuteindra a hwynt, a dewis feibion Assur oil, a chyda'r rhai oll yr ymserchodd ynddynt; a'u holl eilunod hwynt yr ymhalogodd hi.

8 Ac ni adawodd ei phuteindra a ddygasai hi o'r Ain't: canys gorweddasent gyda hi yn eu hieuenctid, a hwy a ysigasent fronnau ei morwyndod hi, ac a dywalltascnt cu putcindra ami.

9 Am hynny y rhoddms hi yn llaw ei chariadau, set" yn llaw meibion Assur, y rhai yr ymserchodd hi ynddynt.

10 Y rhai hynny;i ddatguddiasant ei noethni hi: hwy a gymerasant ei meibion hi a'i merched, ac a'i Ikiddasant hithau a'r cleddyf: a hi a actli yn enwog ymysg gwragedd: canys gwnaethent farn ami.

11 A phan welodd ei chwaer Aholiba, hi a lygrodd ei thraserch yn fwy na hi, a'i phuteindra yn fwy na phuteindra ei chwaer.

12 Ymserchodd ym meibion Assur, y dugiaid a'r tywysogion o gymdogion, wedi eu gwisgo yn wych iawn, yn farchogion yn marchogaeth meirch, yn wyr ieuainc dymunol i gyd.

13 Yna y gwelais ei halogi hi, a bod un ffordd ganddynt ill dwy,

14 Ac iddi hi chwanegu ar ei phutein¬dra: canys pan welodd wyr wedi eu llunio ar y pared, delwau y Caldeaid wedi eu llunio a fermilion,

15 Wedi eu gwregysu a gwregys am eu llwynau, yn rhagori mewn lliwiau am eu pennau, mewn golwg yn dywysogion oil, o ddull meibion Babilon yn Caldea, tir eu genedigaeth:

16 Hi a ymserchodd ynddynt pan eu gwelodd a'i llygaid, ac a anfonodd genhadau atynt i Caldea.

17 A meibion Babilon a ddaethant ati i wely cariad, ac a'i halogasant hi a'u puteindra; a hi a ymhalogodd gyda hwynt, a'i meddwl a giliodd oddi wrthynt.

18 Felly y datguddiodd hi ei phut¬eindra, ac y datguddiodd ei noethni. Yna y ciliodd fy meddwl oddi wrthi, fel y ciliasai fy meddwl oddi wrth ei chwaer hi.

19 Eto hi a chwanegodd ei phuteindra, gan gofio dyddiau ei hieuenctid, yn y rhai y puteiniasai hi yn nhir yr Aifft.

20 Canys hi a ymserchodd yn ei gordderchwyr, y rhai yr oedd eu cnawd fel cnawd asynnod, a'u diferlif fel diferlif meirch.

21 Felly y cofiaist ysgelerder dy ieuenc-tid, pan ysigwyd dy ddidennau gan yr Eifftiaid, am fronnau dy ieuenctid.

22 Am hynny, Aholiba, fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Wele fi yn cyfodi dy gariadau i'th erbyn, y rhai y ciliodd dy feddwl oddi wrthynt, a dygaf hwynt i'th erbyn o amgylch:

23 Meibion Babilon a'r holl Galdeaid, Pecod, a Soa, a Coa, a holl feibion Assur gyda hwynt; yn wyr ieuaine dymunol, yn ddugiaid a thywysogion i gyd, yn ben- am hynny dw di&au dy ysgelerdtts a'th aethiaid ac yn enwog, yn. marchogaetfa; buteindra.: meirch, bawb ohonynt. ;.

24 A deuanti'th erbyn a menni, cerbydau, ac olwynion, ac a chynulleidfa o bobl; y gosodant i'th erbyn oddi amgylch astalch, a tharian, a helm: a rhoddaf o'u blaen hwynt farnedigaeth, a hwy a'th farnant barnedigaethau eu nun.

25 A mi a osodaf fy eiddigedd yn dy erbyn, a hwy a wnant a thi yn llidiog: dy drwyn a'th glustiau a dynnant ymaith, a'th weddill a syrth gan y cleddyf: hwy a ddaliant dy feibion a'th fetched, a'tb weddill a ysir gan y tân.

26 Diosgant hefyd dy ddillad, a dygant dy ddodrefn hyfryd.

27 Felly y gwaaf i'th ysgelerder, a'th buteindra o dir yr Ain't, beidio a thi, fel na chodech dy lygaid atynt, ac na cnofiech yr Aifft mwy.

28 Canys fel hyn y dywed yr AR- GLWYDD DDUW, Wele fi yn dy roddi yn llaw y rhai a gaseaist, yn llaw y rhai yn ciliodd dy feddwl oddi wrthynt.

29 A gwn&nt a thi yn atgas, ac a gymerant dy holl lafur, ac a'th adawant di yn llom ac yn noeth: a datguddir noethni dy buteindra; ie, dy ysgelerder a'th buteindra.

30 Mi a wnaf hyn i ti, am buteinio ohonot ar ôl y cenhedloedd, am dy halogi gyda'u heilunod hwynt.

31 Ti a rodiaist yn ffordd dy chwaer; am hynny y rhoddaf finnau ei chwpan hi yn dy law di.

32. Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW, Dwfh a helaeth gwpan dy chwaer a yfi: ti a fyddi i'th watwar ac i'th ddir- mygu: y mae llawer yn genni ynddo.

33 Ti a lenwir &. meddwdod ac a gofid, o gwpan syndod ac anrhaith, o gwpan dy chwaer Samaria.

34 Canys ti a yfi, ac a sugni ohono; drylli hefyd ei ddarnau ef, ac a dynni ymaith dy fronnau dy hun: canys myfi a'i lleferais, medd yr ARGLWYDD DDUW.

35 Am hynny fel hyn y dywed yr AR- GLWXDtD DDUW; Oherwydd i ti fy ang- iK)fio». ate bwrw ohonot tu ôl i'th gefn; am hynny dwg dithau dy ysgelerder a'th buteindra.

36 Dywedodd yr ARGLWYDD hefyd wrthyf, A ferni di, fab dyn, Ahola ac Aholiba? ie, mynega iddynt eu ffieidd-dra;

37 Iddynt dorri priodas, a bod gwaed' yn eu dwylo; ie, gyda'u heilunod y puteiniasant; eu meibion hefyd y rhai a a'u blantasant i mi, a dynasant trwy dan iddynt i'w hysu.

38 Gwnaethant hyn ychwaneg i taif-fy nghysegr a aflanhasant yn y dydd hwnnw, a'm Sabothau a halogasant. ,

39 Canys pan laddasant eu meibion i'w heilunod, yna y daethant i'm cysegr yn y dydd hwnnw, i'w halogi ef: ac wele, fel hyn y gwnaethant yng nghanol fy nhy.

40 A hefyd gan anfon ohonoch am wyr - i ddyfod o bell, y rhai yr anfonwyd cennad atynt, ac wele daethant: er mwyn y rhai yr ymolchaist,.y lliwiaist dy lygaid, ac yr ymherddaist a harddwch.

41 Eisteddaist hefyd ar wely anrhydedduaw y rhai y us, a bord drefnus o'i flaen, a gosodaist arno fy arogl-darth a'm holew i.

42 A llais tyrfa heddychol oedd gyda hi: a chyda'r cyffredin y dygwyd y Sabeaid o'r anialwch, y rhai a roddasant freich-ledau am eu dwylo hwynt, a choronau hyfryd am eu pennau hwynt.

43 Yna y dywedais wrth yr hen ei phuteindra, A wnant hwy yn awr buteindra gyda hi, a hithau gyda hwy-!- thau?

44 Eto aethant ati fel myned at butein- wraig; felly yr aethant at Ahola ac Aholiba, y gwragedd ysgeler.

45 y A'r gwŷr cyfiawn hwythau a'u barnant hwy a barnedigaeth puteiniaid, ac a barnedigaeth rhai yn tywallt gwaed: canys putcinio y maent, a gwaed sydd yn eu dwylo.

46 Canys fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW, Dygaf i fyny dyrfa arnynt hwy, a rhoddaf hwynt i'w mudo ac i'w han rheithio.

47 A'r dyrfa a'u llabyddiant hwy a

meini, ac a'u torrant hwy a'u cleddyfau: eu meibion a'u merched a laddant, a'u tai a losgant a thto.

48 Fel hyn y gwnaf finnau i "ysgelerder beidio o'r wlad, fel y dysgir yr holl wragedd na wnelont yn ôl eich ysgelerder chwi.

49 A hwy a roddant eich ysgelerder i'ch erbyn, a chwi a ddygwch bechodau eich eilunod; ac a gewch wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD DDUW.


PENNOD 24

1 DRACHEFN yn y nawfed flwyddyn, yn y degfed 'mis, ar y degfed dyfld o'r mis, y daeth gair yr ARGLWYDD atafj gan ddywedyd,

2 Ysgrifenna i ti enw y dydd hwn, fab dyn, ie, corff y dydd hwn: ymosododd brenin Babilon yn erbyn Jerwsalem 6 fewn corff y dydd hwn.

3 A thraetha ddihareb wrth y ty gwrthryfelgar, a dywed wrthynt. Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Gosod y crochan, gosod, a thywallt hefyd ddwfr ynddo.

4 Casgl ei ddrylliau iddo, pob dryH teg, y morddwyd, a'r ysgwyddog; llanw ef a'r dewis esgyrn.

5 Cymer ddewis o'r praidd, a chynnau yr esgyrn dano, a berw ef yn ferwedig; ie, "berwed ei esgyrn o'i fewn.

6 Am hynny yr ARGLWYDD DDHW a ddywed fel hyn, Gwae ddinas y gwaed, y tarochan yr hwn y mae ei ysgum ynddo, ac nid aeth ei ysgum allan ohono; tyn ef aHan bob yn ddryll: na syrthied coelbren azno.

7 Oherwydd ei gwaed sydd yn ei chanol: ar gopa craig y gosododd hi ef, nis tywalltodd ar y ddaear, i fwrw arno Iwch:

8 I beri i lid godi i wneuthur dial; ijhoddais ei gwaed hi ar gopa craig, rhag ei guddio.

9 Am hynny fel hyn y dywed yr AR¬GLWYDD DDUW, Gwae ddinas y gwaed! minnau a wnaf ei thanllwyth yn fawr.

10 Ainlha y coed, cynnau y tSn, difa y cig, a gwna goginiaeth, a llosger yr esgyrn.

11 A dod ef ar ei farwor yn wag, fel y twymo, ac y Uosgo ei bres, ac y toddo ei aflendid ynddo, ac y darfyddo ei ysgum.

12 Ymflinodd a chelwyddau, ac nid aeth ei hysgum mawr aMaa bhoni: yn t&n I y bwrir ei hysgum hi. '

13 Yn dy aflendid. y aae ysgelerder: Oherwydd glanhau ohonof di, ac nid wyt lan, o'th aflendid ni'th lanheir mwy, hyd oni pharwyf i'm llid orffwys arnat.

14 Myfi yr ARGLWYDD a'i lleferais: daw a gwnaf; nid afyn ôl ac nid arbedaf, ac nid edifarhaf. Yn ôl dy ffyrdd, ac yn ôl dy weithredoedd, y barnant di, medd yr ARGLWYDD DDUW.

15 A gair yr ARGLWYDD a ddaeth ataf, gan ddywedyd,

16 Wele, fab dyn, fi yn cymryd oddi wrthyt ddymuniant dy lygaid & dyrnod: eto na alara ac nac wyla, ac ffa ddeued Ay ddagrau. 17 Taw a llefain, na wna farwaad; rhwym dy gap am dy ben, a dod dy esgidiau am dy draed, ac na chae ar dy enau, na fwyta chwaith fara dynion.

18 Felly y lleferais wrth y bobl y bore a bu farw fy ngwraig yn yr hwyr? a gwneuthum y bore drannoeth fel y gorchmynasid i mi.

19 y A'r bobl a ddywedasant wrthyfe Oni fynegi i mi beth yw hyn i fiij gah i ti Wneuthur felly?

20 Yna y dywedais wrthynt, Gair yr ARGLWYDD a ddaeth ataf, gan ddywedyd,

21 Dywed wrth dy Israel, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Wele fi yn halogi fy nghysegr, godidowgrwydd eich nerth, dymuniant eich llygaid, ac anwyl-dra eich enaid: a'ch meibion a'ch merched, y rhai a adawsoch, a syrthiant gan y cleddyf.

22 Ac fel y gwneuthum i, y gwnewch chwithau; ni chaewch ar eich geneuau, ac ni fwytewch fara dynion.

23 Byddwch a'ch capiau am eich pennau, a'ch esgidiau am eich traed: ni alerwch, ac nid wylwch; ond am eich aawiredd y dihoenwch, ac ochneidiwch bob un wrth ei gilydd.

24 Felly y mae Eseciel yn arwydd i chwi: yn ôl yr hyn oll a wnaeth efe, y gwnewch chwithau: a phan ddelo hyn, tihwi a gewch wybod mai myfi yw yr ARGLWYOD DDUW.

25 Tithau fab dyn, onid yn y dydd y cymeraf oddi wrthynt eu nerth, llaw-enydd eu gogoniant, dymuniant eu llygaid, ac anwyldra eu henaid, eu meibion a'u merched,

26 Y dydd hwnnw y daw yr hwn a ddihango, atat, i beri i ti ei glywed a'th glustiau?

27 Yn y dydd hwnnw yr agorir dy safn wrth yr hwn a ddihango; lleferi hefyd, ac ni byddi fud mwy: a byddi iddynt yn arwydd; fel y gwypont mai myfi yw yr ARGLWYDD.


PENNOD 25

1 A GAIR yr ARGLWYDD a ddaeth ataf gan ddywedyd,

2 Ha fab dyn, gosod dy wyneb yn erbyn meibion Ammon, a phroffwyda yn eu herbyn hwynt;

3 A dywed wrth feibion Ammon, Gwrandewch air yr ARGLWYDD DDUW; Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW, Am ddywedyd ohonot. Ha, ha, yn erbyn fy nghysegr, pan halogwyd; ac yn erbyn tir Israel, pan anrheithiwyd; ac yn erbyn ty Jwda, pan aethant mewn caethglud:

4 Am. hynny wele fi yn dy roddi di yn etifeddiaeth i feibion y dwyrain, fel y gosodant eu palasau ynot, ac y gosodant eu pebyll o'th fewn: hwy a ysant dy ffrwyth, a hwy a yfant dy laeth.

5 Rhoddaf hefyd Rabba yn drigfa camelod, a meibion Ammon yn orweddfa defaid: fel y gwypoch mai myfi yw yr ARGLWYDD.

6 Canys fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Oherwydd taro ohonot dy ddwylo, a churo ohonot a'th draed, a llawenychu ohonot yn dy galon a'th holl ddirmyg yn erbyn tir Israel;

7 Am hynny wele, mi a estynnaf fy llaw arnat, ac a'th roddaf yn fwyd i'r cenhedloedd, ac a'th dorrafymaith o fysg y bobloedd, ac a'th ddifethaf o'r tiroedd: dinistriaf di; fel y gwypech mai myfi yw yr ARGLWYDD.

8 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Am ddywedyd o Moab a Seir, Wele dy Jwda fel yr holl genhedloedd:

9 Am hynny wele fi yn agori ystlys Moab o'r dinasoedd, o'i ddinasoedd ef y rhai sydd yn ei gyrrau, gogoniant y wlad, Bethjesimoth, Baal-meon, a Ciriathaim,

10 I feibion y dwyrain ynghyd a meibion Ammon, a rhoddafhwynt yn etifeddiaeth; fel na chofier meibion Ammon ymysg y cenhedloedd.

11 Gwnaf farn hefyd ar Moab; fel y gwypont mai myfi yw yr ARGLWYDD.

12 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Am i Edom wneuthur yn erbyh , ty Jwda wrth wneuthur dial, a gwneuthur camwedd mawr, ac ymddial arnynt;

13 Am hynny, medd yr ARGLWYDD DDUW, yr estynnaf finnau fy llaw ar Edom, a thorraf ohoni ddyn ac anifail; a gwnaf hi yn anrhaith o Teman; a'r rhai o Dedan a syrthiant gan y cleddyf.

14 A rhoddaf fy nialedd ar yr Edom-iaid trwy law fy mhobl Israel: a hwy a wnant ag Edom yn ôl fy nicllonedd, ac yn ôl fy llid; fel y gwypont fy nialedd, medd yr ARGLWYDD DDUW.

15 y Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Am wneuthur o'r Philistiaid trwy ddial, a dialu dial trwy ddirmyg calon, i'w dinistrio am yr hen gas;

16 Am hynny fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Wele fi yn estyn fy llaw ar y Philistiaid, a thorraf ymaith y Cerethiaid, a difethaf weddill porthladd y môr.

17 A gwnaf arnynt ddialedd mawr trwy gerydd llidiog: a chant wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD, pan roddwyf fy nialedd arnynt.


PENNOD 26

1 A yn yr unfed flwyddyn ar ddeg, ar y dydd cyntaf o'r mis, y daeth gair yr ARGLWYDD ataf, gan ddywedyd,

2 Ha fab dyn, oherwydd dywedyd o Tyrus am Jerwsalem, Aha, torrwyd hi, pyrth y bobloedd: trodd ataf fi: fo'm llenwir; anrheithiedig yw hi:

3 Am hynny fel hyn y dywed yr AR¬GLWYDD DDUW; Wele fi i'th erbyn, O Tyrus, a chodaf genhedloedd lawer i'th erbyn, fel y cyfyd y môr ei donnau.

4 A hwy a ddinistriant geyrydd Tyrus, a'i thyrau a ddinistriant: minnau a grafaf ei llwch ohoni, ac a'i gwnaf yn gopa craig.

5 Yn daenfa rhwydau .y bydd yng nghanol y môr: canys myfi a lefarodd hyn, medd yr ARGLWYDD DDUW: a hi a fydd yn ysbail i'r cenhedloedd.

6 Ei merched hefyd y rhai sydd yn y maes a leddir a'r cleddyf; fel y gwypont mai myfi yw yr ARGLWYDD.

7 Canys fel hyn y dywed yr AR¬GLWYDD DDUW; Wele fi yn dwyn,ar Tyrusc o'r gogledd, Nebuchodonosor brenin Babilon, brenin brenhinoedd, 'a' meirch ac a cherbydau, ac a marchogion,' a thorfoedd, a phobl lawer.

8 Dy ferched a ladd efe yn y maes a'r cleddyf; ac a esyd wrthglawdd i'th erbyn, ac a fwrw glawdd i'th erbyn, ac 'a gyfyd darian i'th erbyn.

9 Ac efe a esyd beiriannau rhyfel yn erbyn dy geyrydd, a'th dyrau a fwrw efe i lawr a'i fwyeill.

10 Gan amider ei feirch ef, eu llwch a'th doa: dy geyrydd a gynhyrfant gan swn y marchogion, a'r olwynion, a'r cerbydau, pan ddelo trwy dy byrth di, fel dyfod i ddinas adwyog.

11 A charnau ei feirch y sathr efe dy heolydd oil: dy bobl a ladd efe a'r cleddyf, a'th sefyllfannau cedyrn a ddisgyn i'r llawr.

