Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/100

From Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


29:26 Cymer hefyd barwyden hwrdd y cysegriad yr hwn fyddo dros Aaron, a chyhwfana hi yn offrwm cyhwfan gerbron yr ARGLWYDD; a'th ran di fydd.

29:27 A sancteiddia barwyden yr offrwm cyhwfan, ac ysgwyddog yr offrwm dyrchafael, yr hon a gyhwfanwyd, a'r hon a ddyrchafwyd, o hwrdd y cysegriad, o'r hwn a fyddo dros Aaron, ac o'r hwn a fyddo dros ei feibion.

29:28 Ac eiddo Aaron a'i feibion fydd trwy ddeddf dragwyddol oddi wrth feibion Israel: canys offrwm dyrchafael yw; ac offrwm dyrchafael a fydd oddi wrth feibion Israel o'u haberthau hedd, sef eu hoffrwm dyrchafael i'r ARGLWYDD.

29:29 A dillad sanctaidd Aaron a fyddant i'w feibion ar ei ôl ef, i'w heneinio ynddynt, ac i'w cysegru ynddynt.

29:30 Yr hwn o'i feibion ef a fyddo offeiriad yn ei le ef, a'u gwisg hwynt saith niwrnod, pan ddelo i babell y cyfarfod i weini yn y cysegr.

29:31 A chymer hwrdd y cysegriad, a berwa ei gig yn y lle sanctaidd.

29:32 A bwytaed Aaron a'i feibion gig yr hwrdd, a'r bara yr hwn fydd yn y cawell, with ddrws pabell y cyfarfod.

29:33 A hwy a fwytant y pethau hyn y gwnaed y cymod â hwynt, i'w cysegru hwynt ac i'w sancteiddio: ond y dieithr ni chaiff eu bwyta; canys cysegredig ydynt.

29:34 Ac os gweddillir o gig y cysegriad, neu o'r bara, hyd y bore, yna ti a losgi'r gweddill a thân: ni cheir ei fwyta, oblegid cysegredig yw.

29:35 A gwna fel hyn i Aaron, ac i'w feibion, yn ôl yr hyn oll a orchmynnais i ti: saith niwrnod y cysegri hwynt.

29:36 A phob dydd yr aberthi fustach yn aberth dros bechod, er cymod: a glanha yr allor, wedi i ti wneuthur cymod drosti, ac eneinia hi, i'w chysegru.

29:37 Saith niwrnod y gwnei gymod dros yr allor, ac y sancteiddi hi: felly yr allor fydd sanctaidd: pob peth a gyffyrddo â'r allor, a sancteiddir.

29:38 A dyma yr hyn a offrymi ar yr allor. Dau oen blwyddiaid, bob dydd yn wastadol.

29:39 Yr oen cyntaf a offrymi di y bore; a'r ail pen a offrymi di yn y cyfnos.

29:40 A chyda'r naill oen ddegfed ran o beilliaid wedi ei gymysgu a phedwaredd ran hin o olew coethedig: a phedwaredd ran hin o win, yn ddiod-offrwm,

29:41 A'r oen arall a offrymi di yn y cyfnos, ac a wnei iddo yr un modd ag i fwyd-offrwm y bore, ac i'w ddiod-offrwrn, i fod yn arogl peraidd, yn aberth tanllyd i'r ARGLWYDD:

29:42 Yn boethoffrwm gwastadol trwy eich oesoedd, wrth ddrws pabell y cyfarfod, gerbron yr ARGLWYDD; lle y cyfarfyddaf â chwi, i lefaru wrthyt yno.

29:43 Ac yn y lle hwnnw y cyfarfyddaf â meibion Israel; ac efe a sancteiddir trwy fy ngogoniant.

29:44 A mi a sancteiddiaf babell y cyfarfod a'r allor; ac Aaron a'i feibion a sancteiddiaf, i offeiriadu i mi.

29:45 A mi a breswyliaf ymysg meibion Israel, ac a fyddaf yn DDUW iddynt.

29:46 A hwy a gânt wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD eu DUW, yr hwn a'u dygais hwynt allan o dir yr Aifft, fel y trigwn yi eu plith hwynt; myfi yw yr ARGLWYDD eu DUW.


PENNOD 30

30:1 Gwna hefyd allor i arogldarthu arogl-darth: o goed Sittim y gwnei di hi.

30:2 Yn gufydd ei hyd, ac yn gufydd ei lled, (pedeirongl fydd hi,) ac yn ddau gufydd ei huchder: ei chyrn fyddant o'r un.

30:3 A gwisg hi ag aur coeth, ei chefn a’i hystlysau o amgylch, a'i chyrn: a gwna hefyd iddi goron o aur o amgylch.

30:4 A gwna iddi ddwy fodrwy aur oddi tan ei choron, wrth ei dwy gongl; ar ei dau ystlys y gwnei hwynt; fel y byddant i wisgo am drosolion, i'w dwyn hi arnynt.

30:5 A'r trosolion a wnei di o goed Sittim a gwisg hwynt ag aur.

30:6 A gosod hi o flaen y wahanlen sydd wrth arch y dystiolaeth; o flaen y drugareddfa sydd ar y dystiolaeth, lle y cyfarfyddaf â thi.

30:7 Ac arogldarthed Aaron arni arogl-darth llysieuog bob bore: pan daclo efe lampau, yr arogldartha efe.

30:8 A phan oleuo Aaron y lampau