Meini Gwagedd

Oddi ar Wicidestun
Meini Gwagedd

gan James Kitchener Davies

Y Ddrama
I'w lawr lwytho ar gyfer darllenydd e-lyfrau gweler Meini Gwagedd (testun cyfansawdd)
Wikipedia logo Mae erthygl am y pwnc:
James Kitchener Davies
ar Wicipedia

Gellir darllen y testun gwreiddiol fel rhith lyfr ar Bookreader
MEINI GWAGEDD

Profiad hyfryd. . . oedd dod ar draws y ddrama anghyffredin hon. Dengys y cyfarwyddiadau fod yma awdur sy'n ceisio datblygu techneg newydd, ac y mae'r tudalennau cyntaf yn ddigon o brawf ei fod yn gwybod sut i ddefnyddio iaith ar lwyfan, a'i fod yn ceisio creu rhywbeth newydd ym myd y ddrama Gymraeg. . . Mae'r cirfa yn gyfoethog o eiriau ac ymadroddion tafodieithol ffermwriaeth, a defnyddir hwynt yn hynod o effeithiol . . . Teimlaf fod hon yn ddrama!! nodedig ym mhob ystyr, ac yn agor maes newydd i chwaraewyr Cymru. Saif ar ei phen ei hun yn y gys- tadleuaeth.

 D. MATTHEW WILLIAMS.

 Beirniadaethau (Llandybie) 1944.

. . . a chyfarch James Kitchener Davies fel un o feirdd mwyaf Cymru heddiw. . . Bu darganfod ei fod yn fardd, ac yn fardd cymaint, yn syndod i minnau hefyd, ond nid oes dim cysgod o amheuaeth yn fy meddwl i am y peth. . . .

Dyma yn sicr gampwaith barddonol i'w restru gyda'r pethau mawr a gynyrchodd yr Eisteddfod Genedlaethol.

Llongyfarchaf Kitchener Davies, a llongyfarchaf yr Eisteddfod ar allu symbylu darn o farddoniaeth o'r radd flaenaf fel hwn. Bu ei ddarllen dro a thro-am oriau ni allwn mo'i adael-yn brofiad cyffrous, rhyfeddol, yn beth a fynn ei le blaenllaw yn fy ymwybod tra byddwyf.

 EUROSRWYDD yn Y Faner, Awst 23, 1944.

MEINI GWAGEDD


GAN

J. KITCHENER DAVIES


DRAMA FER

(Buddugol yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llandybïe, 1944)


AIL ARGRAFFIAD


Ail Argraffiad-Ionor, 1945

Rhaid cael caniatâd Y Seiri Drama cyn perfformio'r ddrama hon. Ymofynner â

GRIFFITH J. JONES,

21 Cae Mawr, Rhiwbina, Caerdydd.Argraffwyd a Rhwymwyd gan Hugh Evans a'i Feibion, Cyf., 9 Hackins Hey, Liverpool 2, ac Overton Hall, Overton Street, Liverpool 7, a chyhoeddwyd gan yr awdur, o swyddfa'r Seiri DramaI'm Brawd a'm Chwaer,
a gyd-dyfodd â mi ar Y GorsNodiadau[golygu]

Bu'r awdur farw cyn 1 Ionawr, 1954, ac mae y llyfr felly yn y parth cyhoeddus mewn gwledydd sydd â thymor hawlfraint bywyd yr awdur ynghyd â 70 o flynyddoedd neu lai.