12 A hwy a anrheithiant dy gyfoeth, ac a ysbeiliant dy farchnadaeth; ac a ddin¬istriant dy geyrydd, a'th dai dymunol a dynnant i lawr: a'th gerrig, a'th goed, a'th bridd, a osodant yng nghanol y dyfroedd.

13 Agwnafiswndyganiadaubeidio;ac ni chlywir mwy lais dy delynau.

14 A gwnaf di yn gopa craig: taenfa rbwydau fyddi: ni'th adeiledir mwy: canys myfi yr ARGLWYDD a'i lleferais, medd yr ARGLWYDD DDUW.

15 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW wrth Tyrus: Oni chryn yr ynysoedd gan swn dy gwymp, pan waeddo yr archolledig, pan ladder lladdfa yn dy ganol?

16 Yna holl dywysogion y môr a ddisgynnant o'u gorseddfeinciau, ac a fwriant ymaith eu mantelloedd, ac a ddiosgant eu gwisgoedd symudliw: dychryn a wisgant, ar y ddaear yr eisteddant, ac a ddychrynant ar bob moment, ac a synnant wrthyt.

17 Codant hefyd alamad amdanat, a dywedant wrthyt. Pa fodd y'th ddifethwyd, yr hon a breswylir gan forwyr, y ddinas ganmoladwy, yr hon oedd gref ar y môr, hi a'i thrigolion, y rhai a roddasant eu harswyd ar ei holl ymdeithwyr hi?

18 Yr awr hon yr ynysoedd a ddychryn¬ant yn nydd dy gwymp; ie, yr ynysoedd y rhai sydd yn y môr a drallodir wrth dy fynediad di ymaith.

19 Canys fel hyn y dywed yr AR¬GLWYDD DDUW; Pan roddwyf di yn ddinas anrheithiedig, fel y dinasoedd nis cyfanheddir; gan ddwyn arnat y dyfnder, fel y'th guddio dyfroedd lawer;

20 A'th ddisgyn ohonof gyda'r rhai a ddisgynnant i'r pwll, at y bobl gynt, a'th osod yn iselderau y ddaear, yn yr hen anrhaith, gyda'r rhai a ddisgynnant i'r pwll, fel na'th breswylier; a rhoddi ohonof ogoniant yn nhir y rhai byw;

21 Gwnaf di yn ddy chryn, ac ni byddi: er dy geisio, ni'th geir mwy, medd yr ARGLWYDD DDUW.


PENNOD 27

1 GAIR yr ARGLWYDD a ddaeth ataf drachefn, gan ddywedyd,

2 Tithau fab dyn, cyfod alamad am Tyrus;

3 A dywed wrth Tyrus, O dydi yr hon wyt yn trigo wrth borthladdoedd y môr, marchnadyddes y bobloedd i ynysoedd lawer, fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Tyrus, ti a ddywedaist, Myfi wyf berffaith o degwch.

4 Dy derfynau sydd yng nghanol y môr; dy adeiladwyr a berffeithiasant dy degwch.

5 Adeiladasant dy holl ystyllod o ffy-nidwydd o Senir: cymerasant gedrwydd o Libanus i wneuthur hwylbren i ti.

6 Gweithiasant dy rwyfau o dderw o Basan; mintai yr Assuriaid a wnaethant dy feinciau o ifori o ynysoedd Chittim.

7 Lliain main o'r Aifft o symudliw oedd yr hyn a tedit i fed yn hwyl i ti; glas, a phorffor o ynysoedd: Eliaa, oedd dy do.

8 Trigolion Sidon ac Arfad oedd dy rwyfwyr: dy ddoethion di, Tyrus, o'th fewn, oedd; d'y long-lywiawdwyr.

9 Henuriaid Gebal a'i doethion oeddr ynot yn cau dy agennau,: holl longau, y môr a'u Hongwyr oedd ynot ti i farehnata! dy farchnad.

10 Y Persiaid, a'r Ludiaid, a'r Phutiaid-n oedd ryfelwyr i ti yn dy luoedd: tariaa.a helm a grogasant ynot; hwy a roddasant.t li harddwch.

11 Meibion Arfad oedd gyda'th luoedd ar dy gaerau oddi amgylch, a'r Gammad-iaid yn dy dyrau '. crogasant eu tarianau an dy gaerau oddi amgylch; hwy a berffeithh iasant dy degwch.

12 Tarsis oedd dy farchnadyddes oherwydd amidra pob gplad.; ag arian, haeain, alcam,. a phlwm, y marchnatasant. yn dS ffeiriau.

13 Jafan, Tubal, a Mesech, hwytha» oedd dy farchnadyddion: marchnatasaial yn dy farchnad am ddynion a Hestri pres;

14 Y rhai o dy Toganna a farchnatasaat yn dy ffeiriau a meirch, a marchogion, a mulod.

15 Meibion Dedan oedd dy farchnadwyr; ynysoedd lawer oedd farchnadoedd dy law: dygasant gym ifori ac ebenus ya anrheg i ti.

16 Aram oedd dy farchnadydd oherwydd amied pethau o'th waith di: ass. garbunci, porffor, a gwaith edau a nodwydd, a lliain meinllm, a chwrel, a gemau, y marchnatasant yn dy ffeiriau.

17 Jwda a thir Israel, hwythau oedd dy farchnadyddion: marchnatasant yn dy farchnad am wenith Minnith, a Phannag, a mel, ac olew, a tliriagl.

18 Damascus oedd dy farchnadydd yn amider dy waith oherwydd lliaws pob golud; am win Helbon, a gwlân gwyn.

19 Dan hefyd a Jafan yn cyniwair a farchnatasant yn dy farchnadoedd: haeasa wedi ei weithio, casia,, a'i- calamus, oedd yn dy farchnad.

20 Dedan oedd dy farchnadydd'. mewn brethynnau gwerthfawr i gerbydau.

21 Arabia, a holl dywysogion Cedar, oedd hwythau farchnadyddion i ti aim wyn, hyrddod, a bychod: yn y rhai hyn. yr oedd dy farchnadyddion.

22 Marchnadyddion Seba a Rama, hwythau oedd dy farchnadyddion: march:-: natasant yn dy ffeiriau am bob pri£ beraroglau, ac am bob maen gwerthfawr, ac aur.

23 Haran, a Channe, ac Eden, march-nadyddion Seba, Assur, a Chiimad, oedd yn marchnata a thi.

24 Dyma dy farchnadyddion am bethau perffaith, am frethynnau gleision, a gwaith edau a nodwydd, ac am gistiaus gwisgoedd gwerthfawr, wedi eu rhwynaa) a rhaffau a'u gwneuthur o gedrwydd ymysg dy farchnadaeth.

25 Llongau Tarsis oedd yn canu amdanat yn dy farchnad; a thi. a lanwyd,,ac a ogoneddwyd yn odiaeth yng nghanol y moroedd.

26: Y rhai a'tb rwyfasant a'th ddyg-aaant i ddyfroedd. lawer: gwynt y dwy-rain a'th ddrylliodd yng nghanol yr moroedd.

27 Dy ohid, a'th ffeiriau, dy farch¬nadaeth,. dy forwyr, a'th feistriaid Hongau, cyweirwyr dy agennau,. a marchr-nadwyr dy farchnad., a'th ryfelwyr oH y rhai sydd ynot, a'th holl gynulleidfa. yr hon sydd yn dy ganol, a syrthiant yng: nghanol y môr, ar ddydd dy gwymp dr.

28 Wrth lef gwaedd dy feistriaid llongau, y tonnau a gyffroant.

29 Yna po6 rhwyfwr, y morwyr, holl lywyddion y moroedd, a ddisgynnant o'vt Uongau, ar y tir y safant;

30 A gwnant glywed eu llef amdanat,. a gwaeddant yn chwerw, a chodant Iwcfa ar eu pennau, ac ymdrybaeddant yn; y lludw.

31 A hwy a'u gwnant eu hunain yn foelion amdanat, ac a ymwregysant a sachliain, ac a wylant amdanat a chwerw alar, mewn chwerwedd calon.

32 A chodant amdanat alamad yn eu cwynfan, a galarant amdanat, gan ddywedyd, Pwy oedd fel Tyrus, fel yr hon a ddinistriwyd yng nghaaol y mor!

33 Pan ddelai dy farchnadaeth o'r raoroedd, diwellit bobloedd lawer; ag amider dy olud a'th farchnadaeth y cyfoethogaist frenhinoedd y ddaear.

34 Y pryd y'th dorrer gan y môr yrr nyfnderau y dyfroedd, dy farchnad a'th holl gynulleidfa a syrthiant yn dy ganol.

35 Holl breswylwyr yr ynysoedd a; synnant amdanat, a'u brenhinoedd 9 ddychrynant ddychryn; hwy a drallodir yn eu hwynebau

36 Y marchnadyddion ymysg y bob¬loedd a chwibanant arnat: dychryn fyddi,. ac ni byddi byth mwyach.


PENNOD 28

1 ataf. DAETH gair yr AKGLWYnb, drachefn, gan ddywedyd,

2 Ha fab dyn, dywed wrth dywysog Tyrus, Fel hyn y dywed. yr AKGLWYDII DDUW; Am lalcfaio dy galon, a dywedydi ohonot, Duw ydwyf fi, eistedd yr ydwyf yn eisteddfa Duw yng nghanol y moroedd;. a thi yn ddyn, ac nid yn DDUW, er gosod ohonot dy galon fel calon Duw:

3 Wele di yn ddoethach na Daniel; ni chuddir dim dirgelwch oddi wrthyt:

4 Trwy dy ddoethineb a'th ddeallgarwch y cefaist gyfoeth i ti, ie, y cefaist aur ac arian i'th drysorau:

5 Trwy dy fawr ddoethineb ac with dy farehnadaeth yr amlheaist dy gyfoeth, a'th galon a falchiodd oherwydd dy gyfoeth:

6 Ana hynny fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Am osod ohonot dy galon fel calon Duw,

7 Oherwydd hynny wele fi yn dwyn i'th erbyn ddieithriaid, y trawsaf o'r cenhedloedd; a thynnant eu cleddyfau ar degwch dy ddoethineb, a halogant dy loywder.

8 Disgynnant di i'r ffos, a byddi farw o farwolaeth yr archolledig yng nghanol y môr.

9 Gan ddywedyd,'a dBywedi di o flaen dy leiddiad, Duw ydwyf fi? a tttt a fyddi yn ddyn, ac axd yn DBUW, yn llaw d.y leiddiad. . . . ,

10 Byddi farw o farwolaeth y dien.-waededig, trwy law dieithriaid: canys rayfi a'i dywedais, medd yr ARGLWYDD DDUW.

11 Gair yr ARGLWYDD a ddaeth ataf drachefn, gan ddywedyd,

12 Cyfod, fab dyn, alamad am freniB Tyrus, a dywed wrtho. Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Ti seliwr nifer, llawn o ddoethineb, a chyflawn o degwch,

13 Ti a fuost yn Eden, gardd Duw:. pob maen gwerthfawr a'th orchuddiai, sardius, topas, ac adamant, beryl, onics, & iasbis, saffir, rubi, a smaragdus, ac aur; gwaith dy dympanau. a'th bibellau a bar-atowyd ynot ar y dydd y'th grewyd.

14 Ceriwb eneiniog ydwyt yn gorchuddio; ac felly y'th roddaswn; oeddit ar. sanctaidd fynydd Duw: ymrodiaist yng Bghanol y cerrig tanllyd. . .

15 Perffaith oeddit ti yn.d.yffyrdd.er x dydd y'th grewyd, hyd oni, chaed ynot anwiredd.

16 Yn amider dy farchnadaeth y llanwasant dy ganol a thrais, a thi a bechaist: am hynny y'th halogaf allan o fynydd Duw, ac y'th. ddifethaf di, geriwb yn gorchuddio, o ganol y cerrig tanllyd.

17 Balchiodd dy galon yn dy degwch, llygraist dy ddoethineb oherwydd dŷ, loywder: bwriaf di i'r llawr, o flaen brenhinoedd y'th osodaf, fel yr edrychont arnat.:

18 Trwy amider dy anwiredd, ag an;-wiredd dy farchnadaeth, yr halogaist dy gysegroedd: am hynny y dygaf dan allaa o'th ganol, hwnnw a'th ysa; a gwnaf di yn: lludw ar y ddaear yng ngolwg pawb a'tb welant.

19 Y rhai a'th adwaenant oll ymysg y bobloedd, a synnant o'th achos: dychrya fyddi, ac ni byddi byth.

20 Yna gair yr ARGLWYDD a ddaeth ataf, gan ddywedyd,

21 Gosod, fab dyn, dy wyneb yn erbyn Sidon, a phroffwyda yn ei herbyn hi,

22 A dywed. Fel hyn y dywed yr Ar¬glwydd DDUW; Wele fi i'th erbyn, Sidon; fel y'm gogonedder yn dy ganol, ac y gwypont mai myfi yw yr ARGLWYDD, pan wnelwyf ynddi farnedigaethau, ac y'm sancteiddier ynddi.

23 Canys anfonaf iddi haint, a gwaed i'w heolydd; a bernir yr archolledig o'i mewn a'r cleddyf, yr hwn fydd ami oddi amgylch; a chant wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD.

24 Ac ni bydd mwy i dŷ Israel, o'r holl rai o'u hamgylch a'r a'u dirmygasant, ysbyddaden bigog, na draenen ofidus; a chant wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD DDUW.

25 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Pan gasglwyf dy Israel o fysg y bobloedd y rhai y gwasgarwyd hwy yn eu plith, ac yr ymsancteiddiwyf ynddynt yng ngolwg y cenhedloedd; yna y trigant yn eu gwlad a roddais i'm gwas Jacob.

26 Ie, trigant ynddi yn ddiogel, ac adeiladant dai, a phlannant winllannoedd; a phreswyliant mewn diogelwch, pan wnelwyf farnedigaethau a'r rhai oll a'u dirmygant hwy o'u hamgylch; fel y gwypont mai myfi yw yr ARGLWYDD eu Duw.


PENNOD 29

1 Yn y degfed mis o'r ddegfed flwyddyn, ar y deuddegfed dydd o'r mis, y daeth gair yr ARGLWYDD atai, gan ddywedyd,

2 Gosod, fab dyn, dy wyneb yn erbyn Pharo brenin yr Aifft, a phroffwyda yn ei erbyn ef, ac yn erbyn yr Aifft oil.

3 Llefara, a dywed, Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Wele fi i'th erbyn, Pharo brenin yr Ain't, y ddraig fawr yr hwn sydd yn gorwedd yng nghanol ei afonydd, yr hwn a ddywedodd, Eiddof fi yw fy afon, a mi a'i gwneuthum hi i mi fy hun.

4 Eithr gosodaf fachau yn dy fochgernau, a gwnaf i bysgod dy afonydd lynu yn dy emau, a chodaf di o ganol dy afonydd; ie, holl bysgod dy afonydd a lynant wrth dy emau.

5 A mi a'th adawaf yn yr anialwch, ti a holl bysgod dy afonydd; syrthi ar wyneb y maes, ni'th gesglir, ac ni'th gynullir; i fwystfilod y maes ac i ehediaid y nefoedd y'th roddais yn ymborth.

6 A holl drigolion yr Aifft a gant wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD, atrt.iddynt fod yn ffon gorsen i dŷ Israel.

7 Pan ymaflasant ynot erbyn dy law, ti a dorraist, ac a rwygaist eu holl ysgwydd: a phan bwysasant arnat, ti a dorraist, ac a wnaethost i'w holl arennau sefyll.

8 Am hynny fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Wele fi yn dwyn arnat gleddyf, a thorraf ymaith ohonot ddyn ac anifail.

9 A bydd tir yr Aifft yn ddinistr ac yn anrhaith; a chant wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD: am iddo ddywedyd, Eiddof fi yw yr afon, a myfi a'i gwneuthum.

10 Am hynny wele fi yn dy erbyn di, ac yn erbyn dy afonydd, a gwnaf dir yr Aifft yn ddiffeithwch anrheithiedig, ac yn anghyfannedd, o dwr Syene hyd yn nherfyn Ethiopia.

11 Ni chyniwair troed dyn trwyddi, ac ni chyniwair troed anifail trwyddi, ac nis cyfanheddir hi ddeugain mlynedd.

12 A mi a wnafwiad yr Aifft yn anghyf¬annedd yng nghanol gwledydd anghyf-anheddol, a'i dinasoedd fyddant yn anghyfannedd ddeugain mlynedd yng nghanol dinasoedd anrheithiedig; a mi a wasgaraf yr Eifftiaid ymysg y cenhed¬loedd, ac a'u taenaf hwynt ar hyd y gwledydd.

13 Eto fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW, Ymhen deugain mlynedd y casglaf yr Eifftiaid o fysg y bobloedd lle y gwasgarwyd hwynt.

14 A dychwelaf gaethiwed yr Aifft, ie, dychwelaf hwynt i dir Pathros, i dir eu preswylfa; ac yno y byddant yn frenhiniaeth isel.

15 Isaf fydd o'r breniniaethau, ac nid ymddyrchaif mwy oddi ar y cenhedloedd; canys lleihaf hwynt, rhag arglwyddiaethu ar y cenhedloedd.

16 Ac ni bydd hi mwy i dŷ Israel yn hyder, yn dwyn ar gof eu hanwiredd, pan edrychont hwy ar eu hoi hwythau: eithr cant wybod mat myfi yw yr Ar¬glwydd DDUW.

17 Ac yn y mis cyntaf o'r seithfed flwyddyn ar hugain, ar y dydd cyntaf o'r mis, y daeth gair yr ARGLWYDD ataf, gan ddywedyd,

18 Ha fab dyn, Nebuchodonosor brenin Babilon a wnaeth i'w lu wasanaethu gwasanaeth mawr yn erbyn Tyrus: pob pen a foelwyd, a phob ysgwydd a ddi-noethwyd; ond nid oedd am Tyrus gyflog iddo, ac i'w lu, am y gwasanaeth a wasanaethodd efe yn ei herbyn hi:

19 Am hynny fel hyn y dywed yr Ar¬glwydd DDUW; Wele fi yn rhoddi tir yr Aifft i Nebuchodonosor brenin Babilon, ac efe a gymer ei lliaws hi, ac a ysbeilia ei hysbail hi, ac a ysglyfaetha ei hysglyfaeth hi, fel y byddo hi yn gyflog i'w luef.

20 Am ei waith yr hwn a wasanaethodd efe yn ei herbyn hi, y rhoddais iddo dir yr Aifft; oherwydd i mi y gweithiasant, medd yr Arglwydd DDUW.

21 Yn y dydd hwnnw y gwnaf i gorn ty Israel flaguro, a rhoddafi tithau agoriad genau yn eu canol hwynt: a chant wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD.


PENNOD 30

1 A GAIR yr ARGLWYBD a ddaeth ataf, gan ddywedyd,

2 Proffwyda, fab dyn, a dywed, Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Udwch, Och o'r diwrnod!

3 Canys agos dydd, ie, agos dydd yr ARGLWYDD, dydd cymylog; amser y cenhedloedd fydd efe.

4 A'r cleddyf a ddaw ar yr Aifft, a bydd gofid blin yn Ethiopia, pan syrthio yr archolledig yn yr Aifft, a chymryd ohonynt ei lliaws hi, a dinistrio ei seiliau.

