Neidio i'r cynnwys

Beibl (1620)

Oddi ar Wicidestun
Y Bibl Cyssegr-lan


wedi'i gyfieithu gan William Morgan
Genesis

Y
Bibl cyssegr-lan,
sef
yr Hen Destament
a’r
Newydd.Yr holl Ysgrythyr sydd wedi ei rhoddi gan Ysprydoliaeth Duw, ac sydd fuddiol i athrawiaethu, i argyhoeddi, i geryddu, i hyfforddi mewn cyfiawnder:


Fel y byddo dyn Duw yn berffaith, wedi ei berffeithio i bob gweithred dda.   2. Tim. iii. 16, 17.
Rhydychen:
Argraphedig yn argraphdy y Brifysgol,
tros y Bibl gymdeithas frytanaidd a thramor,

A sefydlwyd yn Llundain yn y Flwyddyn 1804;
146, Queen Victoria Street, Llundain.


Sm. Pica 8vo. Gydâ Chyfeir.   M.DCCCC.   Cum Privilegio.

Enwau a threfn
Llyfrau yr Hen Destament a’r Newydd,
a
rhifedi pennodau pob llyfr.

Llyfrau yr Hen Destament.
 
Pen. Pen.
Genesis 50 Pregethwr 12
Exodus 40 Caniad Solomon 8
Lefiticus 27 Esaiah 66
Numeri 36 Jeremïah 52
Deuteronomium 34 Galarnad Jeremïah 5
Josua 24 Ezeciel 48
Barnwyr 21 Daniel 12
Ruth 4 Hosea 14
I. Samuel 31 Jöel 3
II. Samuel 24 Amos 9
I. Brenhinoedd 22 Obadïah 1
II. Brenhinoedd 25 Jonah 4
I. Chronicl 29 Michah 7
II. Chronicl 36 Nahum 3
Ezra 10 Habacuc 3
Nehemïah 13 Sephanïah 3
Esther 10 Haggai 2
Job 42 Zecharïah 14
Psalmau 150 Malachi 4
Dïarhebion 31
 
Llyfrau y Testament Newydd.
 
Pen. Pen.
Sant Matthew 28 Epistolau Sant Paul
Sant Marc 16 I. at Timothëus 6
Sant Luc 24 II. at Timothëus 4
Sant Ioan 21 At Titus 3
Actau yr Apostolion 28 At Philemon 1
Epistolau Sant Paul At yr Hebreaid 13
At y Rhufeiniaid 16
I. at y Corinthiaid 16 Epistol Iago 5
II. at y Corinthiaid 13 Epistol I. Petr 5
At y Galatiaid 6 II. Epistol Petr 3
At yr Ephesiaid 6 Epistol I. Ioan 5
At y Philippiaid 4 II. Epistol Ioan 1
At y Colossiaid 4 III. Epistol Ioan 1
I. at y Thessaloniaid 5 Epistol Judas 1
II. at y Thessaloniaid 3 Datguddiad Ioan 22