Tro yn Llydaw/Geirfa

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Troi Adre Tro yn Llydaw
Geirfa
gan Owen Morgan Edwards

GEIRFA. PAN yn chwilio am eiriau, cofier fod y llythyren c, p, t, g, b, d, ll, m, rh, yn newid yn nechre gair, er enghraifft,-

cath. ei gath. fy nghath. ei chath.

pen. ei ben. fy mhen. ei phen.

troed. ei droed. fy nhroed. ei throed.

geneth. ei eneth. fy ngeneth.

brawd. ei frawd. fy mrawd. darlun. ei ddarlun. fy narlun. llyfr. ei lyfr. mam. ei fam. rhan. ei ran.


Rhoddir h weithiau o flaen gair, megis,-enw, ei henw.

Os methir cael ystyr gair a ddechreua gydag a, e, i, o, u, w, y, ceir ef, fel rheol, drwy edrych dan y llythyren g.

Arwydda m. masculine; f. feminine; pl. plural.


AFROSGO, clumsy.

AGWEDD, f., attitude.

ALLTUDIO, to banish.

ALLWEDD, f., key.

AMGUEDDFA, f., museum.

AMRYFUSEDD, m., mistake.

ANFOESOLDEB, m., immorality.

ANFFYDDIAETH, m., atheism.

ANWADALWCH, m., inconstancy.

ARDDUNOL, sublime.

ARFORDIR, m., coast.

ARLWY, m., preparation.

ARSWYD, m., dread.

ASGELL, f., ESGYLI, pl., wing, fin.

ASWY. left hand.

BANADL, m., broom.

BARGOD, m. pl., eaves.

BLODEUGLWM, m., bunch.

BRAWDDEG, f., phrase.

BUGEILFFON, f., pastoral staff.

BWAOG, arched.

BWYELL, J., axe.

CAIB, f., pick.

CANGELL, f., chancel.

CANTAL HET, m., brim of a hat.

CARDOD, f., charity.

CARPIOG, tattered.

CARTH FFOS, f., sewer.

CEI, m., quay.

CEIDWADOL, conservative.

CLOCSIWR, m., clogmaker.

CLYTIO, to patch.

CNUL, m., knell.

COELBREN, m., lot.

COLEDDU, to cherish.

CONION, m. pl., stumps.

CORACHOD, m. pl., despicables.

CORGI, m., cur.

CORYN, m., crown of the head.

CRAITH, f., scar.

CREBYCHU, to shrivel.

CROCHAN, m., cauldron.

CRYCHU, to wrinkle.

CWR, m., border.

CWTA, short.

CYFERBYNIAD, M., opposition.

CYFFESGELL, f., confessional

CYFFESU, to confess.

CYHWFAN, to heave.

CYLLID, m., revenue.

CYMUNO, to communicate.

CRYMAN, m., sickle.

CYNFYD, m., the ancient world.


CHWILEN, f., beetle.

CHWILOTA, to rummage.

CHWYSLYD, sweaty.


DADFILEINIAW, to tame.

DADWRDD, m., noise.

DANADL, m. pl., nettles.

DEL, m., deal.

DIADLAM, homeless.

DIALEDD, m., revenge.

DIASPEDAIN, to cry out, to ring.

DIFERYN, m., drop, tear.

DIFFEITHLE, m., desert place.

DIGYSWLLT, unconnected.

DIRNAD, to imagine.

DIRYWIAD, m., degeneration.

DRYGSAWR, m., stench.

DRYCIN, f., storm.

DYNWAREDIAD, m., imitation.


EDMYGEDD, m., admiration.

EIDDIGEDDU, to be jealous.

EIDDIL, slender.

EITHIN, m., gorse.

ELUSEN, f., charity.

ENFYS, f., rainbow.

GADLES, f., farm house store.

GARDDWN, m., wrist.

GENWAR, f., fishing rod.

GOF, M., GOFAINT, pl., smith.

GORIWAERED, m., descent.

GRADDOL, gradually.

GRESYNU, to commiserate.

GWAMAL, capricious.

GWAREDU, to save.

GWARCHAU, m., siege.

GWEDDNEWIDIAD, m., transfiguration.

GWELWLAS, pale.

GWENIEITHUS, flattering.

GWENITHFAEN, f., granite.

GWENWISG, f., surplice.

GWEYDD, m., weaver.

GWGU, to frown.

GWICHIAN, to squeak.

GWLITHLAW, m., drizzle.

GWRTAITH, m., manure.

GWYLAN, f., sea gull.


LLANW, m., tide.

LLAW GAUAD, tight fisted.

LLEIANDY, m., convent.

LLERCIAN, to lurk.

LLIF-DORAU, lock gates.

LLIN, M., string.

LLOGWR, m., hirer.

LLURIGOG, armed with a coat of mail.

LLYDAWEG, f., Breton.

LLYGADRYTHU, to stare.

LLYGOER, lukewarm.


MAGWRLE, m., early home.

MEDELWR, m., reaper.

MEDDYGINIAETH, f., remedy.

MEFUS, m. pl., strawberries.

MEILLIONEN, f., clover.

MEMRWN, m., parchment.

MERHELYGEN, f., yellow willows.

MWDWL, m., stack.

MWGWD, m., blind mask.

MYNACH, m., monk.

NAWS, m., temperament.

NWYF, m., energy.


OCSIWN, f., auction.

OFERGOELUS, superstitious.

OFFEREN, m., mass.

OSAI, m., cider.


PALMANT, m., pavement.

PARDDU, m., soot.

PATRWM, m., pattem.

PENGLOG, m., skull.

PENGRYCH, curly headed.

PERLLAN, f., orchard.

PISGWYDD, m. pl., linden-trees.

PIWTER, m., pewter.

PLITH DRAFFLITH, helter skelter.

PRESWYLFA, m., abode.

PRUDDGLWYFUS, depressed.

PURDAN, m., purgatory.


RHAGRITH, m., hypocrisy.

RHENG, f., row, rank.

RHIDYLLOG, riddled.

RHIGYL, fluently.

RHIMIN, m., narrow strip.

RHINIOG, m., threshold.

RHUDD, red, crimson.


SATHREDIG, common.

SEIMLYD, greasy.

SEINDORF, f., band.

SURCOT, f., surcoat.


TAS, f., TEISI, pl, rick.

TAWDD, melted.

TRAETHELL, f., sand-bank.

TRAMWYFA, f., passage.

TROCHIONI, to foam.

TRWSIADUS, well-dressed.

TYDDYN, m., homestead.


THUSER, f., censer.


YMDREIGLO, to roll.

YMGELEDD, m., SUCCOUT.

YMHALOGI, to defile oneself.

YSBLENNYDD, rcsplendent.

YSGOGIAD, m., movement.

YSGRECH, f., screech.

YSGREPAN, f., wallet.


DIWEDD

WRECSAM :

HUGHES a'i FAB, CYHOEDDWYR.