5 Ethiopia, a Libya, a Lydia, a'u gwerin oil, Chub hefyd, a meibion y tir sydd yn y cyfamod, a syrthiant gyda hwynt gan y cleddyf.

6 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD; Y rhai sydd yn cynnal yr Aifft a syrthiant hefyd, a balchder ei nerth hi a ddisgyn: syrthiant ynddi gan y cleddyf o dwr Syene, medd yr Arglwydd DDUW.

7 A hwy a wneir yn anghyfannedd ym hlith y gwledydd anghyfanheddol, a'i dinasoedd fydd yng nghanol y dinasoedd anrheithiedig.

8 A chant wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD, pan roddwyf dan yn yr Aifft, ac y torrer ei holl gynorthwywyr hi.

9 Y dydd hwnnw cenhadau a ânt allan oddi wrthyf fi mewn llongau, i ddychrynu Ethiopia ddiofal, a bydd gofid blin arnynt fel yn nydd yr Aifft: canys wele ef yn dyfod.

10 Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Gwnaf hefyd i liaws yr Aifft ddarfod trwy law Nebuchodonosor brenin Bab¬ilon.

11 Efe a'i bobl gydag ef, y rhai trawsion o'r cenhedloedd, a ddygir i ddifetha y tir: a hwy a dynnant eu cleddyfau ar yr Aifft, ac a lanwant y wlad a chelanedd.

12 Gwnaf hefyd yr afonydd yn sychder, ,aigwerthaf y wlad i law y drygionus; ie, anrheithiaf y wlad a'i chyflawnder trwy law dieithriaid: myfi yr ARGLWYDD a'i dywedodd.

13 Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Difethaf hefyd y delwau, a gwnaf i'r eilunod ddarfod o Noph; ac ni bydd tywysog mwyach o dir yr Aifft: ac ofn a roddaf yn nhir yr Aifft.

14 Pathros hefyd a anrheithiaf, a rhoddaf dan yn Soan, a gwnaf farnedig¬aethau yn No.

15 A thywalltaf fy llid ar Sin, cryfder yr Aifft; ac a dorraf ymaith liaws No.

16 A mi a roddaf dan yn yr Aifft; gan ofidio y gofidia Sin, a No a rwygir, a , bydd ar Noff gyfyngderau beunydd.

17 Gwyr ieuainc Afen a Phibeseth a syrthiant gan y cleddyf; ac i gaethiwed yr ânt hwy.

18 Ac ar Tehaffnehes y tywylla y diwrn¬od, pan dorrwyf yno ieuau yr Aifft: a balchder ei chryfder a dderfydd ynddi: cwmwl a'i cuddia hi, a'i merched a ânt i gaethiwed.

19 Felly y gwnaf farnedigaethau yn yr Aifft; fel y gwypont mai myfi yw yr ARGLWYDD.

20 Ac yn y mis cyntaf o'r unfed flwyddyn ar ddeg, ar y seithfed dydd o'r mis, y daeth gair yr ARGLWYDD ataf,,;gan ddywedyd,

21 Ha fab dyn, torrais fraich Phaeo brenin yr Aifft; ac wele, nis rhwymir i roddi meddyginiaethau wrtho, i osodi rhwymyn i rwymo, i'w gryfhau i ddal y cleddyf.

22 Am hynny fel hyn y dywed yc Arglwydd DDUW; Wele yn erbyn Pharo brenin yr Aifft, a mi a dorraf ei freichiau ef, y cryf, a'r hwn oedd ddrytt-iedig; ac a wnaf i'r cleddyf syrthio o'i law ef.

23 A mi a wasgaraf yr Eifftiaid ymysg y cenhedloedd, ac a'u taenaf hwynt ar hyd y gwledydd.

24 A mi a gadarnhaf freichiau bream Babilon, ac a roddaf fy nghleddyf yn ei law ef: ond mi a dorraf freichiau Pharo, ac efe a ochain o'i flaen ef ag ocheneidiau un archolledig.

25 Ond mi a gadarnhaf freichian brenin Babilon, a breichiau Pharo ,a syrthiant; fel y gwypont mai myfi yw yr ARGLWYDD, wedi i mi roddi fy nghleddyf yn llaw brenin Babilon, ac iddo yntau ei estyn ef ar wlad yr Aifft.

26 A mi a wasgaraf yr Eifftiaid ymysg-y cenhedloedd, ac a'u taenaf hwynt ar hyd y gwledydd; fel y gwypont mai myfl yw yr ARGLWYDD.


PENNOD 31

1 A yn y trydydd mis o'r unfed flwyad-yn ar ddeg, ar y dydd cyntaf o'r mis, y daeth gair yr ARGLWYDD ataf, gan ddywedyd,

2 Dywed, fab dyn, wrfh Pharo hrenin yr Aifft, ac wrth ei liaws» J bwy yr ydwyt debyg yn dy fawredd? ;

3 Wele, Assur oedd gedrwydden yn Libanus, yn dcg ei cheinciau, a'i brig yai cysgodi, ac yn uchel ei huchder, ..a'i brigyn oedd rhwng y tcwfrig.

4 Dyfroedd a'i maethasai hi, y dyfnde? a'i dyrchafasai, a'i hafonydd yn cerddedio amgylch ei phlanfa; bwriodd hefyd ,-di ffrydiau at holl goed y maes.

5 Am hynny yr ymddyrchafodd ei huchder hi-gotuwehAoll goad sy macs, al cheinciau a amlhasant, a'i changhennau a ymestynasant, oherwydd dyfroedd lawer, pan fwriodd hi allan.

6 Holl ehediaid y nefoedd a nythent yn ei cheinciau hi, a holl fwystfilod y maes a lydnent dan ei changhennau hi; ie, yr holl genhedloedd Iluosog a eisteddent dan ei chysgod hi.

7 Felly teg ydoedd hi yn ei mawredd, yn hyd ei brig; oherwydd ei gwraidd ydoedd wrth ddyfroedd lawer.

8 Y cedrwydd yng ngardd Duw ni allent ei chuddio hi: y ffynidwydd nid oeddynt debyg i'w cheinciau hi, a'r ffawydd nid oeddynt fel ei changhennau hi; ac un pren yng ngardd yr Arglwydd nid ydoedd debyg iddi hi yn ei thegwch.

9 Gwnaethwn hi yn deg gan liaws ei changhennau: a holl goed Eden, y rhai oedd yng ngardd Duw, a genfigenasant wrthi hi.

10 Am hynny fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Oherwydd ymddyr-chafu ohonot mewn uchder, a rhoddi ohoni ei brig ymysg y tewfrig, ac ymddyr-chafu ei chalon yn ei huchder;

11 Am hynny y rhoddais hi yn llaw cadarn y cenhedloedd: gan wneuthur y gwna efe iddi; am. ei drygioni y bwriais hi allan.

12 A dieithriaid, rhai ofnadwy y cen¬hedloedd, a'i torasant hi ymaith, ac a'i gadawsant hi: ar y mynyddoedd ac yn yr holl ddyffrynnoedd y syrthiodd ei brig hi, a'i changhennau a dorrwyd yn holl afonydd y ddaear; a holl bobloedd y tir a ddisgynasant o'i chysgod hi, ac a'i gadawsant hi.

13 Holl ehediaid y nefoedd a drigant ar ei chyff hi, a holl fwystfilod y maes a fyddant ar ei changhennau hi;

14 Fel nad ymddyrchafo holl goed y dyfroedd yn eu huchder, ac na roddont eu brigyn rhwng y tewfrig, ac na safo yr holl goed dyfradwy yn eu huchder: canys rhoddwyd hwynt oll i farwolaeth yn y tir isaf yng nghano'l meibion dynion, gyda'r rhai a ddisgynnant i'r pwll.

15 Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dirpw; Yn y -dydd y disgynnodd hi fr bedd, gwneuthum alaru: toais y dyfnder amdani hi, ac ateliais ei hafonydd, fel yr ataliwyd dyfroedd lawer; gwneuthum. i Libanus alaru amdani hi, ac yr ydoedd ar holl goed y macs lesmair amdani hi.

16 Gan swn ei chwymp hi y cynhyrfais y cenhedloedd, pan wneuthum iddi ddis-gyn i uffern gyda'r rhai a ddisgynnant i'r pwll; a holl goed Eden, y dewis a'r gorau yn Libanus, y dyfradwy oil, a ymgysurant yn y tir isaf.

17 Hwythau hefyd gyda hi a ddisgyn¬nant i uffern at laddedigion y cleddyf, a'r rhai oedd fraich iddi hi, y rhai a drigasant dan ei chysgod hi yng nghanol y cenhedloedd.

18 I bwy felly ymysg coed Eden yr oeddit debyg mewn gogoniant a mawredd? eto ti a ddisgynnir gyda choed Eden i'r tir isaf; gorweddi yng nghanol y rhai dienwaededig, gyda lladdedigiony cleddyf. Dyma Pharo a'i holl liaws, medd yr Arglwydd DDUW.


PENNOD 32

1 A yn y deuddegfed mis o'r ddeu-ddegfed flwyddyn ar y dydd cyntaf o'r

2 Ha fab dyn, cyfod alarnad am Pharo brenin yr Aifft, a dywed wrtho, Tebygaist i lew ieuanc y cenhedloedd, ac yr ydwyt ti fel morfil yn y moroedd: a daethost allan gyda'th afonydd; cythryblaist hefyd y dyfroedd a'th draed, a methraist eu hafonydd hwynt. ,.

3 Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Minnau a daenaf fy rhwyd arnat a chynulleidfa pobloedd lawer; a hwy a'th godant yn fy rhwyd i.

4 Gadawaf di hefyd ar y tir, taflaf di ar wyneb y maes, a gwnaf i holl ehediaid y nefoedd drigo arnat ti; ie, ohonot ti y diwallaf fwystfilod yr holl ddaear.

5 Rhoddaf hct'yd dy gig ar y mynyddoedd, a llanwaf y dyffrynnoedd a'th uchder di.

6 Mwydaf hefyd a'th waed y tir yr wyt yn nofio ynddo, hyd y mynyddoedd; a llenwir yr afonydd ohonot.

7 Ie, cuddiaf y nefoedd wrth dy ddiffoddi, a thywyllaf eu ser hwynt: yr haul a guddiaf a chwmwl, a'r lleuad ni wna i'w goleuni oleuo.

8 Tywyllaf amat holl lewyrch goleuadau y nefoedd, a rhoddaf dywyllwch ar dy dir, medd yr Arglwydd DDUW.

9 A digiaf galon pobloedd lawer, pan ddygwyf dy ddinistr ymysg y cenhed¬loedd i diroedd nid adnabuost.

10 A gwnaf i bobloedd lawer ryfeddu wrthyt, a'u brenhinoedd a ofnant yn fawr o'th blegid, pan wnelwyf i'm cleddyf ddisgleirio o flaen eu hwynebau hwynt; a hwy ar bob munud a ddychrynant, bob un am ei einioes, yn nydd dy gwymp.

11 Canys fel hyn y dywed yr Ar¬glwydd: DDUW; Cleddyf brenin Babilon a ddaw arnat ti.

12 A chleddyfau y rhai cedyrn y cwympaf dy liaws, byddant oll yn gedyrn y cenhedloedd; a hwy a anrheithiant falchder yr Aifft, a'i holl liaws hi a ddinistrir.

13 Difethaf hefyd ei holl anifeiliaid hi oddi wrth ddyfroedd lawer; ac ni sathr troed dyn hwynt mwy, ac ni fathra carnau anifeiliaid hwynt.

14 Yna y gwnaf yn ddyfnion eu dyfr¬oedd hwynt, a gwnaf i'w hafonydd gerdded fel olew, medd yr Arglwydd DDUW.;

15 Pan roddwyf dir yr Aifft yn anrhaith, ac anrheithio y wlad o'i llawnder, pan drawyf y rhai oll a breswyliant ynddi, yna y cant wybod mai myfi yw yr AR¬GLWYDD.

16 Dyma y galar a alarant amdani hi: merched y cenhedloedd a alarant amdani hi; galarant amdani hi, sef am yr Aifft, ac am ei lliaws oil, medd yr Arglwydd DDUW.

17 Ac yn y ddeuddegfed flwyddyn, ar y pymthegfed dydd o'r mis, y daeth gair yr ARGLWYDD ataf, gan ddywedyd,

18 Cwyna, fab dyn, am liaws yr Aifft, a disgyn hi, hi a merched y cenhedloedd enwog, i'r tir isaf, gyda'r rhai a ddisgyn¬nant i'r pwll.

19 Tecach na phwy oeddit? disgyn a gorwedd gyda'r rhai dienwaededig.

20 Syrthiant yng nghanol y rhai a laddwyd a'r cleddyf: i'r cleddyf y rhodd-wyd hi; llusgwch hi a'i lliaws oil.

21 Llefared cryfion y cedym wrthi hi o ganol uffern gyda'i chynorthwywyr: disgynasant, gorweddant yn ddienwaed¬edig, wedi eu lladd a'r cleddyf.

22 Yno y mae Assur a'i holl gynulleidfa, a'i feddau o amgylch; wedi eu lladd oil, a syrthio trwy y cleddyf.

23 Yr hon y rhoddwyd eu beddau ya' ystlysau y pwll, a'i chynulleidfa ydoedd o amgylch ei bedd; wedi eu lladd oil, a syrthio trwy y cleddyf, y rhai a barasattt arswyd yn nhir y rhai byw.

24 Yno y mae Elam a'i holl liaws 6 amgylch ei bedd, wedi eu lladd oil, a syrthio trwy y cleddyf, y rhai a ddisgynasant yn ddienwaededig i'r tir isaf, y rhai a barasant eu harswyd yn rihir y rhai byw; eto hwy a ddygasant eu gwaradwydd gyda'r rhai a ddisgynnant i'r pwll.;

25 Yng nghanol y rbai lladdedig y gosodasant iddi wely ynghyd a'i holl liaws; a'i beddau o'i amgylch: y rhai hynny oll yn ddienwaededig, a laddwyd a'r cleddyf: er peri eu harswyd yn nhir y rhai byw, eto dygasant eu gwaradwydd gyda'r rhai a ddisgynnant i'r pwll: yng nghanol y lladdedigion y rhoddwyd ef.

26 Yno y mae Mesech, Tubal, a'i hoB liaws; a'i beddau o amgylch: y rhai hyntty oll yn ddienwaededig, wedi eu lladd a'r cleddyf, er peri ohonynt eu harswyd yn nhir y rhai byw.

27 Ac ni orweddant gyda'r cedyrn a syrthiasant o'r rhai dienwaededig, y rhai a ddisgynasant i uffern a'u harfau rhyfel: a rhoddasant eu cleddyfau dan eu pennant eithr eu hanwireddau fydd ar eu hesgym hwy, er eu bod yn arswyd i'r cedym ya nhir y rhai byw.

28 A thithau a ddryllir ymysg y rhai dienwaededig, ac a orweddi gyda'r rhai a laddwyd a'r cleddyf.

29 Yno y mae Edom, a'i brenhinoedd., a'i holl dywysogion, y rhai a roddwyd a'u cadernid gyda'r rhai a laddwyd a'r cleddyf: hwy a orweddant gyda'r rhai dienwaededig, a chyda'r rhai a ddisgyn¬nant i'r pwll.

30 Yno y mae hoil dywysogion y gogledd, a'r holl Sidoniaid, y rhai a ddisgynnant gyda'r lladdedigion; gyda'u harswyd y cywilyddiant am eu cadernid; gorwedd¬ant hefyd yn ddienwaededig gyda'r rhai a laddwyd a'r cleddyf, ac a ddygant eu gwaradwydd gyda'r rhai a ddisgynnant i'r pwll.

31 Pharo a'u gwel hwynt, ac a ymgysura yn ei holl liaws, Pharo a'i holl lu wedi eii lladd a'r cleddyf, medd yr Arglwydd DDUW.

32 Canys rhoddais fy ofn yn nhir y rhai byw; a gwneir iddo orwedd yng nghanol ' y rhai dienwaededig, gyda lladdedigion y cleddyf, sef i Pharo ac i'w holl liaws, medd yr Arglwydd DDUW.


PENNOD 33

1 A DAETH gair yr ARGLWYDD ataf, gan A- ddywedyd,

2 Llefara, fab dyn, wrth feibion dy bobl, a dywed wrthynt. Pan ddygwyf gleddyf ar wlad, a chymryd o bobl y wlad ryw ŵr o'i chyrrau, a'i roddi yn wyliedydd iddynt:

3 Os gwel efe gleddyf yn dyfod ar y wlad, ac utganu mewn utgorn, a rhy-buddio y bobl;

4 Yna yr hwn a glywo lais yr utgorn, ac ni chymer rybudd; eithr dyfod o't cleddyf a'i gymryd ef ymaith, ei waed fydd ar ei ben ei hun.

5 Efe a glybu lais yr utgorn, ac ni chymerodd rybudd; ei waed fydd arno: ond yr hwn a gymero rybudd, a wared ei enaid.

6 Ond pan welo y gwyliedydd y cleddyf yn dyfod, ac ni utgana mewn utgorn, a'r bobl heb eu rhybuddio; eithr dyfod o'r cleddyf a chymryd un ohonynt, efe a ddaliwyd yn ei anwiredd, ond mi a ofynnaf ei waed ef ar law y gwyliedydd.

7 Felly dithau, fab dyn, yn wyliedydd y'th roddais i dŷ Israel; fel y clywech air o'm genau, ac y rhybuddiech hwynt oddi wrthyf fi.

8 Pan ddywedwyf wrth yr annuwiol, Ti annuwiol, gan farw a fyddi farw; oni leferi di i rybuddio yr annuwiol o'i ffordd, yr annuwiol hwn a fydd marw yn ei anwiredd, ond ar dy law di y gofynnaf ei waed ef.

9 Ond os rhybuddi di yr annuwiol o'i ffordd, i ddychwelyd ohoni; os efe ni ddychwel o'i ffordd, efe fydd farw yn ei anwiredd, a thithau a waredaist dy enaid.

10 y Llefara hefyd wrth dy Israel, ti fab dyn, Fcl hyn gan ddywedyd y dywedwch; Os yw cin hanwireddau a'n pechodau arnom, a ninnau yn dihoeni ynddynt, ,pa fodd y byddem ni byw?

11 Dywed wrthynt, Fel mai byw fi, medd yr Arglwydd DDUW, nid ymhoffaf ym marwolaeth yr annuwiol; ond troi o'r annuwiol oddi wrth ei ffordd, a byw: dychwelwch, dychwelwch oddi wrth eich ffyrdd drygionus; canys, ty Israel, paham y byddwch feirw?

12 Dywed hefyd, fab dyn, wrth feibion dy bobl, Cyfiawnder y cyfiawn nis gwared ef yn nydd ei anwiredd: felly am annuw-ioldeb yr annuwiol, ni syrth efe o'i herwydd yn y dydd y dychwelo oddi wrth ei anwiredd; ni ddichon y cyfiawn chwaith fyw oblegid ei gyfiawnder, yn y dydd y pecho.

