Tudalen:Beibl Cyssegr-Lan 01 Intro+Genesis.pdf/44

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Prawfddarllenwyd y dudalen hon


cenedl a chynnulleidfa cenhedloedd a fydd o honot ti, a brenhinoedd a ddeuant allan ’oth lwynau di,

12 A’r wlâd yr hon a roddais i Abraham, ac i Isaac, a roddaf i ti, ac i’th hâd ti ar dy ôl di y rhoddaf y wlâd [honno].

13 Yna ’r escynnodd Duw oddi wrthaw ef yn y fan lle y llefarase efe wrtho ef.

14 Ac Iacob a osododd golofn i sefyll yn y fan lle ’r ymddiddanase efe ag ef, [sef] colofn faen, ac a daenellodd arni ddiod offrwm, ac a dywalltodd olew arni.

15 Felly Iacob a alwodd henw y fann lle ’r ymddiddanodd Duw ag ef: Bethel.

16 Yna’r aethant ymmaith o Bethel, ac yr oedd etto megis milltir o dîr i ddyfod i Ephrath: yno ’r escorodd Rahel, a bu galed [arni hi] wrth escor.

17 A darfu pan oedd yn galed [arni] wrth escor o honi, i’r fŷdwraig ddywedyd wrthi hi, nac ofna: o blegit llymma hefyd i ti fâb,

18 Darfu hefyd wrth fyned oi henaid hi allan, ( oblegid marw a wnaeth hi) yna iddi hi alw ei enw ef Benoni: ond ei dâd ai henwodd ef Ben-iamin.

19 Felly Rahel a fu farw, ac a gladdwyd yn y ffordd i Ephrath: hon [yw] Bethlehem.

20 Ac Iacob a osododd golofn i sefyll ar ei bedd hi: honno [yw] colofn bedd Rahel hyd heddyw.

21 Yna Israel a gerddodd, ac a estynnodd ei babell o’r tu hwnt i Migdal-eder.

22 A phan ydoedd Israel yn trigo yn y wlâd honno, yna Ruben a aeth ac a orweddodd gyd a Bilha gordderchwraig ei dâd ef, a chlybu Israel [hynny:] yna meibion Iacob oeddynt ddeu-ddec.

23 Meibion Lea, Ruben cyntafanedig Iacob, a Simeon, a Lefi, ac Iuda, ac Isacar, a Zabulon.

24 Meibion Rahel, Ioseph, a Beniamin.

25 A meibion Bilha llaw-forwyn Rahel: Dan, a Nephthali.

26 A meibion Zilpha llawforwyn Lea: Gad, ac Aser. Dymma feibion Iacob, y rhai a anwyd iddo ym-Mesopotamia.

27 Yna Iacob a ddaeth at Isaac ei dâd ef i Mamre i gaer Arba, hon [yw] Hebron, lle’r ymdeithiasei Abraham, ac Isaac.

28 A dyddiau Isaac [oeddynt] gan-mlwydd, a phedwar ugain mlwydd.

29 Yna Isaac a drengodd, ac a fu farw, ac a gasclwyd at ei bobl yn hên, ac yn gyflawn o oedran, ai feibion Esau ac Iacob ai claddasant ef.

PEN. XXXVI.

2 Gwragedd Esau. 7 Cyfoeth Iacob, ac Esau. 9 Hiliogaeth Esau. 24 Caffaeliad mûlod.

Ac dymma genedlaethau Esau: efe yw Edom.

2 Esau a gymmerth ei wragedd o ferched Canaan: Ada merch Elon yr Hethiad, ac Aholibama merch Ana, merch Sibeon yr Hefiad;

3 Basemath hefyd, merch Ismael, chwaer Nebaioth.

4 Ac Ada a ymddug Eliphas i Esau, a Basemath a escorodd ar Rehuel.

5 Aholibama hefyd a escorodd ar Iehus, ac Ialam, a Chorah: dymma feibion Esau, y rhai a anwyd iddo yng-wlad Canaan.

6 Ond Esau a gymmerase ei wragedd, ai feibion, ai ferched, a holl ddynion ei dŷ, ai anifeiliaid, ai holl yscrubliaid, ai holl gyfoeth ef yr hyn a gasglase efe yng-wlad Canaan, ac a aeth ymmaith i wlad [Seir], cynn dyfod ei frawd Iacob.

7 O blegit eu cyfoeth hwynt oedd fwy, nac y gellynt gydtrigo: ac nis galle gwlâd eu hymdaith eu cynnwys hwynt gan eu hanifeiliaid.

8 Felly y trigodd Esau ym mynydd Seir: Esau [yw] Edom.

9 A dymma genedlaethau Esau tâd yr Edomiaid ym mynydd Seir.

10 Dymma henwau meibion Esau: Eliphas, mâb Ada gwraig Esau; Rehuel mâb Basemath gwraig Esau.

11 A meibion Eliphas oeddynt Theman, Omar, Sepho, a Gatham, a Chenaz.

12 A Thimna oedd ordderch-wraig i Eliphas mab Esau, ac a escorodd Amelec i Eliphas, dymma feibion Ada gwraig Esau.

13 A dyma feibion Rehuel: Nahath, a Serah, Samma, a Mizza, y rhai hyn oeddynt feibion Basemath gwraig Esau.

14 Hefyd y rhai hyn oeddynt feibion Aholibama merch Ana, merch Sibeon gwraig Esau: canys hi a ymddug i Esau, Iehus, ac Ialam, a Chorah.

15 Dymma ddûgiaid meibion Esau: meibion Eliphas cyntafanedic Esau, duwc Theman, duwc Omar, duwc Sepho, duwc Cenaz,

16 Duwc Corah, duwc Gatham, duwc Amelec: dymma ddugiaid Eliphas yng-wlad Edom: dymma feibion Ada.

17 A dymma feibion Rehuel mab Esau, duwc Nahath, duwc Serah, duwc Samma, duwc Mizza: dymma ddugiaid Rehuel, yng-wlad Edom: dymma feibion Basemath gwraig Esau.

18 Dymma hefyd feibion Aholibama gwraig Esau, duwc Iehus, duwc Ialam, duwc Corah: dymma ddugiaid Aholibama merch Ana gwraig Esau.

19 Dymma feibion Esau, ac dymma eu dûgaid hwynt: efe [yw] Edom.

20 Dymma feibion Seir yr Horiad, cyfanneddwyr y wlad [honno:] Lotan, a Sobal, a Sibeon, ac Ana.