Tudalen:Hanes Methodistiaeth Arfon-Caernarvon.djvu/168

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Prawfddarllenwyd y dudalen hon

Yn 1862 fe brynnwyd llecyn o dir gyda bwriad i adeiladu capel newydd arno. Mesur y tir ar wahanol gyrrau, 44 troedfedd, 86 troedfedd, 64 troedfedd. Y gwerth, £28 11s. 8g. Adeiladwyd y capel yn union. Ei werth, £1,100, heb sôn am y gwaith a rowd arno yn rhad gan y ffermwyr. Y cyntaf i bregethu ynddo oedd y Parch. Thomas Owen Porthmadoc. Agorwyd yn ffurfiol gyda chyfarfod pregethu. Cesglid bob dydd diolchgarwch at y ddyled nes ei chlirio. Dengys yr Ystadegau fod y ddyled yn £200 yn 1878, ac iddi gael ei chlirio yn 1879. Yn 1865 fe brynnwyd dros hanner acr o dir wrth y capel am £100, sef tir y fynwent. Yn 1879 yr oeddid yn gofyn caniatad y Cyfarfod Misol i werthu'r hen gapel. Tebyg, gan hynny, fod gwerth yr hen gapel yn rhan o'r £200, sef gweddill y ddyled, a dalwyd y flwyddyn honno.

Bu Humphrey Owen Llety farw yn 1866. Bu'n flaenor ffyddlon yn yr hen gapel a'r newydd.

Yn 1868 fe symudodd John Roberts y Felin bach oddiyma i'r Bontnewydd, wedi bod yn flaenor yma am 9 mlynedd. Ymagorodd i'w ddawn a'i ddylanwad yma. (Edrycher Bontnewydd.)

Daeth John Williams yma ar y cyntaf i gadw ysgol. Derbyniodd alwad i fugeilio Siloh yn 1875. John Jones Llainfeddygon a fu'n flaenor ffyddlon a diwyd, ac yn ddefnyddiol ym mhob cylch.

Ymddengys Caeathro ynglyn wrth enw Dafydd Morris yn y dyddiadur am y tro cyntaf yn 1865. Daeth yma o'r Bontnewydd, yn y flwyddyn flaenorol yn ddiau. A chan mai yn 1878 yr ymddengys ei enw gyntaf yn Bwlan diau iddo fyned yno yn 1877. Estynnodd ei arosiad yma, gan hynny, dros 13 blynedd. Newidiodd ef ei drigias yn dra mynych; ac yma, mae'n debyg, yr arhosodd fwyaf, ac wrth enw'r lle yma yr adwaenir ef oreu. Fe deimlid ei ymadawiad yn golled drom, y drymaf a gafodd yr eglwys hon. (Am sylwadau ar ei nodweddiad a'i ddull yn cadw seiat edrycher Engedi a Bwlan.)

Yn haf 1880 daeth W. Hobley yma o Engedi. Symudodd oddiyma ym mis Mai, 1881, i gymeryd gofal eglwys Seisnig Buckley.

Symudodd David Roberts y Felin oddiyma cyn bo hir ar ol y symuiad diweddaf i Benmaenmawr, wedi bod yn flaenor yma am rai blynyddoedd. Nodwedd geidwadol oedd i'r swyddog-