13 Pan ddywedwyf wrth y cyfiawn, Gan fyw y caiff fyw; os efe a hydera ar ei gyfiawnder, ac a wna anwiredd, ei holl gyfiawnderau ni chofir; ond am ei anwir¬edd a wnaeth, amdano y bydd efe marw.

14 A phan ddywedwyf wrth yr annuwiol, Gan farw y byddi farw; os dychwel efe oddi wrth ei bechod, a gwneuthur barn a chyfiawnder;

15 Os yr annuwiol a ddadrydd wysti, ac a rydd yn ei ôl yr hyn a dreisiodd, a rbodio yn neddfau y bywyd, heb wneuthur an¬wiredd; gan fyw y bydd efe byw, ni bydd marw:

16 Ni choffeir iddo yr holl bechodau a bechodd: barn a chyfiawnder a wnaeth; efe gan fyw a fydd byw.

17 A meibion dy bobl a ddywedant, Nid yw union ffordd yr ARGLWYCD: eithr eu ffordd hwynt nid yw union. '

18 Pan ddychwelo y cyfiawn oddi wrth ei gyfiawnder, a gwneuthur anwiredd, etc a fydd marw ynddynt.

19 A phan ddychwelo yr annuwiol oddi wrth ei annuwiotdeby a gwneuthuB barn a chyfiawnder, yn y rhai hynny ybydd efe byw.

20 Eto chwi a ddywedwch nad union ffordd yr ARGLWYDD. Barnaf chwi, ty Israel, bob un yn ôl ei ffyrdd ei hun.

21 y Ac yn y degfed mis o'r ddeuddeg-fed flwyddyn o'n caethgludiad ni, ar y pumed dydd o'r mis, y daeth un a ddianghasai o Jerwsalem ataf fi, gan ddywedyd, Trawyd y ddinas.

22 A llaw yr ARGLWYDD a fuasai arnaf yn yr hwyr, cyn dyfod y dihangydd, ac a agorasai fy safn, nes ei ddyfod atafy bore; ie, ymagorodd fy safn, ac ni bflm fad mwyach.

23 Yna y daeth .gair yr ARGLWYDD ataf, gan ddywedyd,:

24 Ha fab dyn, preswylwyr y diffeithwch hyn yn nhir Israel ydynt yn llefaru, gan ddywedyd, Abraham oedd un, ac a feddiannodd y tir; ninnau ydym lawer, i ni y rhoddwyd y tir yn etifeddiaeth.

25 Am hynny dywed wrthynt, Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw; Yr ydych yn bwyta ynghyd a'r gwaed, ac yn dyr-. chafu eich llygaid at eich gau dduwiau, ac yn tywallt gwaed; ac a feddiennwch chwi y tir?

26 Sefyll yr ydych ar eich cleddyf, gwnaethoch ffieidd-dra, halogasoch hefyd bob un wraig ei gymydog; ac a fedd¬iennwch chwi y tir?

27 Fel hyn y dywedi wrthynt, Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Fel mai byw fi, trwy y cleddyf y syrth y rhai sydd yn y diffeithwch; a'r hwn sydd ar wyneb y macs, i'r bwystfil y rhoddaf ef i'w fwyta; a'r rhai sydd yn yr amddiffynfeydd ac roewn ogofeydd, a fyddant feirw o'r haint.

28 Canys gwnaf y tir yn anrhaith, ie, yn anrhaith; a balchder ei nerth ef a baid, ac anrheittiir mynyddoedd Israel, heb gyniweirydd ynddynt.

29 A chiint wybod mai myfi yw yr ARGI.WYDD, pan wnclwyt'y tir yn anrhaith, ie, yn unrh.iilli,;nn cu holl ffieidd-dra a wnaethanl. .

30 Tithau fab dyn, meibion dy bwBl sydd yn siarad i'th erbyn wrth y parwydydd, ac o fewn drysau y tai, ac yn dy-wedyd y naill wrth y llall, pob un wrth ei gilydd, gan ddywedyd, Deuwch, atolwg, a gwrandewch beth yw y gair sydd yn dyfod oddi wrth yr ARGLWYDD.

31 Deuant hefyd atat fel y daw y bobl, ac eisteddant o'th flaen fel fy mhobl, gwrandawant hefyd dy eiriau, ond nis gwnant hwy: canys a'u geneuau y dangosant gariad, a'u calon sydd yn myned ar ôl eu cybydd-dod.

32 Wele di hefyd iddynt fel can cariad un hyfrydlais, ac yn canu yn dda: canys gwrandawant dy eiriau, ond nis gwnant hwynt.

33 A phan ddelo hyn, (wele efyn dyfod,) yna y cant wybod fod proffwyd yn eu mysg.


PENNOD 34

1 A GAIR yr ARGLWYDD a ddaeth ataf, gan ddywedyd, .

2 Proffwyda, fab dyn, yn erbyn bugeil-iaid Israel; proffwyda, a dywed wrthynt, wrth y bugeiliaid, Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Gwae fugeiliaid Israel y rhai sydd yn eu porthi eu hunain: oni phortha y bugeiliaid y praidd?

3 Y braster a fwytewch, a'r gwlân a wisgwch, y bras a leddwch; ond ni phorthwch y praidd.

4 Ni chryfhasoch y rhai llesg, ac ni feddyginiaethasoch y glaf, ni rwymasoch y ddrylliedig chwaith, a'r gyfeiliornus ni ddygasoch adref, a'r golledig ni cheis-iasoch; eithr llywodraethasoch hwynt a thrais ac a chreulondeb.

5 A hwy a wasgarwyd o eisiau bugail: a buant yn ymborth i holl fwystfilod y maes, pan wasgarwyd hwynt.

6 Fy nefaid a grwydrasant ar hyd yr holl fynyddoedd, ac ar bob bryn uchel: ie, gwasgarwyd fy mhraidd ar hyd holl wyneb y ddaear, ac nid oedd a'u ceisiai, nac a ymofynnai amdanynt.

7 Am hynny, fugeiliaid, gwrandewch air yr ARGLWYDD.

8 Fel mai byw fi, medd yr Arglwydd DDUW, am fod fy mhraidd yn ysbail, a bod fy mhraidd yn ymborth i holl fwyst¬filod y maes, o eisiau bugail, ac na cheis-iodd fy mugeiliaid fy mhraidd, eithr y bugeiliaid a'u porthasant eu hun, ac ni phorthasant fy mhraidd:

9 Am hynny, O fugeiliaid, gwrandewch air yr ARGLWYDD.

10 Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Wele fi yn erbyn y bugeiliaid: a .gofynnaf fy mhraidd ar eu dwylo hwynt, a gwnaf iddynt beidio a phorthi y praidd; a'r bugeiliaid ni phorthant eu hun mwy: canys gwaredaf fy mhraidd o'u safn hwy, fel na byddont yn ymborth iddynt.

11 Canys fel hyn y dywed yr Ar¬glwydd DDUW, Wele myfi, ie, myfi a ymofynnaf am fy mhraidd, ac a'u ceisiaf hwynt.

12 Fel y cais bugail ei ddiadell ar y dydd y byddo ymysg ei ddefaid gwasgaredig, felly y ceisiaf finnau fy nefaid, ac a'u gwaredaf hwynt o bob lle y gwasgarer hwynt iddo ar y dydd cymylog a thywyll. .

13 A dygaf hwynt allan o fysg y bob-'loedd, a chasglaf hwynt o'r tiroedd, a dygaf hwynt i'w tir eu hun, a phorthaf hwynt ar fynyddoedd Israel wrth yr afonydd, ac yn holl drigfannau y wlad.

14 Mewn porfa dda y porthaf hwynt, ac ar uchel fynyddoedd Israel y bydd eu corlan hwynt: yno y gorweddant mewn corlan dda, ie, mewn porfa fras y porant ar fynyddoedd Israel.

15 Myfi a borthaf fy mhraidd, a myfi a'u gorweddfaf hwynt, medd yr Ar¬glwydd DDUW.

16 Y golledig a geisiaf, a'r darfedig a ddychwelaf, a'r friwedig a rwymaf, a'r lesg a gryfhaf: eithr dinistriaf y fras a'r gref; a barn y porthaf hwynt.

17 Chwithau, fy mhraidd, fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW, Wele fi yn barnu rhwng milyn a milyn, rhwng yr hyrddod a'r bychod.

18 Ai bychan gennych bori ohonoch y borfa dda, oni bydd i chwi sathru dan eich traed y rhan arall o'ch porfeydd? ac yfed ohonoch y dyfroedd dyfnion, oni: bydd i chwi sathru y rhan arall a'ch traed?

19 A'm praidd i, y maent yn pori sathrfa eich traed chwi, a mathrfa eich traed a yfant.

20 Am hynny fel hyn y dywed yr .Arglwydd DDUW wrthynt hwy; Wele myfi, ie, myfi a farnaf rhwng milyn bras a milyn cul.

21 Oherwydd gwthio ohonoch ag ystlys ac ag ysgwydd, a chornio ohonoch a'ch cyrn y rhai llesg oil, hyd oni wasgarasoch hwynt allan:

22 Am hynny y gwaredaf fy mhraidd, fel na byddont mwy yn ysbail; a barnaf rhwng milyn a milyn.

23 Cyfodaf hefyd un bugail arnynt, ac efe a'u portha hwynt, sef fy ngwas Dafydd; efe a'u portha hwynt, ac efe a fydd yn fugail iddynt.

24 A minnau yr ARGLWYDD a fyddaf yn DDUW iddynt, a'm gwas Dafydd yn dywysog yn eu mysg: myfi yr AR¬GLWYDD a leferais hyn.

25 Gwnaf hefyd a hwynt gyfamod heddwch, a gwnaf i'r bwystfil drwg beidio o'r tir: a hwy a drigant yn ddiogel yn yr anialwch, ac a gysgant yn y coedydd.

26 Hwynt hefyd ac amgylchoedd fy mryn a wnaf yn fendith: a gwnaf i'r glaw ddisgyn yn ei amser, cawodydd bendith a fydd.

27 A rhydd pren y maes ei ffrwyth, a'r tir a rydd ei gynnyrch, a byddant yn eu tir eu hun mewn diogelwch, ac a gant wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD, pan dorrwyf rwymau cu hiau hwynt, a'u gwared hwynt o law y rhai oedd yn mynnu gwasanaeth ganddynt.

28 Ac ni byddant mwyach yn ysbail i'r cenhedloedd, a bwystfil y tir nis bwyty hwynt; eithr trigant mewn diogelwch, ac ni bydd a'u dychryno.

29 Cyfodaf iddynt hefyd bl.inhigyn enwog, ac ni byddant mwy wedi trengi o newyn yn y tir, ac ni ddygant mwy waradwydd y cenhedloedd.

30 Fel hyn y cant wybod mai myfi yr ARGLWYDD eu Duw sydd gyda hwynt, ac mai hwythau, ty Israel, yw fy mhobl i, medd yr Arglwydd DDUW.

31 Chwithau, fy mhraidd, defaid fy mhorfa, dynion ydych chwi, myfi yw eifch Duw chwi, medd yr Arglwydd DDCW.


PENNOD 35

1 ADAETH gair yr ARGLWYDD ataf, gan ddywedyd,

2 Gosod dy wyneb, fab dyn, tuag at fynydd Seir, a phroffwyda yn ei erbyn,

3 A dywed wrtho, Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Wele fi i'th erbyn di, mynydd Seir; estynnaf hefyd fy llaw i'th erbyn, a gwnaf di yn anghyfannedd, ac yn ddiffeithwch.

4 Gosodaf dy ddinasoedd yn ddiffeith¬wch, a thithau a fyddi yn anghyfannedd; fel y gwypech mai myfi yw yr ARGLWYDD.

5 Am fod gennyt alanastra tragwyddol, a thywallt ohonot waed meibion Israel a min y cleddyf, yn amser eu gofid, yn amser diwedd eu hanwiredd hwynt:

6 Am hynny fel mai byw fi, medd yr Arglwydd DDUW, mi a'th wnafdi yn waed, a gwaed a'th ymlid di: gan na chasei waed, gwaed a'th ddilyn.

7 Gwnaf hefyd fynydd Seir yn anrhaith ac yn ddiffeithwch; a thorraf ymaith ohono yr hwn a elo allan, a'r hwn a ddychwelo.

8 Llanwaf hefyd ei fynyddoedd ef a'i laddedigion: yn dy fryniau, a'th ddyffrynnoedd, a'th holl afonydd, y syrth y rhai a laddwyd a'r cleddyf.

9 Gwnaf di yn anrhaith tragwyddol, a'th ddinasoedd ni ddychwelant; fel y gwy-poch mai myfi yw yr ARGLWYDD.

10 Am ddywedyd ohonot, Y ddwy gcnedl a'r ddwy wlad hyn fyddant eiddof fl, a nyni a'i meddiannwn; er bod yr AKMI.WYDD yno:

11 Am hynny fel mai byw fi, medd yr Arglwydd DDUW, gwnaf yn ôl dy ddig, ac yn ul dy genfigen, y rhai o'th gas yn eu hcrbyn hwynt a wnaethost; fel y'm had-waener yn eu mysg hwynt, pan y'th farnwyf di.

12 A chei wybod mai myfi yw yr AR¬GLWYDD, ac i mi glywed dy holl gabledd a draethaist yn erbyn mynyddoedd Israel, gan ddywedyd, Anrheithiwyd hwynt, i ni y rhoddwyd hwynt i'w difa.

13 Ymfawrygasoch hefyd a'ch geneuau yn fy erbyn i, ac amlhasoch eich geiriau i'm herbyn: mi a'u clywais.

14 FelhynydywedyrArglwyddDDUW; Pan lawenycho yr holl wlad, mi a'th wnaf di yn anghyfannedd.

15 Yn ôl dy lawenydd di am feddiant ty Israel, oherwydd ei anrheitbio, felly y gwnaf i tithau: anrhaith fyddi di, mynydd Seir, ac Edom oll i gyd; fel y gwypont mai myfi yw yr ARGLWYDD.


PENNOD 36

1 TITHAU fab dyn, proffwyda with fynyddoedd Israel, a dywed, Gwrandewch, fynyddoedd Israel, air yr ARGLWYDD.

2 Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW, Oherwydd dywedyd o'r gelyn hyn amdanoch chwi. Aha, aeth yr hen uchelfaon hefyd yn etifeddiaeth i ni:

3 Am hynny proffwyda, a dywed, Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW, oherwydd iddynt eich anrheithio, a'ch llyncu o amgylch, i fod ohonoch yn etifeddiaeth i weddill y cenhedloedd, a myned ohonoch yn watwargerdd tafodau, ac yn ogan pobloedd:

4 Am hynny, mynyddoedd Israel, gwrandewcb air yr Arglwydd DDUW; Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW wrth y mynyddoedd ac wrth y bryniau, wrth yr afonydd ac wrth y dyffrynnoedd, wrth y diffeithwch anghyfanheddol, ac wrth y dinasoedd gwrthodedig, y rhai a aeth yn ysbail ac yn watwar i'r rhan arall o'r cenhedloedd o'u hamgylch:

5 Am hynny fel hyn y dywed yr At* glwydd DDUW, Diau yn angerdd fy eiddigedd y lleferais yn erbyn y rhan arall o'r cenhedloedd, ac yn erbyn hoH Edom, y rhai a roddasant fy nhir i yn etifeddiaeth iddynt eu bun, a llawenydd eu holl galon, trwy feddwl dirmygus, i'w yrru allan yn ysbail.

6 Am hynny proffwyda am dir Israel, a dywed wrth y mynyddoedd ac wrth y bryniau, wrth yr afonydd ac wrth y dyffrynnoedd. Fel hyn y dywed yr Ar¬glwydd DDUW; Wele, yn fy eiddigedd ac yn fy llid y lleferais, oherwydd dwyn ohonoch waradwydd y cenhedloedd.

7 Am hynny fel hyn y dywed yr Ar¬glwydd DDUW; Myfi a dyngais, Diau y dwg y cenhedloedd sydd o'ch amgylch chwi eu gwaradwydd.

8 A chwithau, mynyddoedd Israel, a fwriwch allan eich ceinciau, ac a ddygwch eich ffrwyth i'm pobl Israel; canys agos ydynt ar ddyfod.

9 Canys wele fi atoch, ie, troaf atoch, fel y'ch coledder ac y'ch heuer.

10 Amlhaf ddynion ynoch chwi hefyd, holl dy Israel i gyd, fel y cyfanhedder y dinasoedd, ac yr adeilader y diffeithwch.

11 Ie, amlhaf ynoch ddyn ac anifail; a hwy a chwanegant ac a f&wythant; a gwnaf i chwi breswylio fel yr oeddeA gynt; ie, gwnaf i chwi well nag yn eich dechreuad, fel y gwypoch mai myfi yw yr ARGLWYDD.

12 Ie, gwnaf i ddynion rodio amoch, sef fy mhobl Israel; a hwy a'th etifeddant di, a byddi yn etifeddiaeth iddynt, ac m ychwanegi eu gwneuthur hwy yn amddi-faid mwy.

13 Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Oherwydd eu bod yn dywedyd wrthych, Yr wyt ti yn difa dynion, ac yn gwneuthur dy genhedloedd yn amddi-faid:

14 Am hynny ni fwytei ddynion mwy, ac ni wnei dy genhedloedd mwyach yfl amddifaid, medd yr Arglwydd DDUW. '

15 Ac ni adawaf glywed gwaradwydd y cenhedloedd ynot ti mwy, ni ddygi chwaith warth y cenhedloedd mwyach, ac ni wnei mwy i'th genhedloedd syrthio, medd yr Arglwydd DDUW.

16 Daeth hefyd air yr ARGLWYDB ataf, gan ddywedyd,

17 Ha fab dyn, pan oedd ty Israel yn trigo yn eu tir eu hun, hwy a'i halogasant ef a'u ffordd ac a'u gweithredoedd eu hun; eu ffordd ydoedd ger fy mron i fel aflendid gwraig fisglwyfus.

18 Yna y tywelltais fy llid arnynt, am y gwaed a dywalltasent ar y tir, ac am eu dclwau trwy y rhai yr halogascnt ef;

19 Ac a'u gwasgerais hwynt ymhiith y cenhedloedd, a hwy a chwalwyd ar hyd y gwledydd; yn ôl eu ffyrdd ac yn ôl eu gweithredoedd y bernais hwynt.

20 A phan ddaethant at y cenhedloedd y rhai yr aethant atynt, hwy a halogasant fy enw sanctaidd, pan ddywedid wrthynt, Dyma bobl yr ARGLWYDD, ac o'i wlad ef yr aethant allan.

21 Er hynny arbedais hwynt er mwyn fy enw sanctaidd, yr hwn a halogodd ty Israel ymysg y cenhedloedd y rhai yr aethant atynt.

22 Am hynny dywed wrth dy Israel, Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW, Nid er eich mwyn chwi, ty Israel, yr ydwyf fi yn gwneuthur hyn, ond er mwyn fy enw sanctaidd, yr hwn a halogasoch chwi ymysg y cenhedloedd lle yr aethocfa.

