Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/132

From Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


byn y gŵr hwnnw; gwaed a dywalltodd efe: a thorrir y gŵr hwnnw ymaith o blith ei bobl.

17:5 Oherwydd yr hwn beth, dyged meibion Israel eu haberthau y rhai y maent yn eu haberthu ar wyneb y maes; ie, dygant hwynt i'r ARGLWYDD, i ddrws pabell y cyfarfod, at yr offeiriad, ac aberthant hwynt yn aberthau hedd i'r ARGLWYDD.

17:6 A thaenelled yr offeiriad y gwaed ar allor yr ARGLWYDD, wrth ddrws pabell y cyfarfod, a llosged y gwêr yn arogl peraidd i'r ARGLWYDD.

17:7 Ac nac aberthant eu haberthau mwy i gythreuliaid, y rhai y buant yn puteinio ar eu hôl. Deddf dragwyddol fydd hyn iddynt, trwy eu cenedlaethau.

17:8 Dywed gan hynny wrthynt, Pwy bynnag o dŷ Israel, ac o'r dieithriaid a ymdeithio yn eich mysg, a offrymo boethoffrwm, neu aberth,

17:9 Ac nis dwg ef i ddrws pabell y cyfarfod, i'w offrymu i'r ARGLWYDD; torrir ymaith y gŵr hwnnw o blith ei bobl.

17:10 51 A phwy bynnag o dŷIsrael, ac o'r dieithriaid a ymdeithio yn eich mysg, a fwytao ddim gwaed; myfi a osodaf fy wyneb yn erbyn yr enaid a fwytao waed, a thorraf ef ymaith o fysg ei bobl.

17:11 Oherwydd einioes y cnawd sydd yn y gwaed, a mi a'i rhoddais i chwi ar yr allor, i wneuthur cymod dros eich eneidiau; oherwydd y gwaed hwn a wna gyfaod dros yr enaid.

17:12 Am hynny y dywedais wrth feibion Israel, Na fwytaed un enaid ohonoch waed; a'r dieithr a ymdeithio yn eich mysg, na fwytaed waed.

17:13 A phwy bynnag o feibion Israel, neu o'r dieithriaid a ymdeithio yn eu mysg, a helio helfa o fwystfil, neu o aderyn a fwytaer; tywallted ymaith ei waed ef, a chuddied ef â llwch.

17:14 Oherwydd einioes pob cnawd yw ei waed; yn lle ei einioes ef y mae: am hynny y dywedais wrth feibion Israel, Na fwytewch waed un cnawd; oherwydd einioes pob cnawd yw ei waed: pwy bynnag a'i bwytao, a dorrir ymaith.

17:15 A phob dyn a'r a fwytao'r peth a fu farw ohono ei hun, neu ysglyfaeth, pa un bynnag ai priodor, ai dieithrddyn; golched ei ddillad, ac ymolched mewn dwfr, a bydded aflan hyd yr hwyr: yna glân fydd.

17:16 Ond os efe nis gylch hwynt, ac ni ylch ei gnawd; yna y dwg efe ei anwiredd.

PENNOD 18 18:1 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,

18:2 Llefara wrth feibion Israel, a dywed wrthynt, Myfi yw yr ARGLWYDD eich Duw.

18:3 Na wnewch yn ôl gweithredoedd gwlad yr Aifft, yr hon y trigasoch ynddi; ac na wnewch yn ôl gweithredoedd gwlad Canaan, yr hon yr ydwyf yn eich dwyn chwi iddi; ac na rodiwch yn eu deddfau hwynt.

18:4 Fy marnedigaethau i a wnewch, a’m deddfau a gedwch, i rodio ynddynt: myfi yw yr ARGLWYDD eich Duw.

18:5 Ie, cedwch fy neddfau a'm barnedigaethau: a'r dyn a'u cadwo, a fydd byw ynddynt: myfi yw yr ARGLWYDD.

18:6 Na nesaed neb at gyfnesaf ei gnawd , i ddinoethi eu noethni: myfi yw yr ARGLWYDD.

18:7 Noethni dy dad, neu noethni dy fam, na ddinoetha: dy fam yw hi, na ddinoetha ei noethni.

18:8 Na ddinoetha noethni gwraig dy dad: noethni dy dad yw.

18:9 Noethni dy chwaer, merch dy dad, neu ferch dy fam, yr hon a anwyd gartref, neu a anwyd allan; na ddinoetha eu noethni hwynt.

18:10 Noethni merch dy fab, neu ferch dy ferch; na ddinoetha eu noethni hwynt: canys dy noethni di ydyw.

18:11 Noethni merch gwraig dy dad, plentyn dy dad, dy chwaer dithau yw hi; na ddinoetha ei noethni hi.

18:12 Na ddinoetha noethni chwaer dy dad: cyfnesaf dy dad yw hi.

18:13 Na ddinoetha noethni chwaer dy fam: canys cyfnesaf dy fam yw hi.

18:14 Na noetha noethni brawd dy dad; sef na nesâ at ei wraig ef: dy fodryb yw hi.

18:15 Na noetha noethni dy waudd: gwraig dy fab yw hi; na noetha ei noethni hi.

18:16 Na ddinoetha noethni gwraig dy frawd: noethni dy frawd yw.

18:17 Na noetha noethni gwraig a'i merch; na chymer ferch ei mab hi, neu ferch wi merch hi, i noethi