Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/114

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


fyd ei offrwm ef i'r ARGLWYDD; yna dyged ei offrwm o durturau, neu o gywion colomennod.

1:15 A dyged yr offeiriad ef at yr allor, a thorred ei ben ef, a llosged ef ar yr allor; a gwasger ei waed ef ar ystlys yr allor.

1:16 A thynned ymaith ei grombil ef ynghyd â’i blu, a bwried hwynt gerllaw yr allor, o du'r dwyrain, i'r lle y byddo y lludw.

1:17 Hollted ef, a'i esgyll hefyd; eto na wahaned ef: a llosged yr offeiriad ef ar yr coed a fyddant ar y tân. Dyma boethoffrwm, aberth tanllyd, o arogl peraidd i'r ARGLWYDD.

PENNOD 2 2:1 Pan offrymo dyn fwyd-offrwm i'r ARGLWYDD, bydded ei offrwm ef o beilliaid; a thywallted olew arno, a rhodded thus arno.

2:2 A dyged ef at feibion Aaron, yr offeiriaid: a chymered efe oddi yno lonaid ei law o'i beilliaid, ac o'i olew, ynghyd à'i holl thus; a llosged yr offeiriad ei goffadwriaeth ar yr allor, yn offrwm tanllyd o arogl peraidd i'r ARGLWYDD.

2:3 A bydded gweddill y bwyd-offrwm i Aaron ac i'w feibion: sancteiddbeth o danllyd offrymau yr ARGLWYDD ydyw.

2:4 Hefyd pan offrymech fwyd-offrwm, wcdi ei bobi mewn ffwrn, teisen beilliaid groyw, wedi ei chymysgu trwy olew, neu afrllad croyw wedi eu heneinio ag olew, a fydd.

2:5 Ond os bwyd-offrwm ar radell fydd dy offrwm di, bydded o beilliaid wedi ei gymysgu yn groyw trwy olew.

2:6 Tor ef yn ddarnau, a thywallt arno olew; bwyd-offrwm yw.

2:7 Ac os bwyd-offrwm padell fydd dy offrwm, gwneler o beilliaid trwy olew.

2:8 A dwg i'r ARGLWYDD y bwyd-offrwm, yr hwn a wneir o'r rhai hyn: ac wedi y dyger at yr offeiriad, dyged yntau ef at yr allor.

2:9 A choded yr offeiriad ei goffadwriaeth o'r bwyd-offrwm, a llosged ef ar yr allor; yn offrwm tanllyd, o arogl peraidd i'r ARGLWYDD.

2:10 A bydded i Aaron ac i'w feibion weddill y bwyd-offrwm: sancteiddbeth o danllyd offrymau yr ARGLWYDD ydyw.

2:11 Na wneler yn lefeinllyd ddim bwyd-offrwm a offrymoch i'r ARGLWYDD; canys dim surdoes, na mêl, ni losgwch yn offrwm tanllyd i'r ARGLWYDD.

2:12 Offrymwch i'r ARGLWYDD offrwm y blaenffrwyth; ond na losger hwynt ar yr allor yn arogl peraidd.

2:13 Dy holl fwyd-offrwm hefyd a hellti di â halen; ac na phalled halen cyfamod dy DDUW o fod ar dy fwyd-offrwm: offryma halen ar bob offrwm i ti.

2:14 Ac os offrymi i'r ARGLWYDD fwyd-offrwm y ffrwythau cyntaf; tywysennau irion wedi eu crasu wrth y tân, sef ŷd a gurir allan o'r dywysen lawn, a offrymi di yn fwyd-offrwm dy ffrwythau cyntaf.

2:15 A dod olew arno, a gosod thus arno: bwyd-offrwm yw.

2:16 A llosged yr offeiriad ei goffadwriaeth ef o'i ŷd wedi ei guro allan, ac o'i olew, ynghyd a'i holl thus: offrwm tanllyd i'r ARGLWYDD yw.

PENNOD 3 3:1 Ac os aberth hedd fydd ei offrwm ef, pan offrymo efe eidion, offrymed ef gerbron yr ARGLWYDD yn berffaith-gwbl; pa un bynnag ai yn wryw ai yn fenyw.

3:2 A rhodded ei law ar ben ei offrwm, a lladded ef wrth ddrws pabell y cyfarfod; a thaenelled meibion Aaron, yr offeiriaid, y gwaed, a’r holl wêr ar yr allor o amgylch.

3:3 Ac offrymed o’r aberth hedd aberth tanllyd i’r ARGLWYDD; sef y weren fol, a’r holl wêr a fydd ar y perfedd.

3:4 A’r ddwy aren, a’r gwêr a fyddo arnynt hyd y tenewyn, a’r rhwyden hefyd a fydd oddi ar yr afu, a dynn efe ymaith, ynghyd â’r arennau.

3:5 A llosged meibion Aaron hynny ar yr allor, ynghyd â’r offrwm poeth sydd ar y coed a fyddant ar y tân, yn aberth tanllyd, o arogl peraidd i’r ARGLWYDD.

3:6 Ac os o’r praidd y bydd yr hyn a offrymo efe yn hedd-aberth i’r ARGLWYDD, offrymed ef yn wryw neu yn fenyw perffaith-gwbl.

3:7 Os oen a offryma efe yn ei