23 A mi a sancteiddiaf fy enw mawr, yr hwn a halogwyd ymysg y cenhedloedd, yr hwn a halogasoch chwi yn eu mysg hwynt; fel y gwypo y cenhedloedd mai myfi yw yr ARGLWYDD, medd yr Ar¬glwydd DDUW, pan ymsancteiddiwyf ynoch o flaen eich llygaid.

24 Canys mi a'ch cymeraf chwi o fysg y cenhedloedd, ac a'ch casglaf chwi o'r holl wiedydd, ac a'ch dygaf i'ch tir eich hun»

25 Ac a daenellaf arnoch ddwfr glanj fel y byddoch lan: oddi wrth eich holl frynti, ac oddi wrth eich holl eilunod, y glanhaf chwi.

26 A rhoddaf i chwi galon newydd» ysbryd newydd hefyd a roddaf o'ch mewa chwi; a thynnafy galon garreg o'ch cnawd chwi, ac mi a roddaf i chwi galon gig.

27 Rhoddaf hefyd fy ysbryd o'ch mown, a gwnaf i chwi rodio yn fy neddl'au, a chadw fy marnedigaethau, a'u gwneuthur.

28 Cewch drigo hefyd yn y tir a roddais i'ch tadau; a byddwch yn bobl i mi, a roinnau a fyddaf DDUW i chwithau.

29 Achubaf cbwi hefyd oddi wrth eich holl aflendid: a galwaf am yr yd,;ic a'i hamlhaf; ac ni roddaf arnoch nrwyn.

30 Amlhaf hefyd ffrwyth y coed, a chynnyrch y maes, fel na ddygoch mwy waradwydd newyn ymysg y cenhedloedd.

31 Yna y cofiwch eich ffyrdd drygionus, a'cli gweithredoedd nid oeddynt dda, a byddwch yn ffiaidd gennych eich AunaSn am eich anwireddau ac am eich ffieidd-dra.

32 Nid er eich mwyn chwi yr ydwyf fi yn gwneuthur hyn, medd yr Arglwydd DDUW; bydded hysbys i chwi; ty Israel, gwridwch a chywilyddiwch am eich ffyrdd eich hun.

33 Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Yn y dydd y glanhawyf chwi o'ch holl anwireddau, y paraf hefyd i chwi gyfanheddu y dinasoedd, ac yr adeiledir yr anghyfaneddleoedd.

34 A'r tir anrheithiedig a goleddir, lle y bu yn anrhaith yng ngolwg pob cyni-weirydd.

35 A hwy a ddywedant, Y tir anrheithiedig hwn a aeth fel gardd Eden, a'r dinasoedd anghyfannedd, ac anrheith¬iedig, a dinistriol, a aethant yn gaerog, ac a gyfanheddir.

36 Felly y cenhedloedd y rhai a weddillir o'ch amgylch, a gant wybod mai myfi yr ARGLWYDD sydd yn adeiladu y lleoedd dinistriol, ac yn plannu eich mannau an¬rheithiedig: myfi yr ARGLWYDD a'i lleferais, ac a'i gwnaf.

37 Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Ymofynnir a myfi eto gan dy Israel, i wneuthur hyn iddynt; amlhaf hwynt dynion fel praidd.

38 Fel y praidd sanctaidd, fel praidd Jerwsalem yn ei huchel wyliau, felly y dinasoedd anghyfannedd fyddant lawn o finteioedd o ddynion; fel y gwypont mai myfi yw yr ARGLWYDD.


PENNOD 37

1 BU llaw yr ARGLWYDD arnaf, ac a'm fJ dug allan yn ysbryd yr ARGLWYDD, ac a'm gosododd yng nghanol dyffryn, a liwnnw oedd yn l!awn esgyrn.

2 Ac efe a wnaeth i mi fyned heibio iddynt o amgylch ogylch: ac wele hwynt yn ami iawn ar wyneb y dyffryn; wele hefyd, sychion iawn oeddynt.

3 Ac efe a ddywedodd wrthyf. Ha fab dyn, a fydd byw yr esgym hyn? A mi a ddywedais, O Arglwydd DDUW, ti a'i gwyddost.

4 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Profiwyda am yr esgyrn hyn, a dywed wrthynt, O esgyrn sychion, clywch air yr ARGLWYDD.

5 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW wrth yr esgym hyn, Wele fi yn dwyn anadl i'ch mewn, fel y byddoch byw.

6 Giau hefyd a roddaf arnoch, a pharaf i Big gyfodi arnoch, gwisgaf chwi hefyd a chroen, a rhoddaf anadl ynoch: fel y byddoch byw, ac y gwypoch mai myfi yw yr ARGLWYDD.

7 Yna y proffwydais fel y'm gorchmynasid; ac fel yr oeddwn yn proffwydo, bu swn, ac wele gynnwrf, a'r esgyrn a ddaethant ynghyd, asgwrn at ei asgwrn.

8 A phan edrychais, wele, cyfodasai giau a chig arnynt, a gwisgasai croen amdanynt; ond nid oedd anadl ynddynt.

9 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Proff¬wyda tua'r gwynt, proffwyda, fab dyn, a dywed wrth y gwynt. Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; O anadl, tyred oddi wrth y pedwar gwynt, ac anadla ar y lladdedigion hyn, fel y byddont byw.

10 Felly y proffwydais fely'm gorchmynasid; a'r anadl a ddaeth ynddynt, a buant fyw, a safasant ar eu traed, yn llu mawr iawn.

11 Yna y dywedodd wrthyf, Ha fab dyn, yr esgyrn hyn ydynt dy Israel oil: wele, dywedant, Ein hesgyrn a wywasant, a'n gobaith a gollodd, torrwyd ni ymaith o'n rhan ni.

12 Am hynny proffwyda, a dywed wrth¬ynt, Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW, Wele fi yn agori eich beddau, fy mhobl, codaf chwi hefyd o'ch beddau, a dygaf chwi i dir Israel.

13 A chewch wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD, pan agorwyf eich beddau, a phan gyfodwyf chwi i fyny o'ch beddau, fy mhobl;

14 Ac y rhoddwyf fy ysbryd ynoch, ac y byddoch byw, ac y gosodwyf chwi yn eich tir eich hun: yna y cewch wybod mai myfi yr ARGLWYDD a leferais, ac a wneuthum hyn, medd yr ARGLWYDD.

15 A gair yr ARGLWYDD a ddaeth ataf, gan ddywedyd,

16 Tithau fab dyn, cymer i ti un pren, ac ysgrifenna arno, I Jwda, ac i feibion Israel ei gyfeillion. A chymer i ti bren arall, ac ysgrifenna arno, I Joseff, pren Effraim, ac i holl dy Israel ei gyfeillion:

17 A chydia hwynt y naill wrth y llall yn un pren i ti; fel y byddont yn un yn dy law di.

18 f A phan lefaro meibion dy bobl wrthyt, gan ddywedyd, Oni fynegi i ni beth yw hyn gennyt?

19 Dywed wrthynt. Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; Wele fi yn cymryd pren Joseff, yr hwn sydd yn llaw Effraim, a llwythau Israel ei gyfeillion, a mi a'u rhoddaf hwynt gydag ef, sef gyda phren Jwda, ac a'u gwnaf hwynt yn un pren, fel y byddont yn fy llaw yn un.

20 y A bydded yn dy law, o flaen eu llygaid hwynt, y prennau yr ysgrifennych arnynt;

21 A dywed wrthynt. Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Wele fi yn cymryd meibion Israel o fysg y cenhedloedd yr aethant atynt, ac mi a'u casglaf hwynt o amgylch, ac a'u dygaf hwynt i'w tir eu hun;

22 A gwnaf hwynt yn un genedl o fewn y tir ym mynyddoedd Israel, ac un brenin fydd yn frenin iddynt oil: ni byddant hefyd mwy yn ddwy genedl, ac ni rennir hwynt mwyach yn ddwy frenhiniaeth:

23 Ac ni ymhalogant mwy wrth eu heilunod, na thrwy eu ffieidddra, nac yn eu holl anwireddau: eithr cadwaf hwynt o'u holl drigfaon, y rhai y pechasant ynddynt, a mi a'u glanhaf hwynt; fel y byddont yn bobl i mi, a minnau a fyddaf yn DDUW iddynt hwythau.

24 A'm gwas Dafydd fydd frenin arnynt; ie, un bugail fydd iddynt oil: yn fy marnedigaethau hefyd y rhodiant, a'm deddfau a gadwant ac a wnant.

25 Trigant hefyd yn y tir a roddais i'm gwas Jacob, yr hwn y trigodd eich tadau ynddo; a hwy a drigant ynddo, hwy a'u meibion, a meibion eu meibion byth; a Dafydd fy ngwas fydd dywysog iddynt yn dragywydd.

26 Gwnaf hefyd a hwynt gyfamod hedd; amod tragwyddol a fydd;. a hwynt: a gosodaf hwynt, ac a'u hamlhaf, a rhoddaf maestrefydd; af at y rhai llonydd, y rhai fy nghysegr yn eu mysg hwynt yn dragy¬wydd.

27 A'm tabernad fydd gyda hwynt; ie, myfi a fyddaf iddynt yn DDUW, a hwythau a fyddant i mi yn bobl.

28 A'r cenhedloedd a gant wybod mai myfi yr ARGLWYDD sydd yn sancteiddio Israel; gan fod fy nghysegr yn eu mysg hwynt yn dragywydd.


PENNOD 38

1 A GAIR yr ARGLWYDD a ddaeth ytaf, gan ddywedyd,

2 Gosod dy wyneb, fab dyn, yn erbyn Gog, tir Magog, pen-tywysog Mesech a Thubal, a phroffwyda yn ei erbyn,

3 A dywed, Fel hyn y dywed yr Ar¬glwydd DDUW; Wele fi yn dy erbyn di, Gog, pen-tywysog Mesech a Thubal.

4 Dychwelaf di hefyd, a rhoddaf fachau yn dy fochgernau, a mi a'th ddygaf allan, a'th holl lu, y meirch a'r marchogion, wedi eu gwisgo i gyd a phob rhyw arfau, yn gynulleidfa fawr a tharianau ac estylch, hwynt oll yn dwyn cleddyfau:

5 Persia, Ethiopia, a Libya, gyda hwynt; hwynt oll yn dwyn tarian a helm:

6 Gomer a'i holl fyddinoedd; ty Togarma o ystlysau y gogledd, a'i holl fyddinoedd; a phobl lawer gyda thi.

7 Ymbaratoa, ie, paratoa i ti dy hun, ti a'th holl gynulleidfa y rhai a ymgynullasant atat, a bydd yn gadwraeth iddynt.

8 Wedi dyddiau lawer yr ymwelir a thi; yn y Mynyddoedd diwethaf y deui i dir wedi ei ddwyn yn ei ôl oddi wrth y cleddyf, wedi ei gasglu o bobloedd lawer yn erbyn mynyddoedd Israel, y rhai a fuant yn anghyfannedd bob amser: eithr efe a ddygwyd allan o'r bobloedd, a hwynt oll a drigant mewn diogelwch.

9 Dringi hefyd fel tymesti; deui, a byddi fel cwmwl i guddio y ddaear, ti a'th holl fyddinoedd, a phobloedd lawer gyda thi.

10 Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Bydd hefyd yn y dydd hwnnw i bethau ddyfod i'th feddwl, a thi a feddyli feddwl drwg.

11 A thi a ddywedi. Mi a af i fyny i wlad sydd yn preswylio yn ddiogel, gan drigo oll heb gaerau, ac heb drosolion na dorau iddynt,

12 I ysbcilio ysbail, i ysglyfaethu ysglyfaeth, i ddychwelyd dy law ar anghyf-aneddleoedd, y rhai a gyfanheddir yr awr hon, ac ar y bobl a gasglwyd o'r cenhed¬loedd, y rhai a ddarparasant anifeiliaid a golud, ac ydynt yn trigo yng nghanol y wlad.

13 Seba, a Dedan, a marchnadyddion Tarsis hefyd, a'u holl lewod ieuainc, a ddywedant wrthyt, Ai i ysbeilio ysbail y daethost ti? ai i ysglyfaethu ysglyfaeth y cesglaist y gynulleidfa? ai i ddwyn ymaith arian ac aur, i gymryd anifeiliaid a golud, i ysbeilio ysbail fawr?

14 y Am hynny proffwyda, fab dyn, a dywed wrth Gog, Fel hyn y dywed y? Arglwydd DDUW; Y dydd hwnnw, pac breswylio fy mhobl Israel yn ddiofal, om chei di wybod?

15 A thi a ddeui o'th fangre dy hun u ystlysau y gogledd, ti, a phobl lawer gyd; thi, hwynt oll yn marchogaeth ar feirchJ yn dyrfa fawr, ac yn llu Iluosog.

16 A thi a ei i fyny yn erbyn fy mhobl Israel, fel cwmwl i guddio y ddaear: yr y dyddiau diwethaf y bydd hyn; a m. a'th ddygaf yn erbyn fy nhir, fel yi adwaeno y cenhedloedd fi, pan ymsancteidd iwyf ynot ti, Gog, o flaen eu llygaid hwynt.

17 Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Ai tydi yw yr hwn y lleferais amdano yn y dyddiau gynt, trwy law fy ngweision, proffwydi Israel, y rhai a broffwydasant y dyddiau hynny flynyddoedd lawer, y dygwn di yn eu herbyn hwynt?

18 A bydd yn y dydd hwnnw, yn y dydd y delo Gog yn erbyn tir Israel, medd yr Arglwydd DDUW, i'm llid gyfodi yn fy soriant.

19 Canys yn fy eiddigedd, ac yn angerdd fy nicllonedd y dywedais, Yn ddiau bydd yn y dydd hwnnw ddychryn mawr yn nhir Israel;

20 Fel y cryno pysgod y môr, ac ehediaid y nefoedd, a bwystfilod y maes, a phob ymlusgiad a ymlusgo ar y ddaear, a phob dyn ar wyneb y ddaear, ger fy mron i; a'r mynyddoedd a ddryllir i lawr, a'r grisiau a syrthiant, a phob mur a syrth i lawr.

21 A mi a alwaf am gleddyf yn ei erbyn trwy fy holl fynyddoedd, medd yr Arglwydd DDUW: cleddyf pob un fydd yn erbyn ei frawd.

22 Mi a ddadleuaf hefyd yn ei erbyn ef & haint ac a gwaed: glawiaf hefyd guriaw, a cherrig cenllysg, tân a brwmstan, arno ef, ac ar ei holl fyddinoedd, ac ar y bob-loedd lawer sydd gydag ef.

23 Fel hyn yr ymfawrygaf, ac yr ymsancteiddiaf; a pharaf fy adnabod yng ngolwg cenhedloedd lawer, fel y gwy-pont mai myfi yw yr ARGLWTOD.


PENNOD 39

1 Proffwyda hefyd, fab dyn, yn erbyn Gog, a dywed, Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Wele fi yn dy erbyn di, Gog, pen-tywysog Mesech a Thubal.

2 A mi a'th ddychwelaf, ac ni adawaf ohonot ond y chweched ran, ac a'th ddyg-af i fyny o ysdysau y gogledd, ac a'th ddygafar fynyddoedd Israel:

3 Ac a drawaf dy fwa o'th law aswy, a gwnafi'th saethau syrthio o'th law ddeau.

4 Ar fynyddoedd Israel y syrthi, tt a'th holl fyddinoedd, a'r bobloedd sydd gyda thi: i'r ehediaid, i bob rhyw aderyn, ac i fwystfilod y maes, y'th roddaf i'th ddifa.

5 Ar wyneb y maes y syrthi; canys myfi a'i dywedais, medd yr Arglwydd DDUW.

6 Anfonaf hefyd dan ar Magog, ac ymysg y rhai a breswyliant yr ynysoedd yn ddifraw; fel y gwypont mai myfi yw yr ARGLWYDD.

7 Felly y gwnaf adnabod fy enw sancr-sddd yng nghanol fy mhobl Israel, ac ni adawaf halogi fy enw sanctaidd rowy; a'r cenhedloedd a gant wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD, y Sanct yn Israel.

8 Wele efe & ddaeth, ac a ddarfu, medd yr Arglwydd DDUW; dyma y diwrnod am yr hwn y dywedais.

9 A phreswylwyr dinasoedd Israel a ânt allan, ac a gyneuant ac a losgant yr arfau, a'r darian a'r astalch, y bwa a'r saethau, a'r llawffon a'r waywffbn; ie, Uosgant hwynt yn tân saith mlynedd.

10 Ac ni ddygant goed o'r maes, ac ni thorrant ddim o'r coedydd; canys a'r arfau y cyneuant dan: a hwy a ysbeiliaat eu hysbeilwyr, ac a ysglyfaethant oddi ar eu hysglyfaethwyr, medd yr Arglwydd DDUW.

11 Bydd hefyd yn y dydd hwnnw, i mi roddi i Gog Ie bedd yno yn Israel, dyffryn y fforddolion o du dwyrain y môr: ac efe a gae ffroenau y fforddolion: ac yno y claddant Gog a'i holl dyrfa, a galwant ef Dyffryn Hamon-gog.

12 A thŷ Israel fydd yn eu claddu hwynt saith mis, er mwyn glanhau y tir.

13 Ie, holl bobl y tir a'u claddant; a hyn fydd enwog iddynt y dydd y'm gogonedder, medd yr Arglwydd DDOW.

14 A hwy a neilltuant wyr gwastadol, y rhai a gyniweiriant trwy y wlad i gladdu gyda'r fforddolion y rhai a adawyd ar wyneb y ddaear, i'w glanhau hi: ymhen saith mis y chwiliant.

15 A'r tramwywyr a gyniweiriant trwy y tir, pan welo un asgwrn dyn, efe a gyfyd nod wrtho, hyd oni chladdo y claddwyr ef yn nyffryn Hamon-gog.

16 Ac enw y ddinas hefyd fydd Hamona. Felly y glanhant y wlad.

17 Tithau fab dyn, fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Dywed wrth bob rhyw aderyn, ac wrth holl fwystfilod y maes, Ymgesglwch, a deuwch; ymgynullwch oddi amgylch at fy aberth yi ydwyf fi yn ei aberthu i chwi, aberth mawr ar fynyddoedd Israel, fel y bwyt-aoch gig, ac yr yfoch waed.

18 Cig y cedyrn a fwytewch, a chwi a yfwch waed tywysogion y ddaear, hyrddod, wyn, a bychod, bustych, yn basgedigion Basan oil.

19 Bwytewch hefyd fraster hyd ddigon, ac yfwch waed hyd oni feddwoch, o'tn haberth a aberthai& i chwL

20 Felly y'ch diwellir ar fy mwrdd i a meirch a cherbydau, a gwyr cedyrn a phob rhyfelwr, medd yr Arglwydd DDUW.

21 A gosodaf fy ngogoniant ymysg y cenhedloedd, a'r holl genhedloedd a gant weled fy marnedigaeth yr hon a wneuthum, a'm llaw yr hon a osodais arnynt.

