Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/113

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


gyfer y bwrdd, ar ystlys y tabernacl, o du'r deau.

40:25 Ac efe a oleuodd y lampau gerbron yr ARGLWYDD; fel y gorchmynasai yr ARGLWYDD wrth Moses.

40:26 Efe a osododd hefyd yr allor aur ym mhabell y cyfarfod, o flaen y wahanlen.

40:27 Ac a arogldarthodd arni arogl-darth peraidd; megis y gorchmynasai yr ARGLWYDD wrth Moses.

40:28 Ac efe a osododd y gaeadlen ar ddrws y tabernacl.

40:29 Ac efe a osododd allor y poethoffrwm wrth ddrws tabernacl pabell y cyfarfod; ac a offrymodd arni boeth-offrwm a bwyd-offrwm; fel y gorchmynasai yr ARGLWYDD wrth Moses.

40:30 Efe a osododd y noe hefyd rhwng pabell y cyfarfod a'r allor, ac a roddodd yno ddwfr i ymolchi.

40:31 A Moses, ac Aaron, a'i feibion, a olchasant yno eu dwylo a'u traed.

40:32 Pan elent i babell y cyfarfod, a phan nesaent at yr allor, yr ymolchent; fel y gorchmynasai yr ARGLWYDD wrth Moses.

40:33 Ac efe a gododd y cynteddfa o amgylch y tabernacl a'r allor, ac a roddodd gaeadlen ar borth y cynteddfa. Felly y gorffennodd Moses y gwaith.

40:34 Yna cwmwl a orchuddiodd babell y cyfarfod: a gogoniant yr ARGLWYDD a lanwodd y tabernacl.

40:35 Ac ni allai Moses fyned i babell y cyfarfod; am fod y cwmwl yn aros arni, a gogoniant yr ARGLWYDD yn llenwi'r tabernacl.

40:36 A phan gyfodai'r cwmwl oddi ar y tabernacl, y cychwynnai meibion Israel i'w holl deithiau.

40:37 Ac oni chyfodai'r cwmwl, yna ni chychwynnent hwy hyd y dydd y cyfodai.

40:38 Canys cwmwl yr ARGLWYDD ydoedd ar y tabernacl y dydd, a thân ydoedd arno y nos, yng ngolwg holl dŷ Israel, yn eu holl deithiau hwynt.
TRYDYDD LLYFR MOSES YR HWN A ELWIR LEFITICUS

PENNOD 1 1:1 A’r ARGLWYDD a alwodd ar Moses, ac a lefarodd wrtho o babell y cyfarfod, gan ddywedyd,

1:2 Llefara wrth feibion Israel, a dywed wrthynt. Pan ddygo dyn ohonoch offrwrn i'r ARGLWYDD, o anifail, sef o'r eidionau, neu o'r praidd, yr offrymwch eich offrwm.

1:3 Os poethoffrwm o eidion fydd ei offrwrn ef, offrymed efyn wryw perffaith-gwbl; a dyged ef o'i ewyllys ei hun i ddrws pabell y cyfarfod, gerbron yr ARGLWYDD.

1:4 A gosoded ei law ar ben y poethoffrwm, ac fe a'i cymerir ef yn gymeradwy ganddo, i wneuthur cymod drosto.

1:5 Lladded hefyd yr eidion gerbron yr ARGLWYDD; a dyged meibion Aaron, yr offeiriaid, y gwaed, a thaenellant y gwaed o amgylch ar yr allor, yr hon sydd wrth ddrws pabell y cyfarfod.

1:6 A blinged y poethoffrwm, a thorred ef yn ei ddarnau.

1:7 A rhodded meibion Aaron yr offeiriad dân ar yr allor, a gosodant goed mewn trefn ar y tân.

1:8 A gosoded meibion Aaron, yr offeiriaid, y darnau, y pen, a'r braster, mewn trefn ar y coed a fyddant ar y tân sydd ar yr allor.

1:9 Ond ei berfedd a'i draed a ylch efe mewn dwfr: a'r offeiriad a lysg y cwbl ar yr allor, yn boethoffrwm, yn aberth tanllyd, o arogl peraidd i'r ARGLWYDD.

1:10 Ac os o'r praidd, sef o'r defaid, neu o'r geifr, yr offryma efe boethoffrwm; offrymed ef yn wryw perffaith-gwbl.

1:11 A lladded ef gerbron yr ARGLWYDD, o du'r gogledd i'r allor; a thaenelled meibion Aaron, yr offeiriaid, ei waed ef ar yr allor o amgylch.

1:12 A thorred ef yn ei ddarnau, gyda’i ben a'i fraster; a gosoded yr offeiriad hwynt ar y coed a fyddant ar y tân sydd ar yr allor.

1:13 Ond golched y perfedd a'r traed mewn dwfr: a dyged yr offeiriad y cwbl, a llosged ar yr allor. Hwn sydd boethoffrwm, aberth tanllyd, o arogl peraidd i’r ARGLWYDD.

1:14 Ac os poethoffrwm o aderyn