Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/118

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


6:11 A diosged ei wisgoedd, a gwisged ddillad eraill, a dyged allan y lludw i'r tu allan i'r gwersyll, i le glân.

6:12 A chyneuer y tân sydd ar yr allor arni; na ddiffodded: ond llosged yr offeiriad goed arni bob bore; a threfned y poethoffrwm arni, a llosged wêr yr aberth hedd arni.

6:13 Cyneuer y tân bob amser ar yr allor; na ddiffodded.

6:14 Dyma hefyd gyfraith y bwyd-offrwm. Dyged meibion Aaron ef gerbron yr ARGLWYDD, o flaen yr allor:

6:15 A choded ohono yn ei law o beilliaid y bwyd-offrwm, ac o'i olew, a'r holl thus yr hwn fydd ar y bwyd-offrwm; a llosged ei goffadwriaeth ef ar yr allor, yn arogi peraidd i'r ARGLWYDD.

6:16 A'r gweddill ohono a fwyty Aaron a’i feibion: yn groyw y bwyteir ef: yn y lle sanctaidd o fewn cynteddfa pabell y cyfarfod y bwytant ef.

6:17 Na phober ef trwy lefain. Rhoddais ef yn rhan iddynt o'm haberthau tanllyd: peth sancteiddiolaf yw hyn, megis yr aberth dros bechod, a'r aberth dros gamwedd.

6:18 Pob gwryw o blant Aaron a fwytânt hyn: deddf dragwyddol fydd yn eich cenedlaethau am aberthau tanllyd yr ARGLWYDD; pob un a gyffyrddo â hwynt, fydd sanctaidd.

6:19 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,

6:20 Dyma offrwm Aaron a'i feibion, yr hwn a offrymant i'r ARGLWYDD, ar y dydd eneinier ef. Degfed ran effa o beilliaid yn fwyd-offrwm gwastadol, ei hanner y bore, a'i hanner brynhawn.

6:21 Gwneler ef trwy olew mewn padell: yna y dygi ef i mewn wedi ei grasu; ac offryma ddarnau y bwyd-offrwm wedi ei grasu, yn arogl peraidd i'r ARGLWYDD.

6:22 A'r offeiriad o'i feibion ef, yr hwn a eneinir yn ei le ef, gwnaed hyn, trwy ddeddf dragwyddol: llosger y cwbl i'r ARGLWYDD.

6:23 A phob bwyd-offrwm dros yr offeiriad a fydd wedi ei losgi oll: na fwytaer ef.

6:24 Llefarodd yr ARGLWYDD hefyd wrth Moses, gan ddywedyd,

6:25 Llefara wrth Aaron ac wrth ei feibion, gan ddywedyd, Dyma gyfraith yr aberth dros bechod. Yn y lle y lleddir y poethoffrwm, y lleddir yr aberth dros bechod gerbron yr ARGLWYDD: sancteiddiolaf yw efe.

6:26 Yr offeiriad a'i hoffrymo dros bechod, a'i bwyty: yn y lle sanctaidd y bwyteir ef, yng nghynteddfa pabell y cyfarfod.

6:27 Beth bynnag a gyffyrddo â'i gig ef, a fydd sanctaidd: a phan daeneller o'i waed ef ar ddilledyn, golch yn y lle sanctaidd yr hyn y taenellodd y gwaed arno.

6:28 A thorrer y llestr pridd y berwer ef ynddo: ond os mewn llestr pres y berwir ef, ysgwrier a golcher ef mewn dwfr.

6:29 Bwytaed pob gwryw ymysg yr offeiriaid ef: sancteiddiolaf yw efe.

6:30 Ac na fwytaer un offrwm dros bechod, yr hwn y dyger o'i waed i babell y cyfarfod, i wneuthur cymod yn y lle sanctaidd; ond llosger mewn tân.

PENNOD 7 7:1 Dyma hefyd gyfraith yr offrwm dros gamwedd: sancteiddiolaf yw.

7:2 Yn y man lle y lladdant y poethoffrwm, y lladdant yr aberth dros gamwedd; a'i waed a daenella efe ar yr allor o amgylch.

7:3 A'i holl wêr a offryma efe ohono; y gloren hefyd, a'r weren fol.

7:4 A'r ddwy aren, a'r gwêr fyddo arnynt hyd y tenewyn, a'r rhwyden oddi ar yr afu, ynghyd a'r arennau, a dynn efe ymaith.

7:5 A llosged yr offeiriad hwynt ar yr allor, yn aberth tanllyd i'r ARGLWYDD: aberth dros gamwedd yw.

7:6 Pob gwryw ymysg yr offeiriaid a'i bwyty: yn y lle sanctaidd y bwyteir ef: sancteiddiolaf yw.

7:7 Fel y mae yr aberth dros bechod, felly y bydd yr aberth dros gamwedd; un gyfraith sydd iddynt: yr offeiriad, yr hwn a wna gymod ag ef, a'i piau.

7:8 A'r offeiriad a offrymo boethoffrwm neb, yr offeiriad a gaiff iddo ei hun groen y poethoffrwm a offrymodd efe.

7:9 A phob bwyd-offrwm a graser mewn ffwrn, a'r hyn oll a wneler