22 A thŷ Israel a gant wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD eu Duw hwynt o'r dydd hwnnw allan.

23 Y cenhedloedd hefyd a gant wybod mai am eu hanwiredd eu nun y caethgludwyd ty Israel: oherwydd gwneuthur ohonynt gamwedd i'm herbyn, am hynny y cuddiais fy wyneb oddi wrthynt, ac y rhoddais hwynt yn llaw eu gelynion: felly hwy a syrthiasant oll trwy y cleddyf.

24 Yn ôl eu haflendid eu nun, ac yn ôl eu hanwireddau, y gwneuthum a hwynt, ac y cuddiais fy wyneb oddi wrthynt.

25 Am hynny fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Yr awr hon y dy-chwelaf gaethiwed Jacob, tosturiaf hefyd wrth holl dy Israel, a gwynfydaf dros fy enw sanctaidd;

26 Wedi dwyn ohonynt eu gwarad-wydd, a'u holl gamweddau a wnaethant i'm herbyn, pan drigent yn eu tir eu hun yn ddifraw, a heb ddychrynydd.

27 Pan ddychwelwyf hwynt oddi wrth y bobloedd, a'u casglu hwynt o wiedydd eu gelynion, ac y'm sancteiddier ynddynt yng ngolwg cenhedloedd lawer;

28 Yna y cant wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD eu Duw hwynt, yr hwn a'u caethgludais hwynt ymysg y cenhed¬loedd, ac a'u cesglais hwynt i'w tir eu hun, ac ni adewais mwy un ohonynt yno.

29 Ni chuddiaf chwaith fy wyneb mwy oddi wrthynt: oherwydd tywelltais fy ysbryd ar dy Israel, medd yr Arglwydd DDUW.


PENNOD 40

1 YN y burned flwyddyn ar hugain o'n caethgludiad ni, yn nechrau y flwyddyn, ar y dcgted dydd o'r mis, yn y bedwaredd flwyddyn ar ddcg wedi taro y ddinas, o fewn corff y dydd hwnnw y daeth llaw yr ARGLWYDD amaf, at; a'm dug yno. ,

2 Yng ngweledigaethau Duw y dtig efe fi i dir Israel, ac a'm gosododd at fynydd uchel iawn, ac amo yr oedd megii adail dinas o du y deau.

3 Ac efe a'm dug yno: ac wele ŵr a'? welediad fel gwelediad pres, ac yn ei law linyn Um, a chorsen fesur: ac yr ydoedd efe yn sefyll yn y porth.

4 A dywedodd y gŵr wrthyf. Ha fab dyn, gwel a'th lygaid, gwrando hefyd a'th glustiau, a gosod dy galon ar yr hyn oll a ddangoswyf i tx: oherwydd er mwyn dangos i ti hyn y'th ddygwyd yma: mynega i dŷ Israel yr hyn oll a well.

5 Ac wele fur o'r tu allan i'r ty o amgylch ogylch: a chorsen fesur yn llaw y gŵr, yn chwe chufydd o hyd, wrth gufydd a dyrnfedd: ac efe a fesurodd led yr adeiladaeth yn un gorsen, a'r uchder yn un gorsen.

6 Ac efe a ddaeth i'r porth oedd a'i wyneb tua'r dwyrain, ac a ddringodd ar hyd ei risiau ef, ac a fesurodd riniog y porth yn un gorsen o led, a'r rhiniog arall yn un gorsen o led.

7 A phob ystafell oedd un gorsen o hyd, ac un gorsen o led: a phum cufydd oedd rhwng yr ystafelloedd: a rhiniog y porth, wrth gyntedd y porth o'r tu mewn, oedd un gorsen.

8 Efe a fesurodd hefyd gyntedd y porth oddi fewn, yn un gorsen.

9 Yna y mesurodd gyntedd y porth yn wyth gufydd, a'i byst yn ddau gufydd, a chyntedd y porth oedd o'r tu mewn.

10 Ac ystafelloedd y porth tua'r dwy-rain oedd dair o'r tu yma, a thair o'r tu acw; un fesur oeddynt ill tair: ac un mesur oedd i'r pyst o'r tu yma ac o'r tu acw.

11 Ac efe a fesurodd led drws y porth yn ddeg cufydd, a hyd y porth yn dri chufydd ar ddeg.

12 A'r terfyn o flaen yr ystafelloedd oedd un cufydd o'r naill du, a'r terfyn o'r tu arall yn un cufydd; a'r ystafelloedd oedd chwe chufydd o'r tu yma, a chwe chufydd o'r tu acw.

13 Ac efe a fesurodd y porth o nen y naill ystafell hyd nen un arall, yn bum cufydd ar hugain o led, drws ar gyfer drws.

14 Ac efe a wnaeth byst o drigain cufydd, a hynny hyd host y cyntedd, o amgylch ogylch y porth.

15 Ac o wyneb porth y dyfodiad i mewn, hyd wyneb cyntedd y porth oddi mewn, yr oedd deg cufydd a deugaui.

16 A ffenestri cyfyng oedd i'r ystafell¬oedd, ac i'w pyst o fewn y porth o am¬gylch ogylch; ac felly yr oedd i'r bwau meini: a ffenestri oedd o amgylch ogylch o fewn; ac yr oedd palmwydd ar bob post.

17 Ac efe a'm dug i'r cyntedd nesaf allan, ac wele yno ystafelloedd, a phal-mant wedi ei wneuthur i'r cyntedd o amgylch ogylch; deg ystafell ar hugain oedd ar y palmant.

18 A'r palmant gan ystlys y pyrth ar gyfer hyd y pyrth, oedd y palmant oddi tanodd.

19 Ac efe a fesurodd y lled o wyneb y porth isaf hyd wyneb y cyntedd oddi fewn, yn gan cufydd oddi allan tua'r dwyrain a'r gogledd.

20 A'r porth yr hwn oedd a'i wyneb tua'r gogledd, ar y cyntedd nesaf allan, a fesurodd efe, ei hyd a'i led.

21 A'i ystafelloedd ef oedd dair o'r tu yma, a thair o'r tu acw; ac yr ydoedd ei byst, a'i fwau meini, wrth fesur y porth cyntaf, yn ddeg cufydd a deugain eu hyd, a'r lled yn bum cufydd ar hugain.

22 Eu ffenestri hefyd, a'u bwau meini, a'u palmwydd, oedd wrth fesur y porth oedd a'i wyneb tua'r dwyrain; ar hyd saith o risiau hefyd y dringent iddo; a'i fwau meini oedd o'u blaen hwynt.

23 A phorth y cyntedd nesaf i mewn oedd ar gyfer y porth tua'r gogledd, a thua'r dwyrain: ac efe a fesurodd o borth i borth gan cufydd.

24 Wedi hynny efe a'm dug i tua'r deau, ac wele borth tua'r deau, ac efe a fesurodd ei byst a'i fwau meini wrth y mesurau hyn.

25 Ffenestri hefyd, oedd iddo ac i'w fwau meini, o amgylch ogylch, fel y ffenestri hynny, yn ddeg cufydd a deu¬gain o hyd, ac yn bum cufydd ar hugain o led.

26 Saith o risiau hefyd oedd ei esgynfa ef, a'i fwau meini o'u blaen hwynt: yr oedd hefyd iddo balmwydd, un o'r tu yma, ac un o'r tu acw, ar ei byst ef.

27 Ac yr oedd porth yn y cyntedd nesaf i mewn tua'r deau: ac efe a fesurodd o borth i borth, tua'r deau, gan cufydd.

28 Ac efe a'm dug i'r cyntedd nesaf i mewn trwy borth y deau: ac a fesurodd borth y deau wrth y mesurau hyn;

29 A'i ystafelloedd, a'i byst, a'i fwau meini, wrth y mesurau hyn; ac yr oedd ffenestri ynddo, ac yn ei fwau meini, o amgylch ogylch: deg cufydd a deugain oedd yr hyd, a phum cufydd ar hugain y lled.

30 A'r bwau meini o amgylch ogylch oedd bum cufydd ar hugain o hyd, a phum cufydd o led.

31 A'i fwau meini oedd tua'r cyntedd nesaf allan; a phalmwydd oedd ar ei byst; ac wyth o risiau oedd ei esgynfa ef.

32 Ac efe a'm dug i'r cyntedd nesaf i mewn tua'r dwyrain: ac a fesurodd y porth wrth y mesurau hyn.

33 A'i ystafelloedd, a'i byst, a'i fwau meini, oedd wrth y mesurau hyn: ac yr oedd ffenestri ynddo ef, ac yn ei fwau meini, o amgylch ogylch: yr hyd oedd ddeg cufydd a deugain, a'r lled yn bum cufydd ar hugain.

34 A'i fwau meini oedd tua'r cyntedd nesaf allan; a phalmwydd oedd ar ei byst o'r tu yma, ac o'r tu acw; a'i esgynfa oedd wyth o risiau.

35 y Ac efe a'm dug i borth. y gogledd, ac a'i mesurodd wrth y mesurau hyn:

36 Ei ystafelloedd, ei byst, a'i fwau meini, a'r ffenestri iddo o amgylch ogylch: yr hyd oedd ddeg cufydd a deugain, a'r lled oedd bum cufydd ar hugain.

37 A'i byst oedd tua'r cyntedd nesaf allan; a phalmwydd ar ei byst o'r tu yma, ac o'r tu acw; a'i esgynfa oedd wyth o risiau.

38 A'r celloedd a'u drysau oedd wrth byst y pyrth, lle y golchent y poethoffrwm.

39 Ac yng nghyntedd y porth yr oedd dau fwrdd o'r tu yma, a dau fwrdd o'r tu acw, i ladd y pocthoffrwm, a'r pech-aberth, a'r aberth dros gamwedd, arnynt.

40 Ac ar yr ystlys oddi allan, lle y dringir i ddrws porth y gogledd, yr oedd dau fwrdd; a dau fwrdd ar yr ystlys arall, yr hwn oedd wrth gyntedd y porth.

41 Pedwar bwrdd oedd o'r tu yma, a phedwar bwrdd o'r tu acw, ar ystlys y porth; wyth bwrdd, ar y rhai y lladdent eu haberthau.

42 A'r pedwar bwrdd i'r poethoffrwm oedd o gerrig nadd, yn un cufydd a hanner o hyd, ac yn un cufydd a hanner o led, ac yn un cufydd o uchder: arnynt hwy hefyd y gosodent yr offer y rhai y lladdent yr offrwm poeth a'r aberth .It: : hwynt.

43 Hefyd yr oedd bachau, o un ddymfedd, wedi eu paratoi o fewn, o amgylch ogylch: a chig yr offrwm oedd ar y byrddau.

44 Ac o'r tu allan i'r porth nesaf i mewn yr oedd ystafelloedd y cantorion o fewn y cyntedd nesaf i mewn, yr hwn oedd ar ystlys porth y gogledd; a'u hwynebau oedd tua'r deau: un oedd ar ystlys porth y dwyrain, a'i wyneb tua'r gogledd.

45 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Yr ystafell hon, yr hon sydd a'i hwyncb tua'r deau, sydd i'r offeiriaid, ceidwaid cadwraeth y ty.

46 A'r ystafell yr hon sydd a'i hwyneb tua'r gogledd, sydd i'r offeiriaid, ceidwaid cadwraeth yr allor: y rhai hyn yw meibion Sadoc, y rhai ydynt o feibion Lefi, yn nesau at yr ARGLWYDD i weini iddo.

47 Felly efe a fesurodd y cyntedd, yn gan cufydd o hyd, ac yn gan cufydd o led, yn bedeirongi; a'r allor oedd o flaen y ty.

48 Ac efe a'm dug i borth y tŷ, ac. a fesurodd bob post i'r porth, yn bum cufydd o'r naill du, ac yn bum cufydd o'r tu arall: a lled y porth oedd dri chufydd o'r naill du, a thri chufydd o'r tu arall.

49 Y cyntedd oedd ugain cufydd o hyd, ac un cufydd ar ddeg o led: ac efe a'm dug ar hyd y grisiau ar hyd y rhai y dringent iddo: hefyd yr ydoedd colofnau wrth y pyst, un o'r naill du, ac un o'r tu arall.


PENNOD 41

1 A efe a'm dug i i'r deml, ac a fesurodd y pyst yn chwe chufydd o led o'r naill du, ac yn chwc chufydd o led o'r tu arall, fel yr oedd lled y babell.

2 Lled y drws hefyd oedd ddeg cufydd; ac ystlysau y drws yn bum cufydd o'r naill du, ac yn bum cufydd o'r tu arall: ac efe a fesurodd ei hyd ef yn ddeugain cufydd, a'r lled yn ugain cufydd.

3 Ac efe a aeth tuag i mewn, ac a fesurodd bost y drws yn ddau gufydd, a'r drws yn chwe chufydd, a lled y drws yn saith gufydd.

4 Ac efe a fesurodd ei hyd ef yn ugain cufydd; a'r lled yn ugain cufydd o flaen y deml: ac efe a ddywedodd wrthyf, Dyma y cysegr sancteiddiolaf.

5 Ac efe a fesurodd bared y ty yn chwe chufydd; a lled pob ystlysgell yn bedwar cufydd o amgylch ogylch i'r ty.

6 A'r celloedd oedd dair, cell ar gell, ac yn ddeg ar hugain o weithiau: ac yr oeddynt yn cyrhaeddyd at bared y ty yr hwn oedd i'r ystafelloedd o amgylch ogylch, fel y byddent ynglyn; ac nid oeddynt ynglyn o fewn pared y ty.

7 Ac fe a ehangwyd, ac oedd yn myned ar dro uwch uwch i'r celloedd: oherwydd tro y ty oedd yn myned i fyny o amgylch y ty: am hynny y ty oedd ehangach oddi amodd; ac felly y dringid o'r isaf i'r uchaf trwy y ganol.

8 Gwelais hefyd uchder y ty o amgylch ogylch: seiliau y celloedd oedd gorsen helaeth o chwe chufydd mawrion.

9 A thcwder y mur yr hwn oedd i'r gell o'r tu allan, oedd bum cufydd; a'r gweddill oedd Ie i'r celloedd y rhai oedd o fewn.

10 A rhwng yr ystafelloedd yr oedd lled ugain cufydd ynghylch y ty o amgylch ogylch.

11 A drysau yr ystlysgell oedd tua'r llannerch weddill; un drws tua'r gogledd, ac un drws tua'r deau: a lled y fan -a weddillasid oedd bum cufydd o amgylch ogylch.

12 A'r adeiladaeth yr hon oedd o flaen y llannerch neilltuol, ar y cwr tua'r gorilewin, oedd ddeg cufydd a thri-gain o led; a mur yr adeiladaeth oedd bum cufydd o dewder o amgylch ogylch, a'i hyd oedd ddeg cufydd a phedwar ugain.

13 Ac efe a fesurodd y tŷ, yn gan cufydd o hyd; a'r llannerch neilltuol, a'r adeiiadaeth, a'i pharwydydd, yn gan cufydd o hyd.

14 A lled wyneb y tŷ, a'r llannerch neilltuol tua'r dwyrain, oedd gan cufydd.

15 Ac efe a fesurodd hyd yr adeiladaeth ar gyfer y llannerch neilltuol yr hon oedd o'r tu cefn iddo, a'i ystafelloedd o'r naill du, ac o'r tu arall, yn gan cufydd, gyda'r deml oddi fewn, a drysau y cyntedd.

16 Y gorsingau, a'r ffenestri cyfyng, a'i ystafelloedd o amgylch ar eu tri uchder» ar gyfer y rhiniog a ystyllenasid a choed o amgylch ogylch, ac o'r llawr hyd y ffenestri, a'r ffenestri hefyd a ystyllen¬asid,

17 Hyd uwchben y drws, a hyd y ty o fewn ac allan, ac ar yr holl bared o amgylch ogylch o fewn ac allan, wrth fesurau.

18 A cheriwbiaid hefyd ac a phalmwydd y gweithiasid ef, palmwydden rhwng pob dau geriwb: a dau wyneb oedd i bob ceriwb.

19 Canys wyneb dyn oedd tua'r balm-wydden o'r naill du, ac wyneb Hew tua'r balmwydden o'r tu arall: yr oedd wedi ei weithio ar hyd y ty o amgylch ogylch.

20 Ceriwbiaid a phalmwydd a weithiasid o'r ddaear hyd oddi ar y drws, ac ar bared y deml.

21 Pedwar ochrog oedd pyst y derol, ac wyneb y cysegr; gwelediad y naill fel gwelediad y llall.

22 Yr allor bren oedd dri chufydd ei huchdcr, a'i hyd yn ddau gufydd: a'i chonglau, a'i huchdei, a'i pharwydydd, oedd o bren. Ac efe a ddywedodd wrthyf, Dyma y bwrdd sydd gerbron yr ARGLWYDD.

23 Ac yr ydoedd daa ddrws i'r deml ac i'r cysegr:

24 A dwy ddor i'r drysau, sef dwy ddor blygedig; dwy ddor i'r naill ddrws, a dwy ddor i'r llall.

25 A gwnaethid arnynt, ar ddrysau y deml, geriwbiaid a phalmwydd, fel y gwnaetbid ar y parwydydd: ac yr oedd trawstiau coed ar wyneb y cyntedd o's tu allan.

26 Ffenestri cyfyng hefyd a phalmwydd oedd o bob tu, ar ystlysau y portb, ac ar ystafelloedd y tŷ, a'r trawstiau.


PENNOD 42

1 A efe a'ai dug i'r cyntedd nesaf allan, y ffordd tua'r gogledd; ac a'm dug i'r ystafell oedd ar gyfer y llannerch neilltuol, yr hon oedd ar gyfer yr adail tua'r gogledd.

2 Drws y gogledd oedd ar gyfer hyd y can cufydd, a lled y deg cufydd a deugain,

3 Ar gyfer yr ugain cufydd y rhai oedd i'r cyntedd nesaf i mewn, ac ar gyfer y palmant yr hwn oedd i'r cyntedd nesaf allan, yr ydoedd ystafell ar gyfer ystafeU yn dri uchder.

4 Ac o flaen yr ystafelloedd yr oedd rhodfa yn ddeg cufydd o led oddi fewn, ffordd o un cufydd, a'u drysau tua'r gogledd.

5 A'r ystafelloedd uchaf oedd gulion: oherwydd yr ystafelloedd oeddynt uwca na'r rhai hyn, na'r rhai isaf ac na'r rhai canol o'r adeiladaeth.

6 Canys yn dri uchder yr oeddynt hwy, ac heb golofnau iddynt fel colofnau y cynteddoedd: am hynny yr oeddynt hwy yn gyfyngach na'r rhai isaf ac na'r rhai canol o'r llawr i fyny.

7 A'r mur yr hwn oedd o'r tu allan ar gyfer yr ystafelloedd, tua'r cyntedd nesaf allan o flaen yr ystafelloedd, oedd ddeg cufydd a deugam ei hyd.

8 Oherwydd hyd yr ystafelloedd y rhai oedd yn y cyntedd nesaf allan oedd ddeg cufydd a deugam: ac wele,-o fiaen y deml yr oedd can cufydd.

9 Ac oddi tan yr ystafeHoedd hyn yr ydoedd mynediad i mewn o du y dwy¬rain, ffordd yr elid iddynt hwy o'r cyn¬tedd nesaf allan.

