Beibl (1620)

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Y Bibl Cyssegr-lan

wedi'i gyfieithu gan William Morgan ac eraill
Genesis

Y
BIBL CYSSEGR-LAN,
sef
YR HEN DESTAMENT
a’r
NEWYDD.


Yr holl Ysgrythyr sydd wedi ei rhoddi gan Ysprydoliaeth Duw, ac sydd fuddiol i athrawiaethu, i argyhoeddi, i geryddu, i hyfforddi mewn cyfiawnder:


Fel y byddo dyn Duw yn berffaith, wedi ei berffeithio i bob gweithred dda.   2. Tim. iii. 16, 17.


RHYDYCHEN:
ARGRAPHEDIG YN ARGRAPHDY Y BRIFYSGOL,
TROS Y BIBL GYMDEITHAS FRYTANAIDD A THRAMOR,
A sefydlwyd yn Llundain yn y Flwyddyn 1804;
146, QUEEN VICTORIA STREET, LLUNDAIN.
Sm. Pica 8vo. Gydâ Chyfeir.   M.DCCCC.   Cum Privilegio.

ENWAU A THREFN
LLYFRAU YR HEN DESTAMENT A’R NEWYDD,
A
RHIFEDI PENNODAU POB LLYFR.

LLYFRAU YR HEN DESTAMENT.
 
Pen. Pen.
GENESIS 50 Pregethwr 12
Exodus 40 Caniad Solomon 8
Lefiticus 27 Esaiah 66
Numeri 36 Jeremïah 52
Deuteronomium 34 Galarnad Jeremïah 5
Josua 24 Ezeciel 48
Barnwyr 21 Daniel 12
Ruth 4 Hosea 14
I. Samuel 31 Jöel 3
II. Samuel 24 Amos 9
I. Brenhinoedd 22 Obadïah 1
II. Brenhinoedd 25 Jonah 4
I. Chronicl 29 Michah 7
II. Chronicl 36 Nahum 3
Ezra 10 Habacuc 3
Nehemïah 13 Sephanïah 3
Esther 10 Haggai 2
Job 42 Zecharïah 14
Psalmau 150 Malachi 4
Dïarhebion 31
 
LLYFRAU Y TESTAMENT NEWYDD.
 
Pen. Pen.
SANT MATTHEW 28 Epistolau Sant Paul
Sant Marc 16 I. at Timothëus 6
Sant Luc 24 II. at Timothëus 4
Sant Ioan 21 At Titus 3
Actau yr Apostolion 28 At Philemon 1
Epistolau Sant Paul At yr Hebreaid 13
At y Rhufeiniaid 16
I. at y Corinthiaid 16 Epistol Iago 5
II. at y Corinthiaid 13 Epistol I. Petr 5
At y Galatiaid 6 II. Epistol Petr 3
At yr Ephesiaid 6 Epistol I. Ioan 5
At y Philippiaid 4 II. Epistol Ioan 1
At y Colossiaid 4 III. Epistol Ioan 1
I. at y Thessaloniaid 5 Epistol Judas 1
II. at y Thessaloniaid 3 Datguddiad Ioan 22