Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/119

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


mewn padell, neu ar radell, fydd eiddo'r offeiriad a'i hoffrymo.

7:10 A phob bwyd-offrwm wedi ei gymysgu trwy olew, neu yn sych, a fydd i holl feibion Aaron, bob un fel ei gilydd.

7:11 Dyma hefyd gyfraith yr ebyrth hedd a offryma efe i'r ARGLWYDD.

7:12 Os yn lle diolch yr offryma efe hyn; offrymed gyda'r aberth diolch deisennau croyw, wedi eu cymysgu trwy olew, ac afrllad croyw, wedi eu hiro ag olew; a pheilliaid wedi ei grasu yn deisennau, wedi eu cymysgu ag olew.

7:13 Heblaw'r teisennau, offrymed fara lefeinllyd, yn ei offrwm, gyda'i hedd-aberth o ddiolch.

7:14 Ac offrymed o hyn un dorth o'r holl offrwm, yn offrwm dyrchafael i'r ARGLWYDD; a bydded hwnnw eiddo'r offeiriad a daenello waed yr ebyrth hedd.

7:15 A chig ei hedd-aberth o ddiolch a fwyteir y dydd yr offrymir ef: na adawer dim ohono hyd y bore.

7:16 Ond os adduned, neu offrwm gwirfodd, fydd aberth ei offrwm ef, y dydd yr offrymo efe ei aberth, bwytaer ef: a thrannoeth bwytaer yr hyn fyddo yn weddill ohono.

7:17 Ond yr hyn a fyddo o gig yr aberth yn weddill y trydydd dydd, llosger yn tân.

7:18 Ac os bwyteir dim o gig offrwm ei ebyrth hedd ef o fewn y trydydd dydd, ni byddir bodlon i'r hwn a'i hoffrymo ef, ac nis cyfrifir iddo, ffieiddbeth fydd: a'r dyn a fwyty ohono, a ddwg ei anwiredd.

7:19 A'r cig a gyffyrddo â dim afian, ni fwyteir, mewn tân y llosgir ef: a'r cig arall, pob glân a fwyty ohono.

7:20 A'r dyn a fwytao gig yr hedd-aberth, yr hwn a berthyn i'r ARGLWYDD, a'i aflendid amo; torrir ymaith y dyn hwnnw o fysg ei bobl.

7:21 Ac os dyn a gyffwrdd â dim aflan, sef ag aflendid dyn, neu ag anifail aflan, neu ag un ffieiddbeth aflan, a bwyta o gig yr hedd-aberth, yr hwn a berthyn i'r ARGLWYDD; yna y torrir ymaith y dyn hwnnw o fysg ei bobl.

7:22 Llefarodd yr ARGLWYDD hefyd wrth Moses, gan ddywedyd,

7:23 Llefara wrth feibion Israel, gan ddywedyd, Na fwytewch ddim gwêr eidion, neu ddafad, neu afr.

7:24 Eto gwêr burgyn, neu wêr ysglyfaeth, a ellir ei weithio mewn pob gwaith, ond gan fwyta na fwytewch ef.

7:25 Oherwydd pwy bynnag a fwyta o wêr yr anifail, o'r hwn yr offrymir aberth tanllyd i'r ARGLWYDD; torrir ymaith yr enaid a'i bwytao o fysg ei bobl.

7:26 Na fwytewch chwaith ddim gwaed o fewn eich cyfanheddau, o'r eiddo aderyn, nac o'r eiddo anifail.

7:27 Pob enaid a fwytao ddim gwaed, torrir ymaith yr enaid hwnnw o fysg ei bobl.

7:28 A'r ARGLWYDD a lefarodd wrth Moses, gan ddywedyd,

7:29 Llefara wrth feibion Israel, gan ddywedyd, Y neb a offrymo ei aberth hedd i'r ARGLWYDD, dyged ei rodd o'i aberth hedd i'r ARGLWYDD.

7:30 Ei ddwylo a ddygant ebyrth tanllyd yr ARGLWYDD; y gwêr ynghyd a'r barwyden a ddwg efe; y barwyden fydd i'w chyhwfanu, yn offrwm cyhwfan gerbron yr ARGLWYDD.

7:31 A llosged yr offeiriad y gwêr ar yr allor: a bydded y barwyden i Aaron ac i'w feibion.

7:32 Rhoddwch hefyd y balfais ddeau yn offrwm dyrchafael i'r offeiriad, o'ch ebyrth hedd.

7:33 Yr hwn o feibion Aaron a offrymo waed yr ebyrth hedd, a'r gwêr; bydded iddo ef yr ysgwyddog ddeau yn rhan.

7:34 Oherwydd parwyden y cyhwfan, ac ysgwyddog y dyrchafael, a gymerais i gan feibion Israel o'u hebyrth hedd, ac a'u rhoddais hwynt i Aaron yr offeiriad, ac i'w feibion, trwy ddeddf dragwyddol oddi wrth feibion Israel.

7:35 Hyn yw rhan eneiniad Aaron ac eneiniad ei feibion, o ebyrth tanllyd yr ARGLWYDD, yn y dydd y nesaodd efe hwynt i offeiriadu i'r ARGLWYDD;

7:36 Yr hwn a orchmynnodd yr ARGLWYDD ei roddi iddynt, y dydd yr eneiniodd efe hwynt allan o feibion Israel, trwy ddeddf dragwyddol, trwy eu cenedlaethau.

7:37 Dyma gyfraith y poethoffrwm, y bwyd-offrwm, a'r aberth dros bechod, a'r aberth dros gamwedd, a'r cysegriadau, a'r aberth hedd;

7:38 Yr hon a orchmynnodd yr ARGLWYDD wrth Moses ym mynydd Sinai, yn y dydd y gorchmynnodd