10 O fewn tewder mur y cyntedd tua'r dwyrain, ar gyfer y llannerch neilltuol, ac ar gyfer yr adeiladaeth, yt oedd yr ystafelloedd.

11 A'r ffordd o'u blaen hwynt oedd fel gwelediad yr ystafelloedd y rhai oedd tua'r gogledd; un hyd a hwynt oeddynt, ac un lled a hwynt: a'u holl fynediad allan oedd yn ôl eu dull hwynt, ac yn ôl eu drysau hwynt.

12 Ac fel drysau yr ystafelloedd y rhai oedd tua'r deau, yr oedd drws ym mhen y ffordd, y ffordd ym mhen y mur yn union tua'r dwyrain, yn y ddyfodfa i mewn.

13 H Ac efe a ddywedodd wrthyf, Ystafelloedd y gogledd ac ystafelloedd y deau, y rhai sydd ar gyfer y llannerch neilltuol, ystafelloedd sanctaidd yw y rhai hynny, lle y bwyty yr offeiriaid y rhai a nesant at yr ARGLWYDD, y pethau sanct¬aidd cysegredig: yno y gosodant y sanct¬aidd bethau cysegredig, a'r bwyd-of&wifl, a'r pech-aberth, a'r aberth dros gamwedd; canys y lle sydd sanctaidd.

14 A phan elo yr offeiriaid i mewn iddynt, nid ânt allan o'r cysegr i'r cyntedd nesaf allan, eithr yno y gosodant eu dillad y rhai y gwasanaethant ynddynt, am eu bod yn sanctaidd; ac a wisgarit wisgoedd eraill, ac a nesant at yr hyn a berthyn i'r bobl.

15 Pan orffenasai efe fesuro y ty oddi fewn, efe a'm dug i tua'r porth sydd a'i wyneb tua'r dwyrain, ac a'i mesurodd efp amgylch ogylch.

16 Efe a fesurodd du y dwyrain SL chorsen fesur, yn bum cant o gorsennau, wrth y gorsen fesur oddi amgylch.

17 Efe a fesurodd du y gogledd yn bum can corsen, wrth y gorsen fesur oddi amgylch.

18 Y tu deau a fesurodd efe yn bum can corsen, wrth y gorsen fesur.

19 Efe a aeth o amgylch i du y gorllewin, ac a fesurodd bum can corsen, wrth y goisen fesur.

20 Efe a fesurodd ei bedwar ystlys ef: mur oedd iddo ef o amgylch ogylch, yn bum can corsen o hyd, ac yn bum can corsen o led, i wahanu rhwng y cysegr a'r digysegr.


PENNOD 43

1 A efe a'm dug i'r porth, sef y porth sydd yn edrych tua'r dwyrain.

2 Ac wele ogoniant Duw Israel yn dyfod o ffordd y dwyrain; a'i lais fel swn dyfroedd lawer, a'r ddaear yn disgleirio o'i ogoniant ef.

3 Ac yr oedd yn ôl gwelediad y weledigaeth a welais, sef yn ôl y weledigaeth a welais pan ddeuthum i ddifetha y ddinas; a'r gweledigaethau oedd fel y weledigaeth a welswn wrth afon Chebar: yna y syrthiais ar fy wyneb.

4 A gogoniant yr ARGLWYDD a ddaeth i'r ty ar hyd ffordd y porth sydd a'i wyneb tua'r dwyrain.

5 Felly yr ysbryd a'm cododd, ac a'M dug i'r cyntedd nesaf i mewn; ac wele, llanwasai gogoniant yr ARGLWYDD y ty;

6 Clywn ef befyd yn llefaru wrthyf o'r ty; ac yr oedd y gŵr yn sefyll yn fy ymyl.

7 Ac efe a ddywedodd wrthyf. Ha fab dyn, dyma Ie fy ngorseddfa, a lle gwadnau fy nhraed, lle y trigaf ymysg meibion Israel yn dragywydd; a'm benw sanctaidd ni haloga ty Israel mwy, na hwynt-hwy, na'u brenhinoedd, trwy eu puteindra, na thrwy gyrff meirw eu bren¬hinoedd yn eu huchel leoedd.

8 Wrth osod cu rhimog wrth fy rhiniog i, a'u gorsm wrth fy ngorsin i, a phared rhyngof fi a hwynt, hwy a halogasant fy enw sanctaidd a'u ffieidd-dra y rhai a wnaethant: am hynny mi a'u hysais hwy yn fy llid.

9 Fellhant yr awr hon eu puteindra, a chelanedd eu brenhinoedd oddi wrthyf fi, a mi a drigaf yn eu mysg hwy yn dragy¬wydd.

10 Ti fab dyn, dangos y ty i dŷ Israel, fel y cywilyddiont am eu hanwireddau; a mesurant y portrciad.

11 Ac os cywilyddiant am yr hyn oll a wnaethant, hysbysa iddynt ddult y tŷ, a'i osodiad, a'i fynediadau allan, a'i ddyfodiadau i mewn, a'i holl ddull, a'i holl ddeddfau, a'i holl ddull, a'i holl gyfreithiau; ac ysgrifenna o flaen eu llygaid hwynt, fel y cadwont ei holl ddull ef, a'i holl ddeddfau, ac y gwnelont hwynt.

12 Dyma gyfraith y ty; Ar ben y mynydd y bydd ei holl derfyn ef, yn gysegr sancteiddiolaf o amgylch ogylch. Wele, dyma gyfraith y ty.

13 A dyma fesurau yr allor wrth gufyddau. Y cufydd sydd gufydd a dyrnfedd; y gwaelod fydd yn gufydd, a'r lled yn gufydd, a'i hymylwaith ar ei min o amgylch fydd yn rhychwant: a dyma Ie uchaf yr allor.

14 Ac o'r gwaelod ar y llawr, hyd yr ystol isaf, y bydd dau gufydd, ac un cufydd o led; a phedwar cufydd o'r ystol leiaf hyd yr ystol fwyaf, a chufydd o led.

15 Felly yr allor fydd bedwar cufydd; ac o'r allor y bydd hefyd tuag i fyny bed-war o gyrn.

16 A'r allor fydd ddeuddeg cufydd o hyd, a deuddeg i5 led, yn ysgwar yn ei phedwar ystlys.

17 A'r ystol fydd bedwar cufydd ar ddeg o hyd, a phedwar ar ddeg o led, yn ei phedwar ystlys; a'r ymylwaith o am¬gylch iddi yn hanner cufydd; a'i gwaelod yn gufydd o amgylch: a'i grisiau yn edrych tua'r dwyrain.

18 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Ha fab dyn, fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Dyma ddeddfau yr allor, yn y dydd y gwneler hi, i boethoffrymu poethoffrwm arni, ac i daenellu gwaed ami.

19 Yna y rhoddi at yr offeiriaid y Lefiaid, (y rhai sydd o had Sadoc yn nesau ataf fi, medd yr Arglwydd DDUW, i'm gwasanaethu,) fustach ieuanc yn bech-aberth.

20 A chymer o'i waed ef, a dyro ar ei phedwar corn hi, ac ar bedair congi yr ystol, ac ar yr ymyi o amgylch: fel hyn y glanhei ac y cysegri hi.

21 Cymeri hefyd fustach y pech-aberth, ac efe a'i llysg ef yn y lle nodedig i'r tŷ, o'r tu allan i'r cysegr.

22 Ac ar yr ail ddydd ti a offrymi fwch geifr perffaithgwbl yn bech-aberth; a hwy a lanhant yr allor, megis y glanhasant hi a'r bustach.

23 Pan orffennych ei glanhau, ti a offrymi fustach ieuanc perffaithgwbl, a hwrdd perffaithgwbl o'r praidd.

24 Ac o flaen yr ARGLWYDD yr offrymi hwynt; a'r offeiriaid a fwriant halen arnynt, ac a'u hoffrymant hwy yn boethoffrwm i'r ARGLWYDD.

25 Saith niwrnod y darperi fwch yn bech-aberth bob dydd; darparant hefyd fustach ieuanc, a hwrdd o'r praidd, o rai ' perffaithgwbl.

26 Saith niwmod y cysegrant yr allor, ac y glanhant hi, ac yr ymgysegrant.

27 A phan ddarffo y dyddiau hyn, bydd ar yr wythfed dydd, ac o hynny allan, i'r offeiriaid offrymu ar yr allor eich poethoffrymau a'ch ebyrth hedd: a mi a fyddaf fodlon i chwi, medd yr Arglwydd DDUW.


PENNOD 44

1 A efe a wnaeth i mi ddychwelyd ar hyd ffordd porth y cysegr nesaf allan, yr hwn sydd yn edrych tua'r dwyrain, ac yr oedd yn gaead.

2 Yna y dywedodd yr ARGLWYDD wrthyf, Y porth hwn fydd gaead; nid agorir ef, ac nid a neb i mewn trwyddo ef: oherwydd ARGLWYDD DDUW Israel a aeth i mewn trwyddo ef; am hynny y , bydd yn gaead.

3 I'r tywysog y mae; y tywysog, efe a eistedd ynddo i fwyta bara o flaen yr ARGLWYDD: ar hyd ffordd cyntedd y porth hwnnw y daw efe i mewn, a hyd ffordd yr un yr a efe allan.

4 S] Ac efe a'm dug i ffordd porth y gogledd o flaen y ty: a mi a edrychais, ac wele, llanwasai gogoniant yr ARGLWYDD dŷ yr ARGLWYDD: a mi a synhiais ar fy wyneb.

5 A dywedodd yr ARGLWYDD wrthyf, Gosod dy galon, fab dyn, a gwel a'th lygaid, clyw hefyd a'th glustiau, yr hyn oll yr ydwyf yn ei ddywedyd wrthyt, am holl ddeddfau ty yr ARGLWYDD, ac am ei holl gyfreithiau; a gosod dy feddwl ar ddyfodfa y tŷ, ac ar bob mynedfa allan o'r cysegr.

6 A dywed wrth y gwrthryfelgar, sef ty Israel, Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Digon i chwi hyn, ty Israel, o'ch holl ffieidd-dra;

7 Gan ddwyn ohonoch ddieithriaid dienwaededig o galon, a dienwaededig o gnawd, i fod yn fy nghysegr i'w halogi ef, sef fy nhŷ i, pan offrymasoch fy mara, y braster a'r gwaed; a hwy a dorasant fy nghyfamod, oherwydd eich holl ffieidd-dra chwi.

8 Ac ni chadwasoch gadwraeth fy mhethau cysegredig; eithr gosodasoch i chwi eich hunain geidwaid ar fy nghadwraeth yn fy nghysegr.

9 Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Ni ddaw i'm cysegr un mab dieithr dienwaededig o galon, a dienwaededig o gnawd, o'r holl feibion dieithr y rhai sydd ymysg meibion Israel.

10 A'r Lefiaid y rhai a giliasant ymhell oddi wrthyf, pan gyfeiliornodd Israel, y rhai a grwydrasant oddi wrthyf ar ôl eu delwau, hwy a ddygant eu hanwiredd.

11 Eto hwy a fyddant yn fy nghysegr, yn weinidogion mewn swydd ym mhyrth y tŷ, ac yn gweini i'r ty: hwy a laddant yr offrwm poeth, ac aberth y bobl, a hwy a safant o'u blaen hwy i'w gwasanaethu hwynt.

12 Oherwydd gwasanaethu ohonynt hwy o flaen eu heilunod, a bod ohonynt i d Israel yn dramgwydd i anwiredd, am hynny y dyrchefais fy llaw yn cu herbyn hwynt, medd yr Arglwydd DDUW, a hwy a ddygant eu hanwiredd.

13 Ac ni ddeuant yn agos ataf fi i offeiriadu i mi, nac i nesau at yr un o'm pethau sanctaidd yn y cysegr sancteidd¬iolaf: eithr dygant eu cywilydd, a'u ffieidd-dra a wnaethant.

14 Eithr gwnaf hwynt yn geidwaid cadwraeth y tŷ, yn ei holl wasanaeth, ac yn yr hyn oll a wneir ynddo. '

15 Yna yr offeiriaid y Lefiaid, meibion Sadoc, y rhai a gadwasant gadwraeth fy nghysegr, pan gyfeiliornodd meibion Israel oddi wrthyf, hwynt-hwy a nesant ataf fi i'm gwasanaethu, ac a safant o'm blaen i offrymu i mi y braster a'r gwaed, medd yr Arglwydd IOR:

16 Hwy a ânt i mewn i'm cysegr, a hwy a nesant at fy mwrdd i'm gwasanaethu, ac a gadwant fy nghadwraeth.

17 A phan ddelont i byrth y cyntedd nesaf i mewn, gwisgant wisgoedd lliain; ac na ddeued gwlân amdanynt, tra y gwasanaethant ym mhyrth y cyntedd nesaf i mewn, ac o fcwn.

18 Capiau lliain fydd am eu pennau hwynt, a llodrau lliain fydd am eu llwynau hwynt: nac ymwregysant a dim a baro chwys.

19 A phan elont i'r cyntedd nesaf allan, sef at y bobl i'r cyntedd oddi allan, diosgant eu gwisgoedd y rhai y gwasanaethasant ynddynt, a gosodant hwynt o fewn celloedd y cysegr, a gwisgant ddillad eraill; ac na chysegrant y bobl a'u gwisg¬oedd.

20 Eu pennau hefyd nid eilliant, ac ni ollyngant eu gwallt yn llaes: gan dalgrynnu talgrynnant eu pennau.

21 Hefyd, nac yfed un offeiriad win, pan ddelont i'r cyntedd nesaf i mewn.

22 Na chymerant chwaith yn wragedd iddynt wraig weddw, neu ysgaredig; eithr morynion o had ty Israel, neu y weddw a fyddo gweddw offeiriad, a gymerant.

23 A dysgant i'm pobl ragor rhwng y sanctaidd a'r halogedig, a gwnant iddynt wybod gwahan rhwng aflan a glân.

24 Ac mewn ymrafael hwy a safant mewn barn, ac a farnant yn ôl fy marned-igaethau i: cadwant hefyd fy nghyfreithiau a'm deddfau yn fy holl uchel wyliau; a sancteiddiant fy Sabothau.

25 Ni ddeuant chwaith at ddyn marw i ymhalogi: eithr wrth dad, ac wrth fam, ac wrth fab, ac wrth ferch, wrth frawd, ac wrth chwaer yr hon ni bu eiddo gŵr, y gallant ymhalogi.

26 Ac wedi ei buredigaeth y cyfrifir iddo saith niwrnod.

27 A'r dydd yr elo i'r cysegr, o fewtt y cyntedd nesaf i mewn, i weini yn y cysegr, offrymed ei bech-aberth, medd yr Arglwydd DDUW.

28 A bydd yn etifeddiaeth iddynt hwy; myfi yw eu hetifeddiaeth hwy. Ac na roddwch berchenogaeth iddynt hwy yn Israel; myfi yw eu perchenogaeth hwy.

29 Y bwyd-offrwm, a'r pech-aberth, a'r aberth dros gamwedd, a fwytant hwy; a phob peth cysegredig yn Israel fydd eidd-ynt hwy.

30 A blaenion pob blaenffrwyth o bob peth, a phob offrwm pob dim oll o'ch holl offrymau, fydd eiddo yr offeiriaid: blaenffrwyth eich toes hefyd a roddwch i'r offeiriad, i osod bendith ar dy dy.

31 Na fwytaed yr offeiriaid ddim a fn farw ei hun, neu ysglyfaeth o aderyn neu* o anifail.


PENNOD 45

1 A PHAN rannoch y tir wrth goelbren t1- yn etifeddiaeth, yr offrymwch i'r ARGLWYDD offrwm cysegredig o'r tir; yr hyd fydd pum mil ar hugain o gorsennau o hyd, a dengmil o led. Cysegredig fydd hynny yn ei holl derfyn o amgylch.

2 O hyn y bydd i'r cysegr bum cant ar hyd, a phum cant ar led, yn bedeirongi oddi amgylch; a deg cufydd a deugain, yn faes pentrefol iddo o amgylch.

3 Ac o'r mesur hwn y mesuri bum mil ar hugain o hyd, a dengmil o led; ac yn hwnnw y bydd y cysegr, a'r lle sancteidds iolaf.

4 Y rhan gysegredig o'r tir fydd i'r offeiriaid, y rhai a wasanaethant y cys¬egr, y rhai a nesant i wasanaethu yr AB-GLWYDD; ac efe a fydd iddynt yn lle tar, ac yn gysegrfa i'r cysegr. i 5 A'r pum mil ar hugain o hyd, a't dengmil o led, fydd hefyd i'r Lefiaid y rhai a wasanaethant y tŷ, yn etifeddiaeth ugain o ystafelloedd.

6 Rhoddwch hefyd bum mil o led, a phum mil ar hugain o hyd, yn berchenog¬aeth i'r ddinas, ar gyfer offrwm y rhaa gysegredig: i holl dy Israel y bydd hyn.

7 A rhan fydd i'r tywysog o'r tu yma ac o'r tu acw i offrwm y rhan gysegredig, ac i berchenogaeth y ddinas, ar gyfer y rhan gysegredig, ac ar gyfer etifeddiaetb y ddinas, o du y gorllewin tua'r gorllewin, ac o du y dwyrain taa'indwyrain-Jai'tfnyd fydd ar gyfer pob un o'r rhannau, o derfyn y gorllewin hyd derfyn y dwyrain.

8 Yn y tir y bydd ei etifeddiaeth ef yn Israel, ac ni orthryma fy nhywysogion fy mhobl i mwy; a'r rhan arall o'r tir a roddant i dŷ Israel yn ôl eu llwythau.

9 Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Digon i chwi hyn, tywysogion Israel; bwriwch ymaith drawster a difrod, gwnewch hefyd farn a chyfiawnder, tynnwch ymaith eich trethau oddi ar fy mhobl; medd yr Arglwydd DDUW.

10 Bydded gennych gloriannau uniawn, flc cffa uniawn, a bath uniawn.

11 Bydded yr effa a'r bath un fesur; gan gynnwys o'r bath ddegfed ran homer, a'r effa ddegfed ran homer: wrth .yr homer y bydd eu mesur hwynt.

12 Y sici fydd ugain gera: ugain sici,. a phum sici ar hugain, a phymtheg si<d, fydd mane i chwi.

13 Dyma yr offrwm a offrymwch: chweched ran effa o homer o wenith; feU.y y rhoddwch chweched ran effa o homer a haidd.

14 Am ddeddf yr olew, bath o olew, degfed ran bath a roddwch o'r corns, yr hyn yw homer o ddeg bath: oherwydd deg bath yw homer.

15 Un milyn hefyd o'r praidd a offrym¬wch o bob deucant, allan o ddolydd Israel, yn fwyd-offrwm, ac yn boethoffrwm, ac yn aberthau hedd» i -wneuthur cymod drostynt, medd yf Arglwydd DDUW.

