Byr Gofiant am Naw a Deugain o Weinidogion Ymadawedig Sir Aberteifi

Oddi ar Wicidestun
Byr Gofiant am Naw a Deugain o Weinidogion Ymadawedig Sir Aberteifi

gan John Evans, Abermeurig

Rhagymadrodd
I'w lawr lwytho ar gyfer darllenydd e-lyfrau gweler Byr Gofiant am Naw a Deugain o Weinidogion Ymadawedig Sir Aberteifi (testun cyfansawdd)

Cofgolofn i Drydedd Jiwbili y Methodistiaid yn
Sir Aberteifi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BYR-GOFIANT

AM NAW A DEUGAIN O

WEINIDOGION YMADAWEDIG

SIR ABERTEIFI.


GAN

JOHN EVANS, ABERMEURIG.AR WERTH GAN YR AWDWR, A CHAN MR. W. JENKINS, LLYFRWERTHWR, ABERYSTWYTH.DOLGELLAU:

ARGRAFFWYD GAN E. W. EVANS, "SWYDDFA'R GOLEUAD."

1894Nodiadau[golygu]

Bu farw awdur y gwaith hwn cyn 1 Ionawr, 1924, ac mae felly yn y parth cyhoeddus ledled y byd gan fod yr awdur wedi marw ers dros 100 mlynedd yn ol.