Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/112

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


ei bachau, ei hystyllod, ei barrau, a'i cholofnau, a'i morteisiau,

39:34 A'r to o grwyn hyrddod wedi eu lliwio yn gochion, a'r to o grwyn daearfoch, a'r llen wahan yr hon oedd yn gorchuddio;

39:35 Arch y dystiolaeth, a'i throsolion, a'r drugareddfa; '

39:36 Y bwrdd hefyd, a'i holl lestri, a'r bara dangos;

39:37 Y canhwyllbren pur, a'i lampau, a'r lampau i'w gosod mewn trefn, ei holl lestri, ac olew i'r goleuni;

39:38 A'r allor aur, ac olew yr eneiniad, a'r arogl-darth llysieuog, a chaeadle drws y babell;

39:39 Yr allor bres, a'r alch bres yr hon oedd iddi, ei throsolion, a'i holl lestri; y noe a'i throed;

39:40 Llenni'r cynteddfa, ei golofnau, a’i forteisiau, a chaeadlen porth y cynteddfa, ei rhaffau, a'i hoelion, a holl ddodrefn gwasanaeth y tabernacl, sef pabell cyfarfod;

39:41 Gwisgoedd y weinidogaeth i weini yn y cysegr, sanctaidd wisgoedd Aaron yr offeiriad, a gwisgoedd ei feibion ef i offeiriadu.

39:42 Yn ôl yr hyn oll a orchmynasai yr ARGLWYDD wrth Moses, felly y gwnaeth meibion Israel yr holl waith.

39:43 A Moses a edrychodd ar yr holl waith; ac wele, hwy a'i gwnaethant megis y gorchmynasai yr ARGLWYDD, felly y gwnaethent: a Moses a'u bendithiodd hwynt.


PENNOD 40

40:1 A’r ARGLWYDD a lefarodd wrth Mose gan ddywedyd,

40:2 Yn y mis cyntaf, ar y dydd cyntaf o’r mis, y cyfodi y tabernacl, pabell y cyfarfod.

40:3 A gosod yno arch y dystiolaeth; a gorchuddia'r arch â'r wahanlen.

40:4 Dwg i mewn hefyd y bwrdd, a threfna ef yn drefnus: dwg i mewn hefyd y canhwyllbren, a goleua ei lampau ef.

40:5 Gosod hefyd allor aur yr arogl-darth gerbron arch y dystiolaeth; a gosod gaeadlen drws y tabernacl.

40:6 Dod hefyd allor y poethoffwrm o flaen drws tabernacl pabell y cyfarfod.

40:7 Dod hefyd y noe rhwng pabell y yfarfod a'r allor, a dod ynddi ddwfr.

40:8 A gosod hefyd y cynteddfa oddi amgylch; a dod gaeadlen ar borth y cynteddfa.

40:9 A chymer olew yr eneiniad, ac eneinia'r tabernacl, a'r hyn oll sydd ynddo, a chysegra ef a'i holl lestri; a sanctaidd fydd.

40:10 Eneinia hefyd allor y poethoffrwm, a'i holl lestri; a'r allor a gysegri: a hi a fydd yn allor sancteiddiolaf.

40:11 Eneinia y noe a'i throed, a sancteiddia hi.

40:12 A dwg Aaron a'i feibion i ddrws pabell y cyfarfod, a golch hwynt â dwfr.

40:13 A gwisg am Aaron y gwisgoedd sanctaidd; ac eneinia ef, a sancteiddia ef, i offeiriadu i mi.

40:14 Dwg hefyd ei feibion ef, a gwisg hwynt â pheisiau.

40:15 Ac eneinia hwynt, roegis yr eneiniaist eu tad hwynt, i offeiriadu i mi: felly bydd eu heneiniad iddynt yn offeiriadaeth dragwyddol, trwy eu cenedlaethau.

40:16 Felly Moses a wnaeth yn ôl yr hyn oll a orchmynnodd yr ARGLWYDD iddo; felly y gwnaeth efe.

40:17 Felly yn y mis cyntaf o'r ail flwyddyn, ar y dydd cyntaf o'r flais, y codwyd y tabernacl.

40:18 A Moses a gododd y tabernacl, ac a sicrhaodd ei forteisiau, ac a osododd i fyny ei ystyllod, ac a roddes i mewn ei farrau, ac a gododd ei golofnau;

40:19 Ac a ledodd y babell-len ar y tabernacl, ac a osododd do'r babell-len arni oddi arnodd; fel y gorchmynasai yr ARGLWYDD wrth Moses.

40:20 Cymerodd hefyd a rhoddodd y dystiolaeth yn yr arch, a gosododd y trosolion wrth yr arch, ac a roddodd y drugareddfa i fyny ar yr arch.

40:21 Ac efe a ddug yr arch i'r tabernacl, ac a osododd y wahanlen orchudd, i orchuddio arch y dystiolaeth; megis y gorchmynasai yr ARGLWYDD wrth Moses.

40:22 Ac efe a roddodd y bwrdd o fewn pabell y cyfarfod, ar ystlys y tabernacl, o du'r gogledd, o'r tu allan i'r wahanlen.

40:23 Ac efe a drefnodd yn drefnus arno ef y bara, gerbron yr ARGLWYDD; fel y gorchmynasai yr ARGLWYDD wrth Moses.

40:24 Ac efe a osododd y canhwyllbren o fewn pabell y cyfarfod, ar