16 Holl bobl y tir fyddant dan yi offrwm hwn i'r tywysog yn Israel.

17 Ac ar y tywysog y bydd poethoffrwm, a bwyd-offrwm, a diod-offrwm ar yr uchel wyliau, a'r newyddloerau, a'r Sabothau, trwy holl osodedig wyliau ty Israel; efe a ddarpara bech-aberth, a bwyd-offrwm, a phoethoffrwm, ac aberth¬au hedd, i wneuthur cymod dros dy Israel.

18 Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; O fewn y mis cyntaf, ar y dydd cyntaf O'r mis, y cymeri fustach ieuanc perffaithgwbl, ac y puri y cysegr.

19 Yna y cymer yr offeiriad o waed y pech-aberth, ac a'i rhydd ar orsingau y tŷ, ac ar bedair congi ystol yr allor, ac ar orsingau porth y cyntedd nesaf i mewn.

20 Felly y gwnei hefyd ar y seithfed dydd o'r mis, dros y neb a becho yn amryfus, a thros yr ehud: felly y purwch yty.

21 Yn y mis cyntaf, ar y pedwerydd dydd ar ddeg o'r mis, y bydd i chwi y pasg; gwyl fydd i chwi saith niwrnod: bara croyw a fwytewch.

22 A'r tywysog a ddarpara ar y dydd hwnnw drosto ei hun, a thros holl bobliy wlad, fustach yn bech-aberth.

23 A saith niwrnod yr wyl y darpara efe yn offrwm poeth i'r ARGLWYDD, saith o fustych, a saith o hyrddod perffaithgwbl, bob dydd o'r saith niwrnod; a bwch geifr yn bech-aberth bob dydd.

24 Bwyd-offrwm hefyd a ddarpara efe, sef effa gyda phob bustach, ac effa gyda phob hwrdd, a hin o olew gyda'r effa.

25 Yn y seithfed mis, ar y pymthegfed dydd o'r mis, y gwna y cyffelyb ar yr wyl dros saith niwrnod; sef fel y pech-aberth, fel y poethoffrwm, ac fel y bwyd-offrwm, ac fel yr olew.


PENNOD 46

1 FEL hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Forth y cyntedd nesaf i mewn, yr hwn sydd yn edrych tua'r dwyrain, fydd yn gaead y chwe diwrnod gwaith; ond ar y dydd Saboth yr agorir ef, ac efe a agorir ar ddydd y newyddloer.

2 A'r tywysog a ddaw ar hyd ffordd cyntedd y porth oddi allan, ac a saif wrth orsing y porth; a'r offeiriaid a ddarparant ei boethoffrwm ef a'i aberthau hedd, ac efe a addola wrth riniog y porth: ac a a allan: a'r porth ni chaeir hyd yr hwyr.

3 Pobl y tir a addolant hefyd wrth ddrws y porth hwnnw, ar y Sabothau ac ar y newyddloerau, o flaen yr ARGLWYDD.

4 A'r offrwm poeth a offrymo y tywysog i'r ARGLWYDD ar y dydd Saboth, fydd ehwech o wyn perffaithgwbl, a bwrdd perffaitn-gwbl:

5 A bwyd-offrwm o effa gyda'r hwrdd< a rhodd ei law o fwyd-offrwm gyda'r wyil, a hin o olew gyda'r effa.

6 Ac ar ddydd y newyddloer, bustach. ieuanc perffaithgwbl, a chwech o wyn a hwrdd; perffaithgwbl fyddant.

7 Ac efe a ddarpara effa gyda'r bustach, ac effa gyda'r hwrdd, yn fwyd-offrwm; a chyda'r wyn fel y cyrhaeddo ei law ef, a hin o olew gyda phob effa.

8 A phan ddelo y tywysog i mewn, at hyd ffordd cyntedd y porth y daw i mewn, ac ar hyd y ffordd honno yr a allan.

9 A phan ddelo pobl y tir o flaen yt ARGLWYDD ar y gwyliau gosodedig, yr hwn a ddelo i mewn ar hyd ffordd porth y gogledd i addoli, a a allan i ffordd porth y deau; a'r hwn a ddelo ar hyd ffordd porth y deau, a a allan ar hyd ffordd porth y gogledd: na ddychweled i ffordd y porth y daeth i mewn trwyddo, eithr eled allan ar ei gyfer.

10 A phan ddelont hwy i mewn, y daw y tywysog yn eu mysg hwy; a phan elont allan, yr a yntau allan.

11 Ac ar y gwyliau a'r uchel wyliau hefyd y bydd y bwyd-offrwm o effa gyda phob bustach, ac effa gyda phob hwrdd, a rhodd ei law gyda'r wyn, a hin o olew gyda'r effa.

12 A phan ddarparo y tywysog boethoffrwm gwirfodd, neu aberthau hedd gwirfodd i'r ARGLWYDD, yna yr egyr un iddo y porth sydd yn edrych tua'r dwy¬rain, ac efe a ddarpara ei bocthoffrwm a'i aberthau hedd, fel y gwnaeth ar y dydd Saboth; ac a a allan: ac un a gae y porth ar ôl ei fyned ef allan.

13 Oen biwydd perffaithgwbl hefyd a ddarpen yn boethoffrwm i'r ARGLWYDD beunydd: o fore i fore y darperi ef.

14 Darperi hefyd yn fwyd-offrwm gydag ef o fore i fore, chweched ran effa, a thrydedd ran hin o olew, i gymysgu y peilliaid, yn fwyd-offrwm i'r AR¬GLWYDD, trwy ddeddf dragwyddol byth.

15 Fel hyn y darparant yr oen, a'r twyd-offrwm, a'r olew, o fore i fore, yn boethoffrwm gwastadol.

16 Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Os rhydd y tywysog rodd i neb o'i feibion o'i etifeddiaeth, eiddo ei feibion fydd hynny, eu perchenogaeth fydd hynny wrth etifeddiaeth.

17 Ond pan roddo efe rodd o'i etifedd¬iaeth i un o'i weision, bydded befyd eiddo hwnnw hyd flwyddyn y rhyddid; yna y dychwel i'r tywysog: eto ei etifedd¬iaeth fydd eiddo ei feibion, iddynt hwy.

18 Ac na chymered y tywysog o etifedd¬iaeth y bobl, i'w gorthrymu hwynt allan o'u perchenogaeth; eithr rhodded etifedd¬iaeth i'w feibion o'i berchenogaeth ei hun: fel na wasgarer fy mhobl bob un allan o'i berchenogaeth.

19 y Ac efe a'm dug trwy y ddyfodfa oedd ar ystlys y porth, i ystafelloedd cysegredig yr offeiriaid, y rhai oedd yn edrych tua'r gogledd: ac wele yno Ie ar y ddau ystlys tua'r gorilewin.

20 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Dyma y fan lle y beirw yr offeiriaid yr aberth dros gamwedd a'r pech-aberth, a lle y pobant y bwyd-offrwrn; fel na ddygont hwynt i'r cyntedd nesaf allan, i sancteiddio y bobl.

21 Ac efe a'm dug i'r cyntedd nesaf allan, ac a'm tywysodd heibio i bedair congi y cyntedd; ac wele gyntedd ym mhob congi i'r cyntedd.

22 Ym mhedair congi y cyntedd yr ydoedd cynteddau cysylltiedig o ddeu-gain cufydd o hyd, a deg ar hugain o led: un fesur oedd y conglau ill pedair.

23 Ac yr ydoedd adail newydd o amgylch ogylch iddynt ill pedair, a cheginau wedi eu gwneuthur oddi tan y muriau oddi amgylch.

24 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Dyma dy y cogau, lle y beirw gweinidogion y ty aberth y bobl.


PENNOD 47

1 AC efe a'm dug i drachefn i ddrws y 1\- ty; ac wele ddwfr yn dyfod allan oddi tan riniog y ty tua'r dwyrain: oherwydd wyneb y ty oedd tua'r dwyrain; a'r dyfroedd oedd yn disgyn oddi tanodd o ystlys deau y tŷ, o du y deau i'r allot'.

2 Ac efe a'm dug i ar hyd ffordd y porth tua'r gogledd, ac a wnaeth i mi amgylchu y ffordd oddi allan hyd y porth nesaf allan ar hyd y ffordd sydd yn edrych tua'r dwyrain; ac wele ddyfroedd yn tarddu ar yr ystlys deau.

3 A phan aeth y gŵr yr hwn oedd a'r llinyn yn ei law allan tua'r dwyrain, efe a fesurodd fil o gufyddau, ac a'm tywys¬odd i trwy y dyfroedd; a'r dyfroedd hyd y fferau.

4 Ac efe a fesurodd fil eraill, ac a'm tywysodd trwy y dyfroedd; a'r dyfroedd hyd y gliniau: ac a fesurodd fil eraill, ac a'm tywysodd trwodd; a'r dyfroedd hyd y Iwynau:

5 Ac efe a fesurodd fil eraill; ac afon oedd, yr hon ni allwn fyned trwyddi: canys codasai y dyfroedd yn ddyfroedd nofiadwy, yn afon ni ellid myned trwyddi.

6 Ac efe a ddywedodd wrthyf, A welaist ti hyn, fab dyn? Yna y'm tywys¬odd, ac y'm dychwelodd hyd lan yr afon.

7 Ac wedi i mi ddychwelyd, wele ar fin yr afon goed lawer iawn o'r tu yma ac o'r tu acw.

8 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Y dyfr¬oedd hyn sydd yn myned allan tua bro y dwyrain, ac a ddisgynnant i'r gwastad, ac a ânt i'r môr: ac wedi eu myned i'r môr, yr iacheir y dyfroedd.

9 A bydd i bob peth byw, yr hwn a ymlusgo, pa Ie bynnag y delo yr afonydd, gael byw: ac fe fydd pysgod lawer iawn, oherwydd dyfod y dyfroedd hyn yno: canys iacheir hwynt, a phob dim lle y delo yr afon fydd byw.

10 A bydd i'r pysgodwyr sefyll arni, o En-gedi hyd En-eglaim; hwy a fyddant yn daenfa rhwydau: eu pysgod fydd yn ôl eu rhyw, fel pysgod y môr mawr, yn llawer iawn.

11 Ei lleoedd lleidiog a'i chorsydd ni iacheir; i halen y rhoddir hwynt.

12 Ac wrth yr afon y cyfyd, ar ei min o'r ddeutu, bob pren ymborth; ei ddalen ni syrth, a'i ffrwyth ni dderfydd: yn ei fisoedd y dwg ffrwyth newydd; oherwydd ei ddyfroedd, hwy a ddaethant allan o'r cysegr: am hynny y bydd ei ffrwyth yn ymborth, a'i ddalen yn feddyginiaeth.

13 Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Dyma y terfyn wrth yr hwn y rhennwch y tir yn etifeddiaeth i ddeuddeg llwyth Israel: Joseff a gaiffddwy o rannau.

14 Hefyd chwi a'i hetifeddwch ef, bob un cystal a'i gilydd; am yr hwn y tyngais ar ei roddi i'ch tadau: a'r tir hwn a syrth i chwi yn etifeddiaeth.

15 A dyma derfyn y tir o du y gogledd, o'r môr mawr tua Hethlon, ffordd yr eir i Sedad:

16 Hannath, Berotha, Sibraim, yr hwn sydd rhwng terfyn Damascus a therfyn Hamath: Hasarhattichon, yr hwn sydd ar derfyn Hauran.

17 A'r terfyn o'r môr fydd Hasarenan, terfyn Damascus, a'r gogledd tua'r gogledd, a therfyn Hamath. A dyma du y gogledd.

18 Ac ystlys y dwyrain a fesurwch o Hauran, ac o Damascus, ac o Gilead, ac o dir Israel wrth yr lorddonen, o'r terfyn hyd for y dwyrain. A dyma du y dwyrain.

19 A'r ystlys deau tua'r deau, o Tamar hyd ddyfroedd cynnen Cades, yr afon hyd y môr mawr. A dyma yr ystlys ddeau tua Theman.

20 A thu y gorilewin fydd y môr mawr, o'r terfyn hyd oni ddeler ar gyfer Hamath. Dyma du y gorilewin.

21 Felly y rhennwch y tir hwn i chwi, yn ôl llwythau Israel.

22 Bydd hefyd i chwi ei rannu ef wrth goelbren yn etifeddiaeth i chwi, ac i'r dieithriaid a ymdeithiant yn eich mysg, y rhai a genhedia blant yn eich plith: a byddant i chwi fel un wedi ei eni yn y wlad ymysg meibion Israel; gyda chwi y cant etifeddiaeth ymysg llwythau Israel.

23 A bydd, ym mha Iwyth bynnag yr ymdeithio y dieithr, yno y rhoddwch ei etifeddiaeth ef, medd yr Arglwydd DDUW.


PENNOD 48

1 A DYMA enwau y llwythau. O gŵr y gogledd ar duedd ffordd Hethlon, ffordd yr eir i Hamath, Hasar-enan, terfyn Damascus tua'r gogledd, i duedd Hamath, (canys y rhai hyn oedd ei derfynau dwyrain a gorilewin,) rhan i Dan.

2 Ac ar derfyn Dan, o du y dwyrain hyd du y gorilewin, rhan i Aser.

3 Ac ar derfyn Aser, o du y dwyrain hyd du y gorilewin, i Nafftali ran.

4 Ac ar derfyn Nafftali, o du y dwyrain hyd du y gorilewin, i Manasse ran.

5 Ac ar derfyn Manasse, o du y dwyrain hyd du y gorilewin, i Effraim ran.

6 Ac ar derfyn Effraim, o du y dwyrain hyd du y gorilewin, i Reuben ran.

7 Ac ar derfyn Reuben, o du y dwyrain hyd du y gorilewin, i Jwda ran.

8 Ac ar derfyn Jwda, o du y dwyrain hyd du y gorilewin, y bydd yr offrwm a offrymoch yn bum mil ar hugain o gorsennau o led, ac o hyd fel un o'r rhannau, o du y dwyrain hyd du y gorilewin; a'r cysegr fydd yn ei ganol.

9 Yr offrwm a offrymoch i'r ARGLWYDD fydd bum mil ar hugain o hyd, a dengm; oled.

10 Ac eiddo y rhai hyn fydd yr offrwm cysegredig, sef eiddo yr offeiriaid, fydd pum mil ar hugain tua'r gogledd o hyd, a dengmil tua'r gorilewin o led; felly deng-mil tua'r dwyrain o led, a phum mil ar hugain tua'r deau o hyd: a chysegr yr ARGLWYDD fydd yn ei ganol.

11 I'r offeiriaid cysegredig o feibion Sadoc y bydd, y rhai a gadwasant fy nghadwraeth, y rhai ni chyfeiliornasant pan gyfeiliornodd plant Israel, megis y cyfeiliornodd y Lefiaid.

12 A bydd eiddynt yr hyn a offrymir o offrwm y tir, yn sancteiddbeth cysegredig wrth derfyn y Lefiaid.

13 A'r Lefiaid a gant, ar gyfer terfyn yr offeiriaid, bum mil ar hugain o hyd, a dengmil o led: pob hyd fydd bum mil ar hugain, a'r lled yn ddengmil.

14 Hefyd ni werthant ddim ohono, ac ni chyfnewidiant, ac ni throsglwyddant flaenffrwyth y tir; oherwydd cysegredig yw i'r ARGLWYDD.

15 (] A'r pum mil gweddill o'r lled, ar gyfer y pum mil ar hugain, fydd digysegredig, yn drigfa ac yn faes pentrefol i'r ddinas; a'r ddinas fydd yn ei ganol.

16 A dyma ei fesurau ef; Ystlys y gogledd fydd bum cant a phedair mil, ac ystlys y deau yn bum cant a phedair mil, felly o du y dwyrain yn bum cant a phedair mil, a thua'r gorllewin yn bum cant a phedair mil.

17 A maes pentrefol y ddinas fydd hefyd tua'r gogledd yn ddeucant a deg a deu¬gain, ac yn ddeucant a deg a deugain tua'r deau, ac yn ddeucant a deg a deugain tua'r dwyrain, ac yn ddeucant a deg a deugain tua'r gorllewin.

18 A'r gweddill o'r hyd, ar gyfer offrwm y rhan gysegredig, fydd yn ddengmil tua'r dwyrain, ac yn ddengmil tua'r gorllewin: ac ar gyfer offrwm y rhan gysegredig y bydd; a'i gnwd fydd yn ymborth i weinidogion y ddinas.

19 A gweinidogion y ddinas a'i gwasanaethant o holl Iwythau Israel.

20 Yr holl offrwm fydd bum mil ar hugain, wrth bum mil ar hugain: yn bedeirongi yr offrymwch yr offrwm cys-egredig, gyda pherchenogaeth y ddinas. r

21 A'r hyn a adewir fydd i'r tywysog, oddeutu yr offrwm cysegredig, ac o berchenogaeth y ddinas, ar gyfer y pum mil ar hugain o'r offrwm tua therfyn y dwyrain, a thua'r gorllewin, ar gyfer y pum mil ar hugain tua therfyn y gorllewin, gyferbyn a rhannau y tywysog: a'r offrwm cysegredig fydd; a chysegrfa y ty fydd yng nghanol hynny.

22 Felly o berchenogaeth y Lefiaid, ac o berchenogaeth y ddinas, yng nghanol yr hyn sydd i'r tywysog rhwng terfyn Jwda a therfyn Benjamin, eiddo y tywys¬og fydd.

23 Ac am y rban arall o'r llwythau, o du y dwyrain hyd du y gorllewin, y bydd rhan i Benjamin.

24 Ac ar derfyn Benjamin, o du y dwy¬rain hyd du y gorllewin, y bydd rfaan i Simeon.

25 Ac ar derfyn Simeon, o du y dwyrain hyd du y gorllewin, rhan i Issachar.

26 Ac ar derfyn Issachar, o du y dwy¬rain hyd du y gorllewin, rhan i Sabulon.

27 Ac ar derfyn Sabulon, o du y dwyrain hyd du y gorllewin, rhan i Gad. (,a8 Ac ar derfyn Gad, ar y tu deau tua'r deau, y terfyn fydd o Tamar hyd ddyfroedd cynnen Cades, a hyd yr afon tua'r môr mawr.

29 Dyma y tir a rennwch wrth goelbren yn etifeddiaeth i Iwythau Israel, a dyma eu rhannau hwynt, medd yr Arglwydd DDUW.

30 Dyma hefyd fynediad altan y ddinas, o du y gogledd pum cant a phedair mil o fesurau.

31 A phyrth y ddinas fydd ar enwau llwythau Israel: tri phorth tua'r gogledd; porth Reuben yn un, portb Jwda yn un, porth Lefi yn un.

32 Ac ar du y dwyrain pum cant a phedair mil: a thri phorth; sef porth Joseffyn un, porth Benjamin yn un, porth Dan yn un.

33 A thua'r deau pum cant a phedair mil o fesurau: a thri phorth; porth Simeon yn un, a phorth Issachar yn un, a phorth Sabulon yn un.

34 Tua'r gorllewin y bydd pum cant a phedair mil, a'u tri phorth; porth Gad yn un, porth Aser yn un, a phorth Nafftali ya un.

35 Deunaw mil o fesurau oedd hi o amgylch: ac enw y ddinas o'r dydd hwnnw allan fydd, Yr ARGLWYDD sydd yno.