Gwaith Ann Griffiths/O Lyfrau Argraff

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Hymnau Gwaith Ann Griffiths

gan Ann Griffiths
Gwaith Thomas Griffiths

Hyd yn hyn, y mae'r cwbl wedi ei godi o ddau lyfr llawysgrif. John Hughes neu lythyr Ann Griffiths, ac ni thrwsiasid yr un pennill at ei gyhoeddi. Yn 1806, y flwyddyn wedi marw Ann Griffiths, cyhoeddodd Charles o'r Bala gasgliad o'i hemynnau.[1] Yn eu mysg ceir y rhai sy'n dilyn, nad ydynt yn y llawysgrifau.

Dyma Frawd a anwyd ini[golygu]

Dyma Frawd a anwyd ini
Erbyn cledi a phob clwy';
Ffyddlawn ydyw, llawn tosturi,
Haeddai gael ei foli'n fwy:
Rhyddhawr caethion, Meddyg cleifion,
Ffordd i Seion union yw;
Ffynnon loyw, Bywyd meirw,
Arch i gadw dyn yw Duw.

NID all y moroedd mawrion llydain[golygu]

NID all y moroedd mawrion llydain,
Guddio pechod o un rhyw ;
Ac nis gallodd diluw cadarn
Ei foddi'n wir, mae'n awr yn fyw;
Ond gwaed yr Oen fu ar Galfaria,
Haeddiant Iesu a'i farwol glwy',
Ydyw'r môr lle caiff ei guddio,
Byth ni welir mo'no mwy.


Ffrydiau tawel, byw rhedegog[golygu]

Ffrydiau tawel, byw rhedegog,
O dan riniog ty fy Nuw,
Sydd yn llanw, ac yn llifo
O fendithion o bob rhyw;
Dyfroedd gloyw fel y grisial,
I olchi'r euog, nerthu'r gwan,
Ac a ganna'r Ethiop duaf
Fel yr eira yn y man.

O RHWYGA'R tew gymylau duon[golygu]

O RHWYGA'R tew gymylau duon
Sy'n cuddio gwedd Dy wyneb gwiw;
Nid oes bleser a'm diddana
Ond yn unig Ti, fy Nuw:
Môr di-drai o bob trugaredd
Yw'th iachawdwriaeth fawr ei dawn,
Lanwodd ac a lifodd allan
Ar Galfaria un prydnawn.

NID oes wrthrych ar y ddaear[golygu]

NID oes wrthrych ar y ddaear
Leinw'm henaid gwerthfawr, drud;
Fy unig bleser a'm diddanwch
Yw hyfryd wedd Dy wyneb-pryd ;
Gwedd Dy wyneb dyr y clymau
A phob creadur ar y llawr,
A gwna enw câr a chyfaill
Yn ddim er mwyn Dy enw mawr.

O ARGLWYDD Dduw rhagluniaeth[golygu]

O ARGLWYDD Dduw rhagluniaeth,
Ac iachawdwriaeth dyn,
Tydi sy'n llywodraethu
Y byd a'r nef Dy Hun;
Yn wyneb pob caledi
Y sydd, neu eto ddaw,
Dod gadarn gymorth imi
I lechu yn Dy law.


Wedi hynny cyhoeddodd John Hughes naw emyn yn y "Traethodydd", Hyd., 1846. I'm mysg y rhain y mae dau emyn nad ydynt ar gael yn y ddau lyfr llawysgrif, ac na chyhoeddasid yn gyflawn o'r blaen.

PAN oedd Sinai gynt yn danllyd,[golygu]

PAN oedd Sinai gynt yn danllyd,
Ar gyhoeddiad cyfraith Duw,
A'r troseddwyr dychrynedig
Bron yn anobeithio byw,
Yn nirgelwch grym y daran,
Codwyd allor wrth ei droed—
Ebyrth oedd yn rhagddangosiad
O'r aberthiad mwya' 'rioed.

MI gerdda'n araf ddyddiau f' oes[golygu]

MI gerdda'n araf ddyddiau f' oes
Dan gysgod haeddiant gwaed y groes;
A'r yrfa redaf yr un wedd;
Ac wrth ei rhedeg sefyll wnaf-
Gweld iachawdwriaeth lawn a gaf
Wrth fynd i orffwys yn y bedd.


Nodiadau[golygu]

  1. Ni welais yr argaffiad cyntaf o'r rhai hyn. Yr wyf yn codi'r chwech o'r Cofiant gan Morris Davies. Ymddengys nad oes sicrwydd mai gwaith Ann Griffiths yw y pedwerydd a'r chweched.